Feed on
Posts
Comments

door Jerry Mager
gepost op NEL / 01.04.2014

Op de Volkskrantsite staat een stuk van Ton Planken waarin hij een rijtje eenvoudige maatregelen opsomt die het kabinet kan nemen om Wilders en zijn PVV tenminste enigszins de wind uit de zeilen te nemen. mao-zedong-malaria moeras
Het merkwaardige is en blijft voor mij dat ook Plankens rijtje in feite een wijd open deur is die helemaal niet ingetrapt zou hoeven worden. Zo evident zijn de door hem opgesomde maatregelen. Je hoeft werkelijk geen communicatiedeskundige of anderssoortige deskundoloog te zijn om dit te bedenken. Wilders gedijt dankzij de maatschappelijke onvrede die grotendeels wordt veroorzaakt door labbekakkig beleid en bestuur van een zelfgenoegzaam politiek establishment dat intellectueel steeds minder in de mars lijkt te hebben.
Je vraagt je als burger steeds vaker af waarom “ze in Den Haag” toch zo wereldvreemd zijn. Die kaasstolp werkt blijkbaar verstikkend versimpelend. Bovendien komen steeds meer lieden op zo’n goedbetaalde baan in de politiek af, die er helemaal niets te zoeken hebben.
Het volledige artikel van Planken staat op de Volkskrantsite. Ik geef hieronder een verkorte weergave, na de aandacht te hebben gevestigd op twee dingen die verband houden met waarover Planken het heeft.

kwade trouw
Ik verwijs naar de voordracht uit 2006 van Dorien Pessers in het kader van het thema ‘Goede en kwade trouw in het openbaar bestuur’ van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Mw. Pessers’ lezing gaat ondermeer onder deze titel over internet. Vrij te lezen en neer te laden.
Deze titel wordt almaar prangender, omdat je als burger je steeds vaker afvraagt of bij de meesten van onze tegenwoordige regeerders, publieke bestuurders en politici niet altijd kwade trouw verondersteld dient te worden. Vanuit die invalshoek bezien, is een Wilders best handig, omdat hij de aandacht afleidt en veel pseudo-beleid zowel kan genereren als absorberen.
Wat moet er toch gebeuren om simpele en toch doeltreffende maatregelen vanuit die Haagse koker afgeschoten te krijgen. Of dat intussen om het onmogelijke vragen?  wilmansveld_fyra lila tekst_2 50prct

onze spoorwegen
De voorbije week stond de NS weer eens midden in het nieuws. Met name PvdA-staatssecretaris Wilma Mansveld kwam met een baaierd aan “maatregelen” die het functioneren van deze monopolist zouden moeten verbeteren en die verbeteringen borgen. Van miljoenenboetes tot en met coupés met meer stopcontacten passeerden de revue. Over die bizarre treinstellen zonder toiletten bijvoorbeeld heb ik geen woord gelezen. Over vertrekpremies van slechte tobmanagers evenmin.
Er gaat natuurlijk helemaal bijna niets veranderen bij de NS. Deze korte reclamecampagne vanuit Den Haag werd vermoedelijk veroorzaakt door het nieuwste boek van CU-senator Roel Kuiper (“De terugkeer van het algemeen belang”, over de gevolgen van de privatiseringen en verzelfstandigingen) dat begint met een verhaal over de Fyra. Dan maken de Rijksreclamemakers even een strovuurtje, waarna de boel weer verder sukkelt en bewezen slecht beleid hardnekkig wordt herhaald en halsstarrig bestendigd. De rijksreclame zoals vooral in de afgelopen week inzake de NS over ons werd uitgestort, maakt het gevoel over “Den Haag” alleen maar beroerder. schultz-bmppfff-80prct

Ton Planken: Het kabinet kan wel degelijk maatregelen nemen om de aanhang van de PVV de wind uit de zeilen te nemen.
Opiniepagina Volkskrant 31/03/2014, 06:21 (verkorte weergave; het complete artikel is nog op de Volkskrantsite te lezen)

Het kabinet kan beginnen met het daadwerkelijk aanpakken van de top-3 van die irritatiebarometer. Kondig die fundamentele aanpak ook nadrukkelijk aan. ‘Wij luisteren wel degelijk.’ Stel, dat een van die topfrustraties van burgers de ‘zakkenvullersmentaliteit’, ‘baantjesjagerij’ en ‘pluchekleverij’ van politici en bestuurders is. Denk voor de aanpak eerder aan een verkorting van het wachtgeld van politici en bestuurders tot drie maanden, dan dat je verontwaardigde verklaringen afsteekt dat het niet waar is, of dat politici zoveel meer risico op baanverlies lopen. Die tijd is voorbij en gewone burgers hebben ook niet minstens tweeënhalf jaar (!) jaar wachtgeld. Haal dat schrijnende contrast weg!

Laat ook een bewindspersoon die evident faalt niet om coalitie-politieke redenen toch aan het pluche vastgeplakt zitten, maar stuur hem weg (Plasterk). Vraag partijen ook ernst te maken met het sluiten van stembusakkoorden vóór de verkiezingen. Enkele evidente marges ingebouwd. Want we willen verkiezingsbeloften ook kunnen inlossen en ze niet meer hoeven breken.

Of stel dat de miljardenleningen (‘van onze zuurverdiende belastingcenten’) aan Griekenland, of straks Oekraïne, een grote steen des aanstoots vormen. Dan helpen abstracte macro-economische of geopolitieke verhalen echt niet. Dan dienen Rutte en Dijsselbloem nog vóór de Europese verkiezingen van mei de minister-president en de minister van Financiën van Griekenland naar Nederland te ontbieden. Desnoods onder de dreiging dat Nederland anders dwars gaat liggen bij vervolgleningen, ‘want we kunnen ons beleid in de Eurozone onze burgers niet meer uitleggen als er voor hen geen zekerheden op terugbetalen zichtbaar zijn’.

Het kabinet moet bij zulke bepalende ontwikkelingen voor de politieke gezondheid van Nederland juist zijn leiderschap bewijzen!

Waarom ook maakt Nederland met het oog op de Europese verkiezingen geen einde aan de gekte van dat peperdure gereis van het Europees Parlement tussen Straatsburg en Brussel? Ga als voltallig – ja, voltallig ! – kabinet maar demonstreren in Brussel.

Kortom, doe hoe dan ook iets wat tot een oplossing kan leiden, iets wat burgers snappen en kunnen waarderen.

Laat het kabinet elke derde vrijdag van de maand één zo’n thema behandelen. De betrokken vakminister kan de voortgang en de voortzetting dan op de persconferentie naast Rutte presenteren. Schep die voedingsbodem voor de PVV weg.

 * * *

link voor de lezing van Dorien Pessers
http://www.rob-rfv.nl/rob/publicaties_rob/publicatie_rob/110/Rob-lezing+2006

Roel Kuiper (2014): De terugkeer van het algemeen belang. Privatiseringsverdriet en de toekomst van Nederland /  Amsterdam: Van Gennep /  isbn: 9789461642622

Comments are closed.