Feed on
Posts
Comments

 

‘Ene generaal Rietdijk bepleit innige samenwerking van de overheid “met belangrijke media” om fake nieuws te onderscheiden van echt nieuws. Rietdijk wil met “percentages” waarheid werken,’ leest Zorah voor uit de Trouw van zaterdag 0 sept 2017. Ze legt de krant neer en kijkt vragend rond: ‘Is dat wat jongens? Generaal Rietdijk meent dat we met een informatie-oorlog van doen hebben. Rietdijk wil betrouwbare informatie produceren om onze democratie robuust te maken en polarisatie te voorkomen.’

‘Kaf-nieuws van koren-nieuws scheiden dus,’ zegt Tijmen

‘Nou, daar valt best iets voor te zeggen,’ meent Ilham, ‘die generaal Rietdijk is niet op zijn achterhoofd gevallen hoor. Die heeft vast die Leergang Deceptieve Desinformatie en Misleidende Metacommunicatie gevolgd. Aan de Hogere Krijgsschool. Want hij brengt zijn boodschap tamelijk overtuigend vind ik. Neen, die meneer Rietdijk is niet van gisteren.’

‘Hij is van eer-eer-gisteren, bedoel je?’ zegt Tijmen.

‘Neen, neen, even serieus,’ zegt Ilham, ‘Rietdijk brengt zijn boodschap met solide “realemen” waarvan “percentages waarheid” voor mij de meest overtuigende is.’

‘Leg uit,’ zegt Tijmen.

‘Nou kijk,’ begint Ilham, ‘percentages associeert men meestal meteen met alcohol – hoeveel procent alcohol bevat een fles jenever, whiskey, cognac, enzovoorts – en alcohol breng ik makkelijk in verband met krijgshaftige soldaten. Echte soldaten drinken. Of ze kauwen qat of wiet, als ze van hun geloof geen alcohol mogen. Het effect is hetzelfde: ze gaan de Waarheid verkondigen. Kijk maar naar de Taliban en de IS. Die nuttigen vermoedelijk drugs van hoge kwaliteit en dus verkondigen ze berefanatiek de Waarheid. Dus als Generaal Rietkerk over percentages waarheid begint, ben ik geneigd te menen dat de man weet waar hij het over heeft.’

‘Koren-wijn,’ zegt Tijmen.

‘Vooral als hij zijn uniform aantrekt’ meent Zorah, ‘zoals die generaal Hans Leijtens die onze belastingdienst de waarheid ging vertellen.’

‘Die is inmiddels gedemobiliseerd,’ vermoedt Ilham.

‘De generaal Rietdijk wil nieuws brouwen met zo hoog mogelijke waarheidspercentages?’ begrijpt Tijmen.

‘Ja, ja, natuurlijk,’ zegt Zorah nadenkend, ‘en hoe hoger de rang van de generaal, hoe hoger het percentage alcohol dat hij gemiddeld per uur nuttigt en dus hoe hoger het percentage waarheid dat hij afscheidt, debiteert en uitkraamt. Toch? Ja, nou, ik vind het argument in zijn context behoorlijk aannemelijk hoor.’

‘Krijg je er geen warm en veilig gevoel van?’ vraagt Ilham poeslief spinnend. ‘Spirituele generaal. Waarheid per fles. Heftig hoor. Dat is voor iedereen bereikbaar, als je maar wilt.’

‘Volgens mij figureert zo’n generaal in de film Dr Strangelove,’ denkt Tijmen, ‘maar dat weet ik niet zeker. Dat kan ook die generaal van de Belastingdienst zijn, die protegé van VVD-nerd Eric Wiebes.’

‘Waar kan ik me aanmelden voor deze militaire dienst?’  vraagt Tijmen, ‘want dit klinkt voor mij naar feestelijk gratis slempen en zuipen in dienst van het Vaderland en de Wereldvrede! Daar wil ik echt wel voor tekenen.’

‘Lokaal nieuws,’ wijst Ilham aan op de krantenpagina, ’nieuwsconsumenten hebben het meeste vertrouwen in lokale media. Nogal wiedes, want die kennen ze, die zitten op loop of rij-afstand en die kunnen ze dus meteen afstraffen wanneer ze die op on-waar nieuws betrappen. Logisch hoor. Trouwens, zou die Leon Willems die dit stuk schrijft ook militair zijn misschien? Hoeveel neuten zou hij per dag nemen?’

‘Een verdraaid leuk stuk hoor,’  zegt Tijmen enthousiast terwijl hij met de krant wappert, ‘want Willems beweert dat Rietkerk beweert dat hij beter het nieuws kan manipuleren dan Vladimir Putin. En Leon Willems kan het op zijn beurt beter dan generaal Rietkerk. De nieuwsproductie lijkt mij in goede handen, dus waar maken ze zich zorgen over?’

‘Weet je wat ik denk?’ vraagt Zorah, ‘ik denk dat Leon Willems pleit voor goed onderwijs. Dat ontbeert hij blijkbaar node: medialiteracy. Maar ja, nu is het te laat. Ons onderwijs is door opeenvolgende politici onherstelbaar verbeterd en weer onherstelbaar verbeterd en nogmaals onherstelbaarder, alleronherstelbaarst …..  Nu moeten we betrouwbaar nieuws uit de fles halen.’

‘Daarom dat D66 de discussie over het referendum wil aborteren,’ meent Ilham.

‘Mag dat wel van gristen G.J. Segers?’ vraagt Zorah, ‘aborteren? Alleen als het referendum kan aantonen dat zijn leven voltooid is. Toch? Heel misschien?’

‘Dat hangt van het politieke wisselgeld af,’ zegt Ilham beslist. ‘Anders is het alsnog een bom onder de formatie en ik weet niet of generaal Rietdijk dat beoogt, formaties opblazen of bombarderen.’

‘Misschien, met een goede borrel op?’ suggereert Zorah.

‘Nou ja goed onderwijs, misschien ook daarom, D66 was ooit ook voor goed onderwijs’ bromt Tijmen, ‘maar ik denk dat D66 nu die Copernicaanse draai inzake het referendum maakt, omdat Alexander Pechtold het referendum als kletsonderwerp (politici hebben nooit een referendum gewild, want bij echte referenda breng je het klootjesvolk politiek bewustzijn bij. Kijk naar Zwitserland, die hebben een minarettenstop en geen euro!) heeft ingeruild tegen een Ministerschap. Pechtold wil in het volgende kabinet minister worden en toen hebben de VVD (Rutte) en het CDA (Buma) geëist dat D66 voortaan z’n waffel zou houden over het referendum. Want vooral die clubs hebben een broertje dood aan mondige en politiek bewuste burgers die weten waar politici het meestal niet over hebben als ze staan te leuteren en neuzelen.’

‘Een voorbeeld van politiek geneuzel staat in deze Trouw,’ zegt Zorah terwijl ze de kop laat zien: ‘ PvdA’er Lodewijk Asscher beweert: “Niemand gaat er in 2018 op achteruit” dan wéét je meteen dat iederéén er op achteruit gaat, maar dat bijna niemand dat merkt, omdat immers iedereen …. nou ja, bijna iedereen …. en dus bijna niemand, snap je wel? Want als de ene vis tegen de andere zegt: als het gaat regenen worden we allebei nat, dan kijkt die andere vis de ene vissig aan. Snap je? Behalve  …. behalve, als ze in een mok jajem, een pint jenever, van generaal Rietdijk zwemmen, natuurlijk.’

‘Ja, ja, de PvdA en dan ook nog Lodewijk Asscher,’ zegt Tijmen meewarig, ‘de volksverlakkerij en collaboratie met de neoliberalen kost ze riante báááánen voor hun plucheplakkers. Dus doen en zeggen ze de raarste dingen.’

‘Dat is vissen in troebel water,’ meent Zorah.

‘Diep, hééél diep, die vissen, die jenever en die bewering van Asscher, maar vooral jouw duiding, Zorah,’ zegt Ilham, ‘maar niet verwonderlijk want zo’n Asscher die kan heel heel heel diep in het glaasje kijken. Dus die fabriceert vast tonnen en tsunami’s aan waarheid.’

‘Die Asscher, die drinkt volgens mij inderdaad “troebel water”, zelfgestookte alcohol, moonshine,’ zegt Tijmen, ‘die gup heeft altijd van de ráááre teksten. Heel bizar! Hoog alcoholpercentage, maar uitzonderlijk slechte kwaliteit drank. Neen, het gaat niet goed met die club hoor. Die moeten nodig een andere slijter.’

‘Leuk, leuk,’ zegt Ilham met haar neus in de krant, ‘hier Leon Willems schrijft: “Als politici kwaliteitsjournalistiek niet serieus nemen, waarom zouden burgers dat dan wel doen? “ ‘Ze kijkt op en zegt: ‘Ik geloof dat politici niet eens wéééten wanneer ze kwaliteitsjournalistiek onder ogen hebben. Sommige burgers weten dat nog wel en die nemen daarom de politici weer niet serieus.’

‘Als je een ochtendkrant leest met een kater, dan weet je ook niet echt wat je leest,’ beweert Tijmen, ‘maar wanneer je tegen die kater een paar flesjes bier hebt gedronken – én je doet je militaire uniform aan! – dan weet je dat weer wel. Bij nader inzien, wil ik toch maar niet in het leger.’

‘Ook goed hoor,’ zegt Zorah terwijl ze hem over de bol aait, ’Jij krijgt van mij gewoon generaal pardon. En dat meen ik echt. Als je tenminste de afwas van gisteren doet.’

Leon Willems: “Generaals, handen af van de media’  /  Trouw, zaterdag 2 september 2017

 

 

Comments are closed.