Feed on
Posts
Comments

citaat Houelleb. HPL_6

Semanur zucht, terwijl een stapel kranten bijeen bindt voor de papiercontainer. Ze houdt een krant omhoog : “Wat is het bijzondere aan populisme, als intussen alle politiek populisme is geworden? Iedere Nederlandse beroepspoliticus vind ik in meerdere of mindere mate een populist. Het onderscheid tussen links en rechts bestaat niet meer en het verschil tussen een niet-populistische politicus en een populist zie ik eerlijk gezegd ook niet erg scherp hoor.”

“Helemaal mee eens! Wilders krijgt openlijk en ongegeneerd concurrentie. Hij moet echt een tandje bijzetten,” meent Marieke lachend. “ VVD-kroonprins  Halbe Zijlstra wil dat Nederland het Vluchtelingenverdrag van 1951 en het Protocol uit 1967 de-ratificeert. Daarbij liegt hij dat alleen Europese landen het Verdrag zouden hebben ondertekend; het zijn 146 landen die ratificeerden. PvdA-kroonprins Asscher lijkt de Al Fithra moskee in Utrecht te willen sluiten en het salafisme preventief te willen gaan verbieden, omdat die ontwrichtend zouden kunnen werken op de maatschappij.
Zelfs indien Asscher zijn zin zou krijgen en die Utrechtse moskee dicht gaat, is het salafisme dan ook weg? Neen, natuurlijk niet. Dat gaat mokkend ondergronds en dan heb je de poppen helemaal aan het dansen, want je ziet en hoort ze niet meer. Kreten die stoer klinken, maar alleen laten zien hoe dom politici doen.”

“Wat te denken over het daadkrachtige optreden van burgemeester Fons Hertog van Huizen, september vorig jaar. Nu blijkt de man vrome godvrezende muzelmannen onder de tram te hebben willen gooien op verdenking van terrorisme. De AIVD zat er volledig naast. Geen excuses van meneer Hertog, want waar gehakt wordt …. Zijn die mensen acuut verhuisd naar Utrecht om salafist te worden? Het zou me niet verbazen. Maar wel duizenden migranten binnenlaten, want dat hadden de toppolitici niet zien aankomen en de AIVD al helemaal niet, natuurlijk niet.”  European movement Paresh

“Ik lees in de NRC dat de Pechkobold van D66, weer zo’n populist van de koude grond, de gemeente Wassenaar nóg rijker wil maken,” grinnikt Semanur. “Hij heeft met het Belastingplan van VVD’er Eric Kwiebes ingestemd, op voorwaarde dat het lokale belastinggebied na 2017 wordt verruimd. Hoogleraar Wim Derksen van de Erasmus tikt Pechkobold op de vingers: ‘Wie het lokale belastinggebied verruimt en de gemeenten dus meer geld laat ophalen onder de eigen inwoners, vergroot dus de ongelijkheid tussen gemeenten.’
De Pechkobold heeft blijkbaar lak aan waarschuwingen als van Thomas Piketty, waarschijnlijk snapt zo’n gast de portee van Piketty’s betoog niet eens. Of VVD’er Kwijlstra, PvdA’er Sasser en de Pechkobold van D66 hun zin wel of niet krijgen – je moet goed oppassen, want voordat je het weet hebben die paljassen Nederland verkwanseld ! – is minder aan de orde dan hun populistische kretologie.”

“Het doet het toch al gehavende aanschijn van de politiek zeker geen goed,” beaamt Marieke. “Wat heb je daar?” vraagt ze aan Semanur, die een krant omhoog houdt.

“O, een besprekinkje van alweer een boek over de PVV en Wilders,” antwoordt Semanur. “Ik zie er een stukje van Wybo Algra over, in de Trouw van afgelopen zaterdag 19 december. Historicus Koen Vossen schreef ‘Rondom Wilders’ en concludeert dat Wilders een teflon-populist is die alles verkeerd kan doen en toch stemmen blijft trekken. VVD’er Mark Rutte – Wilders’ oud-pupil bij de VVD – is een teflon-premier. Tja, wat is daar nieuw aan? Al die hedendaagse beroepspolitici komen uit de teflon-fabriek, zeker het duo Wilders & Rutte. Wilders heeft Rutte nog gecoached toen Rutte net bij de VVD kwam. Veel mensen zullen niet eens weten dat Wilders bij de VVD zat.”

“Ik heb het gelezen,” antwoordt Marieke, “niets nieuws. Verbazingwekkend vind ik dat zoveel ‘intellectuelen’ zich over Wilders blijven verbazen. Deze meneer Algra beweert bijvoorbeeld dat de PVV geen ‘kwalitatief hoogstaande mensen voor ministersposten’ telt. Alsof de huidige club plucheplakkers in vak K en de roedel in de Kamerbankjes dan wél kwalitatief hoogstaand zou zijn. Zo’n constatering maakt al meteen dat ik denk: dat ga ik dus zeker niet nog eens allemaal lezen. ”

“Als je heel erg slecht vergelijkt met iets minder slecht,” zegt Semanur, “dan valt het gewoon-slechte altijd mee. Men blijft toch wel uit sleur stemmen. Ik zag een stukje – ik meen in de Volkskrant – waarin een halve zool beweert dat iedereen na enige tijd met de AZC’s  leert leven en dat de commotie vanzelf bedaart. Dan vráág je toch om benedenmaats politiek personeel?! “

“Alles went, zelfs hangen, zo wordt beweerd,” merkt Marieke op.

Semanur: “Deze historicus Koen Vossen verbaast zich erover dat het Wilders blijkbaar niet kwalijk genomen wordt dat hij ‘impulsief de stekker’ uit het gedoog-gedrocht Rutte I trok. Ik verbaas me op mijn beurt over Vossens verbazing. Hoezo impulsief? Het is overduidelijk dat Wilders alles doet om iedere schijn van medeplichtigheid aan regeringsbeleid te vermijden. Dus ging die stekker er bij Rutte I uit.
Wilders zal nooit meeregeren, maar er altijd voor proberen te zorgen dat hij genoeg zetels bezet voor enig gewicht. Dat is gewoon het politieke verdienmodel. Politiek is vandaag de dag goede handel, het schuift vet. Vooral voor de submiddelmaat die alleen een gladde babbel heeft en media-vriendelijk oogt.”

“Je hebt gelijk, “ bevestigt Marieke, “het eigenlijke werk doen de Pr-bureaus en de Rijks-voodoo-afdelingen Volksverlakkerij. Politici moeten er alleen voor zorgen dat hun stropdas goed zit of het mantelpakje bij de dames en dat ze ministeriabel overkomen. De persberichten worden aan de lopende band gemaakt en routinematig uitgedeeld aan de media. Er gaat een strik omheen en dat heet dan politiek bedrijven. Alleen: we kijken er steeds vaker doorheen en we geloven almaar minder. De soep wordt steeds dunner. Er moeten blijkbaar mensen in die Haagse kaasstolp zitten, maar wat die mensen daar doen, ik weet het al lang niet meer hoor. Het kost bakken met geld. Dat geld moeten wij ophoesten.”  Europa populisme_Paresh

Semanur legt nog wat tijdschriften op de stapel oud papier: “Heel vreemd. Allerwege wordt steen en been geklaagd over de karikaturale vrije markt would be ideologie, maar toch worden politici ideële motieven aangewreven? Dat is toch tegenstrijdig? Nou dit boek weer. Zonde van de bomen en de vodden die erdoor zijn gedraaid voor het papier. PvdA’er Samsom en VVD’er Rutte ruilden nota bene politieke programmapunten uit om dit collaboratiekabinet in elkaar te steken! Wat wil je dan nog meer aan bewijs van LEEEGTE ?!
Deze migrantenstroom hadden ze niet zien aankomen, net zoals ze de kredietcrises niet zien aankomen. Dat zijn natuurrampen. Als bewindslui dit onbenuldenken zouden doortrekken naar onze dijkbewaking, dan zijn we in de aap gelogeerd. Hoor eens, we konden deze orkaan onmogelijk zien aankomen, daarom hebben we op het dijkonderhoud bezuinigd, vanwege het rendement. Iedereen moet gewoon goed leren zwemmen en een rubberbootje naast het bed hebben, want 100% zekerheid bestaat in dit leven niet.”

Marieke, lachend: “Wij worden geacht de hogere politiek niet te snappen, die is zo complex. Best mogelijk, daarom dat 99% van de plucheklevers maar wat aanrommelt. Mijn ouders hebben afgelopen vrijdag een kennissenechtpaar min of meer de deur uitgezet – heel beleefd, subtiel en vriendelijk hoor! – dat zat te kakelen over ‘strategisch stemmen’: zij hadden strategisch op de PvdA gestemd om de politieke continuïteit te garanderen. In de lijn van dat stekkerverhaal dus. Mijn moeder begon plotseling heel erg te gapen en mijn vader moest nodig nieuw hout voor de haard halen en toen hebben ze laten blijken dat het kinderbedtijd was en is het stel opgestapt. ‘Even goede vrienden, maar voorlopig niet meer over politiek praten,’ zei mijn moeder.”

“De Trouw vind ik van de weekendkranten afgelopen weekend de meest bewaar-waardige,” zegt Semanur, “die zet ik bijna helemaal intact opzij, om nog een keer door te vlooien. “Ik ben erg benieuwd naar dat nieuwste boek van Amos Oz met de titel ‘Judas’. Bespreking-interview door Stevo Akkerman. Die roman gaat over verraad en multicultureel niet-samenleven. Actueel en door schrijvers meestal boeiend verwoord. Verraad van het volk door het politieke establishment zoals we nu doorlopend meemaken, zie bijvoorbeeld het interview met Malika Sorel in de Trouw, lees de roman ‘Onderworpen’ van Michel Houellebecq.
Ik vind de huidige moves met AZC’s een recent voorbeeld van politiek verraad en labbekakkigheid. Die beroepspolitici worden niet door ons voor duur geld ingehuurd om steeds te verkondigen dat ze het echt niet konden zien aankomen en vervolgens ook nog eens labbekakkig crisismanagement te bedrijven.”

citaat Houelleb. Onderw.

Marieke: “Met de euro idem dito. Een prachtig initiatief: Europa, door politiek onbenul en kippendrift versjteerd. Om van woede en frustratie je hoed op te eten, zegt mijn opa. Ik ben ook wel nieuwsgierig naar die roman ‘Judas’ van Oz. Kijken hoe het leest naast de manier waarop Michel Houellebecq de kwestie anti-semitisme toch min of meer tongue in cheek behandelt, via het personage Myriam. Wie geeft het overtuigendste literair vorm aan zijn overtuiging, Oz of Houellebecq?”
Ze laat water even doorlopen, alvorens de ketel te vullen op het gas te zetten. “Ik vind het een beangstigend idee, dat verraad van het establishment. Houellebecq schrijft over wat wij in werkelijkheid meemaken. Malika Sollers legt het opnieuw uit. We weten in feite niet meer op wie en waarvoor we stemmen – indien je tenminste nog gaat stemmen.  Intussen worden de sluizen opengezet en stromen er duizenden migranten bij ons binnen, zonder dat de politici daar een plan of een beleid voor hebben. Dat ze dat niet hebben, omdat het ze geen ene fluit kan schelen hoe het klootjesvolk met al die nieuwkomers moet dealen, hebben ze al lang genoeg gedemonstreerd met de migranten die nu enkele generaties in Nederland wonen.”

“Het gaat dubbelop,” zegt Semanur, “deze politici met hun mallotige marktwerking knijpen ons af – alle rendement gaat naar het establishment. Volgens het chique systeem van het geleerde ‘distributivisme, ‘ zoals Houellebecq dat hilarisch in zijn roman verweeft.”

Marieke barst in lachen uit: “Ja, dat distributivisme en de Derde Weg, dat staat bij Houellebecq allemaal voor doodordinair plunderen door het establishment, middels nepotisme, maar evengoed nauw verholen graaien. Maar de meeste deskundologen gaan er bloedserieus op in! De compleet geépateerde bourgeoisie. ”

Semanur: “voor ons wordt alles alleen maar duurder – en daarbij gooien ze dan ook nog eens duizenden migranten op de markt. Terwijl er nota bene in Nederland plenty ongemakkelijke tweede-generatie (werkloze) migranten zitten, die stroef blijken in te burgeren. Inclusief analfabetisme! Kijk naar die Al Fithtra moskee in Utrecht.
Gooi maar over de schutting zeggen ze daar in Den Haag, want wij hebben lekker een penthouse in New York, in Brasschaat of op de Bahama’s. Niet bijster geruststellend, maar daarom ga je nog niet op Wilders stemmen, want dan raak je van de regen in de stortbui. Je moet massaal niet meer stemmen. Dat is de enige remedie – afgezien van revolutie natuurlijk, maar dan moet de guillotine toch eerst uit het vet, want een kromzwaard is onhandig en het maakt zo’n troep, vind je niet?”

populisme Eur_PareshRawal

Trouw, zaterdag 19 december 2015 / katern: De Verdieping

Michel Krielaars: ‘Een goede verrader geeft zijn fouten toe’ – bespreking van ‘Judas’, roman van Amos Oz  / NRC,  13 november 2015 –

Krielaars: “Toch draait het in Judas vooral om het krampachtig vasthouden aan het versleten ideaal van de joodse staat, waarvoor Gersjom Wald in 1948 zijn zoon heeft opgeofferd. Anders dan Judas pleegt Wald geen zelfmoord, maar probeert hij zich te verdedigen voor zijn ‘verraad’.

Judas is geen gemakkelijk boek. Je kunt je zelfs afvragen of het als roman geslaagd is. Maar als literaire verdediging van Oz’ overtuiging dat alleen een compromis met je tegenstander tot vrede kan leiden, is het dat zeker. Van verraad kun je hem in ieder geval niet meer beschuldigen.”

http://www.nrc.nl/next/2015/11/13/een-goede-verrader-geeft-zijn-fouten-toe-1556344

Michel Houellebecq (1999) ‘Anti-biographie’ staat in H.P. Lovecraft. Contre le monde, contre la vie / ISBN: 2 268 03 182 9

Michel Houellebecq (2015): Onderworpen  / ISBN:  978 90 295 3861 9

 Malika Sorel-Sutter: ‘De elites brengen ons in gevaar’  / Trouw, 13 december 2015

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/4206682/2015/12/13/De-elites-brengen-ons-in-gevaar.dhtml

 

Comments are closed.