Feed on
Posts
Comments

‘ “Als je het fascisme in Italië wilt stimuleren, laat dan de grenzen onbeheerd.” Enne: “Gewone mensen willen best vluchtelingen opvangen. Wat ze niet willen is dat zich allerlei mensen melden met een claim, bijgestaan door betaalde krachten die geen enkele belangstelling hebben voor de maatschappelijke gevolgen.” ‘ Zo is het maar net, zegt Simon, terwijl hij over de Volkskrant kijkt. ‘Volkskrant columnist Martin Sommer zegt het nog heel erg voorzichtig hoor, en hij mag het volgens mij alleen schrijven, omdat hij naar Michael Ignatieff verwijst en hij die citeert.’

‘Tja, Jesse Klaver van Groen Links en PvdA’er Diederik Samsom behoren voor mij tot die mensen die geen enkele belangstelling hebben voor de gevolgen van hun “genereuze en humane asielbeleid-voornemens” zegt Mohamad. ‘Noch voor de gevolgen voor de migranten, noch voor de gevolgen voor de bevolking in Nederland bijvoorbeeld. Rampzalig, zulke vrijblijvende lui achter de knoppen. Enge narcisten en ijdeltuiten met een bizarre kippendrift en ziekelijke geldingsdrang. En dan die horden halve zolen met hun knuffels en lunchpakketten en borden met “Refugees Welcome!” die als gedrogeerde lemmingen naar de Schengen-niet-grenzen snellen. We zitten nu al op de blaren, maar het gaat toch nog steeds door.’

‘Samsom en Klaver zijn zwaar over-betaalde krachten. Zwaar over-betaald uit belastinggeld welteverstaan,’ meent Ilse.

‘De media hebben onverantwoordelijk bericht over de vluchtelingen,’ meent Simon, ‘die zaten doodordinair achter sensatieverhalen aan. Denk maar aan die (soms getructe) foto’s en die spannende reportages over vluchtroutes waar op je werd geschoten – waar nog prijzen voor werden bedacht en uitgedeeld op de koop toe. Dat wangedrag heeft veel van die lemmingen getriggerd. Dat is geen beste beurt voor de journaillers en fotografen hoor.’

‘Jááhááá, en vergeet Mutti Merkel niet hè?’ brengt Ilse in herinnering. ‘Toch wordt Merkel genomineerd om wéér bondskanselier te worden. Maar, waarom is Sommer volgens jou voorzichtig?’ vraagt ze aan Simon.

‘Omdat Martin Sommer in een krant schrijft die eigendom is van weet ik wie,’ antwoordt Simon, ‘en voor die weet-ik-wie’s geldt primair: rendement. Dan zijn er ook nog degenen die zo’n mediaconglomeraat financieren en daarmee vermoedelijk ook de Volkskrant. Bedenk: ook nieuws is tegenwoordig een commodity, een product dat wordt gestyled, gelikt en gemarket en op de MediaMarkt wordt verkocht.
Wel, al die anonieme pipo’s hebben blijkbaar voordeel bij vluchtelingenstromen, want vluchtelingenmassa’s veroorzaken automatisch chaos en ontwrichting. Indien je mensenrechten en asielrecht als co-ingrediënten bij je betoog gebruikt, zit je tamelijk veilig, zonder meteen banaal te zwatelen en nietszeggend te neuzelen. Je moet de aandacht verdelen, spreiden via diverse relevante thema’s. Dat is een hele kunst. Sommer verstaat die kunst best wel.’

‘Nota bene! Niet alleen materiële maatschappelijke chaos,’ zegt Moh. met nadruk, ‘maar ook en vooral morele verwarring. Wij willen immers asielrecht voor mensen die daar – helaas, helaas – aanspraak op kunnen maken en er recht op hebben!? Het zou niet nodig moeten zijn, asiel aanvragen! We worden echter zo gemanipuleerd en gepiepeld met crises dat we onze grenzen wel moeten sluiten voor álle vluchtelingen, anders gaan we zelf kopje onder en daar is niemand bij gebaat, dus we gaan tegen ons eigen gevoel en geweten in. Zeker als het om kinderen gaat! Dat maakt dat we ethish-moreel ontheemd raken, ons waarden-kompas raakt ontwricht, ontzet, en dus zijn we makkelijke prooi voor de zwabberende pseudo-politici en hun poppenspelers. En, natuurlijk, voor onzindelijke opportunistische volksmenners.’

‘Zie Ignatieff’s verwijzing naar fascisme in Italië,’ zegt Simon.

‘En ik wil heel graag een verenigd en groot Europa! maar niet met deze potsierlijke paljassen op het pluche en achter de knoppen,’ roept Ilse.

‘Het centrale punt is: ontwrichting. Daar draait het om,’ zegt Moh. met een ernstige gezicht. ‘Hoe sticht je maximale ontwrichting en veroorzaak je megagrote chaos, zonder zwaar beschuldigd te kunnen worden van moedwil en cynisme. De meest gebruikte truc is dat je zo’n ramp als natuurgebeuren verkoopt aan het klootjesvolk. Zoals de kredietcrises en de massamigratie, daar kon en kan niémand maar dan ook niémand iets aan doen, die overkómen ons gewoon. We wachten nu al op de volgende kredietcrisis, want er moeten nog meer bankiers en diefjesmaatjes met miljarden dollars en euro’s worden volgestopt. Volkomen geschifte scenario’s en beweringen natuurlijk, maar iedereen slikt het voor zoete koek en ze werken uiterst effectief ontwrichtend. De mensen lijken totaal murw.’

‘Juist, chaos is king,’ zegt Simon, ‘iemand als Michael Ignatieff legt ook, en weer, en nogeens, uit dat het niet om natuurrampen gaat, maar om man made disasters waaraan politieke keuzes en beslissingen ten grondslag liggen.’ Hij citeert uit de Guardian: ‘ “Migration is expulsion by another name in world of foreign land deals.” Ssssst, dit mag je niet hardop zeggen, Saskia …’

‘Ook van chaos bij de Nederlandse Belastingdienst profiteren bepaalde lepe lieden ongetwijfeld, ‘ zegt Moh. , ‘alleen een sneu persoon als VVD’er Robin Linschoten verknalt het en valt knetterend door de mand. Zelfs terwijl er chaos bij de Belastingdienst heerst, kun je nagaan, wat een licht die man moet zijn.’

Simon steekt zijn vinger op: ‘Ho, ho, wat zeg je daar? Chaos bij de belastingdienst. Logisch. Weet je wie dáár de baas is? Juist. Die chaotische VVD’er. Die is daar speciaal voor aangesteld man! Daar is over nagedacht hoor. Dat is Hogere Politiek van de koude Nederlandse grond! Dit heeft Rutte van Samsom met formatie-kwartetten gewonnen. Nu jij weer.”

‘Oóóóhóóó’, gaan we op die toer? Chaos dus!’ zegt Ilse, ‘Dit is waarover we het in de groep nu hebben in verband met het uitkomen van de Nederlandse vertaling van Naomi Klein’s boek No is not enough? ‘ Ze pakt de Engelse uitgave, slaat die open en wijst: ‘Bijvoorbeeld op bladzijde 134: “Wacht op een crisis, of veroorzaak die, roep een noodsituatie op en schort de democratie op,” ‘ ze legt het boek opzij en vraagt: ‘Zoals “Brussel” (Hûh? Zijn wij dat met ons allen? De EU, van “het Project Europa” inclusief het democratisch gekozen Europarlement? Werkelijk?)  nu doet met het de lidstaten door de strot wringen van de respectieve quota vluchtmigranten? Juist ja.’

‘Nou ja, zo heeft Goldman Sachs de EU immers overgenomen’ zegt Simon, ‘via een “eurocrisis” in 2011, was het niet? Wie weet dat nu nog?’

‘Precies,’ zegt Moh. ‘dus provoceert de NAVO bijvoorbeeld onder anderen Vladimir Putin, Tayyeb Erdogan en Kim de Koreaan, zodat “wij” ons aaneensluiten tegen de Dreiging en “onze” politieke leiders door dik en dun steunen in hun rampzalige politieken. Zo werkt dat, maar dat mogen de journalisten niet zo maar opschrijven. Veel journalisten zien het trouwens heel anders, dus die schrijven “eerlijk” wat zij zelf geloven. Tja, als jouw baan afhangt van de mening die je bereid bent wel of niet te ventileren …… wat doe je dan? Zou je dan niet die meningen afscheiden die het veiligste rendement voor jou beloven? Kijk naar wat er momenteel met al Jazeera gebeurt. Die Qatar-zender wordt gepiepeld, omdat hij de tirannieën in die regio aan de kaak stelt. Dat willen de dictators in Saoedi-Arabië, Egypte, en wat mij aangaat ook Israël, natuurlijk niet, dus piepelen ze Qatar vanwege al Jazeera.’

‘Want Amerika is vanzelfsprekend vóór vrije pers en zo, maar helaas hebben de oliemaatschappijen de medewerking van de dictators wel nodig om nóg rijker te worden en ook “liggen de diverse landen strategisch” – onmisbaar voor de geopolitieke Amerikaanse Democratie – dus jammer voor de vrijheid van meningsuiting, het vrije woord en de verdere democratische rimram ….’ zegt Simon met een grijns. ‘Dus steunen de multinationals en de bobo’s van de haute finance, via de staat Amerika, de tirannen, in naam van het Amerikaanse volk. Natuurljk verkopen ze tevens peperduur Amerikaans oorlogs- en wapentuig aan de dictators. Het business model van hedging doordesemt de Amerikaanse politiek; de profiteurs wedden op alle paarden, dus kunnen ze nooit verliezen. Zoals Goldman Sachs met Griekenland deed, toen het Griekenland de EU in zwendelde door te helpen de Griekse overheidsboekhouding te vervalsen – met hulp en medeweten van heel veel EU-politici overigens. Iedereen die bij de zwendel was betrokken wist dat de enige die verliezen zou de Griekse bevolking was.’

‘De Grieken krijgen het dubbel voor hun kiezen,’ zegt Ilse, ‘eerst worden ze de euro ingezwendeld en nu krijgen ze de migranten die aan hun kusten aanspoelen.’

‘Helaas voor de Grieken is de Griekse mafia blijkbaar niet zo goed georganiseerd als de Italiaanse,’ zegt Simon, ‘want de mafiosi beschermen hun eigen belangen maar daarmee tegelijk die van de Italianen. Althans deels en niet uit naastenliefde of rechtsgevoel naturlijk. Zelfs de leegstaande (onrendabele) villa’s van mafiosi worden nu door de Italiaanse staat gebruikt om migranten te huisvesten. Reken maar dat de Staat daar flink voor moet dokken. Dus indirect dokken wij eraan mee, via de EU.’

‘Okay, okay,’ zegt Moh. we lopen op de zaken vooruit, ‘die discussie zetten we nog op onze blogs maar nu eerst dit sub-onderwerp: de vluchtmigranten. Straks leggen we de verbanden. Laten we hier eerst de links geven naar sites waarop Michael Ignatieff te horen en te zien is. De komende weken gaan we de punten verbinden – connecting de dots – en negeren we de voorspelbare kreten van: “complottheorieën!!!!” ’

 

 

 

Michael Ignatieff:  The Refugee Crisis in Europe: How Did It Happen? What Do We Do Now? – A conference in CEU’s Frontiers of Democracy series- January 14, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=AbO-3M5dwSE

Michael Ignatieff on The Right to Have Rights: Migrants, Refugees and the Duties of States – A conference in CEU’s Frontiers of Democracy series- January 12, 2016

Professor Michael Ignatieff on “The European Refugee Crisis: what is to be done” lecture given at Pembroke College Oxford on 10th June 2016

Naomi Klein (2017):  No is not enough  /  ISBN: 978-0-241-32088-4

Is Goldman Sachs EVIL?
Goldman Sachs is a name that has varying connotations depending on your perspective. But are the critics right – is Goldman Sachs actually evil? Malcolm Fleschner breaks down Goldman Sachs’ history.’

Saskia Sassen (2015): Uitstoting

Fatima Mernissi (1992): Islam and Democracy  /  Massachusetts: Perseus / ISBN: 0-201-62483-4
https://www.groene.nl/artikel/zelfs-de-dochter-van-mohamed-weigerde-de-sluier

https://www.volkskrant.nl/opinie/martin-sommer-het-asielrecht-is-totaal-vastgelopen-dit-moet-anders~a4514545/

Karl R. Popper (1974/1945): The Open Society And Its Enemies (Vol. II)   London: Routledge / ISBN:0 7100 1968 8

 

Work In Progress

 

 

 

Comments are closed.