Feed on
Posts
Comments

 

‘Informateur Tjeenk Willink schetst een normatief-ideologisch-moreel kader voor toekomstig beleid. Dat is voor mij het enige wat een geloofwaardige informateur kon en kan doen, omdat de vorige neoliberale kabinetten, zacht gezegd, moreel- en waardenneutraal opereerden en wij nu de radio-actieve neerslag, de fall out, daarvan voor onze kiezen krijgen. De collaboratie van de PvdA met de neoliberalen was er het schrijnendste voorbeeld van.
Waarden-neutrale politiek is voor mij een contradictio in terminis, kan niet vind ik en misschien vindt de informateur dat ook,’ zegt Semanur.

‘Vandaar dat de informateur Lodewijk Asscher op afstand houdt,’ meent Willemijn, ‘Asscher en zijn PvdA’ers hebben in Rutte-II schaamteloos met de neoliberalen gecollaboreerd en indien Asscher gewoon weer zou aanschuiven, doen alsof zijn neus bloedt, dan zou dat een demoraliserend signaal zijn: business as usual and nothing will change. Maar zal Tjeenk een meerderheidskabinet in de steigers kunnen zetten?’

Een meerderheidskabinet is een speeltje voor politici en pers,’ mengt Marieke zich in het gesprek. ’Het zegt helemaal niemendal. Het fungeert als virtuele bangmaker: o jéééé, er moet een meerderheidskabinet komen, bla bla blááá en verder doet niets er meer toe. De media en Haagse politici doen bovendien alsof de dualiteit niet meer aan de orde is, en of de Kamerfracties blindelings “hun” bewindslui gehoorzamen en volgen. Wat een flauwe apenkool! Wat een politieke instelling van de koude grond.’

Semanur: ‘Ik zou het zo willen stellen: Tjeenk Willink ziet, hoop ik althans, het liefst een ploeg bewindslui die een morele meerderheid vormen, geen gladde ondernemers die enkel uit zijn op eigen en benepen kliekjesbelang. Dat is de dood in de politieke pot. Dat gaat niet werken. We zitten nu met de erfenis van zo’n dertig jaar privatiseren en vandalistisch ontregelen.’

Hear, hear! Een morele meerderheid!’ roept Marieke terwijl ze in de handen klapt. Kan dat nog, in het Den Haag anno 2017? Zijn de gevestigde belangen inmiddels niet te groot en is de mentaliteit niet grondig versjteerd? Want vooral dát hebben de opeenvolgende kongsi’s bewerkstelligd: the corrosion of character. Dat is een pernicieus en geniepig proces.’

‘Veel mensen zijn cynisch en vertrouwen de beroeps- en carrièrepolitici al lang niet meer,’ zucht Willemijn. ‘Dat tij moet gekeerd, want anders gaat het een keer flink mis.’

‘Kijk naar het meest recente schandaal van nepotisme in Frankrijk,’ zegt Semanur, ‘François Bayrou beweert met veel aplomb dat de regering Macron de politiek gaat “moraliseren” en plof, een domme graaier gooit prompt roet in het eten.’

‘Binnenkort is het Mark Zuckerberg tegen George Soros of Warren Buffett of een Russische oligarch, noem maar op,’ zegt Marieke, ‘politici doen er al lang niet meer toe. Ze houden voor een dik salaris de schijn op, maar dat is dan ook alles.’

‘Is dat niet steeds meer het geval?’ vraagt Semanur: ‘Mensen met veel geld bepalen in toenemende mate wat er gebeurt. Zo’n Donald Trump en een Manu Macron zijn immers ook vet binnengelopen. Waarom denk je dat Zwitserland in de EU-zone een status aparte geniet en dat de Luxemburger Juncker president van Europa is?’

‘Weet je,’ zegt Willemijn peinzend, ‘Informateur Tjeenk kan beter geen kabinet in elkaar steken, want dat zal hoogstwaarschijnlijk toch neoliberaal beleid voeren, maar dan zou het met de zegen van Tjeenk zijn gebeurd. Dan hebben Rutte en kompanen èn de legitimatie voor neoliberale roof en ook, voor als het kabinet de rit niet uitzit: een zondebok. Dan is het de schuld van Tjeenk. Dus Tjeenk kan zich beter tot het aanbrengen van een flinke laag grondverf beperken. De rest mogen de praatjesmakers en potsierlijke pipo’s zelf doen.’

‘Dat heeft Tjeenk ook gedaan,’ zegt Semanur, ‘die morele grondverf bestaat uit drie punten: * tegengaan van de verbreding van de kloof tussen arm en rijk in Nederland, * de klimaatagenda van Parijs serieus nemen en tenslotte * de mensenrechten hoog houden, hetgeen momenteel vooral neerkomt op billijk en humaan asielbeleid. Maar vergeet de woningnood niet en de zorg en ons onderwijs. Die thema’s zitten allemaal onder de deken van de drie containerbegrippen.’

‘Die kloof komt hoofdzakelijk doordat een relatief kleine kliek onevenredig profiteert van de EU en globalisering, via de juridische infrastructuren die ze zelf mee optuigen. Voorkennis en domeinkennis zijn troef. Schaamteloos, zegt Marieke. Ze voegt er aan toe: ‘De laatste dagen gelukkig geen al te grote stroom flauwekul-artikelen over koffiedikkijkerij bij de informatie. Ik werd er onpasselijk van, omdat ik weet dat het in feite helemaal nergens over gaat. Die artikelen bedoel ik dus. Over punten die punt komma’s transformeren en zulke zinledige apekool.’

‘Tja, of de zaakwaarnemers er uit komen, blijft de vraag,’ zegt Willemijn, ‘het is ieder-voor-zich, dus ze zullen de hete adem van hun eigenlijke opdrachtgevers ongetwijfeld in de nek hebben. Maar, misschien dat Tjeenk Willink meer voor elkaar kan krijgen dan we denken. Hij is ook niet alleen. Er zijn meer mensen met verantwoordelijkheidszin die zich volgens mij in het Haagse gestoei mengen, zij het in de coulissen. Zoals bijvoorbeeld de D66 mastodont Jan Terlouw. Ik hoop maar dat die een positieve lading aan onze politiek kunnen geven, want als deze potsenmakers hun gang kunnen blijven gaan dan zijn we zwaar de pineut.’

Semanur: ‘De belangrijkste vraag bij de informatie luidt nu: wat voor smaken pizza en welke soorten wijn?’

* Vrolijkheid *

Comments are closed.