Feed on
Posts
Comments

 

“How sharper than a serpent’s tooth it is
To have a thankless child.”
King Lear, I, iv, 312

“Im Frühling des Jahres 1702, am Montag nach Judica, unternahmen die Gottesräuber ihren letzten Überfall. Er galt einer Kirche unweit von Militsch, die berühmt war durch ein schweres, goldenes und mit etlichen Edelsteinen besetztes Kruzifix, das an der Wand über dem Hauptaltar hing.
Der Anschlag miβlang, denn der Pfarrer hatte einige Wochen zuvor das goldene Kruzifix auf Rat des Bischofs nach Militsch auf das Schloβ in Sicherheit gebracht, und über dem Hauptaltar hing jetzt ein holzgeschnitzter Christus von mäβiger Arbeit.”
Leo Perutz (1993:130): Der schwedische Reiter

 

the good, bad,ug_60p

“Leuk, zo’n columniste die haar klassieken kent!” roept Ilham, terwijl ze de Trouw-pagina omhooghoudt. ”Dit keer heeft Monic Slingerland het over The good, the bad and the ugly van Eastwood. Vorige week (19.09.15) was het Shakespeares King Lear , hoewel dat impliciet bleef.”

“Ja! Inderdaad!, “valt Toos haar bij, “de oude koning Lear verdeelt zijn bezittingen bij leven onder zijn drie dochters, Goneril, Regan en Cordelia, onder beding dat hij en zijn gevolg ieder kwartaal bij een van die dochters op het kasteel kunnen wonen. Lear wil zijn pensioen in natura, zoals Monic Slingerland dat noemt. Dat gaat bij Shakespeares Lear niet goed.”  Lear omslag

“Met name door zijn gevolg,” meent Joost, “Lears entourage misdraagt zich en is uitermate onhebbelijk, waardoor ze al gauw als een sprinkhanenplaag wordt ervaren. Pro memorie: de Japanse versie Ran van Akira Kurasawa, voelt voor mij heel anders.”

“Mee eens,” bevestigt Ilham, “Japans is nu eenmaal geen oud-Engels en zoons zijn geen dochters. De oude Lear is trouwens ook geen makkelijke gast om vier maanden per jaar om je heen te hebben. Zelfs al woon je in een groot kasteel, waar pa zijn eigen vleugel heeft …..”

“Maar, Monic Slingerland eindigt haar stukje deze keer met de vraag waarom het ons gaat, denk ik: wie heeft de petitie ondertekend voor dat referendum over het associatieverdrag met de Oekraïne?” Toos steekt haar hand op, “ik dus, en mijn ouders en ooms en tantes ook ….”

“Dat maakt ons dus tot laagopgeleide tokkies, “ zegt Joost grinnikend. “Zover mij bekend, hebben de meesten van ons getekend. Mijn extreem-hoogopgeleide ouders en grootouders overigens ook.”

Ilham: “Nou ja, mevrouw Slingerland meent dat samenwerken met Putin tegen Assad een einde kan maken aan de oorlog in Syrië, maar dat vind ik veel te simpel. In ieder geval denk ik niet dat Putin happig is met het Westen samen te werken op welk gebied dan ook, wanneer dat Westen de Oekraïne economisch wil annexeren/koloniseren, want daar komt het EU-streven uiteindelijk op neer: hegemonie. Dus in Slingerlands redenering, indien ik haar goed begrijp, is een referendum dat resulteert in niet-ratificatie, het beste voor dit moment. Dat ben ik dan met haar eens.“

“Dat referendum heeft geen praktisch nut,” mompelt Toos, “want alles is al bedisseld en bekokstoofd. Democratisch buiten ons om en tegen de wens van velen die (voorlopig) geen uitbreiding van de EU willen.” referendum_tom Jans

“Klopt,” zegt Joost. “We hebben de petitie getekend om ‘een signaal af te geven’ aan de beroepspolitici die we niet langer beschouwen als onze vertegenwoordigers. Het feit dat het referendum voor de kat heur viool gebeurt, maakt de afkeer jegens deze politici alleen groter.”

Toos zet de ellebogen op tafel: “Raar dat die onderzoekers/interviewers nooit bij onze familie van extreem hoogopgeleiden en materieel-goed-affen, komen. Je krijgt de indruk dat uitsluitend laagopgeleide tokkies bezorgd zijn over de stromen migranten!’’

‘’Net alsof alleen de tokkies en bierdrinkende prolen over gezond verstand beschikken,’’ zegt Joost grijnzend. “Je zegt het trouwens correct: laagopgeleiden zijn ‘bang’ en de hoogopgeleiden zijn ‘bezorgd’. De hoogopgeleiden spreken beschaafd over de migrantenstromen en de tokkies schreeuwen ordinair. Dat doen de meeste tokkies inderdaad, helaas, maar soms hebben ze gelijk.”

“Een broer van mij woont naast een tokkie-stel,” zegt Toos: “ Dat koppel is viezig, lawaaiig en territoriaal expansief. Ze hebben de gedaante en omvang van wanstaltige walvissen en het brein van een garnaal, zo karakteriseert Frits ze goedmoedig, want eigenlijk vindt hij het stakkers die van alle kanten worden genaaid en genept.”

“Dat is overal om ons heen zicht- en hoorbaar,” beaamt Joost en hij voegt eraan toe: ‘’Garnalen, demente garnalen… neen, dat is niet aardig van me. Neen, heus, ik dacht echt niet aan Hans van Baalen.’’   gisse garnaal_

* * * Vrolijkheid * * *

“Grappig en tragisch tegelijk dat een columnist als Lex Oomkes (Trouw 30 september) precies die dingen opnoemt die wij juist beschouwen als kenmerkend voor de huidige non-democratie,” merkt Ilham op. “Zoals zijn opmerking dat ene mevrouw Miedema veel meer politieke partijen zou wensen alvorens zij zich vertegenwoordigd voelt. En dan nog niet.” Ze grinnikt als ze zegt: “Natuurlijk hebben we een nepparlement met neppolitici, anders zaten Wilders en zijn PVV er immers niet in. Een parlement met nepparlementariërs als Wilders en zijn vriendjes is per definitie een nepparlement, met neppolitici. ‘’

“Tjééé ….. Dat heb je erg intelligent to the point verwoord,” vinden Joost en Toos beiden. ‘’We zitten met nog tenminste een nepparlement opgescheept: Het Europese Parlement. Jawel! Een mooi parlement dat je niet kunt wegstemmen als ze zitten te verzaken, een nepparlement waartegen geen oppositie mogelijk is. Hoezo, parlement?!’’

“Ja, meer van dezelfde bagger, alsof dat dan democratie tot gevolg heeft,” grinnikt Joost. “Waar het ‘m wringt, is dat we de meeste politici niet vertrouwen, over hoeveel partijen die politici zich ook zouden verspreiden en manifesteren. Het zijn potsierlijke poseurs en patserige praatjesmakers, die niet eens het circus Schengen behoorlijk op poten hebben gezet, om van de euro maar te zwijgen. Ons vertegenwoordigen doen deze beroepspolitici niet.

Dit systeem deugt gewoon niet langer. Dan kun je het halsstarrig democratisch blijven noemen, maar wij stemmen niet meer, omdat we niet weten op wie we zouden moeten en kunnen stemmen. Zo’n referendum biedt ons de gelegenheid wel te stemmen op een manier die het gevoel geeft dat we tenminste nog iets te zeggen hebben. Dat heeft Oomkes wel goed gezien: het gaat om het referendum. Treurig, maar daarom niet minder een feit. Zou meneer Oomkes trouwens naast een AZC (willen) wonen, en zou Twan Huys een migrant in huis hebben genomen?”

Grieks referendum Chappatte “Dat is het tegelijk het mooie en het onhandige aan een referendum, “ zegt Toos terwijl ze de ketel bijvult, “de tijdsdimensie: een referendum is een momentopname en dat ontneemt de politici en media de kans om met de uitslag aan de haal te gaan en die te framen en manipuleren. De uitslag laat kort zien wat een bepaald aantal mensen over iets vindt en wil – dat heet: indien de vraagstelling correct is natuurlijk.”

“Precies die unieke tijdsdimensie van het referendum maakt de beroepspolitici en journailleurs blijkbaar nerveus,” zegt Ilham nadenkend. “Ze voelen het waarschijnlijk alsof het initiatief ze uit handen genomen wordt. Ze kunnen geen nieuws meer maken, maar moeten dat rapporteren en verslaan. Welke journalist is daartoe nog in staat?” Ze pakt het brood weer in.
“Trouwens, over de IS/ISIS staat een goede boekbespreking van Steve Negus in de New York Times Book Review van 1 april, “ merkt Ilham op, “en Michiko Kakutani bespreekt de boeken van Stern, Berger en Hassan Hassan ook op een informatief-boeiende manier.”

“Ik herinner me een lijvige en degelijke review over de ISIS in de New York Review of Books, “ zegt Joost, “zal het opgraven. Over de Oekraïne moet je Zizek in de London Review of Books weer eens lezen. Zizek zegt daar een waar woord: laat de EU-bobo’s er eerst maar voor zorgen dat deze EU voldoet aan de ideeën die vele Oekraïners er waarschijnlijk van hebben, alvorens ze weer landjepik gaan spelen.  Chappat Iraki snappen demo niet
Uitbreiden van de EU omwille van het uitbreiden en omwille van het vergroten van de banencarrousel voor beroepspolitici. Dondert niet wat de gevolgen en consequenties zijn, want daar hebben zij geen last van. Deze week staat er een artikel in de Groene (01.10.15), van Sjeng Scheijen: ‘De EU zoals hij is en werkt, strookt van geen kant met het ideaalbeeld dat de meeste Oekraïners ervan hebben. Het door Oost en West bevochten land is een schakel tussen twee culturen, geen muur’. “

“Ik zag in het voorbijgaan dat George Soros de valutaspeculant een ‘Nieuwe Oplossing’ voor de Oekraïne had bedacht. In de NYRoB van 8 oktober,” informeert Ilham. “Ik vraag me af of zulke personen als Soros betalen om zo’n essay geplaatst te krijgen. Misschien daarom dat de abonnementenafdeling van de NYRoB zo labbekakkig met abonnees omspringt: ze hebben geen abonnees nodig. Alleen lezers.”

Toos pakt de Groene en zegt: “Scheijen vindt dat velen in de Oekraïne zich een verkeerd beeld van de EU vormen en dat de Oekraïne zich gevaarlijk van Rusland vervreemdt. Dat kan volgens Scheijen niets anders dan narigheid opleveren: ‘ …. een verschrikking: niets goeds zal daaruit komen – en [de Oekraïne] werpt zich in de armen van een ongeïnteresseerd en opportunistisch Europa, dat in Oekraïne niet méér ziet dan een instrument in haar eigen geopolitieke carnaval.’ Als de VVD’er Hans van Baalen zich ergens met gepoetste gaatjesschoenen tegenaan bemoeit, kan het alleen carnaval zijn.“

* * * Vrolijkheid * * *

 “Dat goede verhoudingen met Rusland voor de Oekraïne van groot belang zijn, is evident, “ zegt Ilham stellig, “alleen al vanwege de geografische ligging. Straks merken de Oekraïners dat ze net als wij door hun politici de EU ingerommeld zijn. Wat daar de consequenties van zullen zijn, weet ik niet, maar Putin zal zeker niet werkloos blijven toekijken, vermoed ik. Dat zal een brisante cocktail worden, die weer handenvol geld kost en waarvoor? Om politici van nog meer speelgoed te voorzien? Laat ze toch eerst proberen orde op zaken te stellen bij de situaties die nu spelen en die zij merendeels hebben geschapen!” Putin MYkraine

“Tja, die goede boekbesprekingen. Wanneer je over islam-terreur en de achtergronden ervan geïnformeerd wilt worden, moet je niet alleen bij de Nederlandse media te rade gaan, “ zegt Toos ietwat weemoedig, “bij voorkeur niet, want die zijn meestal zo flets en kleurloos als maar zijn kan.”

“Putin laat in ieder geval met zijn bombardementen merken dat hij niet blij is met de Westerse politiek. “ Ilham giechelt, “Straks zeggen de VVD-meneren dat de verzakkingen in Groningen niet door de NAM-boringen worden veroorzaakt, maar door Putins bombardementen in Syrië! Weer zoiets dat niet in de media komt: Putin bombardeert in Syrië en brengt daardoor een extra toevloed van vluchtelingen-richting-EU op gang. De relatie met het drammen van de EU-bobo’s in collaboratie met het Oekraïense establishment om dat associatieverdrag erdoor te drukken, wordt nergens gelegd!“

“Als de Groningers vervelend blijven doen omwille van schadevergoedingen en stopzetten van de boringen, dan verordonneert VVD’er Henk Kamp een bombardement op Groningen! “ Toos schaterlacht.

“Ja, lach daar maar om,” bromt Joost, “die lui zijn tot alles in staat. Maar het klopt wat Ilham zegt. Alweer: geen woord over de oorzaken en aanleidingen. De media en deskundologen blijven ons voor simpel en suf verslijten en met ad hoc informatie zonder diepte overstelpen. En foto’s, natuurlijk, veel foto’s met suggestieve bijschriften. Joost mag weten waar die zijn genomen, en deze Joost weet dat in elk geval niet. Misschien hebben de voodo-fotografen van VVD-minister Ard van der Steur wel weer creatief geënsceneerd, zoals onlangs met die foto van Volkert v.d. Graaf. Wie kan het zeggen.”

Ilham: “Terwijl we met ons allen door al deze moves achter elkaar van die loslopende politici, in feite doorgaan met democratische zelfmoord, maar dat zal de politici een zorg wezen.”

 

“Zoals altijd wanneer het om suïcide gaat, moet de therapeut dit zien als een samenvoeging van, aan de ene kant, intense destructieve woede die zelfvernietigend wordt geuit, en aan de andere kant, liefde, bescherming, zorgzaamheid en schuld – de patiënt zou liever zichzelf doden dan de andere en het is meestal de woede die naar buiten gebracht moet worden.”
David Malan (1983:190-91): Individuele psychotherapie

 

 

 Leo Perutz (1993/1990): Der schwedische Reiter / Roman / München: Knaur Taschen / ISBN: 3-426-63012-5 (paperback); van Perutz zijn intussen veel boeken in het Nederlands vertaald  Perutz Schwed reiter60p

David H. Malan (1983/1981): Individuele psychotherapie / Deventer: Van Loghum Slaterus / ISBN: 90-6001-783-8 (gebonden); vertaling uit het Engels

Slavoj ŽižekBarbarism with a Human Face – essay in de ‘London Review of Books’ – Vol. 36 No. 9 • 8 May 2014

 

 

 

 

 

Work In Progress

 

Comments are closed.