Feed on
Posts
Comments

‘De NSA en andere Amerikaanse veiligheidsdiensten zouden niet alleen de cyber-aanvallen hebben gefaciliteerd – laten we aannemen uit goeïge dommigheid – maar, zij zouden die aanvallen zelfs kunnen hebben uitgelokt om daar zelf garen bij te spinnen!’ roept Ilham, en ze voegt eraan toe: ’Althans, zo lees ik het bericht op de Russische site Sputnik.’

Zorah staat op en loopt naar Ilham toe: ‘Waar staat dat?’

Ilham wijst en zegt: ‘Binney, dat is William/Bill Binney, een oud cryptanalist bij de Amerikaanse overheid. De NSA is trouwens de grootste Amerikaanse veiligheidsdienst, dus niet de FBI of CIA.’

Zorah leest hardop: ‘ “Binney predicted that the NSA and other US intelligence agencies would try and take advantage of their own negligence and incompetence to try and squeeze even vaster budgets out of the US Congress.”  Dus de NSA en kumpenie zouden volgens Binney chocolade braaien uit de gevolgen van hun eigen incompetentie. Dat klinkt intussen heel bekend, vind ik. Dat doet vandaag de dag iedereen die een bevoordeelde machtspositie bekleedt: van de kleine gemeenteambtenaar tot en met de president of premier van welk land dan ook. Waarom zouden de bobo’s van NSA & kornuiten daar in verschillen? Of het nou om slim monopoly met crematoria gaat of om zorg-declaratiemodellen, daar zit wat mij betreft qua intentie en opzet geen verschil tussen.
Ze doen dat allemaal legaal, want binnen de wettelijke kaders, dat wel.
Je kunt onmogelijk alle wettelijke bepalingen en regels zo waterdicht maken dat je dergelijke creatieve lieden kunt stoppen van het oneigenlijk-gebruik-maken van ….’

Ilham meent dat veiligheidsdiensten wereldwijd steeds meer gaan beseffen dat zij nadrukkelijker en ongestraft als schaduwregeringen kunnen opereren. Zeker wanneer politici keer op keer laten zien dat ze het niet zo nauw nemen met de moraal en vooral hun eigen zakken vullen. ‘Ik denk dat we het stadium van chantage gewoon overslaan,’ zegt ze, ‘want chantage vindt plaats vanuit een a-symmetrische machtsverhouding die morele dimensies impliceert. Nu zegt de NSA gewoon: wij moeten veel meer fondsen om het cyberterrorisme te bestrijden, terwijl de NSA nota bene zelf voor kansen voor die terroristen zorgt, zonder dat op aantoonbaar laakbare wijze te doen. Die appelen vaart, appelen eet, maar dan als spin-off. Dat is eigenlijk een raar idee. We accepteren dit frame gewoon kritiekloos.’

Willemijn komt binnen en zegt grijnzend: ‘Als je nauw betrokken bent bij het opstellen van die regels en wetten, dan ben je helemaal spekkoper. Als je een partner hebt die daarbij is betrokken, of een netwerk dat weet van de hoed en de rand. Amerika, Europa, China, waar ook ter wereld, je hebt een voorsprong, meestal door voorkennis en de juiste contacten. De NSA en andere veiligheidsdiensten zullen ook vast voor een deel voor eigen rekening werken.
Ik las op een site dat ingehuurde krachten (contractors) bij de NSA ook toegang tot veel gevoelige informatie hebben. Tja, dat krijg je wanneer je vanuit neoliberaal marktdenken (outsourcing en inhuren van “experts” is goedkoop) geen onderscheid meer kunt maken waar de grenzen liggen, waar overschrijd je veiligheids- en betamelijkheidsgrenzen. Daar hadden we vroeger een moreel kompas voor. Dat kompas is gedereguleerd, ontregeld, of afgeschaft. Het enige wat bij zulke lui telt, is: het geld, de prijs, het kostenplaatje. Over externaliteiten breken ze zich geen seconde het hoofd.’

‘Tja, denk maar aan de diverse partners van respectieve Franse presidenten, die ook uit de Staatsruif werden of worden gefinancierd,’ merkt Zorah op. ‘Het motto luidt bij deze lui: Die appelen vaart, appelen eet. Ze zien er meestal niets verkeerds aan. Het is gewoon hun recht, vinden ze. Laten we onszelf hartelijk feliciteren met drie tot vier decennia neoliberalisme.’

‘Gelukkig zijn we hier, in Nederland en de EU, niet zo door en corrupt als ze in Rusland zijn,’ merkt Ilham op, ‘maar Donald Trump werkt er hard aan om die achterstand voor Amerika in ieder geval in te lopen. Die onderhoudt hartelijke contacten met Russische zakenlieden die onterecht als mafiosi worden afgeschilderd.’

‘Logisch, ‘ meent Willemijn, ‘als iedereen-die-ertoe-doet mafiose praktijken beoefent, dan heeft het geen zin meer om onderscheid te maken tussen mafiosi en nette, bonafide, ondernemers en zakenlui.’

* Vrolijkheid *

‘Als ik dit soort berichten lees,’ zegt Willemijn, ‘dan zijn de formatiebesprekingen in Den Haag eens te meer een ver-van-mijn-bed-show. Wat doen die er in feite toe? Het is bijna zeker dat we gewoon weer een karrevracht neoliberale beleidsmaatregelen over ons uitgestort krijgen, of een perfectionering van de al-bestaande. Verdere verdorring van het publiek domein.’

Ilham: ‘Deze politici scheppen en bestendigen een logistiek-juridische infrastructuur die de bevoordeling van de toch al bevoorrechten alleen maar vergroot. Deregulering, privatiseringen en pseudo-marktwerking zijn de voornaamste gereedschappen, trucs eigenlijk. Dit doen ze op nationale, internationale en supra-/supernationale schaal. Houd die nieuwe Franse president Manuel Macron maar in de gaten en je zult zien dat hij vooral de belangen behartigt van degenen die vreesden dat een Marine le Pen die belangen weleens stiefmoederlijk zou kunnen behandelen.’

‘Nu sluit Blokker in Nederland een flink aantal winkels,’ zegt Zorah, ‘dat is allemaal vanwege de zegenrijke globalisatie, die ervoor zorgt dat we nooit meer grote oorlogen zullen krijgen. Wie gaat er nou bij een Blokker werken? Dan vraag je er toch zelf om?’

‘Bij Blokker werkt een groot segment van het Nederlandse precariaat,’ zegt Willemijn, ‘Macrons opdracht luidt ongetwijfeld: houdt het Franse precariaat onder sim. Interessant om te zien hoe de Franse geheime diensten onder de laatste presidenten functioneren. Lees Houellebecqs Sousmission maar een keer opnieuw.’

‘Ze zijn daar in Den Haag vooral bezig met het insiders werk, het verdelen van de posten en de baantjes,’ meent Ilham, ‘wie wordt en minister, staatssecretaris, voorzitter van regeringscommissie A of B. Het zal allemaal wel. De vastgoed-markt zal straks met die DAEB en niet-DAEB huizen ongetwijfeld onaangename verrassingen voor menige Nederlander blijken te hebben. Zover ik tot nogtoe heb gelezen, heeft NSA dáár nog niet over gemeld en Wiki-leaks ook nog niet. Sommige dingen moeten dus echt een verrassing blijven.’

‘Zat Arthur Doctors van Leeuwen nog maar op het pluche,’ verzucht Willemijn, ‘dan zou in ieder geval Desi Bouterse in Scheveningen opgesloten zitten. En zouden hier misschien Surinamers met kouseband te hoop lopen op het Jan Salieveld. Dan hadden we hier tenminste ook een beetje vertier, terwijl we het nu vooral uit America (Donald Trump) en Frankrijk (Manu Macron en zijn belegen Brigitte) schijnen moeten halen.’

*  Vrolijkheid *

 

 

Sputnik (24.3.2017): ‘NSA Headquarters, Fort Meade, MD.Tracking Everyone: Does US Vast Surveillance State Even Extend to Trump?’

‘The alleged “wiretap” of US President Donald Trump helps reveal the vastness of the US surveillance state, according to National Security Agency whistleblower William Binney.’

Sputnik (16.05.2017): ‘US analysts told Sputnik that NSA senior officials need to be held criminally liable for the havoc caused by the “WannaCry” computer virus if it is confirmed that they knew about the virus but failed to warn potential victims in advance of the threat.’

Sputnik (16.05.2017): ‘United States President Donald Trump was expected to revive Washington’s strained relations with Russia to unlock joint capabilities to resolve global challenges, but less than six months after the inauguration both sides have expressed frustration at the increasingly deteriorating state of bilateral ties.’

al Jazeera (16.5.2017): ‘Donald Trump defends sharing ‘facts’ with Russia.

Report blaming US president for leaking ISIL-related intelligence to Russian diplomats stirs up a new political storm.’

work in progress

 

 

 

 

Comments are closed.