Feed on
Posts
Comments

Eurocratie_Schrank_txt

 

De creatie van de EEG / de Europese Economische gemeenschap in 1957 had heel andere bedoelingen en oogmerken dan nu – via de Europese Unie – werkelijkheid blijken te zijn geworden. Primair stond de grondvesters voor ogen dat een herhaling van oorlog op grote schaal zoals WOII moest worden voorkomen. De oprichting van de NAVO/NATO en de ontwikkeling van kernwapens had als voornaamste doel: vermindering van oorlogsdreiging door afschrikking (deterrence).
Momenteel lijkt de NAVO, onder leiding en vooral op instigatie van Amerika, echter juist wereldwijd militaire conflicten aan te jagen en oorlogsdreiging te creëren en te bevorderen. In Europa voornamelijk door het provoceren van Rusland.

Politicoloog en politiek-econoom C J Polychroniou schrijft op de Arabische nieuwssite van al Jazeera (29 april 2016) dat de EEG van toen in een monster van Frankenstein is veranderd. Een enorm en onoverzichtelijk bureaucratisch labyrint zonder centrale regering, dat als doodgraver fungeert van de rechten van werkenden en de nationale soevereiniteit ondergraaft, ten gunste van een profiterend establishment, een nomenklatoera [een kliek van de heersende klasse], en globaal opererende financiële plunderaars, die een neoliberaal kosmopolitisme van de ergste soort bedrijven, voornamelijk door iedereen en alles te vermarkten (commodificatie).

[‘Today’s EU is a huge, bureaucratic labyrinth, a highly elitist and anti-democratic entity,  a gravedigger of labour rights and national sovereignty, with national citizens relegated to a status equal to that enjoyed by the subjects of ancient Rome.

In the absence of a federal government to attend to issues of unemployment and convergence, austerity became, almost by default, an integral component of European political economy, providing a perfect match to labour flexibility and other anti-social reform measures – privatisation, the commodification of health and education, pension reform – all of which are geared towards the complete marketisation of society.’]

Loskoppeling van de EU betekent dat de natiestaat opnieuw tot het centrum van politieke initiatieven wordt gemaakt. Loskoppeling van de euro beteugelt de macht van het anonieme en ongrijpbare [geen verantwoordelijken aan te wijzen voor crises] mondiale grote geld en voorkomt dat de factor arbeid steeds vaker en verder in het verdomhoekje wordt gedrukt.

[ ‘Breaking free from the EU implies making the nation-state the centre of all political action and bringing back the state as a vehicle of social and economic development. It also impies delinking from the euro as a common currency and restraining the power of global capital to run roughshod over labour.’]

Het verlaten van deze EU, in de huidige vorm en gedaante, zal allerminst leiden tot herleven van nationale rivaliteiten of sociale chaos, waarmee de Eurofielen ons angst proberen aan te jagen. Immers: de financieel-economische infrastructuur blijft intact terwijl moderne oorlogen aantoonbaar alleen maar verliezers opleveren.

[‘Breaking free from the EU would not lead to the return of old, national rivalries and neither would it produce social chaos, as Europeanists like to claim, for the simple fact that the economic ties that bound will remain in place while war in today’s environment carries only liabilities.

Finally, breaking free from the EU will allow democracy to flourish and may even help to re-establish universal values at the core of European culture.’]

De enigen die iets te verliezen hebben bij het opnieuw verzelfstandigen van de respectieve EU-staten, zijn de mondiaal opererende neoliberale profiteurs en de neokoloniale geldgieren die wereldwijd financiële business-koninkrijken construeren om zoveel mogelijk winsten in hun eigen zakken te laten vloeien – denk bijvoorbeeld aan het fenomeen van de Belastingparadijzen.

[‘In sum, Europeans have nothing to lose and everything to gain by breaking free from EU’s neoliberal and anti-democratic regime. The only losers will be empire-builders and financial vultures.’]

 

Work in Progress

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.