Feed on
Posts
Comments

antis semitism Latuff

 

‘Deze twee artikelen in de NRC van za. 18.06.2016 over de export van illegale uitkeringen door Nederlandse instellingen naar door Israël bezette Palestijnse gebieden gaan over veel meer dan over AOW-fraude door de SVB in opdracht van bewindslui,’ zegt Ilham. ‘Bijvoorbeeld over: identiteit, nationaliteit, etniciteit, godsdienst en natuurlijk over politiek en ideologie.’

Taecke: ‘Politiek? Zeg maar geo-politiek. We kwamen immers tot de constructie van het scenario dat lepe Israëlische grondspeculanten – met een uitgebreid netwerk van politieke contacten en lobbyisten – individuele Nederlandse politici gebruiken om “Nederland” via die omstreden AOW-uitkeringen, tot de facto erkenner van de illegale Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden te maken. Om dit te onderkennen, hoef je geen genie te zijn, maar voor Nederlandse toppolitici is het toch te hoog gegrepen. Ambtenaren waarschuwen Asscher (en Rutte en Timmermans) voor deze adder onder, in, het gras. NRC: “Asscher moet besluiten of hij de korting door de SVB wil terugdraaien. De minister lijkt daar voor te voelen. Hij vraagt: „Wat zou er precies op tegen zijn om af te zien van deze maatregel?”

Het antwoord van zijn ambtenaren is duidelijk: afzien van de kortingen kent „grote politieke en beleidsmatige risico’s”. Nederland verandert zo zijn standpunt over de status van de bezette gebieden. “ Natuurlijk! Dat lijkt mij evident, logisch.’

Ilham: ‘PvdA’er Frans Timmermans voert de druk op. Hier staat het, NRC: “Het is vooral Timmermans die de druk heeft opgevoerd. Een ambtenaar die bij het topoverleg was, schrijft zijn collega’s dat de minister (tegenwoordig vicevoorzitter van de Europese Commissie) juristen wil laten uitzoeken of „we bezet gebied kunnen behandelen als verdragsland”. Het zou een regelrechte breuk zijn met Nederlands beleid én internationaal recht.” Eind van het liedje is dat de SVB de wet blijft breken door toch volledige uitkeringen te verstrekken. Dus handelen deze Nederlandse politici alsof er helemaal geen internationaal recht bestaat. Dat lappen ze aan hun laars.’

‘Ja, ja, de Israëli spelen het hoofdzakelijk via de emotie. Vooral PvdA-politici zitten hier “erg emotioneel in” ‘ grinnikt Sanne. ‘Dat zijn zulke toppolitici die met veel tam-tam met een koffertje met drie miljard euro naar president Erdogan afreizen om die met geld te bewegen de (Syrische!) vluchtelingen bij ons weg te houden (Frans Timmermans), of die zich met veel publicitair geweld dik maken over het schoonvegen van de Amsterdamse wallen (Lodewijk Asscher).
Ja, ja, die politieke bollebozen zaten “heel emotioneel” in dit dossier van de exporten van onwettige uitkeringen. Dat heel emotionele, duurt intussen al zo’n 14 jaar, sinds de invoering van de wet Beperking Export Uitkeringen (BEU) in 2002.’ Ze grijnst breed: ‘Die emotie is geen wonder, want onze brave politici zijn intussen 14 jaar bezig met frauderen teneinde frauderen tegen te gaan. Het hangt er maar net van af wie er fraudeert, of het frauderen genoemd wordt.
Dit gebroddel heeft inmiddels heel veel ambtelijke mensuren en geld gekost, heeft dus “majeure financiële consequenties”. Zouden de politieke bollebozen dat vele geld niet beter meteen aan die uitkeringsgerechtigden (desnoods inclusief de fraudeurs) hebben kunnen overmaken. De politiek wordt steeds adembenemender.’

‘Vicepremier Asscher schroomt niet om in zijn reactie in deze krant, de SVB en de ambtenaren van SZW alle schuld in de schoenen te schuiven, ‘ merkt Taecke op. Hij leest voor uit de NRC: ‘Asscher: “Er zijn in de uitvoering fouten gemaakt door de Sociale Verzekeringsbank en het ministerie van Sociale Zaken. De SVB herkende niet dat mensen in door Israël bezet gebied woonden en heeft ze daarom jarenlang te veel betaald.” Zo maak je dus carrière in de vaderlandse politiek. Niet aan denken dat zo’n man premier wordt. We hebben trouwens een VVD’er die geen haar beter is, ‘ hij leest voor: “Het korten van uitkeringsgerechtigden is nog niet begonnen als een ambitieuze staatssecretaris van Sociale Zaken in 2002 de eerste contouren van de uitzonderingspositie voor de kolonisten schetst. Zijn naam is Mark Rutte.” Dus het zou het een verhaal van de regen en de drup zijn. Ze zijn één pot nat.’

‘Twee handen op één buik is passender, want de PvdA en VVD slopen eendrachtig in een hechte coalitie onze verzorgingsstaat,’ merkt Sanne op. ‘Dat is dus niet voor niets. Dat kun je ook uit deze artikelen lezen. Ze zijn cynisch tot op het bot.’ Latuff palestina_2009

‘Dat heet deftig politiek pragmatisme,’ grinnikt Taecke.

‘Nou, de opstelling van CDA-coryfee Piet Hein Donner bezorgt me anders ook de rillingen,’ zegt Ilham. ‘Indien je als jurist, ex-minister van Justitie en Onderkoning van Nederland (Donner is momenteel vicepresident van de Raad van State), in dit kader schrijft: “„Het is ook onverteerbaar dat vanwege de internationaalrechtelijke problematiek, mensen nu hun recht niet krijgen” dan vraag ik me af wat meneer Donner precies onder “recht” verstaat. Over wiens recht heeft Donner het? “Internationaalrechtelijke problematiek” vindt meneer Donner blijkbaar van zeer ondergeschikt belang. Misschien vindt hij de bezetting door Israël van Palestijnse gebieden helemaal okay? Oef!’

Ze zegt zacht: ‘Weet je, ik vind dit politiek gebroddel extra gênant en zo pijnlijk, omdat het om een handjevol oude mensen gaat, zowel bij de joden als bij de Marokkanen, en Turken. Laat die oude lui toch gewoon met rust. Om hoeveel Marokkanen gaat het eigenlijk, en ook Turkse senioren, en om hoeveel joodse Nederlanders? Slechts enkele tientallen AOW-gerechtigde joodse Nederlanders wonen in bezet Palestina. Het geld dat de Nederlandse staat aan die oudjes kwijt is, bedraagt volgens mij een fractie van wat het circus Europa ons per jaar kost. Misschien is het zelfs minder dan die jaarlijkse geldverslindende poppenkast van verhuizing tussen Brussel en Straatsburg.’

‘Ho, ho, stop even,’ brengt Taecke in het midden, ‘hier staat waarom het gaat bij de AOW’ers in Palestina, dat is het erkennen van Israëls soevereiniteit over de bezette gebieden, of niet: “Nederland erkent daar immers Israëls soevereiniteit niet. De Israëlische nederzettingen, waar enkele tientallen AOW-gerechtigden wonen, zijn volgens internationaal recht illegaal. De inwoners moeten op hun AOW worden gekort.” Terecht niet erkennen dus. Dan moeten Haagse politieke ritselaars niet eigenmachtig besluiten om Israëls bezetting te legitimeren, door die “kolonisten” – nog zo’n bizarre term – gewoon de volle AOW te betalen plus de belasting daarover als extra! Ik misgun die oude mensen de centen niet. Ik ben het met Ilham eens: laat ze allemaal met rust om die paar grijpstuivers (de Haagse kliek schaft straks straalbommenwerpers aan voor een bedrag waar je niet goed van wordt!) maar juridisch is het een heel ander chapiter.’

Sanne: ‘Nationaliteit, identiteit en etniciteit, weet je nog? Bekijk deze passage nog eens, over die 90-jarige mevrouw. NRC: “Een Israëlische televisiezender heeft een reportage uitgezonden over een 90-jarige Nederlandse Holocaustoverlevende. Zij is na 1 januari 2015 naar een nederzetting verhuisd, en dus volgens de opdracht van Asscher door de SVB gekort op haar AOW.

Bij Buitenlandse Zaken slaat onmiddellijk de paniek toe. Oorlogsslachtoffers liggen extreem gevoelig. De ambassadeur in Tel Aviv eist „persoonlijk verzekering” dat voor deze groep een uitzondering wordt gemaakt.”

Sanne vervolgt: ‘Deze mevrouw wordt betiteld als Nederlandse Holocaustoverlevende, Nederlandse, niet joodse, niet Israëlische, niet joods-Nederlands-Israëlisch, maar Nederlandse. Daarom ontvangt zij Nederlandse uitkeringen zoals AOW. Heeft zij een dubbel paspoort? Israëlisch en Nederlands? Wordt zij beschouwd als jodin vanwege etnische afkomst, vanwege godsdienstige denominatie, anders?

Hiermee zit je meteen op de parallel van arabier, Marokkaan, berber, Nederlander. Ga dáár maar eens aanstaan!’

berber vrouw Touareg Mali tattoos symbolen

‘Laat Wilders van de PVV hierop los! ‘roept Taecke, ‘die zit al heel lang in de Nederlandse politiek en hij weet alles over Israël en Marokkanen met dubbele nationaliteit! Die man is de aangewezen deskundloog voor deze kwestie.’

* VROLIJKHEID *

‘Pikant geval,’ zegt Ilham, ‘wist deze mevrouw dat ze gekort zou worden wanneer ze in bezet gebied ging wonen? Ze verhuist na 1 januari 2015, dus vrij recent. Ik citeer de NRC: “Maar de SVB is ook boos. In een interne mail klaagt een jurist: het was Asscher zelf die had bevolen dat nieuwe gevallen na 1 januari 2015 gekort moesten worden. De minister zou dat toch ook in de Staatscourant publiceren? Dat heeft hij ondanks herhaald aandringen van de SVB niet gedaan.

Trouwens, meldt de SVB aan Sociale Zaken: de Holocaustoverlevende wist heel goed welke consequenties haar verhuizing naar bezet gebied zou hebben voor de hoogte van haar uitkering. Het SVB-kantoor in Leiden heeft regelmatig contact gehad met haar zoon om dat uit te leggen. En al zou ze niet persoonlijk zijn geïnformeerd: de website van de SVB meldt dat er voor bezet gebied al vanaf 2006 een exportbeperking geldt. Andere burgers moeten het daarmee doen.

Bovendien krijgt de vrouw een maandelijkse uitkering op basis van de Wet uitkering oorlogsslachtoffers, waardoor de korting op haar AOW „vrijwel geheel teniet” wordt gedaan.

Het gaat dus alleen om het beeld.” Einde NRC-citaat.’

Sanne: ‘Jahááá, maar de SVB gaat toch op zoek naar trucs om Asscher gelijk te geven. De SVB bedenkt drogredeneringen en zelfs past de SVB zijn website achteraf aan. Lees maar: “Om die verdedigingslinie geloofwaardig te maken, past de SVB in allerijl de website aan. Vóór de publiciteit rond het Holocaustslachtoffer meldt de site dat er een korting geldt voor door Israël bezet gebied. Kort nadat het oorlogsslachtoffer zich in de media heeft gemeld, is die uitleg verdwenen.”

Dus een minister kan een onafhankelijk uitvoeringsorgaan als de SVB ertoe brengen te frauderen. Nota bene, de SVB, die fraude juist moet zien op te sporen en te bestrijden, fraudeert zelf. Hoe geloofwaardig blijft de SVB-integriteit en -effectiviteit dan? Dat zijn communicerende vaten, dunkt mij. Een niet-integer SVB, die fraude gedoogt en faciliteert, kan toch onmogelijk effectief functioneren? Je kunt als SVB niet de ene fraude wel en de andere niet door de vingers zien.’

Ilham: Kunnen deze Nederlandse joden – laat ik ze maar zo aanduiden – terug naar niet-bezette gebieden? Dat zou het probleem meteen oplossen want dan krijgen ze legaal hun uitkeringen. Hoe zit dat met die AOW’ers in West-Sahara en op Noord-Cyprus? Wat en wie zijn dat? Arabieren, Marokkanen, berbers, Marokkaans Nederlandse joden, anders? Om hoeveel personen gaat het hier? Kunnen die verkassen om alsnog hun volledige AOW plus oorlogsuitkering te ontvangen? Zouden die net als de uitkeringsgerechtigde Israëli gewoon kunnen verhuizen, of worden ze daarin gehinderd door hun etnisch etiket, hun paspoort, hun godsdienst?’

‘Het gaat om de dooie dood niet alleen om het beeld,’ zegt Taecke, ‘het gaat om de juridische context en consequenties van deze uitbetalingen door Nederland. De Israëlische belanghebbenden zijn er volgens mij op uit om Nederland – dat zijn wij dus ook! – ertoe te brengen de bezetting van de Palestijnse gebieden te erkennen door het uitbetalen van die uitkeringen. Straks krijg je hierover nog eindeloos gehakketak, wedden?

NRC: “Intussen handelt de overheid zeker tien jaar lang in strijd met de wet en het beginsel van rechtsgelijkheid, en houdt dat voor het parlement verborgen. Dat blijkt uit interne stukken in handen van deze krant en tientallen gesprekken met betrokkenen.”

Het hilarische is dat Nederlandse politici deze ellende weer eens zelf over zich – en over ons, want zij vertegenwoordigen ons immers? – hebben afgeroepen met die onzalige Wet Beperking Export Uitkeringen (BEU). Achteraf kan ik niet anders dan concluderen dat deze BEU uitsluitend was bedoeld voor Marokkaanse fraudeurs, in ieder geval niet voor Nederlandse joodse Israëli, of hoe ze ook aangeduid mogen worden.  Berbervrouw Rif Marokko_2010

Want, het omgekeerde geldt volgens de Nederlandse politici ook, immers: “bewoners van andere landen zonder handhavingsverdrag – of andere bezette gebieden zoals de Westelijke Sahara en Noord-Cyprus – mogen niet profiteren van een regeling voor door Israël bezet gebied.” Het gaat dus om een dubbel uitzonderingsbeding. ’

Ilham: ‘De term “profiteren” zegt voor mij genoeg. Mogen de arabier-Marokkanen in Marokko ook niet profiteren van Nederlandse uitkeringen die berber-Marokkanen ontvangen of omgekeerd? Tsjonge, wat een haken en ogen. Dat allemaal vanwege een politieke constructie die uitgaat van wantrouwen jegens niet-etnisch-Nederlandse uitkeringsgerechtigden, met uitzondering van de Israëlische!’

Sanne: ‘De SVB komt in dit kader nog op andere wijze in beeld. In samenhang met de eigenmachtige politiek van woningcorporatiemanagers en het uitzetten van huurders. Het gaat om gedrag met politieke implicaties, want de corporatiebobo’s kunnen door huisuitzetting immers oude Marokkanen dwingen Nederland te verlaten. Jongens, wie gaat er nog stemmen?

‘Marokkaanse bejaarden die langer dan zes maanden per jaar in Marokko verblijven, lopen groot risico uit hun huurwoning te worden gezet – vanwege de woningnood in Nederland. Ja, want anno 2016 heerst er woningnood in Nederland!’ Sanne briest van boosheid. ‘Die Marokkaanse bejaarden moeten dan of in Marokko gaan wonen, of in een doos onder de brug domicilie kiezen, of bij hun kinderen in Nederland intrekken, voor de tijd dat ze hier zijn. Als ze in Marokko gaan wonen, wordt hun AOW gekort, want de levensstandaard is in Marokko lager. Daar heeft PvdA-meneer Lodewijk Asscher persoonlijk voor gezorgd.
Gaan de Marokkaanse oudjes bij hun kinderen in Nederland wonen dan kort de SVB hun uitkering ongetwijfeld ook, omdat ze een zogenaamd gedeeld huishouden voeren.  Moet je hier bij Nederlandse uitkeringstrekkers om komen, die het grootste deel van hun tijd bij hun kinderen hokken terwijl ze vaak een straat verderop een eigen huurwoning bezet houden! Niks korting! De SVB betaalt meestal doodleuk de volle mep aan uitkeringen en de woningcorporatie laat ze gewoon zitten, terwijl deze mensen officieel woonfraude plegen. Méér dan die oude Marokkanen!
En wat lees ik in de NRC: voor Israëlisch-Nederlandse AOW’ers in Palestina – let wel: Palestina, want het gaat om illegaal door Israël bezet gebied! – blijken heel andere regels te worden ontworpen, worden wetten aangepast.’

settlements-sack_80prct

Ilham zegt zacht: ‘Ook hier zou je kunnen nagaan of het bij die Marokkaanse senioren, die uit hun woningen worden gezet, vooral om berbers of om arabieren gaat. Of zit daar geen verschil tussen? Ik vermoed dat berbers als pineut oververtegenwoordigd zijn, maar dat zou je moeten uitzoeken.
Weet je, ik vind dit politiek gebroddel extra gênant en zo pijnlijk, omdat het om een handjevol oude mensen gaat, zowel bij de joden als bij de Marokkanen, en Turken. Laat die oude lui toch gewoon met rust. Om hoeveel Marokkanen gaat het eigenlijk, en ook Turkse senioren, en om hoeveel joodse Nederlanders? Slechts enkele tientallen AOW-gerechtigde joodse Nederlanders wonen in bezet Palestina. Het geld dat de Nederlandse staat aan die oudjes kwijt is, bedraagt volgens mij een fractie van wat het circus Europa ons per jaar kost. Misschien is het zelfs minder dan die jaarlijkse geldverslindende poppenkast van verhuizing tussen Brussel en Straatsburg.’

‘Ho, ho, stop even,’ brengt Taecke in het midden, ‘hier staat waarom het gaat bij de AOW’ers in Palestina, dat is het erkennen van Israëls soevereiniteit over de bezette gebieden, of niet. NRC: “Nederland erkent daar immers Israëls soevereiniteit niet. De Israëlische nederzettingen, waar enkele tientallen AOW-gerechtigden wonen, zijn volgens internationaal recht illegaal. De inwoners moeten op hun AOW worden gekort.” Terecht niet erkennen dus. Dan moeten Haagse politieke ritselaars niet eigenmachtig besluiten om Israëls bezetting te legitimeren, door die “kolonisten” – nog zo’n bizarre term – gewoon de volle AOW te betalen plus de belasting daarover als extra! Ik misgun die oude mensen de centen niet. Ik ben het met Ilham eens: laat ze allemaal met rust om die paar grijpstuivers (de Haagse kliek schaft straks straalbommenwerpers aan voor een bedrag waar je niet goed van wordt!) maar juridisch is het een heel ander chapiter.’

Sanne: ‘De woonfraude plus uitkeringsfraude door allochtone Nederlandse aso’s zit me helemaal niet lekker. Als de SVB dáár nou eens eerst werk van maakt. Kort al die fraudeurs op hun uitkeringen, kijken wat dat bespaart. Uit hun woning zetten gaat moeilijk, want waar moeten die Nederlandse oudjes dan naar toe? Veel van die marmotten wonen in feite al bij hun kinderen in, maar dan zou je dat officieel moeten maken. Vier of meer volwassenen – en meestal niet de slanksten! – in een driekamerflat. Vaak met een hond. Anno 2016! Dat is toch bizar! Ik ken jongelui die jaren op de wachtlijst voor een woning staan en deze aso’s hèbben een eigen huis en dan gaan ze nog als konijnen op een kluit bij elkaar in een veel te kleine woning hokken. Dan ben je echt niet fris in de bovenkamer.’

‘Door de overbewoning veroorzaken ze vaak overlast ook nog,’ zegt Taecke, ‘en soms lenen ze hun meestal vrije woning uit voor andere doeleinden, zoals kaartseances en gokpartijen om geld. Of ze slaan er gestolen spullen op. Enfin, we kennen daar bijna allemaal voorbeelden van. Flip woont in B. tegenover zo’n frauderende familie van autochtone aso’s en Ype in G. idem dito, net als Nanne in T..  Dáár grijpen de SVB en de woningcorporatie dan niet in. Oudere Marokkanen van wie geen tegenstand valt te verwachten, zijn een veel makkelijker prooi. Als je het over meten met verschillende maten hebt, dan is wonen in Nederland een goed voorbeeld hoor!’

Sanne: ‘Het gaat bij marmotten meestal om psychische problematiek. Want volwassenen die aan moeders rokken blijvan hangen, daar is toch iets mis mee. Die zijn op een punt in hun ontwikkeling blijven steken. Dat zie je vaak ook aan ze.’

* VROLIJKHEID *

‘Goed. Een nuttig uitstapje naar defect woongedrag,’ zegt Sanne lachend. ‘Wat mij betreft, hoort brood over het balkon gooien daar ook bij. Je hoeft maar te kijken naar het aantal meeuwen dat er ergens rondvliegt en krijst en je weet meteen in wat voor soort straat of buurt je bent. De SVB-controleurs worden daar ook op getraind: zwerfvuil, honden, meeuwen, de soorten brommers, motorfietsen en automerken. Een nichtje van mij werkte ooit als controleur-inspecteur.’

Ilham: ‘Dat aspect van meten met verschillende maten, wat we in deze NRCstukken lezen, draagt ook niet bij aan vertrouwen in de politiek en politici. Misschien is het in aanvang niet eens allemaal met boosaardig opzet op touw gezet door overheidsinstanties en politici, maar ik weet wel dat het veel Marokkaanse Nederlanders niet lekker zit.
Hoewel, hoewel! de ouderen, heel anders dan wij jongeren, nog vaak verontschuldigingen aanvoeren voor de behandeling die ze van de Nederlandse overheid ervaren. De meesten zijn toch dankbaar dat ze het redelijk goed hebben, vinden ze zelf. Het is een andere generatie, moet je bedenken. De jongeren kijken heel anders aan tegen die bejegening van hun ouders en grootouders. Wij zijn vaak tweede generatie en hier geboren. Dan vind je gelijke behandeling vanzelfsprekend.’

‘Een goede move van de NRC,’ vindt Taecke, ‘deze publikatie over het schandalige (onnodige) voortrekken van joodse AOW’ers in illegaal bezette gebieden, en dan zo kort na die artikelen over Marokkaanse senioren die woonfraude zouden plegen. Dat geeft een goed, zij het schril, contrast. Die Marokkaanse oudjes, die kwamen destijds als jonge mannen hierheen om voor ons het vuile werk op te knappen. Daar werden ze voor betaald, okay, maar niemand hier die dat werk wilde doen. Ik zie de uitkeringen die ze ontvangen als eerlijk verdiend en als ze in Marokko gaan wonen en het daar door de Nederlandse uitkeringen iets ruimer hebben, dan moeten we dat beschouwen als compensatie voor de barre omstandigheden die ze ervoeren toen ze hierheen kwamen. Jarenlang weg van hun familie en land.’

‘Ik vind dit NRC-artikel een mooi voorbeeld van degelijk onderzoeksjournalistiek,’ zegt Ilham. ‘Prima research en duidelijke presentatie. Daar kun je als lezer tenminste wat mee.’

* Hear, hear! *

Sanne: ‘Mee eens! Wat jij, Ilham, nu weer eens vertelt over dat onderscheid tussen berber-Marokkanen en arabier-Marokkanen, dat is de meeste Nederlanders totaal onbekend. Zelfs nu nog. Die zien alleen: Marokkanen. Vreemd eigenlijk, want we hebben het bijvoorbeeld wel over brabo’s en tukkers. Bij de nieuwe potentiële probleemgevallen – ik hoop dat ik ongelijk zal blijken te hebben en dat ze soepel integreren – van die duizenden Syriërs die de politici ongeremd binnenlaten, na zelf de massamigratie medeveroorzaak te hebben met die onzinnige bombardementen, is het hoofdonderscheid dat wordt gemaakt dat tussen christelijke (orthodoxe) en niet-christelijke (moslims) Syriërs. Polen en nog wat Oost-Europese landen willen enkel christen-migranten toelaten en dan nog maar mondjesmaat.’

Palestina Syrische en Koptische Orthodoxen_70prct

‘Je kunt die Nederlandse uitkeringen ook beschouwen als een vorm van ontwikkelingshulp in de regio,’ zegt Ilham, ‘want tenslotte besteden ze het in een arm Marokko. Het is maar net hoe het wordt geframed. Dat zie je goed aan de AOW’ers in de bezette Palestijnse gebieden. De Marokkaanse bejaarden zijn fraudeurs en de Israëlische landpikkers worden met fluwelen handschoentjes aangepakt.’

‘De laatsten worden zelfs uit onze belastingcenten gesubsidieerd,’ meent Sanne.

‘Het is een naargeestige zaak,’ beaamt Taecke. ‘Je kunt de politici gewoon niet vertrouwen. En dit was zo onnodig. Het had gewoon geregeld kunnen worden. Wat zou het nou kosten? Nu is er weer wantrouwen gewekt en wordt er rancune gekweekt.’

Sanne: ‘Dat hele BEU-circus is een product van politieke kippendrift en geldingsdrang. De Haagse kaasstolpers moesten zich weer eens zo nodig in the picture spelen met slim beleid. En dan gaat het geheid mis. En deze luitjes bestieren het “Project Europa”; om je dood te lachen. Als het niet zo in en in-treurig was.’

‘De kwestie rond de Israëlische pensioenen illustreert ook de verwijdering tussen politiek en bevolking, zegt Ilham, ze leest voor uit de NRC: ‘ “Bovendien steunt een Kamermeerderheid Israël onvoorwaardelijk, terwijl de steun onder de bevolking [voor de uitzonderingsstatus van Israël] afneemt.” De politici leven duidelijk in een andere wereld dan wij.’

‘Wat die Israëlische uitkeringsgerechtigden doen, dat is pas woonfraude!  In de overtreffende trap. Die bewonen complete illegale dorpen en ze bezetten onrechtmatig stukken grond, niet alleen woningen. Dat zijn in feite gewoon krakers, squatters, ‘snuift Sanne, ‘en zij worden nota bene door de Nederlandse politici gesubsidieerd ook nog. Ik vind het behoorlijk bont hoor, en zeker de PvdA kun je dus op geen enkel punt vertrouwen dat was me al duidelijk, maar dit akkevietje onderstreept het nog een keer nadrukkelijk. Het loopt echter door alle politieke merken heen, als je dit artikel leest.

Dit NRC-artikel is een vorm van tegel-lichten. Het brengt aan het licht wat daar aan politieke insecten onder de Haagse tegel krioelt en wemelt. Onsmakelijk om te zien. Stemmen kan voor mij dus niet meer. Je wordt of van de hond of van de kat gebeten.’

Taecke: ‘Door medeplichtigheid aan het Israëlische landjepik helpen Nederlandse politici een grote bron van wrevel bij arabieren en moslims in stand te houden en wakkeren die af en toe aan. De Palestijnse kwestie blijft voor arabieren permanent iconisch voor Westerse hypocrisie en een bron van inspiratie voor jihadi. Maar, voor de wapenfabrikanten en oorlogshitsers is het natuurlijk goed nieuws!‘

 

Links:

Wilfred van de Poll: ‘ Te veel in Marokko? Dan hier je huis uit’ / Trouw, 13 juni 2016

Derk Stokmans & Leonie van Nierop: ‘Asscher liet wet overtreden voor AOW’ers in bezet gebied/ NRC 18 juni 2016, pagina 2

Derk Stokmans & Leonie van Nierop:   ‘Wat gaat er mis als we gewoon blijven betalen?’ NRC, za. 18 juni 2016, pp. 28-29

Jutta Chorus: ‘Te lang in Marokko, dat mag dus niet’ / NRC  8 juni 2016

Verhalen en frames. Nieuws en informatie waaraan je even moet wennen

 Olga van Ditzhuijzen: ‘Ben ik moslim, Marokkaan of Berber?’ / NRC 26 10 2005

 

 

 

-becket-Palestins landverlies

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.