Feed on
Posts
Comments

“Dit keer zet de NRC het mes al meteen aan het begin in Lubbers’ “pleidooi” om vluchtelingen als arbeidsmigranten te beschouwen en definiëren,’ zegt Marieke met een grijns, ‘maar de man vráágt er ook om te worden afgezeken. Weet iedereen trouwens wat lubben betekent?’

‘De mooiste passage vind ik dat stukje waarin Lubbers wordt opgeroepen om het Nederland niet aan te doen,’ zegt Ilham proestend van het lachen. ‘Lubbers krijgt een koekje van eigen bla-bla-bla-der-deeeeg.’

Marieke leest lachend voor: ‘ “ Zoals Hirsch Ballin in 2010 aan de vooravond van de gedoogconstructie met de PVV in Rutte I het CDA opriep „doe dit het land niet aan”, spreekt nu Lubbers zich uit. „Neem duizenden vluchtelingen op.”
Pim Fortuyn zou kunnen zeggen: een jezuïetenstreek van de NRC om Hirsch Ballins oproep op deze manier te monteren: Lubbers, doe dit Nederland niet aan. Wil alsjeblieft geen duizenden migranten op jaarbasis Nederland binnenhalen of daar voor pleiten! Halve gare demente halve zool. Iets in die trant, stel ik mij voor.’

‘Ernst Hirsch Ballin is weliswaar katholiek geworden, maar toch niet in een moeite door Jezuïet?’ vraagt Ilham lachend. ‘Dat zou ik dan haast een vorm van doorgeschoten godsdienstmigratie noemen.’

* Vrolijkheid *

‘Deze paus Franciscus is trouwens wel een Jezuïet,’ weet Ype, ‘de eerste Jezuïetenpaus. Is dat een teken van emancipatie, of gaan we terug naar de Middeleeuwen? Hoe willen we het duiden?’

‘Dat kun je het beste aan de Mario’s vragen, Draghi en Monti,’ meent Ilham. ‘Manu Macron komt van een Jezuïeten college, net als Herman Van Rompuy, dus we zijn compleet omsingeld. Alleen Donald Trump en Xi Jinpin zijn geloof ik geen Jezuïet. Van Vladimir Putin weet ik het eigenlijk niet.’

* Vrolijkheid *

‘Ja, wat een suf verhaal van de twee hoogopgeleide CDA’ers,’ zegt Semanur grinnikend, ‘aan het slot wrijft de NRC het nogeens in: “De ‘grote waarde’ voor Nederland waar Lubbers op doelt slaat dus eerder op arbeidsmigranten dan op vluchtelingen, die hier in beginsel tijdelijk zijn.” Echt iets voor de misgebakken Jezuïet Ruudje Lubbers: hij wil arbeidsmigranten, maar probeert ze binnen te halen onder het etiket “vluchteling”. 

‘Dat komt ervan als je dag en nacht achter de vrouwtjes aanzit,’ bromt Ype, ‘daar word je heel vroeg en snel kinds en dement van. Lubbers wil niet alleen arbeidsmigranten, maar ook nogeens kansrijke arbeidsmigranten. Waarom leutert de man – leuteren deze twee mannen – dan over meer vluchtelingen opnemen? Lubbers wil doodordinair het oude recept toepassen: veel ongeschoolde goedkope arbeiders importeren om de lonen laag te houden. Daarna worden die arbeidsfactoren op de vuilhoop gedumpt en komen ten laste van de Nederlandse belastingbetaler, terwijl de ondernemers de winsten hebben opgestreken. Het bekende recept: de winsten privaat, maar de kosten en verliezen toerekenen aan het Publiek, afschuiven op de belastingbetaler dus.’

‘Lubbers wil volgens mij van twee walletjes eten’, meent Marieke, ‘hij wil enerzijds een bescheiden aantal kansrijke arbeidsmigranten die werkelijk een bijdrage kunnen leveren aan onze economie, maar hij wil tegelijkertijd een massa laagopgeleide en onmondige arbeidskrachten die de lonen in Nederland zullen drukken doordat ze goedkoop te werk kunnen worden gesteld. Dus een kleine groep uitgelezen hogeropgeleide migranten en een bups ongeschoolde onmondige arbeid. Lubbers etiketteert beide groepen als vluchteling, want dan móeten ze door Nederland worden opgenomen vanwege internationale verdragen.’

‘Alleen kun je niet goed en arbeidsmigrant heten en vluchteling zijn, zoals de NRC heel terecht opmerkt,’ zegt Ype, ‘dus de heren Lubbers & Seters kletsen gewoon uit hun ongeschoren ongewassen nekken.’

‘Dezelfde truc als destijds met de Marokkanen en Turken werd uitgehaald,’ zegt Semanur, ‘en dus dezelfde ellende voor de toekomst, of misschien nog meer ellende, omdat de omstandigheden mondiaal bezien heel anders zijn dan toen.’

‘Natuurlijk licht de NRC Lubbers en Seters beentje,’ zegt Marieke, ‘dat stuk van Jan van de Beek stond niet voor niets enkele dagen pal boven dit commentaar. Het stuk van Lubbers & Seters is trouwens van de site gehaald. Van de Beek legt het al meer dan overduidelijk uit en het enige wat de NRC doet, is het Lubbers en Seters nog een keer inpeperen en ze belachelijk maken met hun eigen gemummel. Terecht. Moeten ze Van de Beek maar eerst lezen voordat ze onzin gaan uittetteren.’

‘De NRC stelt meteen via Lubbers deze coalitie aan de kaak als dealtjes-makers met onfrisse bewinden, “randgebieden van de EU”,’ zegt Semanur. ‘Bovendien stookt de krant nogeens lekker door Lubbers het CDA en de VVD te laten provoceren. Ja, dat doet de NRC leuk hoor. Roepen dat Lubbers en Seters het tof doen, en ze tegelijk onderuit schoffelen. Prachtig  vind ik dat. Bravo! ’

‘De heren krijgen een koekje van eigen deeg,’ zegt Willemijn grinnikend.

Ype: ‘Jan van de Beek zegt het direct en recht voor zijn raap: “Ik vind de keuzes van Ruud Lubbers en Paul van Seters tegenover de zwaksten in onze samenleving immoreel.” Immers: de Nederlandse onderklasse wordt uit de arbeidsmarkt verdrongen door goedkope migrantenarbeid en de spoeling van onze Verzorgingsstaat wordt zeker voor kansarme Nederlanders steeds dunner. Ook voor de middenklasse trouwens.’

‘Ja, natuurlijk, maar niet voor de lui die het zich kunnen veroorloven een villa te kopen om te voorkomen dat er asielzoekers in worden gehuisvest,’ zegt Marieke smalend.

‘O ja, vergeet de woningnood niet,’ zegt Ilham. ‘Die wordt kunstmatig in stand gehouden voor iedereen en alles die aan onze basisbehoefte wonen grof geld verdient. Veel meer mensen importeren helpt wel, want die mensen moeten immers ergens wonen. Kassa voor de pepernoten-club!’

‘Lees het gehanteerde mechanisme in Chantal Mouffe (2008:71) maar nogeens na,’ zegt Semanur, ‘het is doodgewoon zure oude wijn geschonken door twee oude zakken: winsten naar de privé-sector, terwijl het publiek de gelden voor de investeringen ophoest en de verliezen in de maag krijgt gesplitst.’

‘Je kunt ongeveer hetzelfde nalezen in De verweesde samenleving van Fortuyn,’ zegt Marieke, ‘met name hoofdstuk zes. Niets nieuws onder de zon. We worden met dezelfde trucs gefopt en bij de neus genomen.’

‘Momenteel gaan de berichten over de formatie over ethische kwesties rond embryo-onderzoek en voltooid leven,’ zegt Ilham, ‘maar de ethiek van een politiek die structureel een loopje neemt met de Nederlanders, komt natuurlijk weer helemaal niet ter sprake.’

Ype: ‘Van de Beek noemt het een immoreel pleidooi van Lubbers & Seters om nog meer mensen Nederland binnen te willen proppen. Fortuyn beweert dat de politici het aan de Nederlandse onderklasse in de achterstandswijken moeten vragen of Nederland al dan niet vol is. Tja, etherisch zwatelen en gewichtig neuzelen over abortus, embryo’s en de pil van Drion, dat is veilig en ongevaarlijk ethiek bedrijven für die Bühne. Bemoei je als politicus vooral niet met ethiek in de praktijk.’

‘Nou,’ zegt Ilham terwijl ze opnieuw in lachen uitbarst, ‘onderschat het Haagse denkvermogen en de kaasstolp-creativitiet niet hoor! Ze zijn daar bezig met bekokstoven en uitbroeden van het concept van microwonen. Dat is een tamelijk sadistisch concept vind ik, want terwijl de Nederlanders steeds groter – langer en dikker – worden, moeten ze steeds kleiner gaan wonen. Er moeten immers meer mensen op de vierkante meter. Dus boeken en muziekinstallatie het huis uit, alles komt uit het stopcontact of via de ether en gaat per digitaal. Het verwekken van nageslacht gaat via inseminatie met computervirussen en onze maaltijden worden in 3D en geuren en kleuren uitgeprint, dus geen keuken meer nodig  …. Ik zweer het je! Niet te filmen toch, die lui.’ Ze ligt krom van de lach.

‘Ja, lach er maar om,’ zegt Marieke terwijl ze de tranen van het lachen uit haar ogen veegt, ‘maar het gebeurt wel degelijk. Je kunt het zo gek niet bedenken of de Haagse plucheklevers hebben er patent op. Een geluk bij een ongeluk is dat hoewel de fysieke massa van de Nederlander toeneemt, de kwaliteit van het mee-uitdijende breingedeeltje achteruit holt, atrofieert.’

Ruud Lubbers & Paul van Seters (NRC 7 augustus 2017): ‘Neem 25.000 vluchtelingen per jaar op. Vluchtelingen kunnen „van grote waarde” zijn voor het vergrijzende Nederland, betogen Ruud Lubbers en Paul van Seters.’

Jan van de Beek (NRC, 9 augustus 2017): ‘Nee Lubbers, we hebben geen vluchtelingen nodig. Vervuil het debat over migratie niet door de economische bijdrage van vluchtelingen te roemen – die is er helemaal niet.’

Interview > De pijnlijke cijfers achter asielmigratie; Ruben Munsterman met Jan van de Beek

Redactie-Opinie NRC (12 augustus 2017): ’ Oproep ‘neem vluchtelingen op’ is welkome correctie. Volgens oud-premier Lubbers (CDA), deze week in een opiniestuk met hoogleraar Paul van Seters in NRC, kunnen vluchtelingen „van grote waarde” zijn voor een vergrijzend Nederland. Mits we zorgen voor inburgering en de nieuwe groep ook aan werk kan komen.

Chantal Mouffe (2008): Over het politieke / Kampen: Klement / ISBN: 978-90-8687-004-2

Pim Fortuyn (1993): Aan het volk van Nederland / Amsterdam – Antwerpen: Contact / ISBN: 90-254-0303-4

Saskia Sassen (1998): Globalization and its discontents / New York: The New Press / ISBN:  1-56584-395-9

Jan Nederveen Pieterse (2004): Globalization or Empire? / New York & London: Routledge / ISBN: 0-415-94848-7

work in progress

 

 

 

Comments are closed.