Feed on
Posts
Comments

 

Wim Voermans: ‘Leer eerst met referendumwet omgaan voordat je ’m afschaft’ (NRC, 8 november 2017)

“Er zijn, zo stelde de Kiesraad op 1 november vast, voldoende handtekeningen opgehaald om een referendum te organiseren over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (kortweg Wiv, ook wel ‘sleepwet’ of ‘aftapwet’ genoemd). Een tweede referendum in twee jaar tijd. De Wet raadgevend referendum voorziet kennelijk in een behoefte.

Die [Wet raadgevend referendum] wordt, als het aan het kabinet ligt, ingetrokken, omdat die wet niet heeft gebracht wat ervan werd verwacht (in de woorden van het regeerakkoord). Je vraagt je af wat er dan werd verwacht: acclamatie voor de goedkeuringswet Oekraïneverdrag?

De wet nu intrekken is kleinzerig en kleingeestig. Je wijzigt toch ook de Kieswet niet onmiddellijk als de uitslag tegenvalt?”

“Minister Ollongren dwarsboomt referendum over intrekken referendumwet

Er komt geen referendum over het afschaffen van de Wet raadgevend referendum. Dit bevestigen bronnen rond het kabinet. Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren is voornemens om met een extra formulering in de intrekkingswet de mogelijkheid van zo’n referendum te blokkeren. Ze legt dit voorstel vrijdag voor aan de ministerraad.

Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie besloten in de formatie om de referendumwet die Nederland sinds 2015 heeft, weer in te trekken.”

Door: Joost de Vries, Volkskrant  30 november 2017

Wim Voermans: ‘Referendum schaf je per referendum af: zo hoort dat’ (NRC, 6 december 2017)

“Kafkaësk. Een discussie over een referendum over de intrekkingswet van de Wet raadgevend referendum. Gecompliceerd. Kan het nou wel of niet? Het ziet ernaar uit dat minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) zal proberen de Wet raadgevend referendum (Wrr) rauwelings in te trekken: dus zonder dat er een referendum over gehouden wordt. Mag dat eigenlijk wel: zomaar snel intrekken zonder nog een mogelijk referendum af te wachten?

„Het nationaal raadgevend referendum heeft niet gebracht wat ervan werd verwacht”, moppert het regeerakkoord. Ollongren voegde eraan toe dat er wel andere mogelijkheden zijn om burgers te betrekken. Vrijblijvend praten met burgers om instemmende geluiden op te halen? Bestuursvriendelijke manieren van overleg die meestal uitmonden in een uitleg van voorgenomen besluiten. Democratie op de voorwaarden van het bestuur zelf?”

Onderzoek Frank Hendriks: pas referenda aan in plaats van afschaffen /  Montesquieu Instituut,  dinsdag 5 september 2017

 

 

Work in progress

 

 

 

 

Comments are closed.