Feed on
Posts
Comments

De Schwalbe en Halbe

‘Hè, Halbe wie, welke Schwalbe?’

‘Toch niet die schijnvorm van een van de haantjes uit Julianadorp, uit het kippenhok van Ybeltje Berckmoes?’ vraagt Zorah. ‘Wat ik aan vogel op de verse tekening van Mirjam Vissers zie, lijkt eerder een dikke duif dan een zwierige zwaluw. Of is het een mislukte VVD-kip misschien?’

‘Wel, die dikke duif heeft een brief van Halbes moeder, uit Oosterwolde, om zijn nek hangen,’ merkt Mohammad op, ‘want daar is meneer Zijlstra geboren, in het buitengewest Friesland. Waar ook Dokkum ligt, aan de Bonifaciusstraat?’

‘Sssst, al goed jongens, even dimmen nou, ook Halbe is tenslotte het kind van een moeder en vader,’  zegt Ilham sussend, ‘voorlopig zijn we de gast trouwens kwijt, want hij is geparkeerd op BuZa. De verwachting is dat hij daar ietsje volwassener wordt en de eerste tijd flink wordt gepiepeld. Dat heeft zijn clubvoorzitter Mark Rutte met nadruk bij het Buitenland besteld.’

‘Hoe kom jij bij die Schwalbe en bij Halbe?’ vraagt Moh. aan Zorah.

Zorah: ‘Nou, hier, ik lees de column van Caroline de Gruyter in de NRC van 18 november en Faisal had de Csárdásfürstin van Imre Kálmán nogal hard aan staan, vanwege zijn eigen fladderen, vandaar.’

Ilham zingt: ‘ “Ich warte auf das große Wunder, tra-la-la / von dem man so viel spricht! / In Wirklichkeit ist alles anders, tra-la-la, / die Wunder kommen nicht.”

‘Juist,’ zegt Zorah, ‘dat is toch wel een beetje neu hè. Zowel voor Halbe Zijlstra als voor Faisal: wonderen geschieden gewoon niet. Je moet natuurlijk wel iéts doen aan een relatie. Of het nou om je partner gaat, of om een relatie met je kiezers. Faisal en Nienke zijn nu zeven jaar samen en Faisal vindt dat hij als man af en toe best mag fladderen. Nienke heeft daar serieuze amendementen op ingediend en nu staat Faisal de komende maand aan de afwas. Een gepaste sanctie vind ik, hoewel te mild. Zodoende. Anyway, zwaluwen zijn trekvogels, die nooit op de grond landen, omdat ze dan niet meer kunnen opvliegen. Vandaar de voetbal-schwalbe en Halbes schwalbe, want Halbe is nu de nieuwe chef van Carolines partner geloof ik – die werkt toch voor BuZa? Wel, Halbe is dus op BuZa beland (omdat Rutte Alexander Pechtold een loer wilde draaien) en Halbe heeft als intro een boek gepleegd van 237 bladzijden waarin hij aan buitenlanders uitlegt wat Nederland volgens hem is, inhoudt en hoe Nederland in elkaar steekt. Dat boek geeft hij op recepties cadeau aan oliesheiks en baronnen uit de haute finance en zo. Desgewenst gesigneerd. Het is een boeiend boek geworden, lees ik tenminste bij mevrouw De Gruyter, omdat Halbe Nederland beschrijft zonder buitenland en omgekeerd. Briljant. Das könne nur Halbe!  Misschien vraag ik het incunabel wel voor Sinterklaas.’

‘Het is evengoed wat, hè?’ verzucht Ilham, ‘nu wordt dan zo’n Halbe Zijlstra op BuZa geparachuteerd, omdat ‘ie tenslotte ergens moet worden ondergebracht, maar geruststellend vind ik het niet hoor. Dit soort politieke baantjes. Brrrrr … Dat het in Amerika bon ton is, allà, die lui weten gewoon niet beter en ze zijn machtig en groot, maar Nederland. Nederland moet het van klein-maar-fijn hebben. Tja, dat krijg je met zo’n pief als Rutte drie termijnen achtereen op die plek. Die gup denkt intussen dat Nederland van hem is. Dat is niet goed. Net als Angela Merkel. Ze moeten gewoon wég, nieuw bloed!’

‘Nou, is dat boek van Halbe niet wat hoog gegrepen voor jou?’ vraagt Moh. aan Zorah, met aarzeling in zijn stem, ‘ik lees dat Halbe ondermeer uitweidt over het verschil tussen “voorschool” en “peuterspeelzaal”, nou, dat is nogal wat hoor. Mysterieuze mistige materie vind ik het maar. Meneer Zijlstra heeft het verder over de EU als “onmisbare structuur om mondiale problemen te tackelen, een gemeenschap van waarden en …. Een levendige markt die Nederlanders elk jaar acht procent extra welvaart biedt.” Sjonge, sjonge, dat is voorwaar geen poezenwater hoor. Op de NRC-site is deze passage trouwens weggecensureerd. Ik lees van de papieren krant voor. Zie je, daar heb je het al: je kunt niet zo maar alles opschrijven als degene die je al schrijvend een tikkeltje in de maling neemt, de baas is van je echtgenoot. Dan komen de represailles onvermijdelijk. Straks wordt mevrouw De Gruyter wakker in Zimbabwe, naast Robert Mugabe in bed, of in Myanmar, omdat haar partner daarheen is overgeplaatst op bevel van Halbe en voor straf. Ach, als de kinderen maar zelfstandig zijn, dan is ook dat overkomelijk.’

‘Is die Halbe Z. wel okselfris?’ vraagt Zorah. ‘Mevrouw de Gruyter zet “oksel” tussen aanhalingstekens – dat is Mulisch, met zijn “oksel van de kamer”, toch? – Nederland in de houdgreep bij Frankrijk en Duitsland, in de oksel dus. Hmm, dat is een realistisch beeld, zou’k zeggen. Gelukkig dat Halbe nu op de plek zit waar hij tenminste de deodorant voor die oksel in de smiezen kan houden. Daar heb je een fijne neus voor nodig en die heeft Halbe ongetwijfeld. Misschien mag Halbe de oksel zelfs af en toe scheren? Wat een bofkont is de gup toch, een zondagskind èn lid van VVD. Met zo’n combinatie ben je haast onsterfelijk. Zelfs in een zweetklier als oksel.’

‘Het venijn zit bij mevrouw de Gruyter in de staart van de column,’ zegt Moh. met opgeheven vinger. ‘Dat gaat namelijk over het referendum. Caroline de Gruyter is van mening dat Nederlandse schoolkinderen te weinig onderricht krijgen over het project Europa, net als de Britse kindertjes. En dan komt op een gegeven ogenblik onvermijdelijk een Brexit-moment. Ze legt het Halbe in de mond: burgers moeten structureel worden geïnformeerd over de politiek en andere omgevingsfactoren die hen aangaan. Anders krijg je op de vreemdste momenten, een karikaturale exercitie die men “referendum” noemt – zoals bij ons het raadgevende Oekraïne-referendum – en die gaat over iets waarvan de deelnemers aan dat referendum geen flauwe notie hebben. Waarover wordt onze mening eigenlijk gevraagd? De Britten weten niet eens wat de EU is. Mevrouw de Gruyter: “ Zijlstra heeft gelijk. Wat de Britten overkomt, kan ons ook overkomen: dat je weg wilt uit een club, zonder dat je eigenlijk weet wat voor club dat is.” Caroline de Gruyter laat impliciet dat de Britten evenmin geweten hebben van welke club ze ooit lid werden. Evenals de meeste Nederlanders dat niet weten. Kernachtiger kun je de hedendaagse Europese politiek volgens mij nauwelijks samenvatten. De meeste mensen weten immers al niet voor welke politiek ze stemmen of hebben gestemd. Ze maken een vakje rood en denken: het zal wel. Neen, die Halbe, die heeft het scherp, die jongen die komt er vast wel.’

‘Met het virtuele instituut van het referendum piepelen de neoliberale beroeps-politici ons burgers momenteel op een wijze die zijn weerga in de moderne geschiedenis niet kent,’ meent Ilham.

‘Jullie moeten even extra kijken naar de kleuren waarin Mirjam Vissers de meneer Zijlstra heeft gehuld,’ zegt Zorah. ‘De tovenaarscape past hem zo mogelijk nog beter: een tovenaarsleerling, die een takje krijgt van de duif uit de ark van Noach. Deze Halbe juicht omdat hij denkt de zondvloed achter de rug is en hij tot de uitverkorenen behoort. Tja, de bootmigranten zitten hem echter op de hielen, dus helemaal okselfris zal die Zijlstra echt niet wezen, vrees ik.’

‘ “Inburgeren zonder Europa”, als dat toch eens zou kunnen, zeg!’ Moh. wrijft zich in de handen. ‘Gewoon, weer lekker onder ons. Warme snert van hele erwten die een nacht hebben geweekt, met ongeschoren spek waar parmantig zwarte varkensharen uit steken, en zure augurken met mosterd op de tafel. Jammie! Ik ga het aan Sinterklaas vragen.’

‘Als mevrouw De Gruyter dit allemaal zo zou opschrijven, dan werden zij en haar partner vast onverwijld naar de Goelag geteleporteerd. Per Boek-raket welteverstaan, want daarvan heeft Mark Rutte er nog wel een paar in zijn schuurtje staan. Cadeautje van Vladimir.’

‘Zowel Mirjam Vissers als Caroline de Gruyter informeren ons nogmaals over het politieke fladderen van Halbe Z.. Zijlstra was immers nog niet zo lang geleden vóór het afschaffen van de euro en nu verkoopt hij het tegenovergestelde standpunt. Mirjam Vissers beeldt dat af middels de olijftak en de brief van Halbes ouders uit Friesland: de provinciaal Zijlstra “sluit vrede” met de EU, maar hij heeft een goochelaarscape om, dus is en blijft hij illusionist – vooral eentje die zichzelf een rad voor ogen draait.
Wat past Mark Rutte beter dan een door-en-door provinciaal als clubgenoot Zijlstra op die positie? Zijlstra zal meestentijds niet eens weten waar hij is. Hij schijnt zelfs een tolk Fries mee te krijgen, om hem nog enigszins op zijn gemak te stellen. Op Binnenlandse Zaken zit de D66-mevrouw Kajsa kutje karnemelk aan wie Rutte ook geen kind heeft. Kortom kat in het bakkie voor Rutte (en zijn hofnar-adviseur Jort Kelder). Caroline de Gruyter heeft het aan het begin van haar column over “een duidelijke breuk met het verleden. Niet lang geleden hadden we nog ministers die doodleuk uit EU-organisaties wilden stappen die ze niet zagen zitten.” Dat slaat helemaal op de provinciaal H.Z.. Dus de afbeelding van Mirjam Vissers, de column van Caroline de Gruyter en het fladderlied van Kálmán passen naadloos in elkaar als het gaat om de fladderende Zijlstra. Zelfs ideologische promiscuïteit kan je die lui onder die Haagse kaasstolp niet eens aanwrijven, want ze hebben nooit een ideologie gehad, hooguit een aantal beduimelde mantra’s-voor-de-media die ze afwisselend brabbelend bezigen.’

‘Leve Europa! Leve de Verlichting, de Vrije Markt en de Democratie!’

 

 

Comments are closed.