Feed on
Posts
Comments

‘Gôh, als Jerry Corbyn van de socialisten inderdaad over de 300 zetels komt, dan wordt het voor de neoliberale mevrouw Tessie May moeilijk. In totaal zijn er in het Britse lagerhuis 650 zetels te verdelen, dus Corbyn zou straks best eens groter dan de Britse neoliberale conservatieven kunnen blijken,’ zegt Tammo, terwijl hij zijn laptop neerlegt.

‘Die winst van de socialisten zou aan de Britse jeugd zijn te danken,’ zegt Zorah, en ze leest voor van de Guardian site: ‘ ” Corbyn sends May reeling as young voters flex muscles.” Dit is taal van de boksring: de jeugd laat zijn spierballen rollen en stemt massaal op de socialisten. Corbyn geeft May een elctorale kaakslag die haar doet wankelen en zwabberen, omdat ze groggy is. Ja, dat kunnen die Engelsen wel met de taal. Ik denk dat Corbyn toch niet boven de 300 uitkomt, maar dat is al heel wat.’

Semanur is van mening dat het zware hypotheek legt op de eventuele zegen van Corbyn, ‘want hij moet ingeval hij gaat regeren, zijn woord houden en zich inderdaad met inhoudelijke politiek bezighouden en niet zoals May met het esoterische Brexit, waarvan niemand tenslotte weet wat dat inhoudt, hoewel iedereen er de mond vol van heeft. Brexit. Waarover heb je het dan? Dat weet niemand, ook Theresa May niet. Brexit is een virtueel spookbeeld dat voor 200% uit imago-manipulatie bestaat.’

‘Doe daar nog maar eens 200% framing en spin bij,’ zegt Zorah met een brede glimlach. Ze vervolgt: ‘Wat er in Engeland gebeurde, gebeurde in Nederland vlak voor de verkiezingen ook, alleen was het voor de Nederlandse tokkies Tayyep Erdogan die de verkiezingen kidnapte als boeman – waardoor men plotseling naar de neoliberale VVD’er Rutte als leider en verlosser keek – terwijl in GB de aanslagen in Machester en London de aandacht van de tokkies verplaatste en May’s topic (Brexit) naar de tweede plaats drong doordat veiligheid (alsof dat nog bestáát!) in de schijnwerpers staat.’

‘Het waren de media die het akkevietje met Erdogan opbliezen,’ beweert Tammo met nadruk, ‘Het was een relletje dat niets voorstelde, maar na berichten in de kranten gingen zelfs pipo’s met de kwalificatie “professor”  voor hun naam beweren dat Nederland behoefte had aan effectieve diplomatie en betrouwbare politieke besluitvorming en dat Rutte de einige was die dat op dat moment in huis had. Lus-je-nog-peultjes?’

‘De affaire Erogan ging zoals te verwachten was, uit als de spreekwoordelijke nachtkaars,’ zegt Zorah met een zucht, ‘maar intussen hadden de neoliberalen de stemmenwinst binnen. Zo gaat dat in de huidige politiek.’

‘Veiligheid is net zo’n onzinnig onderwerp – want ongrijpbaar, maar wel onderbuik aanspreekbaar – als Brexit,’ meent Semanur. Corbyn zou veiligheid er makkelijk bij kunnen nemen, maar dan vooral óók onder de noemer van sociale en maatschappelijke veiligheid brengen, dus onderwijs-, zorg- en baanveiligheid.’

‘Precies,’ zegt Zorah, ‘het hoeft geen zekerheid te zijn, als het maar veilig genoeg is. En precies op dat gebied doen bestuurders en politci het tegenovergestelde door hun maatregelen en ideetjes. Zoals onlangs, die Amsterdamse wethouder met zij ideetjes over dat mensen kleiner moesten gaan wonen als dat volgens de politiek-op-te-stellen-criteria noodzakelijk was. In plaats van de woningnood aanpakken, doen ze aan cosmetische retoriek. Ze sluiten zorghuizen en dwingen ouderen langer thuis te blijven wonen, ze laten ongelimiteerd migranten binnen en dan zeggen ze: arme Nederlanders – het precariaat – moeten als wij bestuurders het nodig vinden, kleiner gaan wonen, op alle fronten inschikken en de broekriem aanhalen. Nou, Jeremy Corbyn vestigt op dit soort politiek in Engeland de aandacht en maakt het tot speerpunt van zijn politieke beloftes.’

‘Nou, van dat kleiner wonen, kwam dit keer uit de koker van een woningcorporatiemanager,’ zegt Semanur, ‘vermoedelijk is hij aan nieuwe Masserati toe? Want dat stelen, blijft natuurlijk gewoon doorgaan zo lang de structuren dat blijven faciliteren.’

‘Correct,’ zegt Zorah, ‘het gaat om de woningverhuurder Stadgenoot met 37.000 eenheden in bezit/beheer, waaronder 29.000 sociale woningen en 1630 vrije sector woningen. Het bestuur bestaat uit: Voorzitter Raad van Commissarissen – mw. I. Hissink / Bestuursvoorzitter – dhr. ir. M. de Langen / Directeur Financiën en Bedrijfsvoering – dhr. drs. R. Doomen  / Directeur Klant en Woning – dhr. ing. F. Storm / Directeur Vastgoed en Ontwikkeling – dhr. P. Kramer / Directeur Strategie – mw. mr. J. van Ham / Manager Communicatie en Marketing –   dhr. drs. P. de Ruiter.
Ik heb het opgezocht, omdat een vriendin van mijn moeder er heeft gewoond en er regelmatig akkevietjes waren. Het bestuur blijft dan liefst anoniem.’

‘Hear, hear!’ zegt Tammo, ‘maar het is zó raar met die linkse politici: ze lijken niet te kunnen formuleren, framen. Kijk naar hier in Nederland. Wat doet zogenaamd Links nou? Hemaal niks, en daardoor kunnen de neoliberalen hen keer op keer de kaas van het brood eten! Ik snap het gewoon niet hoor.’

‘Jij kijkt op al Jazeera, voor de Britse verkiezingen?’ vraagt Zorah enigszins geamuseerd aan Semanur? ‘Geven die het beste nieuws hierover?’

‘Nou, misschien in combinatie,’  anwoordt Semanur, terwijl ze haar laptopscherm laat zien, ‘maar al Jazeera heeft van die interessante korte video-clips bij veel artikelen, waardoor ik word bijgepraat over gebeurtenissen wereldwijd die nog van belang zijn ook. Maar ik check ook Sputnik en Reuters en le Figaro en Die neue Zürcher ….. het hangt er maar net vanaf waarover het nieuws gaat. Tenslotte was Groot Brittannië ooit een wereldrijk, een Empire, en in veel ex-koloniën zitten hoogopgeleide mensen die vaak scherpe analyses maken en degelijke opiniestukken brouwen. Vandaar. ’

‘Alles is interessanter dan die bizarre formatie daar in Den Haag,’ bromt Tammo, ’wat maakt het uit wie er straks met wie onder de wol kruipen, we worden toch of door de hond of door de kat gebeten.’

 

Thomas Mann (1956): Politik / is opgenomen in: Betrachtungen eines Unpolitischen / Frankfurt am Main: Fischer

The Sun and Mail tried to crush Corbyn. But their power over politics is broken’

Suzanne Moore / Guardian, 2017 juni 9

‘May faces calls to resign as election hangs in balance’ /  al Jazeera , 09 juni 2017

 

 

Comments are closed.