Feed on
Posts
Comments

 Annemarie Kas

“Jij hebt je pupillen de opdracht te geven de stellingen en het SCP-diagram in dat stuk van Annemarie Kas (NRC 16.01.2015; ‘Wilders overtroeven, dat lukt ze niet’) creatief te duiden,“ zegt Semanur. “Vertel, kwamen er verrassende duidingen uit?”

Geeske lacht: “Nou en of. Ik vond ze vaak ook geestig, humoristisch. Een goede oefening trouwens, om de hersens oefeningen te laten doen waaraan ze misschien niet gewend zijn: brain jogging. Deze bijvoorbeeld uit een SCP-onderzoek, vind ik origineel: ‘Meer dan de helft van de Nederlanders, 55 procent, vindt dat de meeste moslims respect hebben voor anderen. Dat was in 2004 nog 33 procent. Deze resultaten zijn van februari 2015, dus van vóór de sterke stijging van het aantal asielaanvragen vorig jaar. ‘
Enkele studenten suggereerden dat dat kon betekenen dat in elf jaar tijd (2015 – 2004) er meer moslims in Nederland waren bijgekomen, dat er veel Nederlanders moslim waren geworden of een moslim-partner hadden, of een relatie met een moslim hadden gehad. Of – let op! – dat Nederlanders (inclusief moslim-Nederlanders) zich in 2015 ernstiger stoorden aan de hufterigheid van Nederlanders (die er-niet-als-moslim-uitzien), of de hufterigheid in Nederland in het algemeen, dan in 2004. Dan worden moslims plotsklaps als respectvol gezien. Eens kijken hoe dat na Keulen oudejaarsnacht 2015 (en Zweden) ligt.”

“Ik zou weleens willen weten hoe het percentage moslims dat in 2004 bij het SCP-onderzoek was betrokken, eventueel afwijkt van het aantal moslims dat in 2015 is bevraagd,” zegt Semanur. “En de leeftijd-cohorten. Stel dat er veel Nederlandse moslims in 2004 de leeftijd van tien jaar hadden, dan werden ze waarschijnlijk niet bevraagd, maar in 2015 waren die personen 21 jaar, en nog steeds moslim, snap je? En, zouden moslim-Nederlanders gunstiger oordelen over het gedrag van medemoslims, dan niet-moslim-Nederlanders? Verder?” muslim ractie Cagle

“Dat Annemarie Kas de PvdA als een ‘linkse partij’ beschouwt, wekte bij de jongelui de nodige hilariteit,” antwoordt Geeske grinnikend, “dat alleen al maakte dat mijn studenten het artikel extra kritisch bekeken. Mevrouw Kas houdt er blijkbaar ook ideologische vooroordelen op na, zeiden ze.”

“Héé, dát vind ik verrassend zeg!” roept Semanur, “jij hebt kritische studenten! Dat geeft de burger hoop!”

“Dat kleurendiagram van het SCP uit 2015, vonden de jongelui, geïsoleerd bezien, weinig steekhoudende informatie verschaffen.
De vraag erbij luidt: ‘Vindt u dat de Nederlandse overheid (zie afbeelding aan het begin) ………. ‘ maar, wat versta je precies onder ‘persoonlijk bedreigd’ en welke bedreigende situatie definieer je als politiek?  Iemand die lid is van D66 heeft bij zo’n vraag waarschijnlijk een heel ander beeld en gevoel dan een persoon die op de VVD en PVV stemt. Die weging geldt ook voor het opleidingsniveau van de betreffende stemmers. De studenten waren vooral benieuwd naar de samenstelling (leeftijd, geslacht, etnie, opleiding en religieuze denominatie) van de bevraagde niet-stemmers. Velen van mijn studenten stemmen zelf namelijk niet en hun ouders ook (niet meer) beweren ze, terwijl ze geen enkele affiniteit met de PVV hebben.”

“Dat lees je allemaal niet in zo’n diagram,” zegt Semanur, “je hanteert bepaalde impliciete conventies bij het duiden en interpreteren. Tja, wat zie je dan?”

“Precies, “ zegt Geeske, “deze oefening dwingt je jouw impliciete frames en conventies bewust te worden. Je denkroutines worden opgeschud en tegen het licht gehouden en het is ontzettend leuk, want wat in het begin misschien hilarisch begint, wordt allengs ongemerkt heel serieus.”

“Er staat ook in het artikel van mevrouw Kas ‘dat meer dan 60 procent van de PVV-stemmers vindt dat Nederland „zeer of enigszins soepel” verblijfsvergunningen moet afgeven aan politieke vluchtelingen.’ Meer dan 60 procent van de PVV-stemmers ?
Ik kan me niet voorstellen dat die mensen werkelijk PVV stemmen, dat valt ook niet te controleren, want stemmen gebeurt geheim. Maar ik duid dit antwoord toch maar als protest van redelijke Nederlanders tegen de establishmentpartijen. Niet gezegd dat deze respondenten daadwerkelijk PVV stemmen. Misschien stemmen ze juist niet en dan lees ik de uitkomst voor de niet-stemmers ineens weer heel anders.”

“Dit sluit aan bij het thema ‘denken over immigratie’, dat is niet hetzelfde als denken over instroom van vluchtelingen,” zegt Geeske. “Vluchtelingen, refugees, zijn gedwongen emigranten. Iemand die bij immigratie denkt aan vrijwillige immigranten, zal vermoedelijk positiever oordelen dan iemand die denkt aan asiel-immigranten.”  anti_islam_pegida_

“Héé’, dat doet me denken aan wat Amos Oz over de inwoners van Israël zei,” merkt Semanur op. “In dat Buitenhof-interview (15 november 2015) naar aanleiding van zijn roman ‘Judas’ noemt hij de Israëli overwegend  een troep half-hysterical refugees …. Dus: halfhysterische vluchtelingen.”

“Opmerkelijk vond ik ook dat de studenten het bij voorbaat uitsluiten van samenwerking met de PVV, door politici, zeer negatief beoordelen,” vertelt Geeske. “Dat duiden mijn studenten als laffe gemakzucht van de establishment-politici. Mijn pupillen vinden Wilders niet eens erg slim of moedig, maar ze vinden vooral al die andere politici labbekakken. Dat biedt Wilders zijn kansen. Die andere politici vinden het best, want ze ontlenen hun  bestaansrecht vooral aan de verbale schijngevechten met Wilders. Intussen beletten ze de PVV niet, om samen met de VVD Nederland verder te ontmantelen. Daarom stemmen de meesten ook niet meer. Er zijn geen echte politici meer in het spel. Ze behartigen het algemeen belang al lang niet meer.”

“Want, verder?”, vraagt Semanur.

“Nou, indien de PVV ooit veel zetels haalt, en de club neemt zijn kiezers serieus, dan moet Wilders regeringsverantwoordelijkheid willen nemen. Dat dwingt ook die andere politici tot het zichzelf serieus nemen en hun argumenten en kiezersbeloften terdege wegen. Het gaat immers om samenwerken? Dus niet om collaboreren, zoals deze PvdA-politici momenteel onder leiding van Diederik Samsom en Lodewijk Asscher doen. Die voeren glashard een neoliberaal VVD-programma uit. Alleen de dames Désirée Bonis en Myrthe Hilkens trokken de consequentie uit Samsoms collaboratieplan, en ze stapten op. De rest van de PvdA-carrière plucheklevers, hobbelt gedwee mee, want het geld is goed en waar vinden ze zo’n baan.”

“Wilders zal regeringsverantwoordelijkheid te allen tijde blijven ontlopen. Als hij bijvoorbeeld ooit zestig zetels of hoger zou scoren dan scheert hij zich kaal en emigreert naar Syrië – waarschijnlijker naar de Caymans of de Bahama’s – of hij springt ongeblondeerd zonder parachute van het Hilton, nadat hij besneden moslim is geworden. Hij gaat niet met de billen bloot.”

“Ja. De breekpunten die eventuele samen-werking zouden beletten, komen dan in het volle licht en onder het vergrootglas te liggen,” zegt Semanur, “dan blijkt ook hoe serieus die andere politici zichzelf en hun kiezers nemen. Dat is waar. Daar hebben ze geen zin in. Wilders ook niet, maar dat laatste is logisch. Dat gedooggedrocht van CDA – VVD (oktober 2010 – april 2012), onder keffende leiding van Geert Wilders, dat onder de schuilnaam Rutte-I door het leven waggelde en stommelde, dat blijft een onuitwisbare hilariteit in de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Een treffende erfenis van en voor Mark Rutte, de visieloze ‘liberale’ premier die zich vergelijkt met Cort van der Linden. Kan het nog banaler? Vast wel. Laat dat maar aan de huidge politici over. Die schrijven met hanenpoten en inktvlekken geschiedenis.”

 * Vrolijkheid *

“Even terzijde,” merkt Geeske op, “Pavel vindt die sneer van de Poolse minister van Justitie Zbigniew Ziobro naar PvdA-Euro-bobo Frans Timmermans, prachtig – en ik ben het met Pavel eens! – want Ziobro is goed op de hoogte met de politieke situatie in Nederland en hij weet dat wij vinden dat de PvdA ons, de eigen partijleden en kiezers heeft uitverkocht aan de VVD.”

“O, daarom dat de Pool Ziobro tegen de nep-sociaaldemocraat PvdA’er Glans Glimmerkans zegt: ‘Er bestaan ideologische verschillen tussen ons en uw linkse overtuigingen’, dat is inderdaad vilein, want deze PvdA is natuurlijk helemaal niet links (meer)” zegt Semanur grinnikend. “Het lijkt er steeds meer op dat alleen de Nederlandse media de collaboratie van de PvdA met de VVD, of negeren, of niet snappen. Ik weet niet wat ik erger moet vinden. Ik hoorde van Lidia dat het boek van Derk Stokmans over Samsom (coach en strateeg) ook bij Poolse politici bekend is. Die Polen weten vermoedelijk meer van ons dan wij van hen.”

Colli Junck_Timmer txt

Geeske: “Zeker weten. Dat geldt ook voor het boek van Roel Kuiper: ‘De terugkeer van het algemeen belang’ en die reader ‘Omstreden vrijheidvan de WBS en Van Gennep. Van de linkse sociaaldemocratie in Nederland is niets meer over. Die Timmermans maakt zich belachelijk. ”

“Uiteindelijk zullen er – vooral achter de schermen – weer deals worden gesloten over Polen, Hongarije en de migranten, waarvan wij niets weten. Totdat we naderhand zelf aan het combineren en deduceren slaan.”

“Net als mijn studenten dus,” zegt Geeske opgeruimd, “je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen, zegt mijn moeder altijd.”

  * * *

Ross Douthat:  ‘Culturele erfenissen houden lang stand’ – En acht andere stellingen over immigratie/ Volkskrant, 19 januari 2016, 02:00

 

politiek glop Markies

 Work in Progress

 

Annemarie Kas: ‘Wilders overtroeven, dat lukt ze niet’   in de NRC van zaterdag 16 januari 2016   op pagina 10, In het nieuws.

Omstreden vrijheid (2015, bundel opstellen): Amsterdam: Van Gennep / ISBN: 9789 4616 43 407  / NUR 740, hierin o.a.:

Rens van Tilburg: ‘Vegasocialisme’ (H.3, pp. 63-90)

Willem Trommel: ‘Vrij van neoliberale drang’ (H.4, pp. 91-111)

Roel Kuiper (2014): De terugkeer van het algemeen belang  


Ross Douthat:     ‘The Islamic Dilemma’

Ross Douthat:   ‘Cracks in the Liberal Order‘   ()

 

 

 

Wilders op Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=7N9jP9Ck284

 

 

Het CDAformatiecongres vond plaats op 2 oktober 2010 in de Rijnhal in Arnhem.

https://www.youtube.com/watch?v=3bN-EFM86BY

Comments are closed.