Feed on
Posts
Comments

‘Dus die zeepbel van jou barst niet helemaal, maar gedeeltelijk?’ vraagt Semanur ongelovig. ‘Kan ik ook gedeeltelijk zwanger worden? Of in termijnen zwanger worden, met tussenpozen van een jaar bijvoorbeeld, zodat ik mijn zwangerschapsverlof over negen jaar kan uitsmeren?’

‘Als jij zwanger raakt van een zeepbel, dan kan dat,’ antwoordt Willemijn, ‘kijk maar, het staat in de NRC:  “De economische groei komt niet alleen door de opleving van de huizenmarkt. We beoordelen de stelling als grotendeels onwaar.”  Schrijft meneer Mark Beunderman. Grotendeels onwaar, dus niet gejokt, slordig of onvolledig, maar on-waar.’

‘Juist of on-juist,’ zegt Semanur aarzelend, ‘dat is ook zoiets, toch? Maar bij warm heb je lauw, gloeiend heet, koud …… Dat zijn gradaties. Kan het zijn dat meneer Beunderman bedoelt dat het maar een kleine zeepbel is? Een zeepDelletje, inplaats van een zeepBel? Een zeepDelletje kan per ongeluk zwanger raken. Toch? Daar is het tenslotte een del voor.’

‘Als het vreemd gaat met de huizenmarkt, dan is dat niet uit te sluiten,’ antwoordt Willemijn. ‘Ga daarom nóóóit met een vreemd pakhuis de markt op!’

‘Ja zeg, ik ben geen katje hoor, ‘ antwoordt Semanur proestend, ‘ook geen poes trouwens, en ik heb altijd handschoenen bij me dus mij zal dat zwangerzijn niet zo gauw overkomen. Kan dit, grammaticaal-semantisch? Overkomt zwangerzijn iemand? Ook bij een man? Of moet het mét een man zijn? KI kan ook, toch? Ik bedoel niet Kunstmatige Intelligentie hoor. Geen misverstand. Mis-verstand …? Is dat merendeels verstand, grotendeels verstand? Kun je ook mis-verstand van iets hebben? Bijvoorbeeld als je beroepspoliticus bent? Die lijken alleen maar mis-verstand van zaken te hebben.’

‘Gedeeltelijk,’ denkt Willemijn. ‘Vandaag de dag is bijna alles gedeeltijk, dus deeltijd-zwangerschap kan vast ook. Maar voor de zekerheid zou ik het toch tevoren checken bij een gynaecoloog die niet in deeltijd werkt, geen zzp’er is en die geen vuile handen maakt. Hij of zij moet ook geen klant zijn bij Sander Spijker – van de Spijker-Schippers BV, weet jewel – en niet dezelfde boekhouder hebben als meneer Robin Linschoten. Tja, mis-verstaan en mis-verstand, wat kan ik daarover zeggen. Bij beroepspolitici lijkt mis-verstand mij uitgesloten, want dan zou er onomstotelijk en aanwijsbaar verstand aanwezig moeten wezen. Quod non. De witte raaf daargelaten.’

‘Nou, een politicus mist dus verstand, dus als die zegt: dit is een mis-verstand, dan bedoelt hij te zeggen dat hij verstand mist. Verstand van zaken dus. Dit alles lijkt me bij elkaar schier-bijna en grotendeels on-mogelijk,’ zegt Semanur met een diepe zucht. ‘Hoe moet je nou ooit fatsoenlijk zwanger raken? Gelukkig is de KI er nog. Dan weet je tenminste zeker dat je zwanger geraakt of geraakt zwanger bent.’

Dirk Bezemer: ‘Renteniers’ – in de Groene Amsterdammer van 3 augustus 2017

“De huizenprijzen bereiken deze zomer nieuwe hoogtes. Nederland is daarin niet uniek: in 2017 wordt naar verluidt wereldwijd 1,4 triljoen dollar in vastgoed geïnvesteerd en de Global House Price Index van het IMF staat weer net zo hoog als in 2008.  Ook de obligatie- en aandelenmarkten draaien goed. De Dow Jones noteerde vorige maand haar 25ste record van 2017

‘Time to worry again?’ blogden IMF-economen onlangs. De vraag stellen is hem beantwoorden.

Wat deze markten gemeen hebben is dat ze enorme winsten genereren voor de bezitters van vastgoed, aandelen en obligaties, zonder dat die daar iets voor hoeven te doen. Nederlanders, met hun wijdverbreide eigenwoningbezit en hun massaparticipatie op de aandelen- en obligatiemarkten via onze pensioenfondsen, worden slapend rijk – gemiddeld tenminste, want de ongelijkheid in de verdeling van rijkdom neemt in Nederland sterk toe. Hoe dit te duiden?”

http://www.rug.nl/feb/blog/blog-08-03-2017-why-dutch-debt-tells-us-economic-growth-may-be-fragile

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/13/hogere-rente-kan-schok-gaan-opleveren-7357161-a1550121

 

Comments are closed.