Feed on
Posts
Comments

Eiergebak en de BV VVD

“Geloof je dat democratische politici altijd idealistisch zijn en met hun voorstellen het welzijn van de bevolking op het oog hebben? Of zijn ze er alleen op uit de bevolking plezierig te stemmen en verwaarlozen ze het algemeen belang terwille van hun eigen belangen?
Kun je een democratisch politicus noemen door wiens optreden de Atheners betere mensen zouden zijn geworden? Ik zou in elk geval niet weten wie dat moest zijn geweest.“
Plato/Socrates (1990:145, 146): Gorgias

  moscovischjes-15prct Ilham komt gierend van de lach binnen en dumpt een grote papieren zak op tafel: “Hier jongens, moscóóóhóóóviesches ….. ik kom niet meer bij … Jan Kuitenbrouwer in de NRC van zaterdag (26.04.2015) over Bram Moszkowicz, de aspirant-politicus / volksvertegenwoordiger: Bram Eiergebak. Ik blijf erin!” Ze ploft krom van het lachen in een stoel, “eerst Max Pam, in de Volkskrant, met z’n trappelzakjes boven de shoarmatent, en nu Kuitenbrouwer met Bram Eiergebak …. zo géééhéééstig … ik zie het voor me!”

“Ja, zo heten die dingen geloof ik,” bromt Tjerk, terwijl hij de zak cakejes op een schaal leegschudt. ”Kuitenbrouwer heeft gelijk: ook de VARA – ooit kritisch links – is te koop, net als Fons de Poel van Brandpunt. Tot mijn onaangename verrassing. Helaas, iedereen en alles heeft tegenwoordig een prijs!”

“Jullie hadden het vanmorgen over de columns van Hans Goslinga in de Trouw van zaterdag – ‘Halbe blaft, maar hij bijt (nog) niet’ – en Martin Sommer in de Volkskrant – ‘Eigen landsbelang eerst’. Beide columnisten lijken geporteerd voor de no nonsense aanpak waarover VVD’er Halbe Zijlstra een stuk heeft afgescheiden. Eerst wil ik weten of je het eens bent met Goslinga’s vergelijking van het conflict tussen Lubbers en Brinkman destijds en de spanning die Goslinga signaleert tussen de VVD’ers Zijlstra en Rutte. Kun je CDA’ers Lubbers & Brinkman vergelijken met de VVD’ers Rutte & Zijlstra? Gisteravond waren daar aardige speculaties over.”

“Dat is van vóór onze tijd,” zegt Nora, “ik ken alleen het CDA, maar ik heb begrepen dat het erom ging dat Ruud Lubbers katholiek is (KVP) en Elco Brinkman van gereformeerde huize (ARP, CHU of nog fundamentalistischer gristelijk; hij zegt zelf: geen bloedgroep). Daarentegen was de mening dat Mark Rutte en Halbe Zijlstra vooral van de kerk van Vrije Markt & het Geld zijn.
Daarom zou de rivaliteit tussen Lubbers en Brinkman ‘echt’ kunnen zijn geweest, gebaseerd op levensbeschouwelijke overtuigingen en geworteld in respectieve subculturen, terwijl Rutte en Zijlstra bezig zijn met een toneelstukje in het kader van de bestuursoverdracht van de BV VVD ……”

“De ‘rivaliteit’ tussen Zijlstra en Rutte, die Goslinga meent waar te nemen, is für die Bühne,” vult Ilham aan, “in werkelijkheid zou de VVD Zijlstra nu al als boegbeeld naar voren schuiven en door zijn realpolitische geluiden zou Zijlstra zowel de PVV bijvallen/beconcurreren (dit vind ik een intrigerende!), als de PvdA wegzetten als gevaarlijke linkse softies en meteen voorsorteren op de rest van zogenaamd ‘links’ – de hele mikmak van SP tot en met GL.”

“Dus Rutte en Zijlstra zijn helemaal geen rivalen die in een interne machtsstrijd binnen de VVD verwikkeld kunnen raken – dat scenario kunnen ze best uitwerken, maar dan nur für die Bühne – ze zijn juist bezig met het voorbereiden van een leiderschapswissel, die er eventueel als een competitie uit zou moeten kunnen zien. Rutte hoeft dan geen verkiezing meer te verliezen en Zijlstra kan door sabelgekletter alvast laten horen dat de VVD voor de ferme aanpak is,” vat Tjerk samen.

“Vinden jullie dit een raar scenario, een vreemde, onaannemelijke redenering?”

“Neen!” zegt Ilham stellig, “ik vind het spannend om er zo tegenaan te kijken. Dit soort exercities kregen we tijdens onze studie nooit. Hier, op seminars, jahááá … dat is heel andere koek!”

“Eiergebak, moscovieschjes,” bromt Tjerk.

Ilham schiet gierend in de slappe lach en verlaat hikkend en strompelend de ruimte. Zijlstra Internationale

“Dat woord kun je komende dagen beter niet zeggen, waar Ilham bij is,” maant Noor grinnikend, “want dan moet ze iedere keer een schone onderbroek aantrekken. Als die eenmaal de slappe lach heeft, dan is er geen houden aan. Maar, om terug te komen op de rivaliteit Zijlstra – Rutte: ik vond het eerst wat ver gezocht, maar ik neig nu toch naar het avontuurlijke denken. Ja, de religie van de Vrije Markt en het Grote Geld zal eerder binden dan uiteen drijven.
Ze bereiden bij de neoliberalen een soepele overname voor van de board van de BV VVD.
Ik geloof dat Goslinga – en ook Martin Sommer en nog vele vele andere commentatoren/analisten – nog vast zitten in een achterhaald paradigma, met daaraan verbonden een sleets discours. De vraag is natuurlijk , of ze op een andere manier zouden mogen en kunnen schrijven als ze dat al zouden willen. Dat wordt dan vast met veel ketelmuziek als tendentieus bestempeld door de spinners en strategen.”

Tjerk: “Goslinga en Sommer denken waarschijnlijk nog net als bij de PvdA, denk ik. Mainstream, conventioneel. Politici zijn echter geen volksvertegenwoordigers meer, maar ondernemers, entrepreneurs. Die gaan niet meer primair voor overtuigingen en/of idealen, maar voor het geld.
Die Mark Rutte is na tien jaar VVD-bobo financieel al vele malen binnen. Multimiljonair, wed ik. Na zijn actieve politieke functie bij de VVD, gaat de man gewoon door met geld scoren, maar dan als adviseur of consultant voor de VVD of andere belanghebbenden; bijvoorbeeld Merrill Lynch of Standard and Poor’s . Dat is opgelegd pandoer en de weg tot de staatsruif is geplaveid met netwerken en voorzien van velerlei contacten …… Een profijtelijke wisseling van aanvoerder bij de VVD zal ook in zijn belang zijn. Hij zal heus niet alles op haren en snaren zetten om baasje bij de VVD te blijven. ”

“Ik citeer uit de column van Martin Sommer: ‘Ik heb me nooit zo gerealiseerd hoezeer onze buitenlandse politiek wordt gestempeld door een rozig wereldbeeld waarin alles bespreekbaar is en machtspolitiek ver weg. Bij het verspreiden van de rechtsorde hoorde prioritaire inzet voor humanitaire noden. In de Grondwet staat óók dat internationale verdragen gaan boven onze eigen wetten.

De toekomst zal onvermijdelijk de terugkeer van een veel basalere opdracht van de staat brengen: het waarborgen van onze eigen veiligheid. De eerste tekenen zijn er. VVD-fractieleider Halbe Zijlstra schreef zijn stuk over een realistischer buitenlandse politiek in Liberaal Reveil. Hij schreef dat Internationale stabiliteit belangrijker wordt dan inzet voor democratisering.

Wat het zwaarst is, moet immers het zwaarst wegen. Dat inzicht zal voor Nederland nog een hele dobber worden.’

Nou? Hoe zit het met onze interne democratie? Met die loyale labbekakken van D66, CU, SGP en het CDA, die hun oppositierol verkwanselen voor een paar zilverlingen? Is Nederland inmiddels niet net als Griekenland lange tijd was, een eenpartijstaat, waar de baantjes worden verdeeld vanuit Den Haag? Wat nou dualisme en de rest van het gezever?”

“Je begint het citaat iets te laat,” vindt Tjerk die de Volkskrant heeft gepakt, “net daarvoor schrijft Sommer: ‘Nederland is uniek met het grondwetsartikel dat dit land zich inzet voor de internationale rechtsorde. Dat artikel leek als een handschoen te passen op de wereld van na de Koude Oorlog. Conflicten polderen we uit, waarna we een internationaal verdrag maken. In de Grondwet staat óók dat internationale verdragen gaan boven onze eigen wetten.’
Sommer zit op de VVD-lijn van: eigen wetten eerst. Nog even doorgaan en je komt via ‘eigen landsbelang eerst’ vanzelf bij: eigen volk eerst. De Volkskrant zal zijn lezersdoelgroep willen vergroten, denk ik. Aan de andere kant: Sommer is ook maar een mens. Met vaste lasten en zo.”

“Denk maar aan Fons de Poel,” zegt Nora lachend. “Zo erg maakt Sommer het nog niet, maar zowel hij als Goslinga nemen afstand van Europa, zonder dat ze de globalisatie – die wat mij betreft geniepiger en bedreigender is dan Europa – in hun beschouwingen betrekken. Deze VVD haalt de truc uit door anti-Europa-sentimenten te bespelen, maar de verdragen die eigenlijk over Europa en de VS heen gaan, zoals TTIP, CETA, de TPP, die het globale financiële systeem faciliteren, die blijven onder de radar. Bijziendheid die eigenlijk wel comfortabel is.”

rutte over Halbe

“Frappant dat Goslinga het PvdA-congres uit 1999 aanhaalt, toen die schapen het PvdA-standpunt steunden dat uitgeprocedeerde asielzoekers die buiten hun schuld niet terug konden, op straat gezet zouden kunnen worden,” Noor wijst de passage in de Trouw aan, “nu, zo’n 15 jaar later, lopen ze blindelings achter Samsom aan met precies het tegenovergestelde standpunt. Eigenlijk geen wonder dat politici, of wat daar voor doorgaat, het volk en de kiezer minachten; je kunt ze wijsmaken wat je wilt.

Bekijk op YouTube die video maar, van dat CDA-congres in 2010, waar Camiel Eurlings en Maxime Verhagen de meute overhaalden om met de PVV te gaan regeren. Het filmpje zit in ons archief.
Bram Mosko en Hero Brinkman zullen straks genoeg halve zolen vinden die op ze stemmen. Het klootjesvolk geeft geen biet om politieke programma’s, het wil amusement, vertier, junk food en bier.”

“Ja, precies,” zegt Ilham die binnenkomt terwijl ze de tranen uit de ogen veegt, “Sommer gaat denk ik nog uit van een in-overtuiging-wortelende-politiek, terwijl hij toch de woorden machtspolitiek en pragmatisch gebruikt, net als Goslinga.
Goslinga heeft het over twintig jaar geleden. Die Lubbers en Brinkman zaten ieder nog vast aan een zuil. Het CDA was er nog niet zo lang. Tegenwoordig is de enige zuil, de geldzuil.
De degelijke, ouderwetse, analisten voelen zich niet gemakkelijk bij de nieuwste ontwikkelingen: de politiek als markt en inverdienmodel.
Die oude jongens denken en praten nog over Volksvertegenwoordigers. Vooral de huidige VVD-politici zijn daar helemaal niet meer mee bezig, tenzij het is om een overtuigend beeld voor het publiek te projecteren. Het publiek moet immers blijven geloven in politici die zogenaamd geloven in idealen, maar die vandaag de dag daarnaast ook praktisch en realistisch zijn en geharnaste harde taal durven uitslaan. Die mix gaan ze daar in Den Haag optimaliseren, maar money and profit first. Althans bij de VVD. De PvdA heb ik eigenlijk al afgeschreven als hopeloos. Die dobbert stuur- en richtingloos rond en is overgeverd aan de omstandigheden.”

“In Den Haag of in Zuid-Frankrijk,” lacht Nora. “Ik had nog nooit van Ben Verwaaijen gehoord, maar ook dat klinkt heel aannemelijk. Wiegel en Bolkestein maken wel geluiden, maar dat is meer franje en ruis. De echte poppenspelers krijgen wij niet te zien of te horen. Ik ben benieuwd hoe deze VVD’ers het verder gaan spelen. Misschien komt de PVV zelfs nog in het spel. Wilders is tenslotte stille vennoot, hebben wij besloten.”

“Misschien zitten we er helemaal naast.”

“Toch vreemd dat er helemaal geen tegengeluiden zijn te horen,” vindt Noor, “denken zij bij de SP bijvoorbeeld dat iedereen straks op de SP gaat stemmen, in plaats van op de PvdA, nadat de SP al die jaren stommetje gespeeld heeft?!”

Mohammed en Christine komen binnen. “Tof, dat jullie konden, “ bast Tjerk. “Ik ben vanavond nog terug en morgen ben ik er zeker weer. Vanavond moest ik echt weg en de corveedienst voor het seminar moet toch worden waargenomen.”

“Laat dit even rijpen. Misschien komt er nog iets bij aan contextuele informatie. Ik weet bijna zeker van yes. Volgende week kunnen we op dit thema doorborduren.”

Christine doet haar jas uit:“Ik zie de Trouw liggen. In de bus heb ik de column van Monic Slingerland gelezen: ‘Mag de politie met looneis veiligheid op het spel zetten?’ Dat is onverstandig, want ik word steevast wagenziek van het proza van mevrouw Slingerland. Die vraagstelling alleen al, brrrrr.
Moet je die slotzinnen toch eens lezen: ‘Over de gevolgen van die reorganisatie voor de openbare orde maken de politiebonden zich zorgen. Feitelijk net zulke zorgen als ik me maak, en u misschien ook, over de gevolgen van hun acties. Die reorganisatie verloopt moeizaam en vraagt daardoor van de politie er een tandje bij te doen om het gewone werk te kunnen blijven doen. Daarvoor vragen de bonden een bonus. Toch weer geld dus.’ “

Christine blaast: “De politie mag onze veiligheid niet op het spel zetten door salarisverhoging te eisen en die eis met acties te onderstrepen. Een bonus, zegt mevrouw Slingerland. Bankiers zetten de wereldveiligheid voortdurend op het spel en vragen niet om een bonus, neen, die pákken het gewoon. Waar hebben we het toch in hemelsnaam over?!”

“Kun je dit relateren aan een groter thema? Kijk bijvoorbeeld eens naar de term ‘bonus’ die ze gebruikt.”

“Monic S. denkt in commerciële taal, die met privatisatie samenhangt, maar ze spreekt over een publiek goed, namelijk de veiligheid door politie te leveren,’’ zegt Mo. ‘’ Net als bij de gezondheidszorg: artsen mogen niet staken en onze veiligheid in gevaar brengen, maar managers van ziekenhuizen en zorgverzekeraars mogen van alles bedenken en steeds meer geld vragen. Hetzelfde in ons onderwijs en ons OV: publiek en privaat lopen door elkaar en ieder shopt en scharrelt bijeen wat haar of hem meeste oplevert. Wie het dichtst bij het vuur zit, verwarmt zich het meest. Absurd.
Mensen kunnen geen onderscheid meer maken tussen publiek en privaat. Ze spreken in een bedrijfskoeterwaals en denken dus ook verward, ze halen alles door elkaar. Wat van toepassing zou zijn in het pblieke domein, passen ze even makkelijk en dus onzorgvuldig toe in het private. Vandaar die halfgare hutspot en die bizarre bankiers, die met een stalen smoel uitleggen hoe terecht hun obscene ‘ salarissen’ zijn.’’ Hij tikt tegen zijn voorhoofd.

‘’In de politiek is het effect dubbel zo kwaadaardig en dan tot de vierde macht verheven, ‘’ bast Tjerk, terwijl hij zijn rugzak pakt. ‘’Wanneer een politieke kongsi aan de beurt is voor een post of functie, wordt er steeds vaker iemand – een ‘ manager’ – tot instant-partijlid gemaakt en vervolgens de week daarna op die post geplakt. Met die mevrouw Louise Gunning van UvA zou het ongeveer zo gegaan zijn. Ze was nog niet zo lang PvdA-lid en maar meteen managen. Jongens ik ben weg. Ik zie jullie morgen weer. Nogmaals dank voor het invallen, Mo en Chris.’’

 

= = = * * * = = =

Plato /427-347 (1990): Gorgias (vertaald door Jan van Gelder en herzien door Gerard Koolschijn) / Amsterdam: Bert Bakker / ISBN: 90 352 0866 3 (pbk)
Plato’s werken zweven vrij op internet rond.

Halbe Zijlstra: ‘Realistisch buitenlandbeleid’  –  http://www.vvd.nl/nieuws/462/realistisch-buitenlandbeleid

Hans Goslinga
http://www.trouw.nl/tr/nl/6869/Hans-Goslinga/article/detail/3981008/2015/04/26/Halbe-blaft-maar-bijt-nog-niet.dhtml

Jan Kuitenbrouwer: ‘Waar zou nieuw-rechts zijn zonder de VARA?’  NRC, za. 26 april 2015

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ben_Verwaayen

 

 

 

 

Comments are closed.