Feed on
Posts
Comments

brzezinski-chessboard

Hoe kan meer geld besteden aan NAVO-wapens, in hemelsnaam bijdragen aan het oplossen van Europa’s werkelijke probleem op dit moment: de toevloed van vluchtelingen vanwege door Amerika gevoerde en geleide oorlogen? Deze nuchtere vraag stelt Deena Stryker op de site van New Eastern Outlook.

Er gaat volgens haar bijna geen dag voorbij of in Amerikaanse nieuwsuitzendingen wordt Moskou ervan beschuldigd ofwel de Oekraïne binnen te vallen en te annexeren dan wel de Baltische staten te bedreigen.

In de Wall Street Journal verscheen een stuk van Mark Helprin waarin hij de Amerikaanse leiders gispt omdat zij Amerika’s nucleaire arsenaal laten verloederen in een mate en tempo die volgens Helprin neerkomen op eenzijdige Amerikaanse bewapening. En dat terwijl, aldus Helprin, Rusland, China en Iran in snel tempo hun strijdmachten vergroten en hun wapenarsenalen moderniseren en uitbreiden. Rusland kan volgens Helprin op een achternamiddag besluiten de Baltische staten te heroveren en zonder noemenswaardige tegenstand een rentree in het Midden-Oosten maken.

Deena Stryker herinnert de lezers eraan dat Europa na WO II werd opgedeeld in nieuwe invloedsferen. Gedurende de Koude Oorlog die de tweede helft van de 20ste eeuw duurde, stelde Amerika alles in het werk om te verhinderen dat Europa zich weer aaneen zou sluiten.

Intussen ontvouwde de Amerikaanse veiligheidsadviseur (voor presidenten Lyndon Johnson & Jimmy Carter) en geostrateeg Zbignieuw Brzezinski in 1997 een plan om Rusland op te delen in kleinere en voor Amerika makkelijker ‘te hanteren’ eenheden. Terwijl de Sovjet Unie uit elkaar viel en Rusland het Warschau Pact in 1991 ontbond, breidden Amerika en de NAVO zich juist oostwaarts uit. Oost-Europese landen werden bij de EU getrokken.

Brzezinski’s opzet (‘Het grote schaakbord’) voorzag in het van Rusland losweken van voormalige Sovjet-republieken. Toen rond 2014 duidelijk werd dat dit plan niet helemaal zou slagen, ondernam het Westen drastischer stappen met betrekking tot Rusland. Het bij de CIA beproefde en vertrouwde recept van de coup (regime change) werd onder andere in de Oekraïne toegepast.

Stryker merkt op dat een vergelijkbare Amerikaanse strategie ten aanzien van China waarschijnlijk nog in de verrekijker zit, maar Washington probeert alvast China’s invloedssfeer in te dammen door duizenden kilometers van Amerika vandaan de wereldzeeën te patrouilleren (A strategy for dealing with China has yet to be forthcoming, but Washington tries to prevent it from having a sphere of influence by patrolling waters thousands of miles from its own shores.)

Europa betaalt intussen de prijs voor de hegemoniale imperialistische aspiraties van de US of A. Zoals het dat vanaf de Koude Oorlog tot op de dag van vandaag in de vorm van de migranten-stromen, heeft gedaan en doet.

schaak-nat

* * *

Sputnik International: From Refugees to Cold War II: Europe Pays the Price for US Adventurism

http://sputniknews.com/analysis/20160509/1039308178/europe-migration-military-crisis-analysis.html

 

New Eastern Outlook:  Europe Twixt Phoney Wars and Spheres of Influence

http://journal-neo.org/2016/05/08/europe-twixt-phoney-wars-and-spheres-of-influence/

 

Wall Street Journal: The Candidates Ignore Rising Military Dangers

http://www.wsj.com/articles/the-candidates-ignore-rising-military-dangers-1460930804

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Brzezi%C5%84ski

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Chessboard

Volkskrant: De wereld volgens Brzezinski; Amerika en het grote schaakspel om invloed in Eurazie

http://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-wereld-volgens-brzezinski-amerika-en-het-grote-schaakspel-om-invloed-in-eurazie~a467488/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.