Feed on
Posts
Comments

‘Wisten jullie dat satire als nepnieuws kan worden aangemerkt? Als de D66-mevrouw K3 (= Kajsa kutje karnemelk) een satire niet bevalt dan zou ze die dus kunnen verbieden als zijnde nepnieuws. Dat is best een akelige gedachte. Luister maar: “Nepnieuws is een label dat op veel kan worden geplakt: satire, propaganda, hate speech, desinformatie of journalistieke slordigheid.” ’

‘Waar staat dat?’ vraagt Feisal.

‘Hier, op de site van de Groene Amsterdammer, in een artikel van Linda van der Pol & Coen van de Ven (2018.02.22).’ Clara wijst het aan: ‘ De woordvoerder van EU-buitenlandchef mevrouw Frederica Mogherini maakt het nog ruiger met haar sleepnetwerken naar nepnieuws: “ Hierbij hoeft volgens de woordvoerder geen onderscheid gemaakt te worden tussen vijandelijke desinformatie, een onwelgevallige mening of journalistiek onderzoek. ‘Wij selecteren berichten die onjuist zijn of in lijn zijn met pro-Kremlin-desinformatie.’ “ dat klinkt niet goed.’

‘Dat doet het zeker niet,’ beaamt Semanur, ‘terwijl de laatste satire van Arjen Lubach buitengewoon functioneel is om te laten zien welke bagger-brabbels er onder de Haagse kaasstolp gedebiteerd worden. En wat er voor ongezond groepsdenken en kluitjesvoetbal wordt bedreven. Ik doel op die mantra met de term “ruiterlijk” naar aanleiding van het ontmaskeren van de confabulatie van de VVD’er Halbe Zijlstra over zijn datsja-avontuur. Al die pratende hoofden vinden dat Zijlstra ruiterlijk zijn vergissing erkende. Lubach (aflevering 18 februari 2018) laat zien dat zelfs SP’er Lilian Marijnissen met de wolven meehuilt en ook zij vindt dat Zijlstra ruiterlijk zijn leugen bekende. Wat een l..lariekoek! Als dat fragment tenminste over Zijlstra’s leugen gaat en niet over iets wat vader Jan ooit heeft bekokstoofd. Zo stom zal de redactie van Lubach wel niet zijn, denk ik.’

‘Honderdduizend euroPlus per jaar is een “salaris” dat ook een mevrouw Marijnissen niet makkelijk bij elkaar verdient als ze buiten die kaasstolp moet scoren,’ merkt Clara op, ‘dus dan is je aanvrienden met de zittende Haagse nomenklatoera wel zo slim. Marijnissen wil natuurlijk ook dolgraag nog een paar jaartjes pensioen- en wachtgeldzegeltjes sparen. Jesse Jesus-Christ-Superstar Klaver voegde zich ook in het apologetische koor. Kijk, in zo’n tv-collage zie die dingen bij en naast elkaar, want in de ruis van het dagelijkse mediagebeuren valt het niet op dat zowel de SP als Groen Links wel heel veel begrip voor het gedrag van Zijlstra ten toon spreidden.’

‘Ja, ook prachtig om die fout-gereïncarneerde mevrouw Erica Terpstra te zien,’  zegt Feisal met een scheve grijns, ’de Dalai Lama herkende haar meteen: “Há, old friend, fout karma, “ dat komt ervan. Ze had vermoedelijk minstens als een Kwan Yin herboren willen worden, maar ze moet het doen als reïncarnatie van Maitrea. Sneu hoor.’

‘Als klap op de vuurpijl wordt E.T. lid van de VVD, ‘ zegt Clara, ‘dus met dat karma van haar zal ook het niet echt opschieten, vrees ik.’

‘Je kunt alleen nog maar naar de kaasstolpers kijken via satire,’ zegt Semanur met een zucht, ‘want doordeweeks treden ze op in een tenenkrommende slechte klucht, die niet om aan te zien is. Maar, het stuk in de Groene. Daar staan een paar leuke taalvondsten in hoor. Bijvoorbeeld fout, in “foute informatie”, betekent niet per se onware, want incorrecte, informatie. Of idiomatisch niet-neutraal geformuleerde informatie, of grammaticaal incorrect, maar …..?’

‘En “onberispelijk Nederlands” dan?’  vraagt Feisal, ‘waar wordt dat nog gebezigd? Niet onder de Haagse kaasstolp, weet ik wel zeker. De Russische journaliste Svetlana Kouxina spreekt volgens Linda van der Pol en Coen van de Ven onberispelijk Nederlands. Wauw! Dat hedendaagse Nederlandstalige journalisten dat kunnen beoordelen en vaststellen vind ik al heel wat. Wauw! AE News beschrijft migratie als natuurramp, staat hier. Vreemd voor een Russische propaganda-zender, want normaliter doen Angela Merkel en haar EU-vriendjes dat: de tsunami aan vluchtmigranten is een natuurfenomeen, net als de elkaar in overtreffende trap opvolgende bankencrises dat zijn. Het zijn natuurrampen, waar niemand iets aan kan doen. Aber: wir schaffen das!  Wir? Wie zijn dat?

‘Benijdenswaardig vind ik ook dat in de Oekraïne de eigen taal in vele gremia verplicht is gesteld,’ zegt Clara met iets van afgunst in haar stem. ‘In Nederland heb je tegenwoordig zelfs onderwijsdirecteuren van universiteiten die de mening uitventen dat we allemaal beter steenkolen Engels kunnen brabbelen dan zo goed en kwaad als dat gaat, van jongs af, op de middelbare school, een paar talen leren. Iedereen gelijk en op papier iedereen hoogopgeleid, maar in de praktijk dus allemaal gelijk op een deerniswekkend laag niveau, want anders kunnen we onmogelijk allemaal gelijk worden en zijn. ‘

‘Zeg, is de douane ook al geprivatiseerd?’ vraagt Feisal ongerust, ‘ik lees hier dat een investeerder in een nepnieuwssite in het dagelijkse leven directeur is van een douanebedrijf nabij Schiphol, want: “Voor haar is de opruiende nieuwssite gewoon een ‘business opportunity’, vertelt ze. ‘Net zo goed als dat ik ook geld in kunst en vastgoed steek.’ “ Tja, dat krijg je met de commodificatie van alles wat los en vast zit. Ook nieuws is een commodity, dus waar zeuren die neoliberale hansworsten nou over? Warhoofden. Douaniers als privé-ondernemers. Je hebt geen levendige fantasie nodig om te bedenken wat er dan allemaal aan onzindelijks kan plaatsgrijpen.’

‘Ik heb niet kunnen verifiëren door googelen of die Nederlandse douane intussen is geprivatiseerd,’ meldt Semanur, ‘maar de douane valt zo te zien onder de Belastingdienst en Belastingdienstmedewerkers – vroeger waren dat ordentelijke onkreukbare Rijksambtenaren – sluiten vandaag de dag op eigen houtje en eigenmachtig deals (“rulings”) met multinationals. Die hebben dus heel een lage dunk van hun politieke bazen. Begrijpelijk, na zo’n paljas als Eric Wiebes als baas gehad te hebben! Lus je nog peultjes? Complete verloedering en chaos daar, vanuit die kaasstolp. En uitgerekend die lui willen nepnieuws te lijf?’

‘Voor straf en om het af te leren, gaat D66 mevrouw Kaag nu nadrukkelijk naar Armenië om de genocide te herdenken. Als vervanger van Zijlstra. Met hoofddoek, dat wel. Misschien zelfs met een koala? Sigrid Kaag was er straks dus wel degelijk geweest. Daar kun je vast ook een satire op maken. Wat een baan toch, minister in een Rutte Doei!-kabinet. Verschrikkelijk.’

‘Voor straf voor Erdogan, bedoel je? Want dáár gaat deze move natuurlijk over: treiteren van Erdogan en het in-commissie-provoceren van Putin, die vriendjes is met Erdogan. Ja, ja, dit is ragfijne geopolitiek op hoog niveau hoor. Pfffffff …… Boeien! Alsof er geen woningnood in Nederland heerst en alsof ik zo maar kan overstappen naar een andere tandarts of een andere energieleverancier.’

Het aardige van dit artikel vind ik ook dat het verontwaardigd vertelt dat het Kremlin zulke uitgekookte strategieën op gebied van nepnieuws hanteert,’ zegt Clara, ‘zodat ik vanzelf bedenk dat de CIA, de AIVD, MI5 en MI6, de Mosad en de verdere rest, vast ook niet op hun achterhoofd zijn gevallen en natuurlijk net zo verdorven zijn. Misschien zelfs méér!’

‘Dat mogen we hopen.’

‘Die paranoia met betrekking tot nepnieuws van de Russen, wordt naar mijn overtuiging ingegeven door angst van het Nederlandse establishment, de polder-nomenklatoera, voor het doorprikken van de eigen spin and sleeze,’ meent Feisal. ‘De beste preventie, immunisatie, het beste middel om resistent te maken tegen nepnieuws is en blijft: goed onderwijs! Dat is nou juist een van de zwakste punten van het kapot-geprivatiseerde systeem in Nederland. Alles wordt op geld herleid, zodat we momenteel over een heleboel zaken gewoon nonsens langs elkaar heen kletsen, want dat zijn – helaas vaak uiterst belangrijke zaken – die je niet in geld kunt kwantificeren.’

‘Onderwijsmensen – schoolmeesters, kleuterjuffen, universitaire docenten, iedereen die met onderwijs van doen heeft – die stáken. Dat is griezelig. Ze staken heus niet primair voor hoger salarissen en meer geld – hoewel het daar als afgeleide op neerkomt – maar ze staken vanwege de steeds schever wordende herverdeling van de Grote Koek die we (de meesten van ons althans) samen maken. Renteniers en financiële parasieten produceren niets tastbaars, maar scheppen alleen chaos. Dit frame zullen we straks nog nader bekijken en flink ontmaskeren.’

 

Hannah Arendt (2004): Vita Activa / Amsterdam: Boom / ISBN: 90 5352 123 2

 

columnist Neil Clark op de Russische site ‘Sputnik,’ 21.02.2018

‘Dutch Foreign Minister Halbe Zijlstra has resigned having admitted that he lied about being at a meeting in 2006 in which President Putin allegedly talked about wanting to build a ‘Greater Russia’.

But just as shocking has been the Dutch Prime Minister’s response. Mark Rutte, in charge of his country since 2010, knew about Zijlstra’s mendacity two weeks earlier, but didn’t sack him. Not only that but he defended his Foreign Minister in Parliament by saying that his remarks reflected reality.’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.