Feed on
Posts
Comments

 

‘In de huidige (Westerse) economie moet het begrip groei weer zijn gewone betekenis krijgen en daadwerkelijk groei betekenen. Groei staat momenteel vooral of alleen voor economische groei, voor groeiende rendementen, winsten en vermogens, maar groei dient net zo goed als maatstaf voor rechtvaardigheid en waardigheid gehanteerd te worden: onze Beschaving moet ook weer groeien. Dus als meneer Rachman schrijft: “ … in de huidige politiek draait ‘de economie’ niet alleen om groei. Ze draait ook om rechtvaardigheid.” Dan misbruikt hij het woord groei door het uitsluitend aan “de economie” te relateren. Rachman bedoelt hier met groei: scheefgroei. De economie (wat dat ook moge zijn) groeit, maar de rechtvaardigheid blijft erbarmelijk achter in groei.’

‘Dus the systemem is rigged indeed?’ vraagt Taco.

‘Nogal wiedes,’ beweert Semanur, ‘anders zou Trump toch niet zitten waar hij nu zit, in het Witte Huis?’

‘Goed gezien,’ merkt Marieke op, ‘al vind ik het nog steeds verwarrend. Waarom kwamen jullie tot de slotsom dat de illustratie van Hajo verwijst naar Orwell’s Boerderij der dieren (Animal Farm)?’

‘Omdat de varkens aan de knoppen zitten, net als bij Orwell’s dystopia. Of ze nu good cop – bad cop spelen (Hajo’s tekening kun je ook zo lezen), onze spaareuro gaat niet meer in het spaarpotje. Wij verdienen veel meer dan we uiteindelijk krijgen (het biggetje wordt met opzet klein gehouden), vanwege en middels onder andere de nul-rente op onze spaargelden en de verdamping van onze pensioenen en spaargelden – ook pensioen- en AOW leeftijd verhogen, komt neer op het ontfutselen van verdiend geld via verrichte arbeid. Arbeidsinkomen daalt, terwijl vermogens groeien. Arbeid wordt systematisch lager geprijsd dan vermogensbezit.’

‘Voor een taal en concepten waarmee je dit bizarre gebeuren een beetje inzichtelijk krijgt, kun je onder andere terecht bij boeken van Joseph Vogl (bijvoorbeeld: Het spook van het kapitaal – ISBN: 978 94 6105 793 8). Wij kunnen eenvoudigweg niet met dergelijke concepten denken, omdat ze ons onbekend en niet vertrouwd zijn,’ zegt Taco.

‘Dat is in Hajo’s tekening een mooi beeld in een beeld,’ vindt Marieke, ‘onze arbeid, de toegevoegde waarde die we genereren, moet in het te kleine spaarpotje, want de rekenrente waarmee de dekkingsgraden van o.a. pensioenfondsen worden “berekend” wordt kunstmatig klein (hoog/laag) gehouden. Húp! Zo maar beslist ergens in Brussel of Frankfurt. Wij maken te veel geld en dus moeten we gratis werken en straks geld op de koop toe geven, enkel om te mogen bestaan – bijvoorbeeld via een negatieve spaarrente. Een optische en retorische truc. Legale ladenlichterij op gigaschaal, gepleegd door de financiële sector in samenwerking met het politiek-bestuurlijke establishment. Op klaarlichte dag. Natuurlijk in ons aller belang, dat vergat ik er nog even bij te zeggen.’

All animals are equal, but some animals ar more equal than others,’ bromt Taco.

‘Het gebeurt allemaal zonder dat wij daar tegen protesteren,’ zegt Semanur, ’ik vind die maffe redenatie van reizigersbeleving en -perceptie waarmee plaats tekorten in de treinen worden weggepoetst een schoolvoorbeeld van Orwell’s Newspeak in 1984. Exact hetzelfde! Heel beklemmend: er zijn voldoende zitplaatsen voor burgers met de juiste perceptie en beleving. Het heeft niks te maken met het aantal fysieke zitplaatsen! Dit gebeurt gewoon! Dit wordt gedaan door politici die wij beweren democratisch te hebben gekozen.’

‘Jij noemt het politieke establishment en de financiële sector, Marieke, maar vergeet de media niet.’

Semanur: ‘Estragon voorspelt dat de oudejaarsconferences dit jaar vooral Thierry Baudet en zijn Forum voor Democratie op de korrel zullen nemen – dus niet degenen die het werkelijk en echt voor het zeggen hebben. Dat gebeurt namelijk nooit. Althans nooit werkelijk diepgaand tot op het bot. Een paar jaar was  Wilders het mikpunt, want die heeft effectief net zo weinig in de melk te brokkelen als Baudet (en Roemer en Klaver) en dient als aangevertje voor Rutte en zijn VVD. Die voeren gewoon regelmatig een show voor twee meneren op. Tot veel plezier van de media die er verlekkerd over berichten. Wilders is nu zo’n beetje uit en Baudet neemt het stokje van pispaal-pipo-voor-de-show over.’

Taco: ‘Kon je maar met de tijdmachine terug in de tijd. Ik ben zo nieuwsgierig naar de tijden waarin een Wim Kan met zijn Oudejaarsconference heel Nederland – plus de buitengewesten – aan de buis hield gekluisterd. Mijn ouders en grootouders vertellen daar nog weleens over. Wij gaan straks hoogstwaarschijnlijk niet eens kijken naar de oudejaarsconferences, we zien het later nog weleens een keertje, achteraf.’

‘In die tijden wisten veel mensen nog wie wie in de politiek was. Politici waren nog van vlees en bloed. Tegenwoordig zijn het merken en producten die door reclame- en marketingbureaus “in de markt gezet worden,” zegt Semanur. ‘Toen waren we nog een Gemeinschaft, en nu nauwelijks nog een Gesellschaft. Dat waren de tijden van Jan Terlouws touwtje uit de brievenbus.’

‘Je stemde op een politieke partij en dan was je betrokken bij wat de politici van de partij waar je op had gestemd, deden. Er bleef een soort band, ook al was je geen lid van die of een partij,’ zegt Taco, ‘terwijl de meeste mensen nu een week nadat ze hebben gestemd niet eens meer weten op wie en daarvoor ook niet waarom ze op een pipo of bimbo stemden. Ja, hij was zo aardig in talk show van A, X of E. Dat komt natuurlijk ook, omdat we het gevoel hebben dat we als burger-kiezer toch geen werkelijke invloed op het beleid kunnen uitoefenen.’

‘Alleen daarom al, moet het instrument van referendum worden opgetuigd en dienen de burgers ermee vertrouwd te worden gemaakt. Maar wat doet het politieke establishment? Dat wil het referendum juist helemaal vernietigen,’ zegt Semanur, ‘tja, neoliberalen achter de knoppen hè, dus wat wil je?’

‘Vladimir bracht dat gezegde van Voltaire in herinnering, ‘ merkt Marieke op: ‘ “Om te weten wie je regeren, hoef je alleen maar te letten op wie er niet bekritiseerd (mogen) worden”. Weet je, ik vind het zo aandoenlijk dat vele columnisten de Kersttoespraak van de koning bekritiseerden – er zou te weinig gemeenschapszin uit spreken, las ik onder andere – alsof ze niet begrijpen dat de toespraken van Zijne Majesteit hoofdzakelijk door de speechwriters van Rutte & Cie. worden geschreven. Volgens mij houden de opiniemakers zich met opzet van de domme, anders vind ik ze wel heel erg simpel. Deze meneer Willem Alexander is een stuk minder assertief dan zijn moeder Beatrix, dus die laat zich door Rutte & Co. makkelijk dingen aanpraten.’

‘Rutte heeft de koorden van de beurs in handen,’ brengt Taco in  herinnering, ‘De Belgische koning moet voor zijn toelage vechten, maar de Nederlandse koning krijgt soepeltjes een salaris- en onkostenvergoeding verhoging van de premier. De ene hand wast de andere, en inderdaad, de man is niet de allersnuggerste.’

‘Het schijnt, naar verluidt, men zegt, dat leden van de koninkelijke extended family ook dezelfde financiële en vastgoedadviseurs hebben als die welke bobo-VVD’ers “adviseren en beraden.” Dus dan is het niet zo gek dat de communicatie uit die biotopen veelvuldig uit nogal eensluidend, georkestreerd nepnieuws-van-de-Hofleverancier bestaat.’

‘Weet je meneer Rachman haalt de migranten er wel bij – lees ook enkele andere columns van hem in de Financial Times – maar hij relateert de ervaren oneerlijkheid door het zich achtergesteld voelen, van de “gewone” Duister, er niet expliciet aan. Een Donald Trump bijvoorbeeld, die bedoelt heel iets anders met zijn scheldkanonade naar Merkel vanwege het ongelimiteerd binnenlaten van vreemdelingen: terrorisme! Maar de gewone Duitser heeft helemaal niets tegen asielzoekers, wat ze dwars zit is dat zij – bijvoorbeeld Heike en Michaela – geen pensioen opbouwden met hun onderzoekbeurzen. Pensioen bouw je enkel op in een sozialversicherte Stelle, en daar vallen heel veel soorten werk buiten. Enfin, je moet ze er nog maar een keer naar vragen: de perceptie van het “rijke” Duitsland dat vele niet-Duitsers erop nahouden, klopt helemaal niet! Er zijn steeds meer uitzonderingen in het Duitse systeem van de verzorgingsstaat ingebouwd, die erosie en stiekeme sloop bewerkstelligen en de gewone Duitser zegt: Ja hoor eens mevrouw Merkel dat u de gebraden kip wil uithangen met uw “Wir schaffen das!”, ga uw gang, maar dat moet u niet over onze ruggen doen.’

Taco: ‘Klopt, meneer Rachman geeft de Duitsers gelijk als hij zegt dat die vinden dat economie ook over rechtvaardigheid moet gaan – óók met betrekking tot asielzoekers! – maar Angela Merkel heeft ongelijk, omdat zij en haar kongsi, groei alleen met economische groei in verband brengen. Terwijl de ervaren onrechtvaardigheid onder de gewone Duitser groeit met het aantal vluchtmigranten dat Merkel binnenhaalt. De Duitsers hebben dus gelijk, met uitzondering van Merkel en haar neoliberale UNION van CDU en CSU.’

‘Dat is meteen een mooie brug naar het boek dat Caroline de Gruyter bespreekt,’ zegt Semanur, ’het boek van Edward Luce. Deze journalist herhaalt en bevestigt het betoog van Thomas Piketty. Daar komt het voor mij op neer, als ik mevrouw De Gruyter tenminste goed begrijp. Misschien dat ik de titel anders begrijp dan mw. de Gruyter. Ik weet namelijk niet wat ik onder dit “liberalism” moet verstaan: het echte liberalisme van vóór de huidige nep-neoliberalen, of bedoelt Luce de terugtocht van het nep neo-liberalisme. Dat is het liberalisme zonder eergevoel of gemeenschapszin waar Peter Olsthoorn het over heeft, dat nepliberalisme dat alleen werkt met prijskaartjes in een zogenaamd Vrije Markt waar eerlijk wordt geconcurreerd ten gunste van de consumenten. Maar intussen wordt de balans ongemerkt verschoven van arbeidsinkomen naar vermogensopbrengsten en rendementen. ‘

‘Dat is de nep-vorm die in de jaren zeventig vorm krijgt, de Derde Weg en zo,’ zegt Marieke, ‘in Nederland belichaamd door Wim Kok en later zo rampzalig door het kwartetten van Samsom en vicepremier Asscher als VVD-collaborateur. Wegens groot succes nu dus geprolongeerd door de huidige coalitie. Iedereen en alles wat zich tegen die tendens keert, wordt momenteel onder de noemer “populisme” geveegd. Helaas zit er nog weinig vorm en visie in die tegenstem, dus daar maken de neolibs uitbundig gebruik van.’

‘jongens, laten we dit voorlopig zo op de site zetten, maar nog een ding: een interview met de Zwitserse president mevrouw Doris Leuthard door het blad Blick. Leuk om naar de taal te luisteren, al kom je met je schoolduits met een keer luisteren niet ver. Een paar keer beluisteren en de tekst lezen. Leuk. Maar wat ook opvalt is dat er geen enkele keer over migranten wordt gesproken. De Zwitsers weten hoe je het moet aanpakken. De Britten en Oekraïners volgen hun voorbeeld en de Turken straks idem dito. Alleen wij zijn uiteindelijk de gesjochten. Maar, dan hebben ze in Den Haag wel een teflon vlag in de Kaasstolp staan!’

 

 

George Orwell (1946): ‘Some Thoughts on the Common Toad

 

 

Evert van Vlastuin: Biografie over Neelie Kroes / Reformatorisch Dagblad, 19-03-2012

https://www.rd.nl/boeken/vernietigende-biografie-over-neelie-kroes-1.662327

https://www.trouw.nl/home/kroes-bemiddelde-actief-voor-paarlberg~aeac5598/

Neelie Kroes populairst als premier  21-05-2010

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.