Feed on
Posts
Comments

‘Wát, heeft president Trump de holocaust nog niet ontkend?!’ vraagt Zorah terwijl ze grote, ronde, ogen opzet. ‘Dat valt me dan toch tegen van de man die tot de kampioen-leugenaar-praatjesmaker van de eeuw wil worden uitgeroepen.’

‘Trump knijpt ‘m voor Ronnie Naftaniël,’ beweert Taco met een brede grijns. ‘Anders had hij het al lang gedaan. Naftaniël wordt trouwens genoemd als nieuwste erelid van de VVD, zegt de RVD, maar tja dat komt uit de koker van de RVD en is dus per definitie kwestieus. Alle gekheid op een stokje, misschien gelooft die stakker van een Trump wel dat er een holocaust heeft plaatsgevonden, al weet hij waarschijnlijk niet precies welke.’

‘Vlak Leon de Winter ook niet uit!’ zegt Zorah.

*  Vrolijkheid *

Zorah: ‘Op een gegeven ogenblik gaat het om fatsoen en niet om waar of niet-waar. De morele lading gaat schuiven en kruien. Indien Trump bijvoorbeeld de holocaust zou ontkennen dan zou bijna iedereen aannemen dat Trump dat niet meent, maar dat hij de Israeli – en Naftaniel en De Winter natuurlijk – met opzet schoffeert. Een dag later kan Trump zeggen dat hij misverstaan is en dat niemand kan geloven dat hij, Trump, de holocaust zou ontkennen. Degenen die hem dat aanwrijven, zijn bezig met belasteren van de president van Amerika en zulke lieden zijn te kwader trouw bla bla bla. Enfin, zo kun je eindeloos doorgaan. Doodvermoeiend is het wel.’

‘Nou,’ reageert Ilham met halfvolle mond, ’naar verluidt is Trump bezig de Mexicanen de schuld voor de holocaust in de schoenen te schuiven. Dat gaat dan in een moeite door met hen de schuld geven voor het afbreken van de Berlijnse muur. Daardoor konden miljoenen vluchtmigranten Duitsland binnen komen. Angela Merkel heeft dit broodje aap al overgenomen in het kader van haar herverkiezingscampagne. Zij, Merkel dus, konnte nichts dafür und hat es nicht gewusst …. oder so Etwaiges.  Trump schijnt op de G20 in Hamburg al geroepen te hebben dat hij een Hamburger is: “Ich bin ein Hamburger!” Vanwege zijn Duitse roots of zo. En omdat hij Kennedy naäpte, die bij de muur riep dat hij een Berliner was. Maar of dit allemaal echt en waar is …….? Je kunt de kranten niet klakkeloos geloven.’

‘Dat hij een hamburger is, hoeft Trump niet te roepen,’ zegt Taco, ‘dat zien en geloven we zo ook wel. Met zo’n hoofd als het zijne. Dat is je reinste junk food! Die kop, met dat perfide peenhaar! Men zegt dat Trump zijn kapsel gemodelleerd heeft naar het schaamhaar van Annie Merkel, maar dat wordt dan weer bestreden, want Merkels schaamhaar zou nog vele malen erger zijn. Ware het niet dat Merkel een geschoren pudenda heeft, zo bericht de Duitse geheime dienst. Dit om te voorkomen dat Trump … grab …. pussy … enzovoorts.’

‘Het is waarlijk politiek bedrijven onder de gordel in de onderbuik op een duizelingwekkend hoog niveau,’ schampert Zorah. ‘Voor de goede orde: Trump’s pussy heeft niets met Pussy Riot te maken. Trump’s pussy zette president Vladimir Putin even op het verkeerde been en streek hem tegen de haren in, als je begrijpt wat ik bedoel. Ook Putin grijpt pussies maar dan autoritair totalitair en op z’n Russisch.’

‘Vandaar dat Donald en Vladimir elkaar wel zien zitten,’ merkt Taco met een brede glimlach op: ‘de heren zitten elkaar in elkaars haren. FUN! Schaam-teloos plukharen! Dat van Merkels pudenda komt overigens van Heike en Rolf. Die hebben schoon genoeg van frau Merkel. Ze grossieren in grofheden over de bondskanselier. Zo is een running gag dat Macron een jonge vent is met een oude taart en Merkel een oude taart met een jonge gigolo. Dat is een vorm van symmetrische onderhuidse agressie tussen de erfvijanden Frankrijk en Duitsland. En dit is dan nog een van de mildere “grappen” die gedebiteerd worden over Angela M..’

*  Vrolijkheid *

‘O, jij bent dat artikel van Guus Valk over de leugens van Trump aan het lezen,’ zegt Ilham terwijl ze over Zorahs schouder kijkt en koffie bijschenkt. ‘Mwah, dat was opgelegd pandoer: als de laatste rest moraal verdwijnt met het neoliberalisme, dan is een uitgesproken en expliciete leugenaar als president van Amerika een logische vervolgstap. Maar, hoe heeft er ooit onder de mensen een eerlijk en zuivere drang naar waarheid kùnnen opkomen. Jawel, ik heb Nietzsche weer eens gelezen en wat schrijft die man mooi!’

‘Net zo mooi als Multatuli?’ vraagt Zorah, terwijl ze met een Salamandertje zwaait.

‘Soms nog vééél mooier, ‘ vindt Taco, ‘zelfs in een Nederlandsche vertaling. Kun je nagaan.’

‘Terugkomend op de politicologische onderzoeken die Valk in zijn stukje erbij haalt, dat vind ik tamelijk oude koek,’ zegt Ilham, ‘de sociaalpsychologische tekstboeken staan er vol van. Wat ik interessanter vind, is de relatie van Trump-de-leugenaar met de leugenaars van de FBI en CIA in verband met de moord op J.F.K., zoals door Finian Cunningham op de site van Sputnik uitgesponnen, met verwijzing naar het artikel van Shenon & Sabato in Politico.’

‘Zal Donald Trump om de FBI en CIA te dwarsbomen zijn veto uitspreken over het publiek maken van de documenten, of draait hij de veiligheidsdiensten juist een loer door openbaar maken? Waar is Trump op uit?’ vraagt Taco zich af en hij leest voor van de Politico-site: ‘ “ The National Archives is required to unseal a final batch of about 3,100 never-before-seen JFK-assassination files by the October deadline, assuming the move is not blocked by President Donald Trump. Under the 1992 Kennedy Assassination Records Collection Act, the president is the only person empowered to stop the release. (Congressional and other government officials have told us in confidence that at least two federal agencies—likely the CIA and FBI—are expected to appeal to Trump to block the unsealing of at least some of the documents. Even after 54 years, some government officials apparently still want to keep secrets about this seminal event in U.S. history.” ‘

‘Er komt nog een reden voor Trump bij, om publikatie te verbieden,’ meent Zorah: ‘de relatie met Putin en Rusland. In hoeverre kunnen de archiefstukken worden gebruikt om frames te construeren waarmee de Russen om de oren geslagen kunnen worden. Inmenging in verkiezingen wordt als erg uitgevent door de media, maar hulp bij het vermoorden van een staatshoofd is natuurlijk een graadje erger. Kan de Russen aan de hand van de archiefstukken worden aangewreven dat ze destijds via Fidel Castro en de maffia hebben samengezworen bij de voorbereidingen van de moord op J.F.K.? Ik bedoel, de Haagse soap rond MH17 steekt hier maar flets en bleekjes bij af hoor!’

‘Ach die VVD’er Mark Rutte is tenslotte premier van Madurodam,’ zegt Taco schouderophalend, ‘dus maakt meneer Rutte gestes die op overeenkomstige schaalgrootte zijn: minuscuul qua geopolitieke importantie. Bijna uitsluitend voor binnenlandse consumptie bestemd.’

‘De Russen moeten wel de boeman blijven en Vladimir Putin de antichrist, maar waar ligt de grens,’ zegt Ilham terwijl ze knikt, ‘hoe ver wil en kan Donald Trump gaan met het oog op zijn relatie met Vladimir Putin. De spindoctors en volksverlakkers aan Amerikaanse zowel als aan Russische zijde, zullen vast overuren draaien om dit naar geopolitiek-aanvaardbare proporties te spinnen. De media moeten natuurlijk ook worden betrokken bij de inspanningen er voor ons allemaal een serie aanvaardbare verhalen van te maken.’

‘Voor mij staat een ding als een paal boven water,’ zegt Taco stellig: ‘Don’t fuck with the mob. De Kennedy’s hebben deals met de maffia gesloten en J.F.K. heeft stemmen aan de mafia te danken, maar toen hij en zijn broer Robert eenmaal aan de macht op hun woord terug wilden komen en de georganiseerde misdaad gingen bestrijden, kregen ze de rekening keihard gepresenteerd. Ik geloof dat die les alle Amerikaanse presidenten op het netvlies is gebrand en in de hersenschors gegrift: do not fuck with the maffia.’

‘Dat geldt niet alleen voor de Amerikaanse bobo’s,‘ zegt Zorah grinnikend, ‘ik moet aan Silvio Berlusconi en de EU denken. Die Brusselse poppenkasterij rond “het Project Europa” met de grote bankiers die aan de touwtjes trekken en die onze pensioenfondsen leegzuigen en onze spaargelden jatten. Alles helemaal legaal. We zijn gesjocht met ons allen. De enige hoop die we kunnen koesteren, is dat de maffiosi de kip met de gouden eieren niet meteen zullen willen slachten, maar dat ze ons met behulp van hun handlangers-politici alleen maar stevig zullen uitmelken. Dat is trouwens erg genoeg. Kijk en voel maar aan die ostentatief-mallotige privatiseringen. Al die pseudoprivatiseringen zijn niets anders anders dan het legaliseren van plundering en ladenlichterij door de leden van het establishment.’

‘We kunnen het de deep state noemen,’zegt Ilham, ‘dat klinkt vager dan de maffia, maar impliceert natuurlijk evengoed de vervlechting van boven- en onderwereld door wat we in Nederland de publiek-private samenwerking hebben genoemd. De zogenaamde publiek-private samenwerking die vooral wordt gekenmerkt door pseudo-verzelfstandigingen van organisaties die publieke taken vervullen en publieke diensten produceren – het op-afstand-plaatsen weet je niet, die figuur fungeert als schaamlap voor het grote graaien uit de staatsruif.’

Taco: ‘Het willen privatiseren van toezicht op de bouw door de Haagse kaasstolpers is voor mij meer dan een teken aan de wand. De bouwwereld en de vuilverwerkingsindustrie zijn bij uitstek het werkterrein van de georganiseerde misdaad. Ik ben benieuwd wanneer die privatisering van dat bouwtoezicht er toch van komt, want de maffia geeft niet snel op. Ach, wie zal er nog van opkijken als Trump straks misschien kraait dat de holocaust een verzinsel van de Mexicanen en de Russen is?’

Ilham: ‘Het zou een kolfje naar Trumps hand zijn, dat afschaffen van overheidstoezicht op de bouw – is in Amerika al zo geloof ik – want dan kan hij altijd beweren dat zijn Trump-torens tien verdiepngen hoger zijn dan ze zijn en naderhand verklaren dat de toezichthouders die verdiepingen hebben verdonkeremaand, om Osama bin Laden niet weer op een idee te brengen. Want Arabieren kunnen immers niet tot tien tellen? Ach, je kunt zo nog veel meer bizars verzinnen en met Trump in het Witte Huis zal dat vast volop gebeuren.’

‘Trump zet ons – vooral de deftige opiniemakers – te kijk als grootste leugenaars,’ meent Zorah, ‘en dat is misschien nog het leukste aan het fenomeen Trump. Al die ronkende wijsneuzen die de kranten volschreven over de onmogelijkheid van Donald Trump als democratisch gekozen president van het democratische en fatsoenlijke Amerika, baken voor de vrije wereld. Nadat Trump was gekozen, stonden al die zelfingenomen charlatans met hun broek op de enkels en begon de tsunami van verontschuldigende analyses en verklaringen. Alles werd uit de kast getrokken om te verdoezelen dat die zwermen experts, dure deskundologen en andere prietpratende pipo’s, gewoon overbetaalde volksverlakkers der eerste klasse zijn. Trump werd ondanks hun voorspellingen en bezweringen president van Amerika. Is dat erg?’

‘Dat al die opiniemakers en gate keepers van het publieke debat merendeels bestaat uit elkaar-napapegaaiende-leugenaars-met-een-grote-duim bedoel je?’ vraagt Ilham? ‘Dat vind ik een vervalste retorische vraag. De meesten leven in de cocon die lichtjaren is verwijderd van hetgeen de gewone man dagelijks meemaakt en ondervindt aan gevolgen van politieke prutserij. Of het erg is dat Trump president van de VS is? Vast niet erger of minder erg dan het duo Hillary Rodham Clinton & Bill Clinton als president,’ voegt Ilham er grinnikend aan toe. ‘Hill & Bill in een deeltijdbaan, waarbij de Amerikanen de dubbele lading bullshit over zich uitgestort zouden krijgen dan momenteel door het familiebedrijf Trump & Family wordt geproduceerd en gegenereerd.’

Horse manure,’ zegt Taco genietend. ‘Dat vind ik veel sjieker en ordinairder klinken dan bullshit. Nog mooier: pony poop, voor geestelijke dwergen en cognitieve lilliputters. Hi ho! Grab them by the pony!

‘Gelukkig maar dat Vladimir Putin het hoofd koel houdt en de teugels strak in handen heeft,’ zegt Ilham, ‘of misschien is de Russische maffia gewoon beter georganiseerd, met een solide mission statement en een ouderwets degelijke bedrijfscultuur?’

* Vrolijkheid *

‘Maar waarom zo ver van huis praten, jongens?’ vraagt Zorah. ‘In Nederland gebeurt immers krek hetzelfde. Onlangs werden twee exponenten van de zogenaamde linkse politieke partij die collaboreert met de neoliberalen op het forum der openbaarheid getild: een doodzieke burgemeester van de Airnb-stad en een kale come back kid, in een avondvullend tv-programma. IJskoude en glasharde promotion voor een pernicieus politiek merk. Alsof er niets is gebeurd.’

‘Tja, business as usual,’ zegt Ilham, ‘nota bene: een PvdA-minister (Plasterk) die het bouwtoezicht wil privatiseren. Hoe komen ze op het idee, nietwaar?’

Zorah: ‘The show must go on.’

‘Precies,’ beaamt Taco, ‘je moet wel wanhopig en behoorlijk achterlijk zijn om huidige politici en hun politiek nog serieus te nemen. Dat geldt ook voor de media die reclame voor ze maken. Je zou Donald Trump de Nobelprijs voor de eerlijkste en actiefste politieke leugenaar moeten geven.’

Zorah: ‘Dat is nog niet eens zo gek als het oogt, want Donald Trump demonstreert keihard dat verkiezingen er niets en niemendal meer toe doen. Niet de president bepaalt de politiek, maar het Grote Geld en dus per definitie de louche ladenlichters en gladgebekte gauwdieven, al dan niet in krijtstreep en kokerrokje-mantelpakje.’

 

 

Sinclair Lewis (1935): It Can’t Happen Here / London: Jonathan Cape

https://www.trouw.nl/cultuur/voorspelde-sinclair-lewis-in-1935-de-opkomst-van-trump-~aad9b469/

Maffia-baas Sam Giancana en John F. Kennedy hebben hetzelfde vriendinnetje: Judith Exner

 

 

 

‘Kristalhelder’ en ‘Waar is links?’ (José Saramago, 2008) staan in: De andere kant. Persoonlijke observaties over wereldpolitiek en andere zaken /  2010, Amsterdam: Meulenhoff / ISBN:  978 90 290 8587 8 /NUR 304

 

Willem Drees jr. (1995): Ontwrichting. Budgettaire chaos van Nelissen tot Kok / Utrecht: Van Arkel / ISBN: 90-6224-362-2

 

Kees Brants & Linda Bos: ‘Dagbladen in de marge van de medialogica’ staat als hoofdstuk 4 in Media, macht en politiek. De verkiezingscampagne van 2012 / redactie Philip van Praag & Kees Brants / 2014, Diemen: Uitgeverij AMB / ISBN: 97890 79700 66 0

Comments are closed.