Feed on
Posts
Comments

 

‘Tjeenk Willink heeft als authentieke sociaaldemocraat “zijn” PvdA voor erger behoed door Lodewijk Asscher buiten de formatiebesprekingen te houden. Als alternatief wordt Gert Jan Segers van de CU (een van de ‘constructieve oppositiepartijen’ die Rutte-II steunden middels dealtjes) voor de leeuwen gegooid om gepiepeld te worden door de VVD en zijn twee handlangers, CDA en D66. Dat is het scenario dat Ilham en David net hebben bedacht en in elkaar hebben gestoken,’ zegt Willemijn lachend.

‘Het is in ieder geval een leuker verhaal dan we vanwege de mainstream media voorgeschoteld krijgen,’ zegt Taco instemmend.

‘En niet eens zo onwaarschijnlijk,’ meent Willemijn. ‘Tjeenk Willink heeft de gretige Asscher weg kunnen houden van Rutte en kompanen en daarmee, inderdaad “zijn” PvdA, voorlopig voor erger behoed. De huidige PvdA’ers van Samsom en Asscher zullen komende tijd een achtergrondpositie innemen, zodat de partij zich kan hervinden en herbronnen tot een fatsoenlijke en solide sociaaldemocratische club. De huidige kongsi neoliberaal-besmette collaborateurs wordt allengs vervangen door vers bloed en een ontgifte, opgeschoonde, PvdA kan weer stralend socialistisch schitteren. De morgen kan weer gloren! Niet eens zo’n gek scenario, al weten we natuurlijk niet zeker of het ook zo in elkaar zit, want we speculeren dat het een lust is.’

‘Wij weten wat dat aangaat even veel of weinig als de betrokkenen,’ meent Semanur, ‘aangezien het huidige PvdA-smaldeel dat de sleutelposities bezet bijna uitsluitend uit oppervlakkige opportunisten en ellebogende egotrippers bestaat – vind ik tenminste.’

‘Wanneer het meneer Segers te gortig wordt – hij kan vast niet tegen gladde en gehaaide Gerrit Zalm op – geeft hij de pijp aan Maarten en wordt er alsnog een minderheidskabinet gevormd,’ meent Taco, ‘ja, waarom ook niet? Ik vind dit geen beroerd verhaal. De vraag is of Segers zich laat piepelen door de drie vogelspinnen en of de fopspeen van Voltooid leven het houdt, robuust genoeg blijkt.’

Semanur: ‘De neoliberalen hebben grotere belangen en die willen ze natuurlijk veilig stellen door het beleid van afgelopen jaren te continueren en te effectueren wat er in de steigers is gezet. Denk aan de huizenmarkt. Ze hebben onze Nederlandse woningvoorraad volgens mij al voor een groot deel vermarktbaar gemaakt met die nieuwe woningwet en het opdelen van onze nationale voorraad woonruimte in Daeb-woningen en niet-Daeb-huizen. De VVD verkwanselt alles wat zich maar verkwanselen laat, of het nou om strand, kust en natuur gaat, of om woonoppervlak. Ze zien er geen been in. D66 en het CDA gaan daar nu dus volop in mee. Er zullen nog meer publieke goederen en diensten worden ver-privatiseerd. Of de CU zich de arm op de rug laat draaien, zullen we zien.
Dan is er dat ongrijpbare financiële speelveld waar Mario Draghi met Jean Claude Juncker openlijk aan de touwtjes trekken en beslissen wat er gebeurt. Zeker wat betreft de EU. Brexit! Laat me niet lachen! Alsof je in die fluïde biotoop van het grote geld nog enigszins grenzen kunt trekken. Flitshandel in giftige financiële “producten” (toxic assets) kan vanaf elke locatie worden bedreven dus dat geneuzel over banken die met de Brexit van Londen verhuizen naar Frankfurt, Dublin, Dubai, Luxemburg of elders is maar voor een heel klein deel van belang.’

‘Daar zijn vooral banen van uitvoerders mee gemoeid,’ zegt Taco, ‘de banen van het bancaire voetvolk en de waterdragers, niet de posities van de fat cats hoog in de boom. Die opereren vanaf virtuele locaties in virtuele entiteiten en veroorzaken wereldwijd materiële ellende voor anderen.’

‘Best een aardig scenario van Ilham en David,’ zegt Willemijn. ‘Gerrit Zalm laat Segers alle hoeken van de kamer zien en maakt hem murw. Segers heeft geen benul van geldzaken. De CU collaboreert vervolgens (opnieuw) met de neoliberalen, net zoals de PvdA heeft gedaan en nog steeds doet en wordt uitgewrongen en leeggezogen. Gerechtigheid geschiede. De neoliberalen hebben bovendien een mannetje als voorzitter van de Staatscommissie die ons parlementaire stelsel op toekomstbestendigheid moet onderzoeken, namelijk VVD’er Johan Remkes, dus dat zou kat in ’t bakkie zijn als alles verloopt zoals het volgens het scenario van Ilham en David zou gaan. Remkes zorgt ervoor dat de controle en transparantie die directeur Arno Visser van de Rekenkamer zo vurig voorstaat, niet van de grond komen en de rookgordijnen rond bepaalde uitgaven en bestede belastinggelden blijven bestaan, liefst dikker en ondoordringbaarder worden.’

‘Dit is allemaal niet waar, natuurlijk,’ zegt Taco grinnikend, ‘anders zouden de mainstream media er wel uitgebreid over berichten. Toch? Dit scenario bestaat enkel op de tekentafel van Ilham en David. Het is veel te origineel en creatief om waar te kunnen zijn.’

 * Vrolijkheid *

‘Asscher stond in ieder geval kwijlend klaar om opnieuw met de neoliberalen in zee te gaan. Helemaal gewend aan de emolumenten verbonden aan de positie en status van vice-premier, dienstauto met chauffeur incluis,’ zegt Semanur, ‘en dat werd Tjeenk Willink en de groep authentieke PvdA’ers (van het goede soort en oude stempel) te gortig, dus moest Asscher worden teruggefloten, anders zou het voor de PvdA echt finito zijn geweest, definitief einde oefening. Nadat Asscher was gezekerd, kon Tjeenk Willink de klus van de CU-piepelen aan iemand anders overdoen, aan  de VVD’er Zalm dus. Ik vind het best een aardig bedacht verhaal. Heel aannemelijk, zeker in de grotere historische contekst. We zullen zien hoe het verder gaat en of het scenario van Dave en Ilham formatiebestendig blijkt.’

‘Mwah, ik vind dit toch een beetje te groots gedacht voor Tjeenk Willink hoor,’ zegt Taco, ‘alsof hij er vooral ingesprongen is om de PvdA te redden door Asscher onder sim te houden. Vermoedelijk gelooft ook Tjeenk in de mantra van “het meerderheidskabinet” als enige mogelijke garantie voor een stabiele regering. Los van de vraag aangaande de kwaliteit van de democratische bijdrage van zo’n geforceerde constructie. Maar goed, ik weet het natuurlijk niet zeker en ons verhaal vind ik veel leuker dan het doodgeslagen fantasieloze standaardvoer van de media. Dat bestaat voor 90% uit voorgekookte persberichten van de spindoctors, reclame- en pr-bureaus van de politieke pipo’s. Daar word ik althans nooit veel wijzer van.
Het blijft toch een bizar gedoe, zo’n formatie. Dat Asscher een merkwaardige vogel is in de Haagse politieke volière vol vreemde vogels, dat staat voor mij als een paal boven water. Hoe de man erin slaagt te blijven dobberen, is mij een raadsel.’

Willemijn: ‘Wat ik vreemd vind, is dat een PvdA-kopstuk als Ruud Koole in de partij blijkbaar geen invloed heeft. Nu schrijft Koole, nota bene in het clublad van het CDA, een stuk dat je geen twee keer hoeft te lezen om te snappen dat het een kritische kanttekening is naar de PvdA van Samsom-Asscher en hun kompanen. Blijkbaar hebben in een politieke partij de denkers en de hersenen geen enkele vinger in de pap.’

‘Hetzelfde geldt voor de ChristenUnie,’ zegt Semanur, ‘de partij die nu onder Gert-Jan Segers mee gaat doen met de neoliberalen, terwijl CU-senator Roel Kuiper een boek het licht deed zien waarin hij de resultaten van neoliberale politiek – vooral het heilloze privatiseren van alles wat los en vast zit ten behoeve van graaiers en grabbelaars – in detail uit de doeken doet. Waarom zou je nog stemmen? Op wie kun je stemmen om deze mammoettanker van neoliberaal marktfundamentalisme te keren? Er is geen verschil tussen het ene politieke merk en het andere. Alleen de logo’s dan.’

‘Die zinledigheid lees en hoor ik terug in de berichtgeving over de aan de gang zijnde kabinetsformatie,’ merkt Taco op, ‘het gaat nergens over. Tja over “het vluchtmigrantenprobleem” maar dan wel in het superabstracte en het zeer brede en over haarkloverijen inzake “voltooid leven” terwijl onze onderwijzers het water aan de lippen staat. Laaggewaardeerde flexwerkers zijn het, hybriden – nog zo’n verschrikkelijke term – die vlees noch vis zijn. Op Onderwijs hebben we het komische duo Jet Butsenmaker (PvdA) en Sander Lekkers (VVD) die voltijds in de weer zijn met hun fotomomenten en pr-optredens, in plaats van dat ze zich op hen kerntaak – ons ONDERWIJS – richten.’

Semanur: ‘Ons Nederlandse asielbeleid relateren aan onze nationale woningnood (!!) is er niet bij. Zo’n thema wordt angstvallig geschuwd. Wijlen Pim Fortuyn schrijft er in zijn De verweesde samenleving hele zinnige dingen over. Aan de oorzaken van het ontstaan van de vluchtelingenstromen maken media noch politici ook maar een woord vuil. Te confronterend, en misschien gaat het intussen ook boven de pet van de gemiddelde journalist. Die beroepsgroep bestaat intussen grotendeels uit de tweede generatie producten van ons uitgeholde onderwijs.’

Taco: ‘Wijlen Pim Fortuyn, helaas ja. Ook helaas wijlen Jacques de Kadt. Wat een intellectuele omnivoren!’

‘Jij hebt De Kadt’s Ketterse kanttekeningen op je nachtkastje liggen, ‘ zegt Semanur tegen Taco, ‘en ik heb het hoofdstuk gelezen waar je de bladwijzer had gelegd: “Beschouwingen over socialistische politiek en socialistische wetenschap in onze tijd. Leon Blum en Harold Laski.” Boeiend! Actueel!’

‘Ja hè,’ zegt Taco grinnikend, ‘laten we deze posting afsluiten met een citaat uit dat hoofdstuk op pagina 36 – 37, waar de Kadt beweert: “De behoefte aan mensen die algemene politieke leiding kunnen geven, hetzij dat ze in staat zijn te vertellen wat er aan de hand is en wat er eigenlijk gedaan behoorde te worden, hetzij dat ze bovendien nog in staat zijn hun gedachten over deze zaken, in organisaties, in bestuurscolleges, en zelfs misschien ook aan de grote massa, te ‘verkopen’, blijft dus bestaan.’

‘Inderdaad,’ zegt Willemijn hartgrondig.

‘Zet die Youtube Rapservices van Koefnoen over het CDA en de VVD bij deze posting, ‘ stelt Taco voor, ‘dan krijgen onze pupillen een stukje parlementaire geschiedenis met een lach geserveerd. Hoogstwaarschijnlijk komt deze formatiesoap zomer 2017 later ook op Youtube te staan.’

https://www.youtube.com/watch?v=6ldurFMGQn0

https://www.youtube.com/watch?v=awLcPVxivWU

 

https://www.youtube.com/watch?v=IeptNe8hbJw

https://www.youtube.com/watch?v=wbhvaldnLHo

 

Ruud Koole (2017): ‘De politieke partij als inhoudelijk baken‘  –  essay in maandblad CDV, lente 2017; pagina 38 – 47

Citaten uit het essay van Ruud Koole:

Groen van Prinsterer betreurde de afwezigheid van “systematische oppositie” en tegenover de liberale nadruk op de “onpartijdigheid” van parlementsleden stelde hij: “Onpartijdig kan hij alleen zijn, die partij kiest.” Daarmee bedoelde hij dat ongewenste belangenverstrengeling alleen kan worden tegengegaan door een politiek te voeren die gebaseerd is op beginselen.’ (pagina 39)

‘Bij de formatie zou, om de kiezers ook de volgende verkiezingen weer een keuze te kunnen bieden, niet alleen een kabinet moeten worden geformeerd, maar tevens een realistische oppositie moeten worden mogelijk gemaakt. Wanneer die er niet is, kan politieke onvrede zich slechts vertalen in een stem op de extremen.
De afgelopen periode is het politieke discours wat dit betreft verslechterd. Eerst vormden PvdA en VVd in 2012, na duidelijk afstand van elkaar genomen te hebben tijdens de verkiezingscampagne, binnen zeer korte tijd een coalitie – dit tot verdriet van belangrijke delen van hun stemmers, die met hun keuze juist hadden willen voorkomen dat de andere partij in het regeerkasteel zou belanden. Vervolgens werden partijen die op verschillende dossiers die coalitie aan een meerderheid hielpen in beide Kamers van het parlement aangeduid als de “constructieve oppositie”. Alsof het bieden van een realistisch alternatief niet evenzeer “constructief” is; sterker nog, dat is juist de taak van een oppositiepartij in een democratie. “Systematische oppositie”, in de woorden van Groen van Prinsterer.”
(pagina 45)

 

Jacques de Kadt (1949): ‘Ideologie en democratie’ is opgenomen in Beweringen en bewijzen (1965: 13-32) / Amsterdam: Van Oorschot (Stoa reeks)

Jacques de Kadt (1948): ‘Over “voorkeur” en “toon”,  is opgenomen in Verkeerde voorkeur / Amsterdam: Van Oorschot (1948)

Jacques de Kadt (1965): Ketterse kanttekeningen / Amsterdam: Van Oorschot

Benjamin R. Barber (1984): Strong Democracy. Participatory Politics for a New Age / Berkeley, LA, London: Univ. of California Press / ISBN: 0-520-05115-7 (cloth)

 

 

 

Comments are closed.