Feed on
Posts
Comments

“De kiezer moet 18 maart uitmaken of hij zijn stem baseert op provinciale of op landelijke overwegingen. Politici, doe iets!”

door Aukje van Roessel in de Groene Amsterdammer, 12 maart 2015

“Eigenlijk wordt de kiezer opgescheept met een gigantisch probleem. Zij die gaan stemmen, moeten in het hokje bepalen wat ze het zwaarst laten wegen. Kiezen ze voor wat ze belangrijk vinden in hun provincie, voor meer of minder windmolens, wegen, fietspaden en bouwplannen in hun directe omgeving. Of laten ze zich leiden door de gevolgen van de stembusgang voor de landelijke politiek.
……….. …………. ………………….
Wie dit allemaal te veel vindt worden en op 18 maart daarom het liefst een deken over zijn hoofd trekt en de gang naar het stemlokaal niet wil maken: denk niet dat dat geen invloed heeft. Ook als u thuisblijft, speelt u een rol in dit geheel. De ervaring leert dat de achterban van de ene partij over het algemeen uit trouwere stembusgangers bestaat dan die van een andere. Thuisblijvers spelen dus de partijen met trouwere achterbannen, zoals het CDA of de ChristenUnie, in de kaart.”

Milo stempotlood

 

 

Hr. Bommel optisch bedrog

 

 

 

 

TomPoes-Statenverk.

kuifje stemt nietWiske Statenverkiezingen

     stress_journailleuse

Comments are closed.