Feed on
Posts
Comments

 

‘Hennis en de stennis. Zeg, wat voor vertrekregeling zouden VVD-minister Jeanine Hennis – Plas. en de generaal Tom Middendorp krijgen? De marechaussee-generaal Hans Leijtens, specialist vertrekregelingen, zit nu op Sint Maarten zwaar strategisch vertrekregelingen te bekokstoven en verhapstukken, samen met PvdA-minister Ronald Plasterk, toch?’ Willemijn kijkt vragend. ‘Zouden Hennis en Middendorp er nu erg bekaaid vanaf komen? Zien we hen binnenkort misschien bij de voedselbank? Toch sneu hoor.’

‘Nou, als ze slim met hun toeslagen en fiscale regelingen manipuleren, dan kunnen ze misschien toch nog een kerstboom kopen en zelfs met wintersportvakantie?’ suggereert Taco. ‘Tenslotte hebben VVD’er Eric Wiebes en de generaal Leijtens niet voor niets de Belastingdienst ondersteboven en in chaos geschopt. Dat was toch een staaltje van briljant strategisch denken, vind je niet? Zo vlak voor een nieuw kabinet moeten er fondsen worden geschapen en vrijgemaakt. De RausRuif moet gevuld. De extra ministers en staatssecretarissen schijnen al te zijn ingepland. Mevrouw Hennis en meneer Middendorp zullen vast een of meerdere lucratieve bijbaantjes krijgen toegeschoven.’

‘Eric Wiebes heeft generaal Leijtens nota bene van partijgenoot Jeanine Hennis afgetroggeld,’ zegt Semanur. ‘Als je tenminste gelooft wat de kranten schrijven. In dit geval vind ik het geloofwaardig, ja.’

‘Jeanine Hennis volgt generaal Middendorp op,’ beweert Willemijn beslist. ‘Ze heeft enkel een Schoevers diploma, dat is een pré en ze is volgens Ybeltje Berckmoes “een bazinnetje” dat heeft moeten knokken voor haar positie. Lees bladzijde 112 -133 van Ybeltjes bijbel maar.’

‘Niet ondenkbaar,’ zegt Taco, ‘mevrouw Hennis kan dus typen en steno en ze fungeerde volgens Ybeltje meestal als secretaresse van de mannen. Een militair moet ook niet te veel nadenken, maar gewoon doen wat haar wordt opgedragen. Dus niet onlogisch dat juist deze mevrouw Minister van Defensie wordt.’ Hij proest het uit en zegt verontschuldigend: ‘Sorry, sorry, bij het lezen van Ybeltjes bijbeltje kreeg ik de ene hikaanval van het lachen na de andere. De façade die de meeste hedendaagse beroepspolitici ophouden, is werkelijk fabuleus. Ondergeschoven kinderen van de Amerikaan Ronald Reagan. Ze spreken alleen belabberd Engels-Amerikaans. Ik moet er niet aan denken wat er gebeurt wanneer ze werkelijk aan de bak moeten. Arme wij.’

‘Het hoofd Voorlichting bij de VVD is de onofficiële onderkoning en vicepremier van Nederland,‘ zegt Willemijn, ‘Ybeltje meldt dat het hoofd altijd als tweede het woord krijgt in de fractievergaderingen. Dat is een hele geruststelling, want zo’n hoofd weet uit eigenbelang natuurlijk precies hoe de hazen in de commerciële en financiële biotoop lopen, dus die behoedt Nederland voor desastreuse investeringen. Kijk naar de gasboringen in Groningen. Ik wed dat hoofd Voorlichting tegen VVD-minister Henk Kamp iets heeft gezegd in de trant van collateral damage, die Groningers zijn gewoon slachtoffer zoals die in iedere oorlog vallen. Betreurenswaardig, maar noodzakelijk en onvermijdelijk voor het Grotere Doel.’

‘Juist, en een mevrouw Hennis schrijft dat dan keurig op in foutloos steno,’ zegt Taco knikkend, ‘wat kan er dan nog misgaan?’

‘Laten we wel wezen,’ zegt Willemijn, ‘wanneer je met een Schoeversdiploma via het Europese Parlement in Nederland VVD-minister wordt, zoals Jeanine Hennis, en je gaat er op deze manier “uit” (ik moet nog zien of ze er werkelijk uit is, zoals Ybeltje Berckmoes waarschijnlijk is) dan mag je toch in je handjes knijpen. Mevrouw Hennis krijgt vast een zak met geld mee, waar jij en ik heel erg lang en heel erg hard voor moeten sappelen en daarnaast allerlei goudgerande regelingen die moeten voorkomen dat ze in een pensioengat valt. Om maar iets te zeggen.’

‘Bovendien is de natuur genadig,’ merkt Taco op, ‘en die zorgt ervoor dat een mevrouw Hennis waarschijnlijk helemaal niet door heeft, wat haar overkomt en wat ze allemaal heeft gedaan. Neen, dat valt allemaal reuze mee voor deze VVD-mevrouw.’

‘De rol van PvdA’er Lodewijk Asscher is ook een naargeestige zeg,’ roept Willemijn, ’die steekt zijn collaboratie-partner een mes in de dikke nek. Dat zo’n Asscher-opmerking Hennis tot aftreden zou hebben gedongen, vind ik trouwens bizar. Wat kan een Asscher nou nog voor politiek gewicht in de schaal leggen. Volgens mij is Asscher ingehuurd door Rutte om Hennis weg te krijgen en spelen de PvdA-journailleurs het spel mee. Heéél dun allemaal.’

‘Foei!’ gispt Semanur, ‘jullie zijn volkomen buiten het officiële vertoog bezig – hors discours, heet dat – zo mag je in dit kader helemaal niet over die hoge en belangrijke mensen praten en denken. Je moet gepaste taal bezigen en gecertificeerde concepten gebruiken hoor, zoals: dapper hun politieke verantwoordelijkheid genomen en strijdend ten onder gaan etcetera, anders ondermijn je de Staat en leg je de bijl aan de wortel van de Europese democratie en Wereldbeschaving.’

‘Dan gaat de Verlichting uit,’ zegt Taco met een grafstem. ‘Eindelijk! Zijn we van dat gezeur af. En toch hè, en toch, als ik dit in een serieuze krant lees: “Hennis geeft het goede voorbeeld. De wijze waarop minister van defensie ­ Jeanine Hennis-Plasschaert (en met haar de Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp) haar functie neerlegde en daarmee de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor wat er misging met munitie in Mali, dient een voorbeeld te zijn voor alle politici die de komende jaren voor dezelfde vragen komen te staan.” ‘ Taco kijkt op: ‘En toch denk ik dan: dit klopt van geen kant. Dit is behalve journalistieke hielenlikkerij, openlijke reclame, promotion, voor een verdien-model, een businessmodel voor het politiek-militaire complex. Vlak voor je pensioen dapper en zonder blaam aftreden met medeneming van een riante “vertrekregeling,” natuurlijk. De verhoging van pensioenleeftijd geldt in deze gevallen uiteraard niet, want wordt ruimhartig gecompenseerd.’

‘Dus niet alleen bij de belastingdienst,’ merkt Semanur met een brede grijns op.

‘Of deze,’ zegt Taco met misprijzen: ‘ “De manier waarop Hennis afscheid nam, dwong respect af. Ze vertrekt met opgeheven hoofd.” Doet me denken aan dat Maleise gezegde over de volle rijstaar die naar de aarde buigt, terwijl de lege aren ritselend in de wind boven alles uitkomen. Als je weinig in je hoofd hebt, is het niet moeilijk dat hoofd omhoog te houden.’

‘Och gut Semanur,’ zegt Willemijn, terwijl ze haar hand voor de mond slaat, ‘dat is waar, we moeten echt op onze woorden letten, want voor we het weten komt Vladimir Putin met zijn kozakken de Schengengrens overgestormd, met Kim de Koreaan in zijn kielzog, die atoombommen in zijn knapzak heeft. Surprise, suprise! En dat zo vlak voor de december-feestmaand. Dat is bar slecht voor de horeca!’

‘Jongens, jullie vergeten de sultan Erdogan,’ zegt Semanur bestraffend, ‘die voelt zich straks tekort gedaan hoor, want Tayip Erdogan wil ook voor vol worden aangezien als het om dreiging en boeman gaat!’

‘Dan gooi je Donald Trump er toch meteen ook bij,’ zegt Taco, ‘dat is erger dan de Hunnen en Vandalen bij elkaar.’

‘Ho, ho,’ zegt Semanur bestraffend, ‘Donald hoort bij ons, dus dat kan niet.’ Ze kijkt opgelucht rond, en vervolgt: ‘Dat de Nederlandse soldaten hun eigen uitrusting moeten betalen, vind ik een pluspunt. Dat is goed voor de moraal en motivatie! Kunnen ze eindelijk echte granaten kopen, granaten die de vijand uitschakelen en niet hun collega’s om zeep bengen. Foei, dat zal het leger opluchten zeg.’

Taco trekt een bedenkelijk gezicht: ‘Nou, dat is misschien waar, maar het elimineert wel het leger als middel om een Voltooid-Leven-arrangement te scoren. Je gaat als militair op vredesmissie en de kans dat je het er zonder kleerscheuren afbrengt, werd steeds geringer, dat is een plus voor het Voltooid-Leven-concept. Tamelijk netjes. Staatsbegrafenis en pensioen voor je nabestaanden en zo. Het schijnt dat Hoofd Voorlichting dit concept had willen marketen. Of dat nog doorgaat, moet je aan Ybeltje Berckmoes vragen.’

‘De vraag is niet óf, maar wanneer deze politici het Nederlandse leger gaan privatiseren,’ zegt Willemijn. ‘De oude Griekse krijgers, zeker de hoplieten, moesten hun eigen wapenrusting bekostigen, maar dan mochten ze ook meebeslissen over de politiek. Is dat nu voor de Nederlandse soldaten in het nieuwe regeerakkoord opgenomen?’

‘Privatiseren van een beroepsleger lijkt me een logische vervolgstap in het neoliberale gedachtenkader,’ zegt Semanur. ‘Niet nieuw trouwens. Het oude KNIL bijvoorbeeld, was eigenlijk al een geprivatiseerd leger. Dat KNIL vocht vooral om de belangen van BPM/Shell  veilig te stellen. Nu gaan Nederlandse militairen op “vredesmissies” om de belangen van grote multinationals en giga-miljardairs veilig te stellen. Het KNIL was in feite een roversbende met een kaapbrief van de Nederlandse overheid. Of zeg ik het nu te hard voor tere oortjes?’

‘Dat lijkt me niet,’ zegt Taco, ‘ik heb twee “opa’s” die in het KNIL hebben gezeten. De ene opa kwam uit Frankrijk en de andere uit Zwitserland. Het KNIL was een Nederlands vreemdelingenlegioen, zoals de Fransen dat nog steeds hebben.’

‘Het KNIL kwam uit de VOC voort,’  weet Willemijn, ‘toen de VOC werd opgeheven, ging het personeel grotendeels over naar het KNIL. Dus vul verder maar in.’

‘Je ziet het,’ zegt Semanur, ‘geschiedenis is en blijft o zo belangrijk om onderwezen te worden. In het Engels heten soldaten niet zo maar privates. Dat is wegens het Angelsaksisch model – versus het Rijnlands model, weet je nog? Maar terugkomend op jouw Griekse hoplieten, Willemijn, waarom zou je tegenwoordig – als soldaat – moeten willen meebeslissen over de politiek? Kan het überhaupt nog? Meebeslissen over de politieke koers in ons land. De meeste Nederlanders gaan nog naar de stembus, maar beslissen ze daardoor mee over de politieke koers van de brood-politici? Dat doen de beroepspolitici al niet eens meer, want wat er globaal gebeurt, maken de financiële jongens al sinds jaar en dag uit.’

‘Ach je hebt gelijk,’ beaamt Willemijn, ‘daarom zetten “ze” natuurlijk ook een dame met een Schoevers diploma op het Ministerie van Militaire Zaken. Hennis heeft geen kennis. Nou ja, wel van steno mag ik hopen. Jeanine Hennis is een reproductie van een echte politica, een imago. Dat zijn de meeste hedendaagse politici. De VVD’er Rutte is een sterk “merk” dat gemaakt is voor dit tijdsgewricht. Geen visie, geen idealen, dooie bestuurskunde die vaardig wordt uitgeoefend, op z’n best, maar geframed als praktische, oplossinggerichte, politiek, en als zodanig bewierrookt door media en door vele opiniemakers. Je hebt er een bord-voor-de-kop voor nodig. De dood in de pot, natuurlijk. Neen, ik ben hier niet woordspelig.’ Dat laatste zegt ze met waarschuwende blik naar Taco.

‘De opvolger van Middendorp is een marineman en die geeft de Haagse politici nu al meteen een schot voor de boeg,’ zegt Semanur zuchtend: ‘als de commandanten een opdracht voor een missie onverantwoord vinden, dan gaan ze niet. Volkomen terecht, maar wel een regelrechte blamage voor de beroeps politieke pipo’s. Die hebben het zelf zo ver laten komen. Je mag hopen dat het nooit tot een opdracht komt die een weigering uitlokt, want daar is niemand bij gebaat. Het minst van allen de militairen, want die raken door zo’n voorval alleen maar gedemotiveerd en gedemoraliseerd. Maar ja, met de huidige Haagse prutsers onder de kaasstolp kun je wachten op een rel en misschien zelfs een ramp.’

Willemijn: ‘Dat laatste zal geloof ik niet zo snel gebeuren, want de militairen hebben toch een machtspositie en wanneer zij zeggen dat ze niet gaan en Rutte en kumpenie hebben al een “missie” toegezegd aan hun collega-pipo’s dan gaan ze als politicus nat. Dus de pipo’s zullen – als ze tenminste niet helemaal van de wereld zijn – op z’n minst vooraf overleggen met de militairen wat ze wel en niet kunnen. Wij daarentegen, wij kunnen weinig uitrichten bijvoorbeeld tegen de massa’s migranten die de pipo’s onderling verritselen en over ons uitstorten. Politici scoren en maken bij elkaar een goede beurt, ten koste van anderen. Militairen kunnen tenminste nog iets terug doen om de pipo’s tot de orde te roepen, maar fraai is het niet en veilig voelt het al helemaal niet. Met hun brallende Ministerie van Veiligheid. Pfffffft.’

Semanur vult Willemijn aan: ‘Wij, de kudde, het stemvee, wij kunnen vinden dat de integratie van de nieuwkomers niet effectief is, dat we met een genante woningnood kampen, dat de meeste nieuwkomers moslims zijn en we niks van de respectieve denominaties weten, dat het met ons onderwijs al jaren lang beroerd gaat, maar dat alles valt in het niet in vergelijking met “vredesmissies” die politici over de grens, bij hun collega’s, prestige en status verschaffen. Dus gaan er ongetwijfeld miljarden naar Militaire Zaken en wordt “het onderwijs” met een noodverband van enkele miljoenen afgekocht. Structureel gaat de politiek-bestuurlijke betonrot echter gewoon verder.’

‘Ach, waar maken we ons druk over?’  vraagt Taco, ‘wie maakt zich bijvoorbeeld nog druk om een nul-rente op zijn spaartegoed? Of zelfs om een negatieve rente – dus een boete op sparen – of het verdampen van pensioengeld dat wordt gecompenseerd door rekentrucs als de dekkingsgraad van pensioenfondsen? Of het verhogen van de pensioen- en AOW-leeftijd? Intussen schrijven de media grote nonsens-artikelen over ene Donald Trump die ene Kim Jong-un met kernvernietiging dreigt. Alsof China dat ooit zo gedogen. Complete kolder en bullshit dus. Toch wordt het geproduceerd en afgezet. Neen, dan kun je beter naar Zondag met Lubach kijken, want daar krijg je het nieuws, samengevat in de enige vorm waarin ik het nog enigszins te pruimen vind: satire.’

 

 

Ybeltje Berckmoes (2017): Voorlichting loopt met u mee tot het ravijn’  / Amsterdam: Van Praag / ISBN: 978 90 490 2615 8

Zondag met Lubach (S07):  VVD-politici /  Published on Oct 1, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=MTHP-OF8Ck8

F-16’s Hennis Plasschaert – Zondag met Lubach  / Published on Feb 28, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=2kkE4v15ka4

Daniel Boorstin (1969): Het imago /  vertaling uit het Engels / Den Haag: Leopold

Sheldon Wolin (2010, reprint): Democracy Incorporated  /  Princeton & Oxford: Princeton UP / ISBN: 978-0-691-14589-1

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.