Feed on
Posts
Comments

 

greek-drama

 

Van de 216 miljard euro aan hulppakketten die tot dusverre voor hulp aan Griekenland werden besteed, is slechts 9,7 miljard (dat is minder dan 5%) uiteindelijk bij de gewone Griek terechtgekomen. De banken komen tot dusverre als de grootste winnaars uit de chaos tevoorschijn. Dit wordt veroorzaakt door de financieel-technische constructie van het Griekse ‘reddingsplan.‘ Daarom lukt het Griekenland ondanks de miljardenhulp niet om uit de crisis te klauteren. Het ware beter geweest om direct aan het begin een deel van de Griekse schulden af te schrijven. Tot deze conclusie komt de ‘European School of Management and Technology‘ (ESMT) in een 24 pagina’s tellend rapport dat onlangs werd uitgebracht. Het is het eerste rapport dat zijn conclusies staaft met harde cijfers.

Met name de redding van de Griekse banken is op een catastrofe voor de Europese belastingbetaler uitgelopen. In totaal vloeiden volgens de ESMT-berekeningen uit de twee reddingspakketten 37,3 miljard euro naar Griekse financiële instellingen. Dat geld is echter grotendeels verdampt, omdat die instellingen sinds hun herkapitalisering in 2013 ongeveer 98% van hun beurswaarde verloren.

Met 86,9 miljard euro van het zogenaamde hulpgeld werden oude schulden betaald, 52,3 miljard ging op aan rentebetalingen en 37,3 miljard werd in de herkapitalisering van de Griekse banken gestopt. Volgens ESMT-voorzitter Jörg Rocholl hebben vooral Europese banken geprofiteerd van de financiële hulppakketten voor Griekenland. Het komt erop neer dat de Europese belastingbetaler de private investeerders heeft uitgekocht. Zoals meestal werden ook in dit geval de verliezen door het publiek (de belastingbetaler) gedragen, terwijl private partijen schadeloos werden gesteld.

Een gedeeltelijk kwijtschelden van de Griekse schulden, direct aan het begin – zoals door velen werd bepleit – zou beter geweest zijn. Het ESMT stelt vast dat door de wijze waarop de ‘hulp‘ aan Griekenland financieel-technisch werd geconstrueerd, Europa en het IMF vooral de banken en private schuldeisers hebben gered. De Grieken hebben intussen nog steeds weinig perspectief uit de uitzichtloosheid te geraken.

Bron: der Spiegel, woensdag 04 mei 2016

Rocholl*, J., and A. Stahmer (2016). ‘Where did the Greek bailout money go?’  ESMT White Paper No. WP–16–02.

 

 

 

 

 

Comments are closed.