Feed on
Posts
Comments

‘De kabinetsformatie loopt zo te zien ten einde, want het CPB (Centraal PlanBureau) en CBS (Centraal Bureau Statistiek) bedelen het nieuwe kabinet al met voorspelde begrotingsoverschotten,’ zegt Mohamad terwijl hij zijn laptop dichtklapt. ‘Dat zegt natuurlijk helemaal niks qua werkelijke besteedbare middelen, maar het schept alvast een optimistische sfeer en positieve stemming.’

‘O ja, dat schrijft met name de NRC,’ weet Willemijn, ‘het staat op de voorpagina van gisteren en vandaag wijdt de krant er het Commentaar aan. Moeten ze bij het NRC wel, na het afzeiken van CDA-coryfee Ruud Lubbers met zijn pleidooi om immigranten binnen te harken.’

‘De krant schrijft wel overal dat de economie groeit zonder toedoen van het (volgende) kabinet,’ zegt Moh., ‘het wordt dus een kwestie van framen om de schijn van positieve beslissingen te wekken en de economsiche groei op je eigen politieke conto te schrijven.’

Semanur: ‘Het CPB en CBS fungeren zo’n beetje als een vorm van rating agencies, kredietbeoordelaars, zoals Fitch en Moody, en Standard and Poor. Wij lezen de kranten trouwens als Kremlin watchers, want 99% van de lezers leest gewoon dat de financiële vooruitzichten volgens de kredietbeoordelaars CPB en CBS gunstig zijn. Tja, dat het ons opvalt dat de NRC de Nederlandse veiligheid wil verbeteren door het defensiebudget te verhogen (“Maar er zijn grenzen aan wat er financieel kan. Allereerst zijn er de toenemende internationale spanningen, in een wereld die onoverzichtelijker en beduidend minder veilig is dan voorheen. Een nieuw kabinet doet er goed aan de ophoging van de uitgaven aan defensie – nu 1,2 procent van het bbp – naar de NAVO-norm van 2 procent serieus te nemen.”) en we dat als ironie lezen, dat ligt aan ons.’

‘Nou, nou, de politieke spinners daar in Den Haag hebben niet voor niets een Ministerie van Veiligheid uit het niets getoverd,’ zegt Willemijn grinnikend, ‘toen de Russen, Chinezen, Koreanen en welke booswichten nog meer, dat hoorden, liep het ze dun door de broek hoor. Poeh, poeh, een heus Ministerie van Veiligheid. Nou moe. Da’s toch niet niks, of wel dan?’

* Vrolijkheid *

‘De NAVO is de EU en omgekeerd,’ merkt Moh. op, ‘de NAVO-norm van 2 procent en de EU-norm van 3 procent … deze montage, dat vind ik een duidelijke parallel. Toevallig gebruikt Trichet het woord “munitie” (“ …. Jean-Claude Trichet vorige week zei: er is in Europa weinig munitie meer over om een volgende recessie te bestrijden. “). Tja, is dat bewust, of is het toeval? Munitie, in deze context lijkt mij inderdaad wat gezocht om toevallig te zijn.’

‘Maar het Ministerie van Defensie is niet opgeheven toen het Ministerie van Veiligheid uit de hoge hoed werd getoverd, toch?’ vraagt Semanur met opgetrokken wenkbrauwen. ‘Defensie zorgt voor een ander soort veiligheid dan het Ministerie van Veiligheid? En de AIVD en de MID dan, waar zorgen die voor?’

‘Nou, die van de MID en AIVD, die zorgen vast voor de veiligheid van de mensen die voor Defensie en Veiligheid werken?,’oppert Willemijn met een diepe denkrimpel op haar voorhoofd. ‘Want wie beveiligt anders de beveiligers? Gut, dit is best ingewikkeld hoor!’

‘Ik denk dat Defensie met meedoen aan buitenlandse “Vredesmissies” ervoor zorgt dat het Ministerie van Veiligheid werk blijft hebben,’ suggereert Moh.. ‘want die “vredesmissies” zorgen ervoor dat terroristen naar veiliger oorden emigreren, zoals naar de EU-landen. Spanje bijvoorbeeld zal het qua veiligheid en defensie niet zo puik voor elkaar hebben als wij hier. Dat zie je maar weer aan die laatste aanslag in Barcelona. Je kunt als land nooit genoeg in Veiligheid investeren en daarom worden er miljarden aan Veiligheid besteed.’

‘Oh,’ zegt Semanur met een sip gezicht, ‘zit dat zo met de Veiligheid. Vandaar natuurlijk die open grenzen en het ongecensureerd binnenlaten van miljoenen vreemdelingen. Dat is om de veiligheid te vergroten. Want, hoe meer mensen, hoe kleiner de kans dat je als individu slachtoffer van onveiligheid wordt. Dat is logisch. Daarom vliegen spreeuwen in zwermen en zwemmen sardientjes in grote scholen, op elkaar gepakt. Nu snap ik het al beter. Of haal ik soms dingen door elkaar? Moet er eigenlijk niet nóg een Ministerie van Super-Extra Veiligheid komen? En Ministerie van Veiligheid & Justitie moet herdoopt in: Ministerie van Veiligheid & Gerechtigheid. Alleen wordt het dan heel erg moeilijk een geschikte bewindspersoon op zo’n Ministerie te krijgen.’ Ze slaakt een diepe zucht en zegt: ‘Dat wordt een uitnodiging voor slapsticks.’

* Vrolijkheid *

‘Op Sputnik schrijft Andrew Korybko over de miljarden die Donald Trump de Amerikaanse wapenindustrie kan toestoppen, na eerst Noord-Korea geprovoceerd te hebben,’ merkt Willemijn op, ‘dat is het geijkte patroon: provoceer een regime – dat geen reële bedreiging vormt – en roep vervolgens dat je je preventief moet bewapenen. Kassa voor de kornuitjes met belangen in de wapenindustrie! Weg miljarden belastinggeld. Dat geld halen ze dan weg bij het klootjesvolk. Dat is toch te stom om het door te hebben.’

‘De NRC lijkt de nieuwe coalitie een waarschuwingsschot voor de boeg te geven om met hun tengels van onze verzorgingsstaat verder af te blijven,’ meent Semanur, terwijl ze voorleest: ‘ “Daarmee is niet gezegd dat er geen enkele ruimte is voor nieuwe plannen. Het zogenoemde houdbaarheidssaldo, waarmee wordt uitgedrukt in hoeverre de verzorgingsstaat structureel betaalbaar is, vertoont een klein overschot. …  Het betekent dat nieuwe plannen, welke dat ook worden, vrijwel volledig gefinancierd zullen moeten worden uit andere posten op de begroting. Politiek is een verdelingsvraagstuk.” Het zal mij benieuwen of deze club van VVD, CDA, D66 en CU – kijk trouwens naar de partijen in Lubbers-I – zich iets aan de NRC-waarschuwing gelegen laat liggen. Volgens mij zijn ze van plan gewoon door te gaan met het verder afbreken van onze verzorgingsstaat.’

‘Ten behoeve van onze veiligheid, natuurlijk,’ zegt Moh. met een ernstig gezicht. Net als dat geneuzel en gepriegel op de vierkante millimeter over abortus en voltooid leven, want the devil is in the details …’

* Vrolijkheid *

‘Ik hoop dat je het te zwart inziet,’ zegt Willemijn tegen Semanur, ‘maar eerlijk gezegd denk ik dat je helaas gelijk hebt. We zijn inderdaad een “verweesde samenleving” om de woorden van Fortuyn te gebruiken. De zogenaamde volksvertegenwoordigers laten zich niets aan ons gelegen liggen, maar wij kiezen en benoemen hen. Dus we krijgen gewoon de regeringen die we verdienen.’

 

Willem Drees jr. (1995): Ontwricht. Budgettaire chaos van Nelissen tot Kok / Utrecht: Van Arkel / ISBN:  90-6224-362-2

 

 

 

 

Comments are closed.