Feed on
Posts
Comments

balletje-balletje

 

‘De PvdA onder Samsom heeft zich door coalitiepartner VVD opnieuw in de luren laten leggen met de Woningwet van 2015,  met de term DAEB voor sociale woningbouwwoningen,’ zegt Zorah, ‘de gevolgen worden nu overal zicht- en voelbaar. Ach, waarschijnlijk heeft de PvdA er zelfs aan meegewerkt. De hommels zonder ruggegraat.’

“Waar staat DAEB ook alweer voor?’ vraagt Marieke, ‘iets met Algemeen Economisch belang of zo, geloof ik? Ach wat, de PvdA, die lui kan het allemaal niks schelen jôh. Die zijn net zo neoliberaal als de VVD. Ik hoop dat we die naam PvdA straks na de verkiezingen in maart 2017 niet meer zién. Wat die Samsom en zijn gang meelopende collaborateurs allemaal over ons hebben laten uitstorten door de VVD’ers! Daar hebben echte sociaaldemocraten nog jarenlang slapeloze nachten van.’

Zorah legt uit: ‘DAEB staat voor: Diensten van Algemeen Economisch Belang. Het staat in de Woningwet van 2015, die voortvloeit voort uit de Parlementaire Enquête Woningcorporaties (2013-2014), na de schandalen over zichzelf verrijkende bobo’s van woningcorps.
De hoofdstrekking van de Nieuwe Woningwet 2015 luidt dat woningcorporaties zich weer bezig moeten houden met hun kerntaak: betaalbare degelijke woningen bouwen voor mensen met een smalle beurs. Dus bouwen, leveren en onderhouden van solide woningen, dat zijn volgens de Woningwet Diensten van Algemeen Economisch Belang. Daarom heten die woningen DAEB-woningen. Alle fraaie frames en misleidende marketing trucs ten spijt: het draait simpelweg om VOLKSHUISVESTING. Om publiek vastgoedbeheer.’

‘Hoezo Diensten van Algemeen Economisch Belang? ‘ vraagt Marieke, ‘ik zou eerder zeggen (Algemeen) Maatschappelijk Belang, of Sociaal Belang, want maatschappelijk is algemeen, dus Algemeen Maatschappelijk zou tautologisch zijn of een pleonasme. Waarom Economisch Belang?’

‘Precies! ,’ zegt Zorah, ‘jij slaat de spijker op de kop! De woningcorps moesten hun vastgoedbestand splitsen in een sociaal (DAEB) bestand en een commercieel (niet-DAEB) bestand. Voor mij is dat een onheilspellend, een omineus, teken aan de wand. Die rare termen DAEB en niet-DAEB onderstrepen het.
Ooit bestond er in Nederland een Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid. Kijk, die naam boezemt vertrouwen in: het Volk moet gehuisvest worden en daartoe wordt er nijver gebouwd. What you see is what you get. Daarna kregen de marketing jongens het steeds meer voor het zeggen en worden we overstroomd met fancy benamingen die de lading steeds meer aan het oog onttrekken. Als fellow travellers kwamen met de gefrituurde lucht de corporatie directeuren meegewaaid (meestal politiek geparachuteerden) die zich de status en leefwijze van glamour boys aanmaten. En nu is daar dan dat dubieuze en dubbelzinnige duo DAEB en niet-DAEB.’

Zorah pakt haar laptop en na enig zoeken, heeft ze het document gevonden: ‘Semanur stuurde mij de pdf van het rapport “Drie jaar werken met het DrieKamerModel” (van Johan Conijn) toe. Conijn heeft dat ontwikkeld om woningcorps te helpen in business te blijven door hun maatschappelijke taak en functie goed – en gelegitimeerd! – te blijven vervullen. Het rapport verscheen in juni 2016 en is zo’n 55 pagina’s dik. Ik heb het nog niet nauwkeurig kunnen lezen, maar de term DAEB komt er slechts twee keer in voor: op pagina 27 en 41.

De malle DAEB en niet-DAEB componenten zitten in het model van Johan Conijn in de Vastgoed Kamer van zijn DrieKamerModel. Conijn laat DAEB en niet-DAEB als dubbelzinnige termen helaas intact, maar door beide modaliteiten van publiek vastgoed in één Kamer onder te brengen, legt Conijn de nadruk op het maatschappelijke aspect van het integrale vastgoedbeheer door de woningcorporaties. Niet alle corporatie-managers omhelzen Conijns model, niet iedereen werkt er al mee, en dat vind ik veelzeggend. Veel corporatiemanagers hebben de smaak van vastgoedmoghul spelen te pakken, inclusief de hoge salarissen, de grote vertrekpremies en alles wat met privaat management te maken heeft. Dat vind ik een tikkende tijdbom onder het fenomeen woningcorporaties. Daar willen de neoliberalen van af. Die willen geen Algemeen Belang, maar individueel en privé belang. Ieder voor zich.’

Marieke: ‘Die nieuwe Woningwet van 2015 heeft dus een politiek-ideologische lading meegekregen door het gebruik van deze centrale benamingen DAEB en niet-DAEB voor wat in wezen publiek bezit is.’

‘Nou en of,’ beaamt Zorah, ‘taal is nooit neutraal. Uiterst curieus dat niemand over deze benamingen viel of valt! Iedereen slikt het voor zoete koek. Blijkbaar is het neoliberale paradigma overal binnengesijpeld en vindt tenminste het establishment het vanzelfsprekend dat economisch belang prevaleert en alle aspecten van ons leven domineert. Niet het maatschappelijke of sociale, maar het economische en het financiële staan voorop. De meeste leden van het establishment bezien onze maatschappij inmiddels bewust of onbewust door een neoliberale bril. Dat is de dood in de pot. Kijk naar het Project Europa. Alles wordt aan de euromunt opgehangen. Intussen bijna letterlijk opgehangen. De euro die als splijtzwam dient, omdat het ieder voor zichzelf is.’

‘Tja,’ zegt Willemijn, ‘verreweg de meeste Europeanen zijn gewone mensen die in Europa willen leven, wonen en werken, maar de bobo’s in Brussel en Frankfurt menen dat ze Europa in een gigantische koopgoot, een shopping mall, moeten ombouwen. Nu dus ook om onze woningen te verpatsen en versjacheren! Het sluiten van mega deals is voor hen doel op zich geworden. Misschien willen ze allemaal stiekem een Donald Trump worden.’

Zorah: ‘Mij viel onder andere op wat Conijn over de legitimiteit van de wooncorps zegt op pagina 53: “Als corporaties zich niet kunnen verantwoorden over de inzet van het maatschappelijke budget, kan het recht om dat budget te besteden worden ontzegd. De verhuurderheffing, die in feite een deel van het maatschappelijke budget afroomt is een vorm waarin dat al tot uitdrukking is gekomen.”
Dit lees ik als: VVD-minister Blok vindt dat corporaties zich onvoldoende kunnen verantwoorden over de wijze waarop ze hun maatschappelijk budget inzetten en dáárom room ik, de Minister, dat budget af middels de verhuurdersheffing van 1,7 miljard per jaar. Ingevoerd in 2013. Maar: door dat onttrekken van die 1,7 miljard beknot de VVD-minister tegelijk de armslag van de woningcorps om budget maatschappelijk en volkshuisvestelijk in te zetten. Blok voert een contraire maatregel in, of zet hij zelf dat afgeroomde geld maatschappelijk en volkshuisvestelijk in?’

‘Dat laatste klinkt menselijk en maatschappelijk bewogen en dat komt mij bij een huidige VVD’er – dus lid van die gang die nu met de ontspoorde PvdA’ers van Samsom en Asscher op het regeringspluche zit – als tegennatuurlijk voor,’ zegt Marieke met een brede glimlach. ‘Ik vermoed eerder dat Stef Blok de woningcorporaties een zachte – of desnoods een ruwe – dood wil laten sterven, zodat alles waarin door mensen gewoond wordt een vogelvrij, vermarktbaar en versjacherbaar goed wordt. Huizen als marktwaar en niet primair als woonstee.

woonstee-of-marktwaar

Met de universele menselijke basisbehoefte wonen, kun je veel geld verdienen, want wonen moet iedereen. De vraag naar deugdelijke en betaalbare woningen voor de volksmassa, is in principe in-elastisch. Vandaar de permanente woningnood in het rijke en welvarende Nederland, ruim zestig jaar na WO-II. VVD-minister Blok is al druk in de weer met versjacheren van Nederlandse woonruimte en woonpotentie over de hele wereld.
Daarbij transformeert hij woningen (sociaal maatschappelijk goed) tot huizen en panden (financiële vehikels en economische waar):  een vorm van neoliberale transsubstantiatie van vastgoed. Als niemand de man tenminste tegenhoudt, kijken we straks allemaal beteuterd en roept iedereen: hoe heeft dit kunnen gebeuren? en: laten we hier lessen uit trekken voor de toekomst! Dit zijn belangrijke leermomenten! en meer van dezelfde holle, leger dan lege, galmende mantra’s. Intussen is ons publieke woningbezit, ons eigenste vastgoed, onze gezamenlijke woonruimte, verdampt, verritselt en versjacherd. Helemaal legaal en gefiatteerd door Brussel, Straatsburg en alle Haagse Internationale Gerechtshoven. Netjes en volgens de regels van ons beschaafde spel.’

*  VROLIJKHEID *

Zorah: ‘Het ligt in de rede dat Stef Blok dit met de corporaties zo veel mogelijk in beton gegoten wil hebben voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017, want dan kan de VVD de Zwarte Piet voor dit woondossier ten dele op het bordje van de PvdA leggen. Misschien dat het ministerie wordt herdoopt in Ministerie van Vastgoed & Pepernoten?’

Marieke begin te lachen en Sinterklaasliedjes te zingen: ‘Ha, pééépernoten! De PvdA als Zwarte Piet mag natuurlijk wél!’

Marieke vindt dat onderscheid tussen DAEB en niet-DAEB ráár, kunstmatig en geforceerd, want ‘het gáát toch om sociale woningbouw? Volkshuisvesting. Dat is toch  de kerntaak van een woningcorporatie? Corporaties verrichten Diensten van Maatschappelijk Belang en niet van Algemeen Economisch Belang. Het economische belang komt op de tweede plaats en is ondergeschikt aan het maatschappelijke belang. Als men zo nodig wil discrimineren, onderscheiden, laat het dan desnoods gaan om Sociaal Maatschappelijk (SoMa woningen) tegenover Financieel Economisch (FinEc huizen). Ook dat onderscheid blijft vreemd, want de FinEc huizen vallen net zo goed onder de woningcorporaties en die beheren publiek eigendom, volkswoningen. De nu gehanteerde terminologie van DAEB en niet-DAEB schept verwarring. Straks is dat zogenaamde “commerciële” vastgoed geruisloos verpatst op de anonieme markt en zitten er opnieuw bobo’s en pipo’s met gestolen miljarden op de Bahama’s.’

‘Juist. Verwarring, verdwalen in de terminologie. Verbale rookgordijnen en muren van mist. Dat is volgens mij precies de bedoeling,’ zegt Zorah op triomfantelijk toon, ‘daarom heeft de politieke lobby destijds gekozen voor de term Economisch Belang in plaats van Maatschappelijk Belang.
In feite kun je het nog duidelijker en simpeler zeggen: het vastgoedbezit van de woningcorporaties bestaat uit: woningen, huizen en panden. Woningen vormen de bulk en het kernbestand. Woningen zijn bouwsels waarin mensen wonen, dus woningen voorzien in een primaire menselijke behoefte: ergens in wonen. Iedereen heeft het recht ergens in te wonen dus recht op een fatsoenlijke woning. Huizen, dat zijn woningen waarin weliswaar gewoond kan worden, maar die daarnaast kunnen dienen als geldbeleggingsobject of vermarktbare woonruimte. De laatste functie (huizen als marktwaar, geld) domineert de eerste (woningen als voorziening van een basale menselijke behoefte).’

Marieke gaat overeind zitten: ‘Potverdikkie! De neoliberalen hebben “wonen” gecommodificeerd door dat onderscheid in DA economisch B en niet-DAeB in te voeren en de PvdA-pipo’s snapten het niet, of het kon ze geen fluit schelen, want ze waren zo groots op het feit dat ze met de VVD mochten mee-regeren. Onze taal is vergeven van dat onderscheid tussen WONEN en HUIZEN. Je woont in een paleis en je huist in een kartonnen doos onder een brug. Panden kun je onderscheiden in bouwsels met een sociale functie (kerken, school- en verenigingsgebouwen) en andere (speelhal, gokpaleis, kroeg of andere horeca-etablissementen).’

‘Helemaal juist,’ zegt Zorah, ‘en nu moeten de wonigcorporaties vóór 31 december aanstaande een conceptvoorstel in elkaar draaien waarin ze hun vastgoed opdelen in een DAEB en niet-DAEB tak. Ik geef je nu al op een briefje dat de strekking van de Nieuwe Woonwet 2015 reeds werd ondergraven en gesaboteerd met de invoering van dit onzalige concept DAEB.
De juridische toeters en bellen die hierbij komen kijken, zijn toegesneden op het vermarkten van huizen en niet op het borgen van de volkshuisvesting middels het bouwen en onderhouden van woningen.’

daeb-niet-daeb_80prct

Marieke heeft inmiddels de brochure van de Woonbond  “Daeb / niet Daeb: scheiden of splitsen van het bezit van woningcorporaties” opgepakt en ze bladert er in. ‘Tsjonge, dit wordt geheid een pan. Hier,  drie vormen van opdelen: administratief scheiden versus juridisch splitsen en de hybride vorm. Op 31 december moet het concept-voorstel worden ingeleverd bij de Autoriteit Woningcorporaties en op 1 juli 2017 moeten de corporaties een definitief scheidingsvoorstel indienen.

Er is dus nog tijd gelegenheid om de terminologie te schonen en DAEB en niet-DAEB te vervangen door fatsoenlijke en eenduidige termen die het karakter van woningen, huizen en panden rechtdoet.’

‘Het zal op taaie weerstand stuiten, ‘ voorspelt Zorah, ‘want deze termen DAEB en niet-DAEB zijn naar mijn overtuiging gekozen om de economische waarde van bouwsels naar voren te halen en de sociaal-menselijke behoefte aan wonen aan het economische belang ondergeschikt te maken. Hoe meer verwarring er straks heerst over wat een betaalbare sociale woningbouwwoning is en wat een verhandelbaar huis voor de markt, hoe liever het de belanghebbende pipo’s is.
Die VVD’er Stef Blok is niet voor niets overal de markt op om te leuren met onze woningen. Is dat niet van de gekken? Dat dit zo maar kan? Dat een een paar zogenaamde volksvertegenwoordigers vastgoed van woningcorporaties, dus publiek eigendom, kunnen verkwanselen?’

Marieke: ‘Wat ik begreep van Semanur over Conijns DrieKamerModel is dat verhandelen van vastgoed gebeurt in het kader van rendement genereren in de Vastgoed kamer ten behoeve van de Maatschappelijke kamer. Dat geld gaat via de Vermogenskamer.’

‘Is er in dat DrieKamerModel ook ergens een verborgen Donkere Kamer?’ vraagt Zorah, ‘een ingebouwde kast misschien, waar geld in een Bermuda Driehoek kan verdwijnen? Bij de vastgoed piepeltjes moet je altijd bedacht zijn op verdwijnen van geld, bijvoorbeeld door omtoveren van geld in pepernoten of iets dergelijks.’

* Vrolijkheid *

‘Die Vastgoedkamer is vermoedelijk de zwakke plek. Daar wordt gegoocheld met die DAEB en niet-DAEB concepten. In de Vastgoedkamer kunnen hele luchtkastelen in elkaar gestoken worden, zonder dat er een baksteen of graniettegel bij komt kijken.
Ik ga me er dit weekend in verdiepen,’ zegt Marieke, ‘wat een bizarre kwestie is dit, maar het past in het neoliberale plaatje. Alles moet in geld omgezet worden. Mensen moeten huizen kopen, een hypotheek nemen en de hele reut, die ze afhankelijk maakt van financiële instellingen. Gewoon, vrij en zorgenloos wonen, moet worden uitgebannen en afgeschaft. Je moet als bewoner steeds over je schouder kijken om te weten of je woning dan wel huis niet onder je vandaan verkocht wordt, zonder dat je daar iets tegen kunt doen.’

‘De framing is precies andersom,’  grinnikt Zorah, ‘iedereen krijgt aangepraat dat ze pas volwaardig mens is wanneer ze een eigen huis bezit. Terwijl ik juist het idee krijg dat een huis kopen, onzekerheid kopen is. Wat is daar begerenswaardig aan? Raar idee eigenlijk. Wonen wordt of is al, nog een grote bron van onzekerheid. We zijn al niet meer zeker van ons pensioen en ons spaargeld en dan komt wonen er bij al factor die onzekerheid veroorzaakt. En onzekerheid veroorzaakt diffuse angst en angst …. enfin, het bekende verhaal.’

‘Dat is voor mij duidelijk,’ zegt Marieke, ‘want wonen is een basale menselijke behoefte net als voldoende drinkwater hebben en schone lucht om te ademen, dus als je de woningvoorraad controleert, heb je aanzienlijke beschikkingsmacht over mensen, via hun leefwereld. Je kunt mensen rust, zekerheid en vertrouwen bieden of  ze schichtig en neurotisch maken. Vreemd genoeg denken beroepspolitici heel anders. Die beseffen niet dat zij zelf een grote veroorzaker van maatschaplijke onzekerheid zijn. Die geloven dat onzekerheid vanzelf ontstaat, net als de stromen vluchtmigranten en de opwarming van de aarde en de kredietcrises, allemaal natuurverschijnselen waar niets tegen te doen valt. Dus vooral geen lange termijn visie ontwikkelen, maar opportunistisch ad hoc blijven knutselen.’

 

‘Wat je nu al weet, is dat er straks opnieuw pipo’s opduiken die zich verbeelden dat ze met FiNec/niet-DAEB vastgoed ondernemertje moeten spelen,’ zegt Zorah met een sip gezicht. ‘Alleen al door deze zotte terminologie van DAEB en niet-DAEB bind je de kat op het spek.’

‘Ik kan niet geloven dat er is gekozen voor de termen DAEB en niet-DAEB vanuit een neutrale en misschien wat naïeve instelling, ‘ zegt Willemijn, ‘dit kan niet te goeder trouw zo zijn benoemd. Dit is met voorbedachte rade geconstrueerd. Er moet een grote huizenmarkt komen waarin er gehandeld en gesjacherd wordt in woonruimte. Bovendien zijn “ze” van plan dat op globale schaal te gaan doen. Dat belooft weinig goeds. De bewoners trekken ongetwijfeld aan het kortste eind.’

Zorah: ‘Tja, net zoals “ze” tegenwoordig bronwater uit een Afrikaanse negorij in petflesjes gieten, er wat koolzuur bij spuiten en het vervolgens voor 10 of 100 keer de kostprijs verkopen. Ook aan de bewoners van de negorij waar dat bronwater vandaan komt. Dat heet dan ondernemen en rendement genereren. Dat gaat met onze woningen net zo gebeuren. De woningcorporaties verdwijnen of veranderen van aard en functie. Tenslotte privatiseren “ze” nog steeds alles wat los en vast zit. Hoe absurd en belachelijk het vaak ook is. Kijk naar de spoorwegen: een monopolist die in zijn eentje aan marktwerking doet en met zichzelf concurreert. Dat noem ik een ernstige vorm van autisme.’

Willemijn: ‘Terwijl al die politieke labbekakken daar in Den Haag er bij staan en er naar kijken, is dit gewoon aan het gebeuren. De kranten staan dagelijk vol met uitgebreide verslagen van de processen tegen ene meneer Wilders, maar met de echte politiek en het echte beleid houden de pipo’s zich al lang niet meer bezig.’

Zorah: ‘De Haagse Pipo’s knutselen wel aan dingen waarmee ze onheil kunnen stichten op nationaal en regionaal niveau, ter compensatie van hun toenemende onmacht om op supernationaal niveau iets voor elkaar te boksen. Zo sluit “Den Haag” allerlei oorden voor geestelijk mindervaliden en jaagt de bewoners ervan de wijken in. Die mensen komen natuurlijk in de wijken waar de woningen staan met betaalbare huren. Zo snijdt het mes aan twee kanten: er wordt “bespaard” op GGZ en allerlei soorten bijstand en in een moeite door wordt het leefklimaat voor de wijken met betaalbare woningen aangetast, dus vlucht iedereen die dat kan weg uit die woningen en wijken.’

Willemijn zucht: ‘Tja, en daar komen “de statushouders” nog eens overheen. Zouden deze Haagse pipo’s die vrijgekomen panden van zorginstellingen niet ook verpatsen? Ik vrees dat dat een van de moverende redenen is. Op de een of andere manier zit er geld aan vast. De panden die als zorginstellingen dienden zijn vaak statige en groot. Als je die transformeert naar vermarktbaar vastgoed kun je flink vangen. Hetzelfde geldt voor zorgtehuizen voor bejaarden. De neoliberalen zeggen dat bejaarden zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen. Dan krijg je vanzelf wijken met een mix van: (armlastige) bejaarden, tokkies en vluchtmigranten. Dat worden maatschappelijke afvalputjes die snel verloederen. Dan zeggen de vastgoedmanagers: slopen die boel. Wordt er gesloopt, gaan die lieden migreren naar andere plekken, herhaalt het proces zich daar en kunnen de vastgoedbobo’s opnieuw pepernoten cashen met slopen en bouwen.

Als de Turkse president Erdogan het op zijn heupen krijgt en de sluizen openzet, komen er opnieuw stromen vluchtmigranten onze kant op. Drie keer raden waar die gedumpt worden. Precies! In de wijken met de sociale woningbouwwoningen, natuurlijk. Want daar zijn de huren nog op te brengen. En dan zijn ze daar onder de Haagse kaasstolp verbaasd dat “rechtse politieke pipo’s en populisten” steeds meer stemmen krijgen?!
Politiek kun je op vele manieren bedrijven, maar of de kwaliteit altijd zo hoog is als de reclamemakers in Rijksdienst ons steevast proberen wijs te maken, is steeds meer de vraag. Voor mij is het al lang een retorische vraag. Weet je, we praten en lezen over politiek, maar we stemmen niet meer. Dat is toch vreemd, vind je niet?’

‘Wel gaan stemmen, zou nóg vreemder zijn,’ zegt Zorah met een brede grijns. ‘Waarom gaan stemmen als je niet weet op wie en waarop? Omdat de meeste mensen dat doen? Ik begin Erdogan trouwens steeds beter te begrijpen. Je zal maar met die EU pipo’s daar in Brussel te maken hebben.’

Willemijn pakt een NRC-katern op en wijst op een passage in het interview met de Iraanse Duitser, Navid Kermani, ze zegt: ‘De kop boven het interview : “Pragmatiek à la Rutte voert ons de afgrond in” zegt het voor de zoveelste keer: Europa is niet op de eerste plaats een economisch project! Net zo min als woningen worden gebouwd om op een vastgoedmarkt te worden versjacherd!
Deze pipo’s dromen over een munt, de euro. Europa als een grote markt, waarop alles te koop is. Ze lijken zich alleen op een markt thuis te voelen. Europa kan best een markt worden, maar niet uitsluitend en pas nádat het een gemeenschapsgevoel heeft ontwikkeld.’

‘Wat een verspilling hè?’ verzucht Zorah, ‘nu moeten we waarschijnlijk eerst helemaal terug naar af en daarna alles opnieuw uitvinden. Engeland zegt: wij willen ons eiland zelf besturen, François Fillon propageert een Europa van natiestaten, de Italianen eten Garibaldi pizza’s, de Spanjaarden roepen “Olé PODEMOS!” maar ze komen niet uit de startblokken, de Oostenrijker Norbert Hofer wil qua territoriaal gebied een Neo-Donaumonarchie, Tayyep Erdogan wil het Ottomaanse rijk in glorie herstellen, Vladimir Putin heeft zijn eigen ambities voor Rusland. En wat hebben wij? De euro. Een eenheidsmunt, die als splijtzwam fungeert. Als klap op de vuurpijl krijg je deze enge neoliberale pipo’s uit Den Haag iedere dag  bij het ontbijt op je bordje.

*  Hilariteit *

 

omslag-daeb-niet-deab_jpeg

https://www.woonbond.nl/webwinkel/daeb-niet-daeb

https://www.woonbond.nl/over-woonbond

https://nl.wikipedia.org/wiki/Parlementaire_enqu%C3%AAte_naar_de_Woningcorporaties

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningcorporaties/inhoud/woningwet-hoofdlijnen

Platform 31 (juni 2016): ‘Drie jaar werken met het Driekamermodel. Evaluatie en ervaringen’
https://aefbucket.s3.amazonaws.com/uploads/Drie_jaar_werken_met_driekamermodel.rapport.def.pdf

https://www.woningcorporaties.nl/nieuws/blok-naar-azi-voor-investeringen-in-nederlandse-woningmarkt

Gepubliceerd op: 14 November 2016 / wie weet, woont je huisbaas straks in Hong Kong of Korea.
VVD-Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) is van 13 tot 18 november in Zuidoost-Azië voor gesprekken met potentiele investeerders in de Nederlandse woning- en hypotheekmarkt. In Singapore, Hongkong, Seoul en Tokio spreekt de minister met banken, vastgoedbeleggers en pensioenfondsen.

https://fd.nl/economie-politiek/1174320/private-equity-jaagt-huurders-in-madrid-uit-sociale-woningen

Financ. Dagblad 15 november 2016  / Lex Rietman: Madrid verkwanselt sociale huurvoorraad .Private equity jaagt huurders in Madrid uit sociale woningen

Investeringsfonds Blackstone kocht voor een schijntje sociale huurwoningen op in de Spaanse hoofdstad. En nu gaan de huren omhoog.

Net als in Nederland zijn beleggers ook in Spanje happig op het kopen van sociale huurwoningen. Nu de rente zo laag is, is vastgoed een aantrekkelijke optie om je kapitaal in te stoppen. In eigen land zagen we al de verkoop twee jaar geleden door Vestia aan Duitse belegger Patrizia (5.500 woningen) en door Vivare aan miljardair George Soros (600 huurwoningen).

Het voorbeeld van Madrid laat zien dat bij de verkoop van sociale huurwoningen heel goed moet worden gekeken aan wie wordt verkocht, en hoe de rechten van huurders in de toekomst zijn gewaarborgd.
In Nederland is minister Blok nu bezig de regels te versoepelen. De Woonbond wil juist dat huurdersorganisaties en gemeenten beter worden gehoord in het verkoopproces. De Autoriteit woningcorporaties moet ook altijd nog toestemming geven, en kan dus sturend optreden.

Woonbond.nl  –    https://www.woonbond.nl/nieuws/madrid-verkwanselt-sociale-huurvoorraad

 

http://www.volkskrant.nl/alle-nieuws-over-wonen/?offset=1450238577567-10

Hugo Priemus: “Ga huren!

 

 

Work in progress

 

Comments are closed.