Feed on
Posts
Comments

Tekst Onderwijs

Ilham legt de krant met een mismoedig gezicht neer: “Met ons onderwijs komt het niet meer goed, vrees ik. Deze pagina 13 in Trouw van zaterdag 9 mei, laat dat weer eens zien: een hele pagina betekenisloos geneuzel over onderwijs . Ongelooflijk dat zwaar betaalde volwassen mannen, zulke nietszeggende dingen mogen en durven debiteren.

Kreten als: toekomstbestendig onderwijs, kwaliteit, rendement, prestatieafspraken, het artikel staat er stijf van, zonder dat duidelijk wordt wat ermee bedoeld wordt.”

Sanne grinnikt: “De werkgevers willen meer prestatieafspraken in het hoger onderwijs en ze zwammen over een arbeidsmarkt, alsof die er nog lang zal zijn, die arbeidsmarkt. En die werkgevers. Hoe lang gaan die nog mee? Renteniers en couponknippers, daar gaan we heen.”

“Je schiet er geen steek mee op, omdat men langs elkaar heen neuzelt,” zegt Tim. “Ik kon helemaal niets uit dat stuk van Lakmaker halen. Wie is er tegen prestatieafspraken en -controle? Geen zinnig mens. Integendeel. Wie is er tegen vooruitgang in kennisniveau en vaardigheden? Geen mens. Ontwikkeling en vooruitgang kun je vaststellen. Is dat hetzelfde als meten? Dat kun je rendement noemen. Voor mijn part. Wat dan? Wat willen die ‘ondernemers’ van VNO/NCW en MKB eigenlijk?”   geniale leraar-!

“Kan het zijn dat mevrouw Henriëtte Lakmaker ook niet precies weet waarover onderwijs gaat?” suggereert Sanne. “Ze zet betekenisloze kreten, nietszeggende clichés, op een rij, en dan krijg je alleen meer betekenisloosheid – indien dat zou kunnen. En die bemoeizucht van de zogenaamde ‘ondernemers’, is die niet terug te voeren op gebrek aan visie, regie, inspiratie, van de minister?
Die mevrouw Bussemaker dobbert zo’n beetje rond en improviseert uit de losse pols met modekreten (excellence in alle toonaarden en standen, kwaliteitstrajecten, MOOCs en dat soort stuff) zonder dat het enige inhoud of visie verraadt. Die Staatssecretaris Sander Dekker is daar neergezet vanwege z’n krullenkop en z’n beat gitaar, of zoiets …. Politici geven geen lor om onderwijs. In feite geven ze nergens een lor om. Dan krijg je dit: iedereen gaat zich ermee bemoeien en ons onderwijs gaat nog dieper door de pomp.”

Tim: “Die ‘ondernemers’ willen dat ‘Hogescholen en universiteiten nog meer inzetten op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, het aantal (werk)college-uren per week moet omhoog naar vijftien.’ Welke arbeidsmarkt hebben ‘de ondernemers’ in gedachten? Vertel daar eens iets over. Kwaliteit lijkt gerelateerd te worden aan prestatieafspraken. Als je maar prestatieafspraken maakt, gaat de kwaliteit omhoog. Welke kwaliteit? Hoe wordt zo’n kwaliteit gemeten? Wat behelzen die afspraken precies? Geleuter, zonder kop of staart!”

“Met dat vaststellen van vooruitgang en constateren dat er ontwikkeling plaatsvindt, sla je de spijker op zijn kop, Tim!” roept Ilham. “Dat is precies wat de Vlamingen doen: zij vertrouwen de leraren die vooruitgang en ontwikkeling van hun leerlingen waarnemen en vaststellen! Dat staat in een stuk met de titel ‘Het eindexamen heeft zijn beste tijd gehad’ in deze Trouw. Waar het om gaat, verwoordt professor Roger Standaert: ‘Het belangrijkste verschil met het Nederlandse model? “In Vlaanderen vertrouwen we de leraar.”
Vertrouwen! De leraar stelt vast welke ontwikkeling de leerlingen doormaken, in welk tempo en hoeveel vooruitgang ze boeken, en de samenleving vertrouwt op dat oordeel. Dat betekent dat de leraar in Vlaanderen, net als vroeger in Nederland, gezag, prestige, autoriteit en status heeft. Hier hebben politici dat op de managers geplakt, op lieden die waarschijnlijk het meest op die politici zelf lijken.
Kortom: je kunt blijven praten zo lang en breed als je wilt, maar ons onderwijs wordt er niet beter door. Doodzonde en eigenlijk misdadig tegenover de kinderen.” leraar leerling gelijk_1

“Het is ook niet zo dat ze in Vlaanderen het eindexamen hebben afgeschaft, zoals de titel suggereert,” stelt Sanne vast, “ze hebben het in handen van de docenten gelegd en daarom héét het anders. Dat quasi bedrijfsmatige taaltje dat tegenwoordig in Nederland overal gewauweld wordt, dat doet geen goed aan de werkelijkheid. Het versluiert waar het werkelijk om gaat.”

“Hoe onzekerder mensen zijn, hoe minder vertrouwen ze in andere mensen lijken te kunnen stellen,” bromt Tim. “Dat vertrouwen in de meester, de leraar, de docent, is in Nederland geërodeerd. Een baan in het onderwijs is tegenwoordig niets meer. Je moet manager zijn en dan liefst hedge fund manager, natuurlijk.”

 

LEZEN:

Marijke de Vries – TROUW 9-10/05/2015, 13:03 ‘Het eindexamen heeft zijn beste tijd gehad’

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4011013/2015/05/10/Het-eindexamen-heeft-zijn-beste-tijd-gehad.dhtml

Henriëtte Lakmaker: ‘Werkgever: Méér prestatieafspraken.’ Trouw zaterdag 9 mei 2015

 

Why Is American Teaching So Bad?

Jonathan Zimmerman New York Review of books December 4, 2014 Issue / REVIEW van:

The Teacher Wars: A History of America’s Most Embattled Profession by Dana Goldstein / Doubleday, 349 pp.

Building a Better Teacher: How Teaching Works (and How to Teach It to Everyone) by Elizabeth Green / Norton, 372 pp.

Getting Schooled: The Reeducation of an American Teacher by Garret Keizer / Metropolitan, 302 p.

 

The Two Faces of American Education

Andrew Delbanco New York Review of books October 10, 2013 Issue / REVIEW van:

Reign of Error: The Hoax of the Privatization Movement and the Danger to America’s Public Schools

by Diane Ravitch – Knopf, 396 pp.

Radical: Fighting to Put Students First

by Michelle Rhee – Harper, 286 pp.

 

‘Barely under Control’   –   Jenny Turner on the privatisation of schools –  London Review of Book  Vol. 37 No. 9 · 7 May 2015

‘Free Schools’  –   Dawn Foster   –   London Review of Book Vol. 37 No. 9 · 7 May 2015

 

Work in progress

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.