Feed on
Posts
Comments

‘Jullie gaan in maart op de PVV van Wilders stemmen, hoorde ik?’ Maarten vraagt het op een neutrale toon.

‘Ja, dat klopt’ antwoordt Willemijn opgeruimd, ‘we gaan van de idee uit dat je in deze fase van politieke verloedering het beste een homeopathisch tegengif kunt gebruiken. De politieke situatie in Nederland is inmiddels zo slapstick-achtig dat zelfs een club als de PVV aanvaardbaar wordt om tegenaan te gooien.’

‘Wat vind je de grootste pluspunten van de vereniging die zich PVV noemt en maar één lid heeft: de heer Wilders?’

Semanur: ‘Wilders is de directeur-eigenaar van de PVV. Hij is de enige die je duidelijk kunt aanspreken, of tenminste: aanwijzen, op PVV-beleid. Zonder Geert Wilders, geen PVV. Dat geldt voor geen enkel ander politiek merk, misschien met uitzondering van de SP/Marijnissen. Wanneer Wilders en Marijnissen overlijden dan desintegreren de PVV en de SP. De andere politieke clubs gaan gewoon verder, dat zijn business-modellen die inmiddels een zelfstandig bestaan leiden. Je kunt ze op een continuüm uitzetten, met de VVD als ene extreme pool en misschien De SGP als andere pool, d.w.z. nog het minst business-modelmatige – alhoewel …. ik vind die Van der Staaij met z’n politiek pingelen een geboren kruidenier, een detaillist en kleingrutter uit de bible belt.  De VVD, de PvdA, het CDA, dat zijn inmiddels verdienmodellen die hun inkomens middels de politiek binnenhalen. Die worden “geleid” door zetbazen die het van hun pr-pipo’s en volksverlakkers moeten hebben, die lui hebben oortjes laten implanteren en worden voortduren gesouffleerd wat ze wel/niet moeten zeggen.’

‘En ze zijn bijna allemaal op toneel- en acteerles bij lui als Ton Planken,’ weet Maarten grinnikend. ‘Ik zou Van der Staaij en zijn SGP op die plek ruilen tegen de Christen Unie van Segers. Dat is toch iets minder eng en zwart. Die Van der Staaij, die sjachert met zieltjes.’

‘Deze figuur, dit format, van via een Kamerzetel geld verdienen, wint snel aan populariteit,’ merkt Willemijn op, ‘dat zie je aan die vele nieuwe eenpersoonspartijen die als champignons uit de mest omhoogschieten. Dit jaar zou er een record aan nieuwkomers zijn. Iedereen die denkt ook maar een kans te maken, schrijft in. Waarschijnlijk wordt de investering rendabel genoeg geacht, want als je het een regeringstermijn uitzit, vang je toch al een aardige bonus. Bedenk dat een kamerlid anderhalve ton per jaar vangt. Waar kunnen deze pipo’s dat bedrag in de echte wereld binnen hengelen? Dat bedrag is goudgerand en loopt op naarmate je er in slaagt langer op het Haagse pluche te blijven kleven. Wilders met zijn twintig jaar plucheplakken, zou nu al kunnen rentenieren.’

Maarten: ‘Okay, Wilders is president-directeur van de PVV. Sterker: Wilders is de PVV. Nog meer?’

‘Wilders heeft ongenuanceerde programmapunten: digitaal, dus wel/niet en geen schemerzones,’ zegt Semanur. ‘Nu, in deze tijd, kun je het beste zeggen: grenzen dicht. Zonder dat je tegen asielrecht bent. Integendeel. Maar anders verwateren, atrofiëren, je maatschappelijke instituties en verzuipen we met ons allen. Pim Fortuyn zegt hetzelfde in zijn “De verweesde samenleving” en Fortuyn staat dan ook nog altijd in het verdoemhoekje bij het establishment, inclusief de deftige journailleurs en vaak ronkende opiniemakers.
Eenvoudig gesteld: we kunnen niet én de bankiers blijven volstoppen met belastinggeld (zoals net weer in Italië is gebeurd) én ongelimiteerd nieuwe mensen binnenlaten. We kùnnen niet èn kunstmatig een toestand van woningnood in Nederland creëren en bestendigen – omwille van de vastgoedbiotoop – en tegelijk bejaarden- en verzorgingsghuizen sluiten en tegelijkertijd stromen nieuwe woningzoekenden/statushouders blijven binnenhalen en ook weer de bankiers vetmesten. Dat binnenlaten van statushouders speelt de stake holders van de woningnood trouwens in de kaart, maar dat moeten we dus niet willen. Desnoods zeg je het populair: eigen volk eerst. Dat choqueert en dat moet ook, want met overdreven genuanceerd gekwezel komen we er niet meer. Donald Trump hijgt ons in de nek, net als Vladimir Putin en Benjamin Netanyahu en Xi Jinping. Die lachen in hun vuistje om onze “ “Verlichtingsideologie” ”. Ja, ik zet het met opzet tussen dubbele aanhalingstekens, want dat woord “Verlichting” is intussen ook lang niet meer wat het ooit was.’

‘We hebben een artikel van politiek wetenschapper Josiah Ober gelezen, ‘ legt Willemijn uit, ‘en Ober borduurt door op wat bijvoorbeeld Pankaj Mishra ook zegt en recentelijk Wolfgang Streeck, volgens een review van zijn laatste boek door Adam Tooze in de London Review of Books van 5 januari 2017.’

‘Ober stelt voor om de concepten “liberaal” en “democratie” eens uit elkaar te halen en afzonderlijk te bekijken,’ zegt Semanur, ‘dus niet langer vanzelfsprekend in één adem noemen: liberale democratie. Ik citeer Ober: “ Het oude Athene was een democratie, maar geen liberale democratie [ Ancient Athens, like some other Greek city-states, was a democracy, not a liberal democracy.] De Atheners wisten niets van mensenrechten en ze scheidden godsdienst niet van staatsdwingelandij [  Ancient Athenians neither embraced human rights nor separated religion from coercive state authority.] Liberalisme is een moreel ideaal dat stamt uit de 18de eeuwse Verlichting en dat draait om de waarde van individuele vrijheid. [ Liberalism is a moral ideal born of the 18th-century Enlightenment and centred on the value of individual autonomy. ] Liberalism offers reasons why rights should be regarded as universal, as inhering in each individual human being, and why a coercive state must be neutral in regard to religion. Een politiek regiem kan liberaal zijn en toch niet democratisch [ A political regime might be liberal but not democratic – the 19th century Austro-Hungarian empire, for example.] ”

‘Wij beweren en geloven niet dat Geert Wilders er verheven vergezichten op nahoudt wat betreft Nederland, Europa of de wereld,’ zegt Willemijn, ‘laat daarover geen misverstand bestaan.’

Semanur: ‘De andere politieke pipo’s hebben dat namelijk ook niet, maar die blijven zwatelen in een register dat het moet verhullen, want zij behoren bij de  donkere  en stemmige burgerheren, “die wandelen over het Velperplein”. Dan gaan ze over “patriottisme” neuzelen, en leuteren over “fatsoen dat ons in de genen” zou zitten. Daarmee afficheren ze zich dan als “Verlichtingskinderen” terwijl hun praktisch beleid ons steeds dieper het moeras in zuigt.’

‘Wij denken bij liberalisme ook helemaal niet aan deze VVD, of wat tegenwoordig wordt aangeduid als “The Liberals”, drukt Willemijn Maarten op het hart, ‘ik vind neo-liberaal zelfs al te netjes voor deze club ladenlichters en beurzensnijders, net zo min als we bij de term sociaaldemocratie aan de PvdA denken, brrrrrr …… het idee alleen al!’

‘En Wilders kan volgens jullie dat tegengaan?’ vraagt Maarten.

‘In zekere zin,’ zegt Semanur. ‘Niet zo zeer proactief, maar louter door het feit dat hij zo veel stemmen trekt, hij belichaamt daardoor een bepaalde politieke massa. Wilders fungeert als een politiek doodgewicht, die de andere paljassen om de nek hangt. Wilders formuleert het politieke manco zo overduidelijk dat je het eigenlijk niet meer als populistisch-diskwalificerend-denigrerend kunt beschouwen, want dan zit je in het post-truth register te bazelen, zoals de meeste politieke pipo’s intussen doen. Met uitgestreken facies bezigen ze fabeloraria die zijn overgoten met en doordrenkt van “Verlichtingsideologie” terwijl hun fake-vertogen de werkelijkheid die zij zeggen te benoemen, voor te staan en te maken helemaal niet dekt. ‘

Maarten citeert uit Macbeth:’” Life … is a tale / Told by an idiot, full of sound and fury, /Signifying nothing.” ? ‘

‘Daar zijn we momenteel in verhevigde mate aangeland,’ zegt Willemijn grinnikend. ‘Iedere Haagse kaasstolper en politieke ladenlichter schmiert en zwijmelt erop los, al dan niet in prefab-woordbrokken vanwege een reclamebureau. Ik moet even denken aan die Jesse Klaver, die een reclamebureau in de arm neemt om een “community” (of zoiets?)  voor Groen Links in elkaar te flansen, was het niet? Dezelfde Klaver die met PvdA’er Samsom een luchtbrug wilden instellen om versneld vluchtmigranten in te vliegen.’

‘Dan hoor je liever de rauwe kreten van Wilders? ‘ vraagt Maarten.

‘Desnoods,’ zegt Semanur, ‘ik hoop echt dat Wilders veertig zetels of meer scoort. Dat zal de koorts bij die andere plucheklevers wat temperen. Ik geloof geen moment dat Wilders iets zinnig-effectiefs met zoveel pluche wil of kan doen. Hij heeft daar helemaal geen personeel voor. Maar in ieder geval is het afkeurend geluid jegens dit broddelbeleid dan geconcentreerd in één roeptoeter. En een roeptoeter die serieus wordt genomen ook nog.’

Maarten: ‘Je neemt Wilders weliswaar graag letterlijk, maar niet helemaal serieus? Ik las dat Baudet en Hiddema ook de boer op gaan met een programma dat het program van Wilders ten dele overlapt. Maar ….?’

‘Zodra Wilders over de veertig zetels uit komt, wordt het voor het politieke establishment misschien tijd om Wilders letterlijk en serieus te nemen. Die overlap in programma’s, maar … . Nou, Baudet en Hiddema zijn te “netjes”, te redelijk en weldenkend,’ zegt Semanur, ‘zo ongeveer als D66 lang, hééél lange geleden, ook was. Nog te veel “Verlichting”. Nu, heeft dat format geen enkel effect meer. Bovendien heeft Baudet helemaal geen ervaring in de Haagse slangenkuil en hij heeft er geen netwerk zoals waar Wilders ongetwijfeld over beschikt. Een jarenlang opgebouwd systeem van gunsten en tegengunsten, diensten en (uitgestelde) wederdiensten, van weetjes en chantabele posities. Bovendien werkt Wilders volgens mijn overtuiging tot op zekere hoogte met de VVD samen, zo lang dat Wilders’ belang niet in de weg zit. Dan lopen Wilders en zijn oude club, de VVD, af en toe een eindje samen op. Dus die twee kongsi’s zijn aan elkaar gewaagd.’

Maarten: ‘Wilders is in de loop der jaren geïncorporeerd in “the deep state” terwijl Baudet en Hiddema daar als kersverse vreemde eenden in de bijt plonzen.’

‘Goed getroffen’ zegt Semanur: ‘de deep state die een state of mind aangeeft, net als de mafia een mentaliteit, geestesgesteldheid is. Potsierlijk dat iemand als Wilders die 150% deel uitmaakt van het politieke establishment er in slaagt zich als buitenstaander te afficheren. Hoe meer herkenbaar, hoe makkelijker je als outsider kunt worden aangemerkt. Buitenstaander, outsider, is voor Wilders inmidels een geuzennaam. Om je te bescheuren.’

‘Onvervalste Haagse slapstick,’ beaamt Maarten.

Willemijn: ‘Baudet en Hiddema zijn (nog) geen 150% brood- en carrièrepolitici, die hebben nog een leven naast en buiten de Haagse biotoop. Daar moeten ze hun brood verdienen, dus nogal wiedes dat ze netjes blijven. Voor Wilders is smalen en sarren hoofdbestanddeel van zijn stiel, zijn handel en handelsmerk. Bekijk op de site van Trouw (30.12.2016) een gefingeerd interview met Wilders. Ik kijk bij bijna geen een van “Wilders’ standpunten”  geschrokken op hoor. Daar zijn de tijden inmiddels niet naar. Nu schrik ik eerder van iemand als Angela Merkel. Ze wil godbeterehet een vierde termijn ook nog!
Baudet heeft nota bene in opdracht van Wilders dat paper over het referendum in elkaar gezet. Het staat op de PVV site en op enkele details na geeft het de hoofdidee van het referendum best goed weer. Daar wordt niets mee gedaan. Je zou zeggen: jongens, kijk naar Zwitserland en begin in ons onderwijs met eergisteren de jeugd vertrouwd maken met het referendum als democratisch instrument. Niks hoor. Veel te riskant voor de broodpolitici.’

Semanur: ‘Indien Hiddema en Baudet – maar vooral Hiddema – het verstandig spelen, hebben ze tenminste vier jaar gratis reclamemogelijkheden voor hun respectieve toko’s buiten de politiek. Veel media-exposure en veel interviews in de mainstream media. Daar zit een leuke spin off aan vast.’

‘Nog meer in Wilders’ voordeel?’  vraagt Maarten, ‘want ik zou graag weer eens stemmen en wat ik links en rechts van jullie argumentatie hoor, vind ik op Wilders stemmen helemaal zo’n gek idee nog niet. Hoewel het ontzettend raar blijft om op iemand te stemmen met wie je helemaal geen affiniteit hebt.’

‘Met welke politicus of partij heb jij dan wel affiniteit?’ vraagt Semanur.

‘Je hebt gelijk: met geen enkele politicus,’ antwoordt Maarten. ‘Ik geloof en vertrouw ze geen van allen. Wat dat aangaat, ben ik precies wat Pim Fortuyn zo treffend omschrijft als “verweesd. ” Ik heb helemaal niets met die Haagse kaasstolpers, die bijna alemaal in hun eigen bubbletje leven.’

Willemijn: ‘Je moet af van dat straffende superego, dat steeds zegt: FOEI Maarten, dat is politiek niet correct! Ga maar voor de spiegel staan en roep drie keer per dag: Eigen Volk Eerst! Vol is vol, Genoeg moskeeën!’

‘Niemand weet toch op wie je stemt,’ merkt Semanur fijntjes op, ‘ik ken een zeer hoogopgeleide en algemeen ontwikkelde mevrouw die er altijd een geweldige act van maakt. Ze weet zogenaamd niet wie ze moet kiezen: Van der Staaij van de SGP of Wilders en dan verzint ze allerlei hilarische argumenten. Volgens mij heeft ze laatst op de PVV gestemd. Ze zei dat je nu niet meer serieus op een partij kunt stemmen, want er zijn geen serieuze partijen meer, en daarmee sloeg ze voor mij de spijker op de kop.’

‘Over kunstmatig in stand gehouden woningnood gesproken,’ zegt Maarten, ‘eind vorige maand moesten de woningcorporatie-managers hun “zienswijzen” op die daapse tweedeling in DAEB-woningen en niet-DAEB-huizen indienen. Wedden dat VVD’er Blok er haast achter zet om zoveel mogelijk van ons publieke woningbestand te transformeren naar vermarktbare huizen? Bizar en schandalig, en terzelfder tijd maar bazelen over “de Verlichting” en het fatsoen dat in je genen zit.

Wat mij opviel toen ik dat stuk van Ober las, was dat de Grieken door hun schervengericht (ostracisme) stemden voor een zondebok. Dus er werd niet gestemd om iemand een prijs te geven of staatshoofd te maken, neen: er werd iemand uitgekotst, diens bezittingen werden verbeurd verklaard en hij moest tien jaar weg …. Dat waren nog eens tijden!’

 

 

Josiah Ober: “Lessons of Demopolis . Wisdom from classical Greece: democracy and liberalism are both better off if we understand the difference between them.”    AEON  /  04 February, 2016

Pankaj Mishra: “The west has lost the power to shape the world in its own image – as recent events, from Ukraine to Iraq, make all too clear. So why does it still preach the pernicious myth that every society must evolve along western lines?”   The Guardian Tuesday 14 October 2014 /  Last modified on Friday 11 November 2016

https://www.theguardian.com/world/2014/oct/14/-sp-western-model-broken-pankaj-mishra

Michael Sandel (2010): Justice  /  Penguin Books /  ISBN: 978 – 0 -141 – 04133 -9

Samuel Huntington (1997): Botsende beschavingen (vertaling van The Clash of Civilizations) / Antwerpen, Baarn /  ISBN: 90 41 40228 4

 

 

Sputnik International (02.01.2017): ‘ More than 1,000 sub-Saharan African migrants tried to begin 2017 in Spain by attempting to scale the 20-foot border fence surrounding one of the country’s enclaves in Morocco.

The migrants, numbering 1,100 according to Spanish authorities, attempted to cross into the Spanish enclave of Ceuta in the early hours of January 1 in a manner described as “extremely violent and organized,” Al Jazeera reports, citing a statement by the Spanish government representative in Ceuta.’

Read more: https://sputniknews.com/society/201701021049188542-migrants-storm-spain-border-fence/

 

Comments are closed.