Feed on
Posts
Comments

 

HachfeldMerkel_Ergan

 

Angela Merkel liet zich volgens de Amerikaans-Duitse analist F. William Engdahl in oktober 2015 in de boot nemen door een NAVO-gelieerde denktank (de ‘European Stability Initiative’ of ESI) die hoofdzakelijk door de Hongaars-Amerikaanse biljardair George Soros & partners wordt gefinancierd. Het verhaal staat op de sites van New Eastern Outlook en Global Research.

Kanselier Angela Merkel had vorig jaar oktober vanwege de migrantencrisis dringend een plan nodig dat haar daadkrachtig positioneerde. In oktober 2015 kwamen namelijk honderduizenden vluchteling uit Syria, Tunisia, Libya en andere landen, Duitsland binnen. In een populair Duits TV-programma liet bondskanselier Angela Merkel vallen dat zij “een plan” had. Ze gaat er in het interview niet verder op in en de interviewster vraagt Merkel niet haar plan te ontvouwen.

In Merkels plan blijkt echter de Turkse president Tayyip Erdogan een hoofdrol te vervullen. Merkel duwde er een EU arrangement door om het Erdogan-regime miljarden euro’s te fourneren in ruil voor de belofte de vluchtelingenstroom te stremmen.

Wat Angela Merkel ook niet vertelde, was dat het “Merkel Plan” haar vier dagen daarvoor (op 4 oktober) kant en klaar was aangereikt door de in 1999 opgerichte denktank ESI (het Europees Stabiliteits Initiatief). Merkel heeft zich volgens Engdahl sindsdien halsstarrig gehouden aan het scenario dat het veertien pagina’s omvattende ESI plan uitspelt.

Engdhal vindt het verdacht dat de opstellers van het ESI-plan wilden doen voorkomen alsof het document van Merkels ministerie kwam en niet van de ESI. Dit Merkel-ESI-plan behelsde dat Duitsland boven op de miljoen vluchtelingen die het reeds had binnengelaten, aan nog eens 500.000 in Turkije geregistreerde Syrische vluchtelingen asiel zou verlenen in de loop van de komende 12 maanden. Ook nam Duitsland het op zich om te zorgen voor veilig transport van de door het Turkse regime gescreende en bonafide verklaarde asiel-vlucht-migranten. Tenslotte beloofde Duitsland zich in te zetten om per 2016 voor Turkije visum-vrij reizen voor Turkse staatsburgers te garanderen naar en door de Schengenlanden.

Volgens F. William Engdahl is het Merkel-plan in feite een Soros-plan. Met dit plan beogen de initiatoren de Oost- en Westeuropese landen qua soevereiniteit te deconstrueren (door dereguleren en vermarkten) en hen zodoende soepel inpasbaar te maken in de globaliseringsagenda van Wall Street. De migrantenstroom wordt gebruikt als katalysator om de West-Europese democratieën met behulp van de optredende chaos vanwege de toestroom van vreemdelingen, ‘in de week te leggen’ voor verdergaande dereguleringsmaatregelen van de kant van zowel EU-/Brusselse als nationale politici.

De migranten (ingezet als geopolitiek drukmiddel) worden bovendien gebruikt om Rusland als veroorzaker van de op-drift-geraakten, in diskrediet te brengen.

[‘The “Merkel Plan” authors at the European Stability Initative, in addition to the largesse of George Soros’ foundations, list as “core” funder, the German Marshall Fund of the United States. As I describe in my book, The Think Tanks, the German Marshall Fund is anything but German. With its seat in Washington, as I noted in the book, “It’s an American think tank with its headquarters in Washington, D.C. In point of fact, its agenda is the deconstruction of postwar Germany and more broadly of the sovereign states of the EU to fit them better into the Wall Street globalization agenda.” ‘]

De OSF is een netwerk van ‘democratie-bevorderende’ stichtingen die zijn vrijgesteld van het betalen van belastingen. Het netwerk werd opgericht door George Soros na de ineenstorting van de voormalige Sovjet Unie, om deregulering en vrije markt-spelers de gelegenheid te geven tot systematische plundering van de voormalige Sovjetstaten. Onder Boris Jeltsin hebben de sprinkhanen zich met enthousiasme aan die gelegaliseerde roof gewijd. Geen wonder dat Poetin niet bepaald staat te springen om hen opnieuw vrij spel te geven.

[ ‘The Open Society Foundations is the network of tax-exempt “democracy-promoting” foundations created by George Soros on the collapse of the Soviet Union to promote “free market” pro-IMF market liberalization of former communist economies that opened the doors for the systematic plundering of invaluable mining and energy assets of those countries. Soros was a major financier of the liberal economic team of Boris Yeltsin including Harvard “Shock Therapy” economist, Jeffrey Sachs, and Yeltsin liberal adviser, Yegor Gaidar.’]

Betrekken we initiateven als TTIP, het associatieverdrag met de Oekraïne en de opgevoerde NAVO-activiteiten in Europa in deze beschouwing, dan krijgen we een iets ander totaalbeeld dan ons gewoonlijk via de (Nederlandse) mainstream nieuwsmedia wordt voorgeschoteld. Zo zouden de gelekte TTIP-documenten aantonen dat de Amerikanen veel grotere druk op de EU uitoefenen dan tot nog toe werd aangenomen en gedacht, teneinde zich van een belangrijk deel van Europese afzetmarkt te verzekeren.
Speciaal belangrijk voor de USA lijken de bepalingen aangaande de consumentenbescherming. De EU is met over 500 miljoen inwoners na India en China het dichtstbevolkte continent – en bovendien reeds grotendeels gekneed naar en toegesneden op Amerikaanse marketing- en reclame-strategieën. Die kunnen in verhevigder mate en omvang zo, kant en klaar,  worden toegepast.

Trouw  over TTIP  –   http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/4293182/2016/05/02/Geheime-TTIP-documenten-nog-steeds-grote-meningsverschillen.dhtml

NRC over TTIP –  https://www.nrc.nl/nieuws/2016/05/02/ttip-documenten-tonen-harde-strijd-vs-en-europese-unie

 

* * *

 

Interessante links:

The “Merkel-Samsom Plan”; a German and a Dutch, a Christian Democrat and a Social Democrat: a grand European coalition of the willing. This a very promising development indeed.   http://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=597

Mabel Wisse Smit

Mabel Wisse Smit werd in 1997 executive director van het Open Society European Policy Institute in Brussel. In 2003 werd ze advocacy director bij de vestiging in London. Sinds december 2012 is ze lid van het bestuur van de OSF.   https://nl.wikipedia.org/wiki/Open_Society_Foundations

Erdogan gesust en stroop om de mond gesmeerd?

Paul Likoudis:  ‘How Clinton and company and the bankers plundered russia in the ’90s’  /  Published: January 2, 2016

 

 

SOROS elchicotriste_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.