Feed on
Posts
Comments

door Jerry Mager
gepost op nelpuntnl.nl (donderdag 07 november 2013 ca. 21:00 uur)

Is PvdA-voorman Diederik Samsom een casino-kapitalist in de vaderlandse politiek geworden, of is hij dat altijd stiekem geweest zonder dat iemand het wist?
Deze vraag kwam bij op toen ik vanavond 7 november 2013, rond 19:00 uur een NRC-nieuwsbrief  [ NRC Nieuwsbrief (news@campagne.nrcmedia.nl) ]  in mijn mailbox aantrof, waarin ik op de hoogte werd gesteld van het morgen te verschijnen boek van Derk Stokmans, politiek redacteur bij diezelfde NRC.
Diederik Samsom zou in 2012 zijn succes (?) en dat van de PvdA hebben te danken aan het feit dat hij op het laatste ogenblik inzag dat het VVD-programma toch het beste was. Zo vat ik de strekking van dit NRC-proza maar provisorisch samen.

Ik citeer uit de NRC-nieuwsbrief:
“De snelle opmars van de PvdA in de verkiezingscampagne vorig jaar volgde op een dramatisch besluit van lijsttrekker Diederik Samsom om op het laatste moment zijn campagne om te gooien. Dat blijkt uit het boek Straatcoach en Strateeg, de opkomst van Diederik Samsom van Derk Stokmans, politiek redacteur van NRC Handelsblad, dat morgen verschijnt.

De campagne waarmee PvdA-leider Diederik Samsom in 2012 kiezers en tegenstanders verraste, is pas twee weken voor het eerste verkiezingsdebat bedacht. In eerste instantie was de PvdA van plan campagne te voeren tegen maatregelen uit het zogeheten Lenteakkoord, zoals de forensentaks, de btw-verhoging en liggeld voor ziekenhuizen. Er waren al slogans verzonnen, reclameposters en flyers gedrukt om met deze boodschap kiezers te werven.

Pas nadat bij Samsom de twijfel was toegeslagen besloot de PvdA geen verkiezingsbeloften te doen, een pro-Europees verhaal te vertellen en nieuwe financiële steun aan Griekenland te accepteren. Met die campagneboodschap klom de PvdA in drie weken op van 19 tot 38 zetels, net achter de VVD, die 41 zetels haalde.

Deze week bestaat het tweede kabinet-Rutte een jaar. Samsom en de andere geestelijke vader, VVD-leider Rutte, krijgen de kritiek dat de voorbereiding in de formatie niet gedegen genoeg was, met ondoordachte plannen (zoals de inkomensafhankelijke zorgpremie) en politieke inschattingsfouten (het ontbreken van een meerderheid in de Eerste Kamer). Maar Samsom blijkt zichzelf te zien als voorvechter van een nieuwe, open politiek, waar risico nemen om de beste resultaten te bereiken bij hoort. Zo voerde hij ook campagne.” [ mijn accentuering; jm]

Ik vind het een curieus schrijven. Dat “risico nemen” (hoezo risico nemen, ging het om features, opties op de beurs, derivaten, bungy jumpen of een blind date in Oost Europa misschien ..?) deed de bellen die aan het begin van het stukje al zachtjes waren begonnen te tinkelen,  in rinkelen overgaan. Waarom lijkt de NRC de PvdA tot blijvende samenwerking met de VVD te willen in-prijzen, vroeg ik mij af.
Zien Rutte c.s. de bui hangen en moet het klootjesvolk snel en uit alle macht worden aangepraat dat het PvdA-partijestablishment zich intussen en bloc tot het VVD-liberalisme heeft bekeerd? Lieve hemel het zal toch niet waar wezen?! Dat zou mild-sensationeel zijn!  De opsteller van dit stuk somt de kritiek op Rutte II op, dus het liep allemaal helemaal niet zo gladjes.

Ik zal het ongetwijfeld helemaal mis blijken te hebben, zoals het boek van Derk Stokmans vermoedelijk zal bewijzen, maar toch. Ik zou haast denken dat ‘men’ aanstuurt op een Rutte-III, maar dan met een PvdA die zo mogelijk nog meer als VVD-bijwagen figureert dan ze nu al doet. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, dus wie weet.

Belgium EU Budget Summit

De opsteller van dit NRC-proza vermijdt een causaal verband aan het begin: de snelle opmars volgde op … kwam dus ná het “dramatische besluit van Samsom” maar was er niet per se het gevolg van. Kan zijn, maar dat moet me dan wel onomstotelijk worden aangetoond.
Ik denk eerder dat het aftreden van Job Cohen als partijleider (20 februari 2012?) een zucht van verlichting door de PvdA deed gaan en dat toen Samsom (17 maart?) officieel opvolger werd, de opgaande lijn al aan de gang was. Die opgang heeft Samsom eventueel tot een andere koers durven doen besluiten. Dat lijkt mij waarschijnlijker (indien er al van een abrupte andere koers sprake was en die in feite niet werd ingezet nádat de coalitie een feit was). Wanneer Samsom een anti-campagne had gevoerd zou hij de VVD vermoedelijk zelfs achter zich hebben gelaten, want: “Kiezersonderzoek door het partijbureau van de PvdA had uitgewezen dat een anti-campagne het beste zou werken onder linkse kiezers.” Nou dan?

Dan schrijft deze NRC-prozaïst: “Pas nadat bij Samsom de twijfel was toegeslagen besloot de PvdA geen verkiezingsbeloften te doen ….”  Geen verkiezingsbeloften doen? Het is of ik de copywriter van Mark Rutte lees, met het verhaal over die olifant in de hoek, die VISIE op z’n voorhoofd zou hebben staan, waarbij VISIE volgens Rutte gelijk staat aan een blauwdruk, een onwrikbaar 10-jarenplan uit de donkerste sovjetperiode, zoiets .  Ben benieuwd wat Samsom hier straks over te vertellen heeft, nadat hij het boek van Stokmans heeft gelezen.
Is Samsom het inderdaad met Stokmans (althans volgens dit proza) eens dat zijn pro-Europese verhaal en acceptatie van de zoveelste Griekse bail out – dus in feite een voortzetting, een prolongatie van het Job Cohen gedrag  – het succes van de PvdA bewerkstelligde? Waarom moest Cohen dan in hemelsnaam het veld ruimen, vraag ik me af.
Enfin, na morgen zal er hopelijk voor mij licht worden geworpen over zaken waaromtrent ik nu in het duister tast wanneer ik probeer te begrijpen wat deze NRC-scribent eigenlijk bedoelt te zeggen.

Mark Rutt als zwerver met hond Diederik + tekst look-alike

 

* * *

Over de olifant van Rutte, zie op de website van het Ministerie van Algemene Zaken:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/toespraken/2013/09/02/h-j-schoolezing-van-minister-president-mark-rutte-amsterdam.html

Schriftelijke weerslag van de H.J. Schoolezing van minister-president Mark Rutte. Amsterdam 2 september 2013, gesproken woord geldt

“H.J. Schoo benoemde de dingen graag zoals die zich aan hem voordeden. Heersende opinies zeiden hem niet zoveel. Laat ik daarom vandaag in die geest beginnen en allereerst de olifant die daar in de hoek staat een hand geven. U hebt hem vast ook zien staan. ‘VISIE, staat er in hoofdletters op.

Ik kwam dat woord in de aanloop naar deze avond regelmatig tegen in allerlei verwachtingsvolle voorbeschouwingen. En ik wil daar meteen maar duidelijk over zijn: ik geloof niet in alomvattende blauwdrukken waarmee maatschappelijke problemen in één klap op te lossen zouden zijn. Als ‘visie’ betekent tot in detail voorschrijven waar we over 25 jaar uit moeten komen, dan verzet als liberaal alles in mij zich daartegen. Een land, een samenleving past niet in een mal.”

Comments are closed.