Feed on
Posts
Comments

Jacob en de paus

 

 

Jacob is hier de Britse politicus en backbencher-MP (Member of Parliament) Jacob Rees-Mogg. Mogg is praktiserend katholiek en hij scheidt godsdienstige overtuiging van politiek. Hij stelt de wet boven zijn persoonlijke overtuiging als katholiek. Hij weigert zich tegen het homo-lesbo-huwelijk uit te spreken, want daarmee zou hij een oordeel vellen over de wijze waarop individuen hun leven willen inrichten. Dat moet ieder voor zichzelf uitmaken. Als de wet huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht toestaat, dan heeft de kerk daar geen zeggenschap over.

‘Mogg is vader van zes kinderen. Zou zijn vrouw intussen de anticonceptiepil gebruiken?’ vraagt Gesine zich af, ‘ik denk van wel.’

‘Die vraag over anticonceptie komt in de twee interviews die we bekeken niet aan de orde,’ merkt Ilham op, ‘maar Mogg is apert tegenstander van abortus, omdat daar het leven van het ongeboren kind mee is gemoeid. Dat vind ik alleszins begrijpelijk. Afgezien van de technische scherpslijperij over wanneer er van leven gesproken kan worden. Als er wordt geaborteerd, betekent dat volgens Mogg dat een “leven” in de kiem wordt gesmoord. Okay, met dat standpunt van een politicus kan ik leven. Mogg is daar duidelijk over.’

‘Hetgeen ik bij Mogg bewonder, is zijn logisch en analytisch redeneervermogen,’ zegt Semanur, ‘of het nu over Brexit gaat of over anticonceptie, ik heb Mogg tot nogtoe geen aperte onzin horen debiteren. Hij zet de zaken helder en overzichtelijk op een rijtje, zodat je er van alle kanten naar kunt kijken.’

‘Mogg huldigt inzake de anticonceptiepil vermoedelijk ongeveer eenzelfde standpunt als de Nederlandse bisschop Willem Bekkers,’ merkt Gesine op. Ze leest voor: ‘ < Legendarisch was de toespraak van bisschop Willem Bekkers, die op 21 maart 1963 de natie toesprak in het KRO programma Brandpunt: tijdens de uitzending legde hij de vraag om wel of niet anticonceptiemiddelen te gebruiken neer bij de gezinnen zelf. “Vanuit de menselijke liefde in het huwelijk (…) kunnen de gehuwden, en ook zij alleen, de vraag beantwoorden wat Gods roeping en levensopdracht voor hen concreet betekent, en welke de grootte van hun gezin moet zijn. (…) Dat is hun gewetenstaak, waarin niemand treden mag.” > Zet meneer Bekkers eens naast meneer Simonis. Wie komt er dan volgens jou het dichtste bij wat je je als een christen voorstelt? ‘

‘De anticonceptiepil gebruiken, houdt in dat je voorkomt dat er leven ontstaat,’ merkt Semanur op, ‘dus dat is geen moord. Maar, je snijdt dit onderwerp van de anticonceptiepil aan vanwege dat stuk van Bas Roetman in de Trouw van zaterdag 29 juli 2018, denk ik. In dat stuk wordt kardinaal Simonis bevraagd en die is nog steeds tegen gebruik van de pil.’
Ze pakt het katern op en leest voor: ‘  <  Anno 2018 heeft de kardinaal nog altijd geen goed woord over voor de anticonceptiepil. Deze heeft volgens hem geleid tot de ‘banalisering van de seksualiteit’: seks is de normaalste zaak van de wereld geworden. Dat is vragen om problemen, omdat het tegen de natuurwetten van de  schepping ingaat. > ‘

‘Je moet de zin ervoor lezen,’ zegt Gesine, ‘terwijl ze de krant oppakt, ‘dat vind ik zo’n typisch voorbeeld van derderangs jezuïetencasuïstiek. Hoor maar: ‘ < Simonis prijst Paulus [= paus Paulus VI] nog altijd om zijn standvastigheid in het anticonceptievraagstuk. “Iets is niet waarheid omdat de paus het zegt, maar de paus zegt het omdat het waarheid is. Door te handelen vanuit zijn eigen overtuigingen heeft hij het Petrusambt waargemaakt.” >
Dat is toch retoriek van de koude grond? Donald Trump roept tien, twintig, keer per etmaal hetzelfde. Die beweert dat hij alleen en alleen hij ware dingen beweert. Ja, ja, dat zien we gebeuren. Trump als paus. Goed voor de dames dat ze pil gebruikten alvorens sex met meneer Trump te hebben. Hoewel er een huishoudster zou zijn geweest, …. of was dat Bill Clinton? Je raakt de draad en tel kwijt bij die Amerikanen – vooral die daar op the shining hill. Whatever. John F. Kennedy was een Ierse katholiek, die uitzinnig van bil ging en het met de huwelijkse trouw niet erg nauw nam. Rees-Mogg refereert trouwens heel even aan het verschil tussen Groot Brittannië en Amerika waar het gaat om scheiden van geloof en politiek. Okay, terug naar Rees – Mogg.’

‘De man kan wél argumenteren,’ zegt Ilham met bewondering in haar stem. ‘Waarom hebben wij zulke politici niet? Vermoedelijk ligt dat – en in toenemende mate – aan het Britse onderwijs, waar elitair en duur onderwijs (Eton, Harrow, Winchester en andere posh public schools) gewoon voortbestaat, terwijl Nederlandse politici al decennia lang niets achterwege laten om ons onderwijs te eroderen en te ondermijnen. Hun motto: Geen gezeik: iedereen gelijk. Dat houdt in: even slecht onderwijs voor iedereen, waardoor degenen die van huis uit een voorsprong meekrijgen, die alleen maar uitbouwen en zodoende de maatschappelijke tweedeling bestendigen en bevorderen.’

Semanur: ‘Wat vinden jullie trouwens van de redenatie van kerkhistoricus Ton van Schaik, die ook in het Trouw-artikel ter sprake komt? Luister: ‘ < Historicus Van Schaik is het met Simonis eens dat de encycliek waardevolle elementen bevat. “Seks is handel geworden. Er is een seksindustrie, sekstoerisme, meestal in de criminele sfeer. Dat heeft  allemaal te maken met de anticonceptiepil.” > Ja hoor, de seksindustrie komt door voorbehoedmiddelen. Meneer Van Schaik gelooft blijkbaar dat het neoliberalisme een van god gegeven iets is, dat niets heeft te maken met de vermarkting, de commodificatie, van iedereen en alles. Ook van seks. Dat vind ik toch onrustbarend hoor!’

‘Ja, voor de meeste leden van de nomenklatoera, ook voor mainstreammedia, is het neoliberale economische regime vanzelfsprekend geworden,’ zegt Gesine, ‘dat regime stellen ze niet eens meer ter discussie. Dat zit bij hen helemaal tussen de oren.’

‘Inderdaad. Dat er weinig oriëntatiepunten overblijven – behalve het streven naar veel Geld en Goederen –  ben ik met meneer Simonis eens,’ zegt Ilham, ‘maar om dat helemaal op conto van het ontbreken van een godsgeloof te schrijven, is mij te kort door de bocht. Waarom zou een seculiere samenleving niet fatsoenlijk en evenwichtig kunnen functioneren?’

‘Zo lang die maatschappij tenminsten niet de ideologie van het neoliberalisme als staatsgodsdienst heeft ingesteld,’ zegt Semanur, ‘vooral gekenmerkt door dereguleren en het privatiseren van alles wat publiek is. In het laatste geval houdt fatsoen al gauw op, want dan is het: ieder voor zich. Kijk naar iemand als Donald Trump.’

Gesine wijst op de NRC: ‘Kijk, dit vind ik nou uitgesproken symptomatisch voor onze tijd. Ik bedoel de kop, in de papieren krant: < Nu even niet op vakantie naar Marokko > . Aanvankelijk dacht ik: dat is vanwege de hitte natuurlijk, maar neen, het gaat over het regime in Marokko.  Dat maakt Marokko als vakantieland eventjes onaantrekkelijk. Het politieke klimaat. Is dat niet cynisch, of ben ik nu politiek óver correct? Vakantie is het eerste waaraan men denkt.’

‘Het is zoals met goedkoop vliegen,’ meent Semanur, ‘de consument van vliegvakanties boycot een land niet vanwege het regime. Vakantie staat voorop. Net zoals die naargeestig opgeklopte berichten over de recente “deal” tussen EU-bobo Juncker en Donald Trump. De EU zou schaliegas van Amerika gaan kopen en meer sojabonen uit de VS importeren. Vanwege de geopolitiek. Om de Russen dwars te zitten.  Afgezien van de vraag of dit niet 150% fake news is: schaliegas wordt door fracking ontgonnen, wat betekent dat voor het milieu in Amerika? En al die extra tonnen sojabonen? Gaan we daarmee hier onze plofkippen doodmesten, of de melkveestapel overvoeren? Niemand die daar vraagtekens bij zet. ‘

‘Ach weet je, we worden er ongevolig voor,’ meent Ilham, ‘net als veel Amerikanen Trump-stomp aan het worden zijn. Kijk naar die foto van Reuters over landende migranten – ook in Trouw op pagina 3 en op de Reuter-site in serie te bekijken. Nog even en je kunt als toerist smartegeld claimen, wanneer er onverhoopt sloebers uit de zee naar jouw recreatie-strand komen waden.’

Gesine: ‘Tja, zou het iets uitmaken wanneer er in Afrika en Zuid-Amerika, gratis anticonceptiepillen zouden worden verstrekt. Tegen de stormachtige bevolkingsaanwas, bedoel ik. Zouden we op termijn dan minder van dit soort taferelen te zien krijgen?’

‘Op termijn, misschien,’ zegt Semanur, ‘maar vooralsnog blijven ze komen en dat is een van de redenen waarom politici als Jacob Rees-Mogg uit de EU willen. Om niet door ongekozen EU-bobo’s te worden gedwongen duizenden van deze migranten op te nemen en zondermeer toe te laten. Onder het gratuite geneuzel over de Verlichting en de Mensenrechten en zo. Terwijl het platweg gaat over falende politici, politiek broddelwerk en gebrek aan enige visie. Daar zegt Mogg ook heel zinnige dingen over. Dus goed dat er nog politici als Jacob Rees – Mogg rondlopen.’

 

 

Jacob Rees-Mogg Says That He Opposes Abortion and Same-Sex Marriage | Good Morning Britain – Published on Sep 6, 2017

Jacob Rees Mogg destroys host on her liberal bigotry  /  RobinHood UKIP /  Published on May 22, 2018


Bas Roetman
: ‘Antipil-encycliek trotseerde de tijdgeest’ in Trouw, zaterdag 26 juli 2018 / katern De verdieping

Avishai Margalit (2001): De fatsoenlijke samenleving  /  Amsterdam: Van Gennep  /  ISBN: 90-5515-244-7

 

Tourists-lie-on-a-beach-as-migrants-and-refugees-from-Syria-and-Africa-arrive.jpg

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/07/27/wel-of-niet-naar-de-rif-dit-jaar-a1611449

 

 

 

 

Comments are closed.