Feed on
Posts
Comments

‘Wat is het verschil tussen recht, rechtvaardigheid en gerechtigheid? In verband met “de affaire” rond crematorium-gigant, de VVD-voorzitter Henry Keizer, heb ik mijn pupillen de Peetvader van Mario Puzo voorgelegd,’ Willemijn haalt een dikke paperback uit haar tas en legt die op tafel. ‘Aan de hand van welke parameters moet je Keizers handelwijze beoordelen en eventueel bestraffen of belonen? Is Keizer een dief-fraudeur, een slimme zakenman, een graaier, een ladenlichter, of, in dit geval haast letterlijk: een lijkenpikker?
Heel toepasselijk begint Puzo’s verhaal met een begrafenisondernemer, zij het dat die waarschijnlijk geen crematorium bestierde. Direct aan het begin van de roman perkt Puzo aan de hand van het geval Bonasera de morele parameters in zijn wereld af. De begrafenisondernemer Amerigo Bonasera komt bij godfather Vito Corleone om wraak vragen. Zijn dochter is door een stel Amerikaanse jongelui-van-gegoede-huize aangerand en zwaar mishandeld. Bonasera is naar de rechter gestapt, die de daders veroordeelt tot drie jaar gevangenisstraf: voorwaardelijk. De jongens worden nog dezelfde dag op vrije voeten gesteld en geven de verontwaardigde vader de middelvinger. De begrafenisondernemer wendt zich tot don Vito Corleone, “voor recht en gerechtigheid. “ ’

‘Een haast symbolische straf is bij verkrachting en mishandeling tamelijk gebruikelijk hoor,’ zegt Zorah droog, ‘want Amerika is tenslotte een democratische rechtsstaat. Compleet met de Verlichting en de Beschaving en wat al niet. Dus?’

‘Ach, verkrachting, aanranding, het zijn tenslotte zwaar symbolische daden,’ zegt Siebe terwijl hij zijn filosofische gezicht trekt.

*  Vrolijkheid *

‘Het mooie van Vito Corleone is, dat uitgerekend hij het proportionaliteitsbeginsel hanteert,’ merkt Siebe op, ‘Puzo karakteriseert zijn protagonist meteen als een redelijke en rechtvaardige man, waardoor het contrast met bijvoorbeeld de hypocriete Amerikaanse senator Pat Geary haarscherp uit de verf komt. Maar ook de disproportionaliteit in de winst die een meneer Henry Keizer maakt in verhouding tot het werk dat hij daarvoor verrichtte. Dus de mafioso Vito Corleone handelt weliswaar hard, maar proportioneel en fatsoenlijk en houdt de juiste verhoudingen in de gaten, terwijl de VVD partijvoorzitter Keizer niet alleen qua lichaamsgewicht en omvang disproportioneel is, maar ook in de winsten die hij binnenharkt. Vooral door de methoden waarmee en de wijzen waarop die winsten worden gescored. En als klap op de vuurpijl: de branche! Mooie tegenstelling. Heel mooi.’

‘Nou, dat de mafiosi in de Godfather altijd fatsoenlijk handelen, vind ik een brug te ver hoor,’ protesteert Zorah, ‘de mafia parasiteert net zo goed op de kuddedieren, de massa. Ik ga Vito Corleone en zijn familie niet heilig verklaren. De mafia springt in het gat dat de rechtsstaat laat vallen. Precies zoals de politieke volksmenners de leemte uitbaten die de reguliere politiek laten ontstaan. Zo is de mafia op Sicilië ook ontstaan en de mentaliteit, de frame of mind is min of meer een eigen leven gaan leiden en is verfijnd door slimme manipulators, entrepreneurs in macht. Compleet met een mission statement gebaseerd op bloedbroederschap en zwijgplicht (omertá) en een stevige ontmoediging op opting out. Eenmaal lid-werknemer, kom je er niet meer uit of af. Alleen tussen vier plankjes, met een kogelgat in je achterhoofd. Wat een gezellige club, nietwaar.’

‘Met de Italiaanse emigranten kwam die mentaliteit mee naar Amerika,’ zegt Willemijn, ‘want je kunt mensen uit een culturele omgeving halen, maar je kunt niet de cultuur uit de mensen snijden. Kijk maar naar de migranten die nu Europa overlopen. Sterker nog: vergelijk de inburgering van de Italo-Amerikanen met die van de Turken en Marokkanen bij ons. Dat zijn moeizame en kwetsbare processen, die door politici worden gebagatelliseerd omdat ze zo nodig willen scoren.’

‘Okay, okay,’ zegt Siebe, ‘in Italië heeft een politicus als Silvio Berlusconi die mentaliteit toch heel profijtelijk kunnen uitbaten. Ik denk dat aan Giulio Andreotti ook een luchtje zat. Okay, maar terug naar Henry Keizer en de poldermafia in Nederland.’

‘Senator Pat Geary is net zo goed een verkrachter,’ meent Willemijn, ‘hij verkracht niet alleen het recht, maar ook naamloze weerloze vrouwen. Die vrouwen huurt hij weliswaar, maar de machtsverhoudingen zijn dermate asymmetrisch dat de handel neerkomt op beschamend onfatsoen en schrijnend misbruik.’

‘In de wereld van Vito Corleone is vooral reputatie van vitaal belang,’ zegt Zorah, ‘een man-van-eer (uomo di rispetto) houdt zich aan zijn woord en is loyaal jegens familie en vrienden en ook genadeloos als het moet. Voor Vito  en Michael Corleone is de schuinsmarcherende WASP Pat Geary een infamia. De Corleones maken deel uit van een Gemeinschaft en Imagined Community tegelijkertijd, terwijl wij in een steeds anoniemer Gesellschaft leven. De EU zou een imagined community hebben moeten zijn, maar de carrière-politici zijn er niet in geslaagd die te smeden. Integendeel! Iemand als Henry Keizer is hooguit instrumenteel bekend binnen zijn VVD-kring en zal zich van de weeromstuit aan de mores van die kring oriënteren.’

‘Nou ja, mores, mores, handelingscenario’s vind ik voor die luitjes al zwaar genoeg hoor,’ zegt Siebe. ‘Mores, dat is voor die levensvormen vééél te hoog gegrepen, zeg. Daar komen moraal en ethiek bij te pas. Pfff, kom nou toch, da’s voor die lui niet te tillen joh.’

Willemijn: ‘Als je wereldberoemd bent in de VVD is je kostje gekocht hoor. Wat vinden jullie van: “Met een opgewarmd lijk, ben je de Keizer te rijk.” Dat lijkt me een íjzersterke wervende slogan voor Keizers Crematoria.’

‘Wilt u sjiek en scherp geprijsd in zak en as? Dan komen Keizers crematoria goed te pas! We kunnen een prijsvraag uitschrijven,’ meent Zorah en ze declameert: ‘ “Ieder morbide moratorium, begint en eindigt in Keizers crematorium. ” Nou zo kan ‘ie wel weer even.’

‘Een slechte reputatie is vandaag voor een bankier en een politicus eerder een asset dan een liability,’ meent Siebe. ‘Zo’n moreel misgebakken type kun je immers om een boodschap sturen, is de gedachte. Iemand die zijn vader de keel doorsnijdt voor een fles jajem en zijn moeder en zusters verhuurt of verkoopt aan een haremhouder.
Dus meneer Henry Keizer zou zich met deze affaire best eens op profijtelijke wijze in de kijkert gespeeld kunnen hebben bij de VVD talent scouts. Die zijn altijd on the prowl voor vers talent met roofdier-trekjes. Daarnaast is de man door zijn crematoriumketen in staat om vouchers en (kwantum-)kortingen uit de delen – aan zakenrelaties bijvoorbeeld. Giga-kortingen bij familie-crematie en wij vriezen uw dierbaren desnoods jaren in, zodat u op een u welgevallig tijdstip – als de wind goed staat – en masse de pijp uit kunt. Ik raak helemaal op dreef zeg. Wat een inspirerende man, en wat een goeie handel heeft ‘ie.’

‘Toegegeven,’ zegt Zorah zuinigjes, ‘in de politiek zijn er genoeg-lijken-in-de-kast, dus zal Keizer vast niet over omzet te klagen hebben. Ik wed dat ze in de rij staan om in te tekenen.’

Willemijn grinnikt: ‘Juist. Een moral community noem ik de wereld van Puzo/Corleone maar. Neoliberalisme bevordert daarentegen een instrumentele a-morele maatschappij, waarin je met elkaar handelt op basis van boter bij de vis, meteen afrekenen alstublieft. Amerigo Bonasera vraagt aan il patino, de peetvader, om de aanranders van zijn dochter om te leggen en Vito antwoordt dat Bonasera’s dochter nog leeft, dus dat het doden van de jongelui disproportioneel zou zijn. Hij zorgt er echter voor dat ze flink te grazen worden genomen en misschien zelfs levenslang invalide worden gemept.’

‘Hetgeen mijn gevoel voor rechtvaardigheid volledig gerust stelde,’ merkt Siebe op, ‘want het zal mijn zus of dochter maar wezen …. Voor gerechtigheid ga je naar don Vito, voor recht ga je naar de officiële rechter. Zo werkt dat.’

‘Nou ja,’ zegt Willemijn schouderophalend, ‘en wat levert de zogenaamde echte rechter je dan? Gerechtigheid? Dat denk ik werkelijk niet hoor. Zo naïef ben ik al lang niet meer.’

‘Vito Corleone houdt er ook rekening mee dat de daders die Bonasera gestraft wil zien, tot een ander moreel universum horen dan de Italianen,’ zegt Zorah, ‘de eer van een vrouw, echtgenote, dochter of moeder, wordt anders gewogen in de WASP-samenleving dan in die van de Amerikaanse Italianen. De eer van niet-WASP-vrouwen al helemaal. Dat betrekt Vito Corleone allemaal in zijn afweging.’

‘Precies,’ valt Willemijn bij, ‘want Vito Corleone wil ingeburgerd raken en beseft terdege dat zoiets niet in een of twee generaties lukt. Zelfs al zijn ze blanke tweederangs-Europeanen en niet zwart. Ze zijn katholiek, dat weer wel. Zo’n personage als senator Pat Geary laat zien dat de WASPs met opgetrokken neus naar de grease balls en gamba’s kijken en alleen met ze omgaan als het zakelijk-financieel winst oplevert.’

‘Terwijl meneer Geary de katjes onzindelijk in het donker knijpt,’ zegt Siebe grijnzend, ‘en dat wordt hem dan ook fataal.’

‘Zelfs als Michael als gedecoreerde oorlogsheld terug komt en met de “aristocratische” Kay Adams trouwt, blijven ze in de ogen van lieden als Geary, geen echte Amerikanen. Obama werd echt niet alleen als zieke grap voortdurend gesard met de vraag naar zijn geboortecertificaat. De Godfather is een boek met veel lagen en erg leerzaam om veel problemen waar wij hier en nu mee kampen, aan te illustreren.’

Zorah: ‘De beste vocabulaire in het geval van de VVD’er Keizer en andere politici-bestuurders die zich misdragen zonder een strafbaar feit te plegen, is die van het fatsoen. Zoals onder anderen door de filosoof Avishai Margalit gemunt.’

Hear! Hear! 

‘Daarom dat die VVD-meneer Henry Keizer in alle gemoedsrust een integriteits onderzoek naar zijn “goede deal” met de crematoria-keten kan vragen en het resultaat afwachten,’ zegt Willemijn. ‘Meneer Keizer heeft niks  verkeerds gedaan en binnen de kaders van de wet gehandeld. Die juridisch-financiële kaders en speelruimte moet je wel kennen om er maximaal gebruik van te kunnen maken. Maar tja, wij hebben met ons allen democratisch besloten dat het inrichten van een dergelijk rechtssysteem, nou ja soort van rechtssysteem, goed is voor de economie. Daarom stoppen we falende bankiers ook steeds opnieuw miljarden aan belastinggeld toe, want zij zorgen tenslotte voor onze welvaart en houden de wereldvrede in gaten. Dat gaat geloof ik in een moeite door.’

‘Én de opwarming van onze planeet!’ roept Siebe. ‘Bankiers zijn toffe peren, man! Waarom toch die hetze tegen bankiers? Bijna iedere Zwitser is bankier, of horlogemaker, daar is de lucht zindelijk en zuiver en daar rijden de treinen gegarandeerd op tijd!’

* Vrolijkheid *

Willemijn: ‘Ja, ja, natuurlijk. Het Zwitserleven gevoel. Daar heb ik over gehoord, voor de happy few. Ik wed dat alle bankiers voor het integreren van referenda in onze politiek-bestuurlijke structuur zijn.’

Siebe valt haar in de rede: ‘Bankiers en steile, stramme, gristenmenschen, bedoel je.’

Willemijn: ‘Je zegt het, maar niet heus natuurlijk. Referenda zijn bij de regenten, die goed garen spinnen bij deze politiek-financiële infrastructuur, uit den boze. Referenda kunnen de massamens immers verheffen, door hem te nopen zich te verdiepen in de politici en hun politiek. Dat willen de regenten helemaal niet. Stel je voor, Jan met de pet die gaat nadenken en zich verdiepen in de werking van het mechanisme waardoor hij keer op keer op zijn gezicht gaat, terwijl de bankiers en hun politieke handlangers er almaar beter van worden. De politiek-bestuurlijke biotoop is allergisch voor alleen al het woord: referendum.’

‘Alleen linkse extremisten zijn er voor om het referendum in de politieke structuur te integreren, ‘zegt Siebe terwijl hij een vette knipoog produceert, ‘zoals de Zwitsers bijvoorbeeld. De Zwitsers zijn rabiate linkse rakkers die al heel lang het referendum hanteren als organiek onderdeel van hun democratische rechtsstaat.’

‘Oóóóóh,’ zegt Willemijn met een klein stemmetje, ‘dáárom mogen de Zwitsers natuurlijk niet in de EU en geen euro. Nou snap ik het eindelijk. Nou, die linkse Zwitsers boffen maar hoor. Geen euro en geen azc’s, alleen fatsoenlijke witte chocolade maken en nette koekoeksklokken exporteren. Wat een weelde toch, zo’n proper land. Maarrre …. de Zwitsers stemmen dus bijvoorbeeld per referendum consequent tégen het onbeperkt binnenlaten van vluchtmigranten en andere vreemdelingen. Ik dacht altijd dat alleen ultra rechtse mensen dat doen, zoals Marine le Pen en onze Geert ….?’

‘Ja, je hebt gelijk,’ zegt Siebe met een gewichtig gezicht, ‘het is best verwarrend hoor, dat onderscheid in links en rechts en populist en democraat. De politieke pipo’s en hun media-mensen maken er naar believen gebruik van en plakken etiketten zoals het hun uitkomt. In ieder geval hebben de Zwitsers de koorden van vele beurzen in handen en beheren zij miljarden aan gelden en legio nummer-rekeningen. Van wie die rekeningen allemaal zijn? Daar kunnen we enkel over speculeren, maar dat Zwitserland door de Brusselse bobo’s (en de Amerikaanse bovenbazen) tamelijk ongemoeid wordt gelaten, geeft mij in elk geval te denken.’

‘Zou die Franse minister Jérôme Cahuzac echt niet de enige zijn met zo’n geheime Zwitserse rekening? ‘ vraagt Willemijn met een angstig stemmetje. ‘Ze zijn toch niet allemaal corrupt? President Hollande ging tenslotte ook achter op een Solex naar zijn maîtresse, en niet met de staatsbolide-met-chauffeur, zoals in Nederland een PvdA-bobo deed? Ik bedoel, dat bewijst toch dat Hollande kostenbewust was en niet met belastinggeld smeet?’

*  Vrolijkheid *

‘Zwitserland produceert en exporteert vooral een flink stuk steeds groter wordende kloof tussen arbeidsinkomsten en rendementen uit vermogens,’ zegt Zorah grinnikend, ‘en daar betalen ze nooit belasting over want niemand kan dat product zien, ruiken of voelen. Maar het wordt wel degelijk gefabriceerd, en hoé! De Zwitsers zijn kampioen in het fabrieken van toxic assets in allerlei soorten, maten en modaliteiten. Een reuk- en smakeloos soort gifgas. Als je het merkt, is het te laat en ben je er geweest. Rijp voor de ovens van Keizers crematoria.’

‘Maar meneer Henry Keizer is toch niet links hè?!’ vraagt Willemijn geschrokken, ‘die is toch bij de VVD?’

‘Neen, meneer Keizer is volgens mij niet links,’ beaamt Siebe, ‘en de meneren Buma van het CDA en Pechtold van D66 zijn dat evenmin.’

‘Ooooh, gelukkig maar,’ zegt Willemijn terwijl ze een diepe zucht slaakt‘anders zou ik het helemaal niet meer weten hoor, dan raak ik mijn oriëntatiekluts kwijt. Enne, meneer Jesse Klaver van Groen Links dan? Is die meneer links?’

‘Meneer Klaver is vooral groen,’ zegt Siebe op onderwijzerstoon, ‘daarom heet hij ook Klaver. Dat lijkt me logisch. Toch? Anders zou hij nooit met de meneren Rutte, Buma en Pechtold confereren over collaboreren in een nieuw neo-liberaal kabinet. Alleen als je heel erg groen bent, doe je zoiets. Hou me ten goede hoor, maar zo kijk ik er tegenwoordig tegenaan.’

‘Wat een geruststelling,’ zegt Willemijn, ‘dank je wel hoor. Gelukkig dat meneer Johan Remkes voorzitter is van de Staatscommissie die onze democratie diepgaand op toekomstbestendigheid onderzoekt. De juiste persoon op de juiste plaats hoor. Die meneer is net als meneer Keizer van de VVD, dus die gaat vast geen referendum introduceren. Hè, was me dat even schrikken zeg!’

* Grote Vrolijkheid en verse koffie met croissants *

‘Sneu voor meneer Klaver dat zijn moeder zo jong is gestorven,’ zegt Willemijn, ‘en dan precies nu, nu haar zoon met belangrijke coalitieonderhandelingen bezig is.’ Ze slaakt een zucht: ‘Maar dat heeft niks met meneer Henry Keizer te maken, natuurlijk.’

Zorah zegt tegen Siebe: ‘De moordenaars van Pim Fortuyn en Theo van Gogh zijn anders gepakt en ondergaan hun gerechte straf hoor.’

‘Hm,’ antwoordt Siebe, ‘ik bezie het toch ietsje praktischer en dan zie je dat het aanhoudend publiekelijk uitschelden van bepaalde bevolkingsgroepen voor bijvoorbeeld geitenneuker is gestopt en dat politici die zich ultra-kritisch uitlaten over bepaalde bevolkingsgroepen, in naam van de vrijheid van meningsuiting, dag en nacht beveiliging op staatskosten genieten. Dat laatste hoort volgens mij zelfs tot het sex appeal van hun politieke product, dus, mwah ….. de methode Vito Coleone werkt in sommige situaties volgens mij patent effectief. Dit moet je niet openlijk op het marktplein roepen, want dan word je natuurlijk gepakt, gegeseld bij de dorpspomp, en in pek met veren gerold.’

‘Dat de mafia effectief werkt, ben ik zeker geneigd te geloven,‘ zegt Willemijn, ‘want toen de gebroeders Kennedy zich niet aan hun kant van de afspraak hielden, werden ze geneutraliseerd en ik weet nog steeds niet wie achter die moorden zit. Oswald en Sirhan zijn de gesjochte schlemielen, meer niet. Wanneer een mafioso zich te buiten gaat en de juiste maatgeving uit het oog verliest, wordt hij als een business hazard geliquideerd. Tenslotte gaan de zaken voor.’

‘Daarom dat meneer Keizer misschien zal moeten terugtreden als voorzitter van de neoliberale club,’ meent Siebe, ‘maar die miljoenen die hij legaal binnen harkte, hoeft hij van zijn never-nooit-niet terug te geven. Stel je voor! Dat zou het einde van onze Westerse Beschaving en de Democratische Rechtsstaat betekenen!’

Willemijn begint te lachen en zegt: ‘Enkele van mijn pupillen formuleerden het zo, dat vermoedelijk vanuit het Zuid-Franse Apalachin – de villa van VVD’er  Ben Verwaayen – een boodschap wordt gestuurd dat Henry Keizer in de coulissen moet, want de belangen die Rutte en zijn kornuiten als integere volksvertegenwoordigers moeten behartigen, zullen te groot zijn om daar iemand als Keizer tussendoor te laten fietsen. Zoiets hadden de jongelui bedacht. Puur speelse speculatie natuurlijk.’

‘Misschien nog het meest cynisch vind ik dat uit die ingezonden brief van Hilda Pater uit Zegge (Volkskrant 29 april) blijkt dat de rassocialisten vermoedelijk van nature slachtoffer zijn, ‘ vindt Zorah,’een moeder uit een socialistisch nest legt ruim 90 jaar enkele tientjes per jaar in bij de begrafenisonderneming die uiteindelijk door de VVD’er Keizer wordt gescored en zij krijgt na overlijden 70,34 euro voor de begrafenis of crematie. Daar is qua rechtsgeldigheid waarschijnlijk geen speld tussen te krijgen, maar is het ook rechtvaardig? Moeder Pater wordt naar mijn gevoel hoogst onfatsoenlijk behandeld en vernederd. De struikrovers zeggen haar grijnzend dat alles wettelijk waterdicht in orde is, maar iedereen voelt op zijn klompen aan dat dit van geen kant deugt.’

‘Ach,’ zegt Willemijn, ‘wat kan die moeder van Hilda Pater nou beginnen tegen een Henry Keizer? Zij kan zich niet tot een Vito Corleone wenden om genoegdoening. De weduwe Anita Colombo kon naar Vito Corleone en die corrigeerde de huisjesmelker Roberto. De moeder van Hilda Pater is afhankelijk van anonieme regels en wetten waarvan ze het bestaan niet eens weet. Zoals Henry Keizer zijn klantjes bedot, zo heeft Samsom de PvdA bedot en alle andere kiezers die op hem stemden. Net als bij Keizer gebeurde het bedotten door Samsom clean en legaal.’

‘Die leden van dat begrafenisfonds zijn slachtoffer van de neoliberalen, dan,’ meent Siebe, ’dat slachtofferschap zet zich blijkbaar van generatie op generatie voort. De voorlaatste verkiezingen stemden zij waarschijnlijk massaal op de nep-sociaaldemocraat Diederik Samsom en die levert hen, samen met PvdA-kroonprins Lodewijk Asscher, glashard uit aan de VVD’ers. De enige sanctie die de gesjochte kiezer heeft, is de PvdA zetelverlies bezorgen. Of dat nu zo’n effectief middel is? Ik betwijfel het. Die vogels hebben al lang een andere neten-baan.’

‘En nu is de PvdA-propagandamachine bezig om het merk te herpositioneren,’ zegt Willemijn grinnikend, ‘waartoe ze recent een larmoyant verhaal in heeft gestoken bij de krant, over een Diederik Samsom die bij Lodewijk Asscher zou hebben gesoebat om zich niet kandidaat te stellen als partij-bobo, want Samsom wilde zo graag zijn karwei afmaken.’

Siebe slaakt een zucht en zegt schouderophalend: ‘Alsof dat er iéts toe doet! Feit is dat Asscher net zo goed doodleuk collaboreert en demissionair vicepremier onder Rutte is en dat hij net nog de VVD ter wille was met het bekorten van het drie jaar verplicht doorbetalen van zieke werknemers door de werkgevers. Asscher heeft donders goed door aan welke kant zijn boterham beboterd is. Logisch ook, zeker in deze tijd, want wat hebben die socialistische sukkels, wat heeft dat suffe stemvee, hem nou te bieden? Hij heeft zijn vaste lasten en straks drie studerende zoons en hij paradeert graag als intellectueel op internationale podia. Daarvoor is hij met medewerking van de VVD vele malen beter af dan met die miezerige stem van een verlopen sociaaldemocraat, eens per vier jaar.’

‘Als ik Asschers negeren van de wet (met het onwettig uitbetalen van de uitkeringen aan illegale Israëlische kolonisten), vergelijk met het graaien van VVD’er Henry Keizer, dan zit Asscher toch wel iets fouter dan Keizer,’ vindt Zorah, ‘want Keizer blijft al met al creatief binnen de wettelijke kaders.  Tja, wie blijven er nog over, als je naar bonafide politici zoekt?’

‘Ben ik helemaal met je eens,’ zegt Willemijn knikkend, ’er zit nóg een kant aan de handel en wandel van meneer Henry Keizer: hij toont aan dat het systeem dat momenteel vigeert, de afstand tussen inkomen uit arbeid en winsten uit vermogen, wel degelijk vergroot. Keizer heeft geen arbeidsprestatie geleverd om toch miljoenen binnen te harken. Die moeder van mevrouw Pater uit Zegge, vond het een schande om geen begrafenisverzekering te hebben en ze stortte braaf jarenlang haar geldje in een bedrijf dat tenslotte in de schoot van een slimme kapitalist belandt, die handig gebruik maakt van de wetten en regels die gelden in onze Democratische rechtsstaat. Als dat niet bizar is, weet ik het niet.’

‘Keizer illustreert tevens een vorm van identiteits-politiek,’ zegt Zorah, ‘hij handelde immers onder verschillende identiteiten in deze deal. Hij had steeds een andere pet op, was steeds iemand anders: koper, adviseur, verkoper, eigenaar, wie kan door de bomen het bos nog zien?’

‘Hear, hear!’ roept Siebe. ‘Eén observatie in de column van Bas Heijne over deze soap vind ik cruciaal: de journalisten hadden niet naar binnen moeten gaan, toen de jongens van FTM de toegang werd geweigerd. NRC-redacteur Peter Vandermeersch vindt van wel, maar dat vind ik lariekoek. Vooral omdat aan alle kanten duidelijk was en is dat VVD’er Henry Keizer in wettelijke zin, hoogstwaarschijnlijk geen overtreding ten laste kan worden gelegd. Om dát nog eens aan de lezer uit te gaan leggen, verpakt in verontwaardiging, dat vindt ik pover. Op die manier biedt je struikrovers als Keizer een platform en dat moet je natuurlijk vooral niet doen.
Stel dan liever het systeem overtuigend en aanhoudend aan de kaak, dit perfide systeem dat het soort gedrag als van een meneer Keizer bevordert, uitlokt en beloont. Kijk, dan zou je pas toegevoerde waarde hebben als journalist.’

‘Ik heb Heijne nergens gelezen over de “deals” van Asscher met de illegale Israëlische kolonisten,’ zegt Zorah, ‘maar over de VVD’er Keizer schrijft hij wel een verontwaardigde column.’

‘Wat het journaille aangaat: natuurlijk, die hadden die nieuwsconferentie van Keizer moeten boycotten. Dat zou een statement zijn geweest,’ zegt Willemijn. ‘Als het om management buy-outs gaat, ritselt het zeker in de VVD van de experts. Een paar telefoontjes naar de partners van een Melanie Schultz of Edith Schippers bijvoorbeeld, en je bent meteen een stuk wijzer hoe je er nog wijzer van kunt worden. Ik noem zo maar twee namen van kanjers hoor.’

‘Enfin,’ zegt Zorah, ‘the show will go on and on and on …. Totdat…. Tja, totdat wat eigenlijk?’ Ze gaat rechtop zitten en roept: ‘Trouwens! Ik heb op Politico een stuk over vice president Jo Biden gelezen. Hij roept de Democraten op zich te bezinnen op hun kernwaarden. Dát is pas een strategie om je kandidaatstelling als toekomstig Amerikaans president te initiëren! Niet die tenenkrommende kleffe  klaagzangen van deze PvdA’ers.’

‘Een degelijk en goed artikel,’  zegt Siebe, ‘alleen vind ik het weer rááár dat ook de Amerikaanse Democraten geen voordeel kunnen behalen aan het feit dat de Reps iemand als Trump in het Witte Huis hebben zitten. Dat vind ik uitermate vreemd. Er moeten toch genoeg Democratische alternatieven zijn om Trump mee te contrasteren. Ik hoor en zie er niets van: doodse stilte en hooguit reactief meedeinen met de golven die Trump veroorzaakt.
In Nederland zie je hetzelfde. De SP, nou ja, wat moet ik daar nog over zeggen? De PvdA-bobo’s zijn verwikkeld in een schaduwgevecht met elkaar om een mooie plek op de apenrots en Groen Links lijkt zich gretig in het pak te laten naaien door de VVD, dat wil zeggen: Rutte in combi met Buma (CDA) en Pechtold (D66). Ik snap er niets van.’

 

 

Eric Smit & Kim van Keken: ‘De zaak Henry Keizer: een overzicht’ / Follow the Money (27 april 2017)

John Rawls (2003): Justice as Fairness. A Restatement / Editor: Erin Kelly / ISBN: 0-674-00511-2

Michael J. Sandel (2009): Justice. What’s the Right Thing to do?  / Penguin Books / ISBN: 978 0 141 04133 9

Avishai Margalit (1996): De fatsoenlijke samenleving  /    ISBN: 978-90-5515-244-5

 

 

Comments are closed.