Feed on
Posts
Comments

‘Waarom zou je in hemelsnaam meedoen aan het referendum op 21 maart 2018 over wel/geen sleepwet, als je toch al weet dat de geheime diensten je, ons, zullen blijven afluisteren en begluren zoals ze nu vast ook al doen? Is dit referendum over de Wiv (de Sleepwet), niet de zoveelste wassen neus die we ons zelf voor de zoveelste maal laten opzetten en aanmeten door de Haagse nomenklatoera. We krijgen een illusie van een illusie van een waan (homeopathischer verdunnen kan niet) voorgetoverd, dat we bij de politici iets in de melk te brokkelen hebben. Denk je heus, dat zelfs wanneer we middels een bindend referendum NEEN tegen die wet zouden kunnen zeggen, dat we dan niet meer zouden worden begluurd en afgeluisterd?

Dat afluisteren en begluren gebeurt immers voor onze eigen bestwil en veiligheid. Daarom blijft de nomenklatoera horden vluchtmigranten – onder wie zich ongetwijfeld velen bevinden die een veiligheidsrisico vormen voor ons – binnenlaten en daarom blijven ze vanuit Den Haag, Berlijn, Brussel, Washington enzovoort, Rusland treiteren en provoceren, zodat Putin als de hackende boeman kan blijven figureren. Het ons afluisteren en begluren is noodzakelijk als veiligheidsmaatregel in ons belang, tegen de fundamentalistische terroristen en de nepnieuws producerende Russen. Daar is geen speld tussen te krijgen. Toch?’

‘Na het lezen van de “instructies” die de alfa-pipo’s & – bimbo’s van de nomenklatoera volgens de NRC hebben gekregen, zou ik alleen maar geneigd zijn inderdaad nog vaster overtuigd te raken van wat je hierboven zegt. Instructies! Aan lieden die zonder last, ruggelings zelfstandig dienen te beslissen. Sorry, ik begin nu al te koeterwaalsen, want de regering spreekt weliswaar met vele tongen, maar met slechts één mond. Dat is een belangrijke nuance.’

‘Dat moet wel een hele grote mond zijn, want er zijn momenteel 16 ministers en 8 staatssecretarissen, dus bij elkaar minstens 24 tongen,’ merkt Mohammad droog op. ‘De keren dat zo’n iemand met dubbele tong spreekt, laat ik maar even buiten beschouwing, maar dat zal niet zelden zijn. Ze zullen een grotere kaasstolp moeten bestellen. Zeker geen tiny houses dus.’

Rinne: ‘Vreemd dat de SGP-fundi’s van Kees Staaij niet tot deze dappere club zijn toegetreden, “want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het. Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf …. “ (1. Korintiërs 14). Me dunkt zeg, Rutte III heeft maar liefst 25 tongen in de aanbieding, zo’n kabinet kan qua tongval voor de SGP niet stuk, zou’k zeggen. Zou die meneer Staaij misschien op zijn mondje zijn gevallen, bij het schaatsen wellicht?’

Lieke is van mening dat de zogenaamde instructies die de NRC vanwege de VVD-voorlichtingsdienst (dat wil zeggen: het Ministerie van BiZa) heeft ontvangen, een voorbeeld van slecht nepnieuws zijn. Ze leest voor: ‘ “Zeg allereerst dat de wet „helpt ons land veilig te houden en de Nederlandse militairen die op missie zijn, beschermt”. Vertel ook dat de bestaande wetgeving „uit de vorige eeuw stamt” en bijna alle communicatie nu over internetkabels gaat, die „de professionals” van de veiligheidsdiensten nog niet makkelijk kunnen aftappen. En als mensen bezorgd zijn over hun privacy, zeg dan dat de diensten „totaal niet geïnteresseerd zijn in informatie van of over onschuldige burgers”.
Welke weldenkende persoon zou deze kletskoek willen debiteren? Zelfs deze bewindslieden van Rutte III zijn daar volgens mij net iets te intelligent voor, maar misschien maak ik me schuldig aan wanhopig wensdenken. Dit is van overheidswege verspreid nepnieuws – aan de media – om ons op het verkeerde been te zetten! Wat een slechte show zeg!’

Mohammad zegt met een brede grijns: ‘De nomenklatoera heeft deze info niet eens meer gelekt, of het zich laten ontfutselen op een Watergate-like manier, om de schijn nog een béétje op te houden, maar gewoon verstrekt.’ Hij leest voor: ‘ “Deze citaten komen uit een interne instructie over de inlichtingenwet, die aan NRC is verstrekt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft deze ‘kernboodschap’ (170 woorden) onlangs verspreid onder alle bewindslieden van het kabinet-Rutte III.” Tja, de voorlichting loopt niet met u mee tot aan het ravijn, maar springt met de luitjes mee in het ravijn! Inderdaad, een zwakke vertoning. Tegen deze wiv stemmen, heeft misschien één voordeel: je wrijft het de spionagediensten in dat ze volgens ons heel snel onwenselijk bezig zijn. Want afluisteren en gluren, zullen ze blijven doen. Stem je vóór, dan geef je een blanco cheque af aan een rupsje-nooit-genoeg, dat ze waarschijnlijk wel ziet vliegen, maar zelf nooit vlinder wordt. Het blijft een veelvraatzuchtige rups. Kijk maar naar die nare drones, die zich spontaan lijken te vermenigvuldigen. Net fruitvliegjes. En dúúr, dúúr dat de krengen zijn! Natuurlijk, want tenslotte moeten de wapenfabrikanten hun rendementen en megawinsten scoren.
Met een vóór-stem geef je ook het verkeerde signaal aan de nomenklatoera, die onze veiligheid bewust aan risico’s blootstelt en in de waagschaal stelt, met zijn migratie-wanbeleid en het nodeloos provoceren van Rusland. De hele poppenkastenrij rond Russisch nepnieuws is doodleuk in de plaats gesteld voor de MH17-soap, met het oogmerk een vijand en boeman in stand te houden.’

Rinne: ‘Laten we liever vanaf de kleuterschool Russisch leren – en Chinees misschien maar in een moeite door – want Rusland blijft daar in ieder geval de komende tijd geografisch gewoon liggen hoor. Misschien sneu voor de geopolitieke grootheidswanen van de nomenklatoera, maar vooralsnog een feit. Tenzij er binnenkort spontaan aardplateaus gaan schuiven en continenten aan het migreren slaan.’

‘Waarom moeten er zo nodig Nederlandse militairen op missies?’ vraagt Willemijn zich af, ‘die missies kweken alleen meer terroristen en als je volwassen en vrolijk vertier wilt, dan kun je net zo goed bij Oxfam of Novib of een andere toko met nobel mission statement terecht.  Keuze te over voor sexfestijnen-op-een-prikkie en ander geglobaliseerd grabbel- en graaiwerk. En dan die smoes over wetgeving uit de vorige eeuw. Die wetten kunnen alleen maar beter zijn dan de huidige wetgeving, of de wetgeving die gaat komen (getuige bijvoorbeeld de wetten waarover nu de heisa rond de nepreferenda heerst). Als de zogenaamde professionals van de veiligheidsdiensten de internetkabels nog niet kunnen aftappen, zijn het zielige hampelmannen, stumpers, die we zeker niet legitiem nog meer bevoegdheden moeten willen geven. Alsof de Mosad onze kabels niet al lang aftapt, of anderszins contamineert. Wat een potsierlijke pot leuterthee is dit toch weer. De manier waarop ons dit wordt gevoerd, vind ik ronduit tenenkrommend. Jammerlijk. Ze zijn daar onder die Haagse kaasstolp blijkbaar aan het eind van hun creatieve Latijn? Of wil geen reclamebureau meer voor ze werken? Dat zou me niet verwonderen, want als je zulke treurige trijf moet verpakken en verkopen, nou dan kun je beter die spreekwoordelijke ijskasten aan de spreekwoordelijke Eskimo’s slijten.’

‘Is dit bedoeld als een nudge?’ vraagt Rinne die voorleest: ‘ ” Een felle campagne over de wet is in Den Haag nog niet losgebarsten. Het kabinet wacht tot het laatste moment met campagne voeren. Dat is een bewuste strategie, zegt directeur communicatie Ivo Hommes van Binnenlandse Zaken, die de campagne leidt: „Het is onze inschatting dat kiezers pas dicht op verkiezingsdag bepalen wat ze gaan doen.” Moeten de kiezers na dit gelezen te hebben, pas op het laatste ogenblik bepalen wat ze gaan doen, of weten veel kiezers dat nu al? Misschien waren ze al lang niet van plan om te gaan stemmen, omdat ze weten dat ze toch gewoon zullen blijven worden afgeluisterd en begluurd.’

‘Om ons te motiveren JA te stemmen, verklapt deze Voorlichting dat de meeste kaasstolpers vóór zijn. Maar dan stem je als burger toch juist tegen?!’ roept Willemijn vrolijk. Ze leest voor: ‘ ” De inlichtingenwet kan rekenen op steun van een ruime Kamermeerderheid: 112 van de 150 zetels. Een garantie op een ‘ja’ is dat geenszins: zowel de Europese Grondwet (weggestemd per referendum in 2005) als het Oekraïne-verdrag (weggestemd in 2016) werden door verreweg de meeste partijen gesteund.” ‘
Willemijn kijkt vragend rond en zegt triomfantelijk: ‘Wij burgers, wij begrijpen die ons vertegenwoordigende Kamerleden gewoon niet, want wij stemden tegen zowel de Europese Grondwet als het Oekraïne-verdrag, daarom schaft de nomenklatoera het referendum maar af, want wij begrijpen er toch helemaal niets van.’ Ze begint te schaterlachen. ‘Wat een land en wat een prachtige verlichte democratie hebben we toch, en wat kiezen we altijd de besten als Volksvertegenwoordigers. Wij, wij hebben heus niet, zoals die suffe Zwitsers, een referendum nodig. Wij zitten lekker in de EU en wij hebben de euro. Die domme Zwitsers niet!’

Wir schaffen das! Nein, besser noch: Wir schaffen das ab! Zo is het maar net. Die Zwitsers verstaan helemaal geen HoogDuits.

‘Arme Zwitsers,’ verzucht Lieke, ‘ze willen dolgraag bij de EU, maar dan moeten ze van Brussel eerst het aantal bergen in Zwitserland tenminste halveren en drastisch verlagen, omwille van het level playing field, en ze moeten bezuinigen op jodelen. Ze mogen als EU-lid nog maar tien minuten per jaar per Zwitser-boven-de-25 uit volle borst jodelen vanaf verlaagde bergtoppen. Dat is toch geen leven! O ja, en de Zwitserse franc moet worden ingeruild tegen een euro van melkchocolade. Weg met de harde Zwitserse valuta!’

‘Zwitserland komt van z’n leven niet in de EU,’ zegt Willemijn stellig, ‘want waar moet de nomenklatoera al zijn vele geld parkeren als er net over de Alpen geen veilige cijferrekeningen zijn en verdorven vermogensbeheerders er geen kantoor kunnen houden?’

Willem Tell heeft getwitterd dat hij faliekant tegen iedere vorm van incorporatie van zijn Helvetia in die rampzalige EU is. Hij heeft gedreigd terug te komen, om eventueel de nodige appeltjes met respectieve labbekakken te schillen. Hoe meneer Tell appeltjes pleegt te schillen, dat weet iedere Zwitser.’

‘Zou zelfs Gert-Jan Segers van de CU beginnen met jokkebrokken?’ vraagt Rinne, ‘het staat in de NRC: “Volgens CU-leider Gert-Jan Segers is er binnen de coalitie niet gesproken over de campagne: „We hebben geen strijdplan om deze wet te verdedigen.” Segers is naar eigen zeggen „nog nooit” op straat aangesproken over de inlichtingenwet.” Worden we geacht dit te geloven?’

‘Meneer Segers schijnt wel heus en echt in Egypte gewoond te hebben,’ zegt Mohammad, ‘dat werd door Arjen Lubach bevestigd en ik geloof die Lubach voorlopig wel.’

‘De brave Gert-Jan heeft simpelweg een career switch uitgehaald,’ beweert Rinne, ‘van de vleespotten van Egypte, naar de vleespotten van Den Haag. Beginselvaste man hoor, dat moet je ‘m nageven. Heel anders dan die gladde Arie Slob. De paling in het paradijs.’

‘Mensen, deze wet komt uit de koker van een heuse PvdA’er,’ roept Willemijn, ‘te weten ome Roon Plasterk. Die kanjer is heus niet van de straat hoor. Het is maar dat je het weet!’

‘Gelukkig zijn de FvD’ers reuze enthousiast over het ophanden zijnde circus,’ zegt Rinne met een zucht, ‘dan móet de boel wel in de soep lopen. Dat hebben we uitvoerig gezien bij het Oekraïne-referendum. Dat was magistrale politiek van die Baudet en Roos. Klasse! Ik hoop maar dat ze hun matrozenpetjes nog hebben.’

‘Jongens, jongens,’ zegt Mohammad op sussende toon, misschien duiden we de gebruikte frames helemaal verkeerd. Dat kan toch ook? In ieder geval blijven we op deze manier met elkaar in gesprek. Ik ga de komende weken veel Wagner-opera’s draaien. Die werken bij mij altijd inspirerend. Yoga voor mijn geest. Die spanning tussen de tekst die Wagner schreef en de muziek die hij er naderhand bij maakte, om de tekst op het verkeerde been te zetten en onderuit te halen! Magistraal, zoals Wagner al bij voorbaat voorvoelde en begreep dat hij achteraf Schopenhauer toch zou loochenen, met terugwerkende kracht! Ik raak daar altijd opnieuw in een cognitieve loop van! Net als van de moderne non-visionaire politieke brille waarmee men ons heden ten dage om de oren slaat. Wagner was voor mij helaas toch een visionair. Maar, dat is mijn mening en daar ga ik absoluut geen referendum voor uitschrijven.’

 

 

Gerrit Komrij (2006): Wagner en ik /  ISBN: 90 499 7010 9

Russiche paranoia?
Zouden de Russen misschien met recht en reden enigszins bezorgd kunnen zijn omtrent de bedoelingen en plannen van Amerika en zijn kompanen?

The Map That Shows Why Russia Fears War With USAMike Maloney – 2016

 

De Amerikaanse wetenschapper Harvey Wasserman legt op radio Sputnik uit hoe Vladimir Putin er in is geslaagd Amerika / Donald Trump,  af te troeven. Volgens Wasserman heeft Putin president Trump in zijn achterzak, zonder dat het de Russen een cent kost. (2018.03.02)

 

 

 

 

Comments are closed.