Feed on
Posts
Comments

Door Jerry Mager 

Zondag 24 april 2011, eerste Paasdag 

stijlfiguren en imago-management: de modernste politiek
De kranten van gisteren liggen op de grote tafel.
Tussen de jongelui is discussie ontstaan over de vraag of Marc Chavannes in zijn NRC column “Opstelten: het ministerie van Daadkracht & Blauw-op-straat” in de volgende passage beschrijving de hyperbool of de litotes hanteert:  “…. dat het ministerie van justitie niet meer wordt geleid door een vooraanstaand jurist, zoals min of meer gebruikelijk was, maar door een meester in de rechten die vooral bestuurder en niet-onverdienstelijk politicus is.”
De jongelui besluiten dat het om een hyperbool gaat. Die escalerende stijlfiguur past beter bij de fysieke omvang en het geluid van VVD-minister Opstelten dan een verkleinende, diminuerende. Je kunt in een nette krant nu eenmaal niet schrijven dat je een minister vindt lijken op een geïnflateerde brulkikker met het brakke brein van een demente garnaal. Dat gaat gewoon niet. Het epitheton “niet-onverdienstelijk politicus” is al schavend en schurend genoeg, oordeelden zij. Tenminste, in een deftig dagblad. 

Die gelekte proefluchtballon van halfgeschoolde agenten zou je als best wel slim uitgepakt kunnen beschouwen. Immers, door te verklappen dat je van plan bent om politie-light te lanceren, vestig je de indruk dat er nú volwaardig personeel patrouilleert. Liefst nog krasser: óvergekwalificeerd personeel. Dan zijn die 3000 extra agenten in feite helemaal niet nodig.
Maar ja, die blue light-versie loopt intussen dus al wel rond. Te doen alsof ze hooggeschoold en zwaargetraind is. Zo’n illusionistische act bespaart in een moeite door opleidingskosten, want als je al óvervolwaardig bent, dan is verdere opleiding uiteraard overbodig. Binnenkort krijgen wij officieel te horen dat onze huidige hermandad overgekwalificeerd is voor het werk dat ze doet. De Nederlandse politieagent werkt ver onder haar niveau. Daarom dat hij vaak zo klungelig overkomt. Net als menig politicus. Dit heet: management by talking around.
Je kunt maar beter niet denken aan Nederlandse politie die in Kunduz Afghaanse agenten gaat trainen in de Dutch blue-light approach. Laat staan aan de vele mensuren gezever en gezwatel die aan dit onderwerp zijn verspild tegen een huizenhoog uurtarief.  Ook aan Democratie hangt een prijskaartje. We doen tenslotte alles vanuit Marktdenken. 

Wanneer je de moeite neemt even iets dieper te wroeten, dan blijkt bezuinigen zijn beslag te kunnen krijgen, zonder dat er op het oog veel verandert, alleen vermindert alles nog een keer extra in kwaliteit. Maar dat zien we niet meer, omdat we al lang hebben verleerd wat kwaliteit is en kan zijn. Daar heeft ons verloederd onderwijs, dat nog steeds nijver door de pomp wordt gehaald, onomkeerbaar voor gezorgd. 

toch iets zinnigs zeggen, over onzin & nonsens
Het valt de jongelui op in hoeveel bochten (degelijke) journalisten en publicisten zich moeten wringen om een ietwat zinnig stukje uit de pen te krijgen over de steeds groter wordende banale bizarheid om ons heen. Bas Heijne heeft er in dezelfde NRC  toch maar weer een column (“Een dreunende vraag”) uit kunnen persen die vooral gaat over de macht van de PVV op de Nederlandse politieke Bühne, terwijl die beweging de ontmaskering al vele malen voorbij is. Het redactionele Commentaar kopt “Kunduz en koopzondag” en wrijft ons daarmee onze steeds kleiner wordende wereld onder de neus. De NRC-redactie acht zich blijkbaar aan haar standing verplicht om het gestekker, gesjacher en gesjoemel van de plucheklevers onder en rondom de Haagse kaasstolp op te waarderen tot wheelen en dealen dat inherent is aan de politiek en waarover geen gratuite verontwaardiging past. Zo zeg je het natuurlijk met Pasen.
Dat  bij Marc Chavannes een eventueel proces wegens smaad en laster in het achterhoofd meespeelt, leiden de jongelui af uit diens zuinige constatering: “Het drastisch verhogen van de proceskosten beperkt het recht van gewone mensen op toegang tot de rechter.” De NRC zit vast ook niet te springen om een kostbaar proces tegen een van zijn medewerkers. Sponsoring vanwege de multinational Endemol, zoals bij de PVV met het proces tegen haar voorman Wilders, is niet gunstig voor het merk NRC, zal het management besloten hebben. Het zou het merk eerder schaden dan de naamsbekendheid in profijtelijke zin vergroten, zoals bij de firma Moszkovicz waarschijnlijk de gedachtengang zal zijn (zie de column van Bas Heijne). Marc Chavannes neemt daarom zijn toevlucht tot meerduidig formuleren en slagen om de arm teneinde kwalificaties kwijt te kunnen die anders taboe zouden zijn. Vermoeden de jongelui althans. 

Marc Chavannes zorgt door zijn betoogtrant ook bij hen voor enige twijfel. Hij vestigt bijvoorbeeld de aandacht op parallelle trucage in de Zorg: “De thuiszorg heeft jaren ervaring met schaalvergroting, bureaucratisering en bezuiniging op de mensen die het echte werk doen.” In de Zorg zijn en worden steeds meer medici vervangen door blote-voeten-dokters: medicus-light, medium & super-light. Maar in ons onderwijs is deze substitutie al heel lang gewone praktijk. De klassenassistent heeft in het onderwijs de docent nagenoeg volledig verdrongen. Méér is altijd beter. Kijk maar naar minister Opstelten. 

managers !
Alle zogenaamde bezuinigingen hebben maar één dringend doel: de gestaag uitdijende managerslagen die zich in iedere geleding van onze maatschappij hebben aangekoekt, steeds overvloediger en luxer te eten te geven, hen steeds hogere salarissen te laten toucheren en hun pakket emolumenten voetstoots uit te breiden. Nog even, en de mensen die het echte werk verrichten moeten geld betalen om hun baan te mogen behouden.  Dan leveren de bezuinigingen pas  tastbare effecten op en zal onze toestand van overheidswege rooskleurig worden verklaard.
De topbestuurders lopen vast op die toekomstige winsten vooruit en hebben er al 30 procent meer beloning bijgeritseld – staat op de voorpagina van deze krant. Daarmee is alles weer precies zoals het voor de kredietcrisis was en ging.  De koek wordt eerlijk verdeeld en het is business as usual. Van deze wetenschap gaat een geruststellend en weldadig effect uit. Geen beter moment om je dit allemaal te realiseren dan Pasen.

Comments are closed.