Feed on
Posts
Comments

‘Rutte heeft niets geleerd van de bankencrisis, schrijft John Crombez. De dividendbelasting afschaffen is een politiek van ieder voor zich, een terugkeer naar woekerwinsten voor de enkeling.’

John Crombez (Vlaamse Sociaaldemocraten / SP.A.): ‘ Rutte geeft cadeautjes in naam van de economie’  (NRC 15 november 2017)

 

Cultuuromslag nodig bij door mestfraude verziekte veehouderij / NRC  10 november 2017

“Het journalistieke onderzoek naar het ‘mestcomplot’ in en om de Peel in NRC laat zien hoe de branche moreel is vastgelopen en de samenleving de rug lijkt te hebben toegekeerd. Alleen het financiële eigenbelang van varkensboer en afnemer tellen daar nog.

Uit het NRC-onderzoek in Brabant wordt nu duidelijk dat 65 procent van de bedrijven is beboet, veroordeeld of verdacht wegens mestfraude. Op de werkvloer zeggen betrokkenen inmiddels openlijk dat de facto niemand zich houdt aan de regels voor het ophalen, transporteren, afleveren, bemonsteren, wegen en verantwoorden van mest. Milieuonderzoeken in die omgeving bevestigen dat. De uitstoot van stikstof en ammoniak blijft te hoog; het milieu laat geen verbetering zien, ondanks een decennium van nieuwe technieken en reductiemaatregelen.

Er tekent zich in deze sector dus een debacle af – een falende overheid en een corrupte sector. Vergelijkingen met dopingschandalen dringen zich op. Een breed onvermogen om naast het eigen belang ook het algemeen belang nog te kunnen onderscheiden. Dat wordt goedgepraat met verwijzingen naar „hoe het in de mestwereld (de wielersport, atletiek etc.) nu eenmaal gaat” dan wel het ultieme „iedereen doet het”. “

 

Comments are closed.