Feed on
Posts
Comments

Nationaal Socialisme?

 

‘Neen, daar staan de letters NS echt niet voor. Niet voor: nationaal socialisme of Nationalsozialismus. Hoezo? Nimmer Stipt? Toen reden de treinen pünktlich hoor.  De NS zou in de jaren 40 zo’n 2,5 miljoen euro hebben verdiend met het vervoeren van joden naar Westerbork – Auschwitz. Vandaar de onterechte associatie.’

‘Euro?’ vraagt Marijn, ‘was de euro er toen al? En was de NS toen ook al geprivatiseerd? Door de Duitse bezetter genationaliseerd, denk ik, dus sozialnatio ….. o neen, foei toch, dat mocht niet.’

‘Het bedrag zal zijn omgerekend van Nederlandse guldens of Duitse marken, naar euro’s,’ meent Tanja.’

‘Hoeveel zou die 2,5 miljoen euro met samengestelde interest en zo, nu zijn?’ vraagt Marijn. ‘De huidige NS-managers en -boekhouders hebben vast snel uitgerekend hoeveel “uitkeringsgerechtigden” er nog over zijn en bedacht dat de positieve marketing die ze met deze “geste” scoren, ruimschoots opweegt tegen eventueel tijd rekken, teneinde het aantal uitkeringerechtigden via natuurlijke sterfte verder te laten afnemen.’

Ilham: ‘Vinden jullie het niet bizar dat dit soort gedachten tegenwoordige meteen als eerste opkomen. Ik hoorde soortgelijke geluiden overal om me heen, ook bij de buren, gisteren nog. Het is toch om te huilen?! Dat men meteen aan geld scoren denkt?’

‘Je kunt het in de Trouw in feite gewoon lezen,’  zegt Tanja, bijvoorbeeld deze passage: ‘ < < Maar Liesbeth Zegveld zei: zo optimistisch ben ik nog niet. Toen meldde de topman van de Nederlandse Spoorwegen Roger van Boxtel in dat gesprek inderdaad: we willen een individuele schadeloos­stelling, op morele gronden. Want ik moet er niet aan denken om met jou in de rechtbank te staan. Ik dacht: petje af voor Van Boxtel. Ik schoot vol, ja.” > >
Ik schoot ook vol. Maar dan vanwege de lieve naïviteit van meneer Salo Muller: < <  ….. op morele gronden. Want ik moet er niet aan denken om met jou in de rechtbank te staan. > >  Neen, dat hale je de koekoek. Dat levert imago-schade op.
Ik ben al weken bezig om van de NS-monopolist 10 euro terug te krijgen die ze mevrouw Van Loon te veel hebben berekend. Dan leer je die “klantenservice” van die monopolist eerst goed kennen. Om 10 euro – de je eerst moet betalen en dan eventueel krijgt terugbetaald, want zo “werkt ons systeem nu eenmaal” – bedreigt de NS je zelfs met een incassobureau. Aan aangetekende brieven is mevrouw Van Loon inmiddels het dubbele van die 10 euro kwijt, die ze van de NS zou terugkrijgen. Leve de privatisering! Al die reclame-meuk waar de NS-marketing je mee doodgooit, die moet natuurlijk betaald worden. Daar zitten politiek-benoemde pipo’s op commerciële posten hun eigen werk te genereren. Tegen “marktconforme” salarissen. Mijn hemel. Breek me de snavel niet open.’

Merijn: ‘Die grap over vertraging die Salo Muller maakt. Zoiets doet mijn tenen krullen. Alsof je je met humor zou moeten verexcuseren dat je smartengeld bedingt.’

Ilham: ‘Het frame om zo’n verhaal te bespreken, staat tevoren muurvast. Als journalist kun je geen andere invalshoeken gebruiken, of nuanceringen aanbrengen. Indien de huidige generatie journailleurs dat al zou kúnnen. Neen, want dan ben je zo in de hoek van de neofascisten en anti-semieten gedrukt.
Overigens. Wat heeft Filip Freriks miszegd over de NS en diens inkomstenbronnen? Daarover heb ik niets gelezen. Hij is wel op Trumpiaanse wijze ontslagen middels een soort tweet in de trant van Your’re Fired! Huiveringwekkend, om juist in dit kader opnieuw te zien hoe makkelijk de massmens blijkbaar orders opvolgt en zich blijkbaar nog steeds moeiteloos identificeert met beroerde leiders. Ik ben benieuwd of we nog te horen krijgen wat Freriks in deze context misdaan heeft.’

Merijn: ‘Ik had Salo Muller en de zijnen dat smartengeld vanzelfsprekend veel eerder gegund. Véél eerder. Toen de meesten nog in leven waren en op een leeftijd dat ze nog enigszins konden genieten – nou ja, wat heet genieten? – van het smartengeld.
Weten jullie trouwens hoe het met de Indonesische weduwen van Rawa Gedé is gegaan? Nadat ze mede door mevrouw Zegveld de Nederlandse schadevergoeding ontvingen? Die kregen het bij wijze van spreken nog eens zo hard voor hun kiezen. Maar dan door de Indonesiërs zelf, die allemaal een flink stuk van die koek opeisten en zich als aasgieren op de arme-rijke weduwen stortten. Ook daarover wordt een ongepast stilzwijgen bewaard. De Gutmensch, en de ellende die zij veroorzaakt met haar weldaden. Als ons geweten maar rein en schoon is.

Rawa Gedé heeft inmiddels een andere naam gekregen. Zo gênant zal de hele affaire zijn geweest.’

Tanja leest voor uit de Trouw: ‘ < <  Dus ik schrijf een tweede brief met uitvoeriger uitleg waarom ik het wil. Kreeg ik een algemeen briefje van de klantenservice. Dat was een fout van de NS, dat kan gebeuren, maar ik was wel kwaad. > > Een vergissing van de klantenservice, ja, ja.’

‘Kijk naar de Lubach-uitzending over de Eerste Kamer,’ raadt Merijn aan. ‘Het is niet prettig om naar te kijken, al dat ronkende onbenul, geaggregeerd ook nog, maar je krijgt onder andere ook meneer van Boxtel te zien. Imagoschade is het laatste wat zo’n man zou willen. De volgende job staat waarschijnlijk te wachten.’

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.