Feed on
Posts
Comments

Kan Nederland zich een democratie noemen, zonder tegelijkertijd ook een rechtsstaat te wezen?
Als het aan de huidige VVD-politici ligt wel, en de ‘politici-volksvertegenwoordigers’ van de andere partijen gaan daar blijkbaar, grotendeels lijdzaam en ongeïnteresseerd maar soms actief, in mee. VVD’er Joost Taverne wil dat onze rechters voortaan parlementaire wetten ook niet meer aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) mogen toetsen. Onze rechters mogen wetten al niet aan onze Grondwet toetsen en als Taverne & kumpenie hun zin krijgen, moeten onze rechters met hun vingers van bijna iedere wet – behalve de onbelangrijke wetten, die grotendeels ook via parlementaire wetgeving geneutraliseerd kunnen worden – afblijven.
Eigenlijk zouden VVD’er Joost Taverne & kumpenie het liefst de Grondwet afschaffen, maar dat kan natuurlijk niet, want een Grondwet staat nu eenmaal gekleed. Formeel hoor je met een Grondwet immers tot de beschaafde rechtstaten. Daarom willen deze parlementariërs onze Grondwet kaltstellen, zonder haar af te schaffen. Als je iets negeert, dan verpietert het vanzelf. Dat lot lijkt onze Grondwet beschoren.
De VVD-acties om de kiesdrempel te verhogen en de Eerste Kamer af te schaffen, leveren in het kader en verlengde van deze Grondwetdiscussie, nou ja discussie, een verhelderend, zij het tegelijkertijd ietwat onthutsend, inkijkje in wat er zoal in de Nederlandse neoliberale politieke keuken bekokstoofd schijnt te worden: privatiseren en dereguleren van de Rechtstaat Nederland en het Recht vermarktbaar maken (commodificatie).

De jongelui wisselen van gedachten over het onderwerp rechterlijke toetsing Grondwet, hoofdzakelijk aan de hand van twee artikelen die hierover verschenen in de NRC: Marc de Werd (NRC 29.08.2015) en Joost Taverne (NRC 07.09.2015). Daarnaast hebben ze een klein online archief-onderzoek gepleegd bij digitale arciven van diverse kranten.

 

Gatis Sluka-2 tekst

“Die VVD’er Taverne wil gewoon geen last van rechters of wie dan ook hebben, bij het fabriceren van wetten die voornamelijk beschermingsconstructies tegen roof en plunder door de financiële sprinkhanen slopen. Taverne en kumpenie willen juist wetten in elkaar steken die die roof en plunder faciliteren en bevorderen! Dat noemen ze vrijheid, vrijheid van contract en de Vrije Markt en dus Democratie. Taverne & kompaantjes proberen hun zin door te drijven via het gesanctioneerde vertoog van de rechtsstatelijkheid en ‘het constitutionele mandaat’. Bij dat laatste krijg ik de slappe lach. Neoliberalen en de constitutie …. “ Mieneke legt de kopieën waar ze in heeft zitten lezen op tafel.

“Die luchtballon van VVD-troll Edith Schippers over de kiesdrempel verhogen, ligt in het verlengde van dit VVD-drijven om het Parlement – en nu moet ook ik even slikken – de vrije hand te geven. Bindt de VVD-katers op het spek! Geef vooral die prutsende plucheklevertjes onder de Haagse kaasstolp de vrije hand, zonder controle. Dan krijgen we pas goed de ellende met bakken over ons uitgestort!”

“Hondsbrutaal vinjeniet, dat VVD-ventje Taverne! De Grondwet – de Constitutie –  uithollen, maar als het in zijn VVD-kraampje te pas komt, is ‘ie plotsklaps: constititutioneel gemandateerd,” Zohra likt haar vingers met pindakaas af, “zo kennen we de VVD weer: profiteren, grissen en schmieren waar mogelijk. Laten we ze vooral vertrouwen! Nog zo’n ijzersterke! Trouwens, dat van die kiesdrempel en zo komt vast ook uit Tavernes koker, want troll Schippers heeft daar geen sjoege van. Die moet alleen mensen intimideren en koejoneren ……”

“De PvdA-schlemielen van deze collaboratie-coalitie dreutelen als slaafse lakeien van de neolibs in dat onverkwikkelijke gebeuren daar onder die Haagse kaasstolp, zonder dat ze ook maar een vinger uitsteken. En PvdA-partijsmurf Hans Spekman maar roeptoeteren dat hij klaar is voor een confrontatie met de VVD!” Koos zegt het smalend. “Hoog tijd dat er naast de Nationale Ombudsman, meer onafhankelijke instituten komen die deze zogenaamde Volksvertegenwoordigers scherp in de gaten houden.”

“Deze PvdA is straks honderd procent mede medeplichtig aan ook deze sloop; van de rechterlijke toetsing. Brrr! Weg met dat merk! Weg met die labbekakken! Meer marktwerking bij de wetgeving door concurrentie bij de interpretatie en uitleg, komen de kwaliteit van onze wetten enkel ten goede!” roept Mieneke handenklappend. “De mogelijkheid van toetsing van wetten aan de Grondwet en aan het EVRM, houdt de producenten van wetten scherp!
Deze VVD’ers roepen om marktwerking als het in hun kraam te pas te komt. Bij de productie van wetten wil Taverne een monopolie voor de producenten van wetten! Drie keer raden waarom. Hun redenering inzake de Grondwet en de kiesdrempelverhoging, vind ik zo doorzichtig, dat ik het wonderlijk vind dat niemand van de staatsrechtexperts en –deskundologen zich hier tegenaan bemoeit. Me dunkt!”

“Toen ik die foto van Spekman zag in de Volkskrant van afgelopen zaterdag, bij dat interview, ben ik als een haas twee reserveparen bretels gaan kopen, want m’n broek zakte onstuitbaar af,” grinnikt Brahim, “dat was goed gezien, want tijdens het lezen, had ik zelfs met drie paar bretels om nog moeite m’n broek op te houden. Enfin, goed dat zo’n smurf zichzelf weer eens aan de kaak heeft gesteld. Wie stemt er nog ooit PvdA. Na wat ze ons geflikt hebben en met zulke lui achter de knoppen?! Terug naar de Grondwet! Als deze VVD neolibs ook hierin hun zin krijgen, dan smeren we het hellend vlak waarop we ons wettelijk, politiek en bestuurlijk toch al bevinden, nog eens extra met groene zeep in.”

“Ik vind het niveau van beide stukken, zowel De Werd als Taverne, uiterst dun,” oordeelt Zohra. “Gebrekkige taalbeheersing en krakkemikkige argumentatie. En dat voor juristen. De Werd levert inkoppertjes voor Taverne, die Taverne er vervolgens slordig inkopt, of eigenlijk naast kopt. Maar, inderdaad, deze VVD-jongens willen geen last van de rechter of van wie dan ook bij hun verdere ontmanteling van de rechtsstaat ten faveure van de Markt.

Waarom noemt De Werd het Verenigd Koninkrijk (VK)/Engeland en Rusland zonder erbij te vermelden dat precies die landen niet door de kleine Corsicaan Napoleon Bonaparte werden gekoloniseerd!? Niet onder de Code Napoleon! Engeland en Rusland hebben daarom hun nationale rechtscultuur behouden. Logisch dat ze in het VK de uitleg van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) niet vinden sporen met hun rechtscultuur. Wil Engeland integreren in Europa, of wil Engeland een status aparte houden, of zelfs een Brexit!? napoleon over politiek

Taverne gebruikt van het begrip ‘ruimere’ alleen in het semantische betekenisaspect, terwijl het vooral om de fysieke ruimtelijke dimensie gaat: Europa wordt groter en dus wordt het EVRM steeds ruimer toegepast.” Zohra zegt het met verontwaardiging.

Mieneke: “Hier hoef je toch niet voor te hebben doorgeleerd als jurist, om deze link (Napoleon-unificatie van rechtstelsels) te leggen? Veertig jaar onderwijsvernieling werpt zijn resultaten volop af. Vooral met dank aan de PvdA!”

Brahim: “Deze discussie onderstreept het opnieuw: Europa is vooral een cultureel project dat hoofdzakelijk over identiteiten gaat en niet primair een economisch project dat louter om geld draait met identiteit en cultuur als symbolische bijwagens! Dat primaat van ‘het economische’ willen de Europese neoliberalen ons door onze strot stampen. Iedereen en alles langs de monetaire meetlat en maar concurreren en renderen jongens.“

“Juist,” roept Zohra, “maar deze dimensie van het Project Europa wordt in deze armetierige discussie over onze Grondwet, compleet genegeerd! ”

“Zohra heeft gelijk”, zegt Koos opverend, “Dat het CDA tegen rechtelijke toetsing is, is net zo goed een cultureel aspect, religieus-ideologisch-cultureel. De Werd stelt dat Albanië, Roemenië enzovoort niet ‘maatgevend’ moeten zijn voor de inrichting van ons staatsbestel. Terwijl precies die landen blijkbaar zaken bij het het EHRM aanhangig maken, omdát ze bij Europa willen gaan horen en dus wèg van Rusland en onder het Russische rechtssysteem vandaan willen. Meer Europa!
In feite zouden we die Oosbloklanden wèl maatgevend moeten willen laten zijn als het om méér Europa gaat. Deze neolibs willen ook helemaal niet meer Europa. Het enige wat ze willen is meer markt.”

“Deze VVD’ers willen de rechtstaat dereguleren en privatiseren, zodat je straks voor je Recht bij toko’s van Joost Taverne en zijn clubvrindjes (Ard van der Steur bijvoorbeeld) het recht moet kopen,” zegt Zohra zuchtend. “Intussen fabrieken ze wetten die hun prive-handeltjes vast geen kwaad zullen doen.”

Mieneke: “Dat ‘maatgevend’ is bijzonder ongelukkig gekozen door De Werd. Taverne gebruikt dat als taalbruggetje naar zijn bewering dat het EVRM helemaal geen kiesrecht kent, maar alleen een verplichting om eerlijke, vrije verkiezingen te houden. Dan moet er toch eerst kiesrecht zijn en heersen, zou ik zeggen, want wat heeft die stipulatie van eerlijke en vrije verkiezingen anders voor zin? Dit gaat om de kwestie van noodzakelijke en voldoende voorwaarden. En, wanneer je iemand haar recht om te kiezen en gekozen te worden, ontneemt, is er dan nog sprake van eerlijke (fair) verkiezingen? Voor deze neoliberaal blijkbaar wel.
Kun je nagaan wat zo’n VVD’er onder fair play en level playing field verstaat. De PvdA en de rest van die suffe kaasstolpers sukkelt slaapwandelend achter deze bel-hamels aan. Mooi hè: hamels, en toch te veel testosteron.”

* * *   VROLIJKHEID   * * *

“En uitgerekend deze VVD’ers roepen: ‘Rechters, vertrouw ons toch!’, je moet maar zo hondsbrutaal zijn.” Brahim slaat zich van plezier op de dijen. “En dat verhaal van Taverne over gekozen parlementariërs …… ijzerrrrsterrk, want die worden helemaal niet gekozen. Het plebs stemt op een merk, een lijst. Men kruist een vakje rood aan omdat men een of twee pipo’s van dat merk in een spelletjesprogramma op de buis heeft gezien of in een radio-quizz heeft gehoord of zoiets.
Wie er op de slippen van de lijstrekkers en – duwers de Kamer inkomen dat bepalen schimmige lieden die de betreffende lijsten opstellen. Of daar competente wet-producenten tussen zitten, weet geen enkele kiezer en ook de collega’s van die kandidaten weten dat echt niet.
Na de verkiezingen stapt zo’n lijstkandidaat soms zelfs op om elders – dus buiten het parlement – een vettere job te entammeren. Dat kun je kiezersbedrog noemen. Dus hoezo: gekozen!? ‘Constitutioneel mandaat’, je kunt hem horen ronken. Het kan niet op hè …..” Hij grinnikt.

nederlandse-regalia-grondwet-_etc.

“Jaháá. Het is dubbelop, want die Taverne wil een aparte Kamercommissie – dus van niet-gekozen parlementariërs – instellen om de toetsende rol te versterken…” Mieneke grijnst breed, “kun je nagaan wie daar in gestopt worden, in zo’n Kamercommissie, en door wie dat gebeurt. ‘Uitbesteden’ zegt de gup, uitbesteden aan rechters, terwijl er helemaal geen sprake van uitbesteden is, het gaat om èn – èn. En parlement en rechters. Dus niks uitbesteden.’’

“Taverne redeneert gebrekkig, maar hij maakt gebruik van begrippen die ‘men’ niet durft aanvechten,” Zohra schenkt iedereen bij, “dit is Michel Foucault met zijn verhaal over dominante vertogen. Vooral politiek correct blijven jongens, dus meel in de mond. Daarom gebruikt De Werd dat rare talig gedrocht ‘abstracte momentopname’ terwijl daar natuurlijk moet staan: de waan van de dag, of nog duidelijker: groeps- en eigenbelangen die niets met het Algemeen Belang uitstaande hebben. Gebruik van het staatsapparaat voor je eigen winkeltjes. Dan moet je vooral geen lastige rechters hebben die over je schouder meekijken.”

“Dat iemand als Teverne blijkbaar geen tegengas krijgt, zegt ook heel veel over het peil en niveau van de andere ‘volksvertegenwoordigers’, die geven geen kik. De rechters en academische staatsrechtgeleerden lees ik ook niet in stukken in de kranten,” bromt Brahim.

Koos: ‘’Dat koste wat kost willen passeren van de rechters door zo’n Kamerlid, moet toch alarmbellen doen rinkelen. Trouwens, Kamerlid kan iedere Jandoedel worden, dat is geloof ik zelfs een Grondrecht, terwijl je om rechter te worden nog steeds een paar formele examens moet afleggen. Bovendien ben je als rechter niet anoniem en kun je aangesproken worden op blunders, die kunnen je worden nagedragen en aangerekend, maar een Kamerlid …… dat verdwijnt geruisloos in de anonimiteit, na hand- en spandiensten verleend te hebben.’’

Zohra: ‘’Als de vos passie preekt, boer pas op je kippen … We moeten rechters ook weer niet als alwetend of zelfs over-competent gaan zien. Daar zitten helaas genoeg brekebenen tussen, maar liever iets dan helemaal niets en de Tweede Kamer alleen is bijna helemaal niets ….’’

‘’Ik begrijp dat laatste stuk van dat artikel van Taverne niet’’ zegt Mieneke: ‘’welke wet wordt op losse schroeven gezet. Die ‘weging van alle belangen’ is inmiddels een puur theoretisch construct, dàt is pas een abstractie. Kamerleden worden geachte dat te doen, maar doen dat al lang niet meer. Alleen kun je dat niet in een nette krant geschreven krijgen. Dan komt er een rel, met politieke patjepeëers die de beledigde jonkvrouw gaan spelen en zo.
Juist vanwege die afnemende legitimiteit van ‘gekozen’ volksvertegenwoordigers zou je nu als volksvertegenwoordiger alles moeten inzetten om dat te weerspreken, dus toetsing door andere instituties – i.c. rechterlijke macht – eisen.’’

“Eigenlijk is het stuitend,” schampert Koos, “de Grondwet negeren en tegelijkertijd als loos symbool handhaven en er impliciet naar verwijzen, of op hinten, om de status van beschaafde rechtsstaat te claimen. Dat is pas een middelvinger zeg!”

“Zo’n NRC zou toch moeten onderzoeken wie deskundig op dit gebied zijn, bijvoorbeeld door de vakbladen na te pluizen, of het te vragen aan experts en vervolgens enkele van die lui uitnodigen hun licht over dit onderwerp te laten schijnen.” Mieneke staat op. “Hier wreekt zich de uitholling bij de krantenredactie en natuurlijk ruim dertig jaar steeds beroerder onderwijs.

Mijn vader vertelt daar vaak over. Dan wordt hij als deskundige gebeld door journailleurs, met een vraag over een actueel onderwerp, maar die journailleurs weten meestal niet precies waarover het gaat en welke vragen ze moeten stellen. Dan moet mijn vader ze dat eerst uitleggen en vaak staat het dan nog verkeerd in de krant.
Daarom wimpelt hij dit soort dingen steeds vaker af. Ongaarne, want hij vindt het eigenlijk burgerplicht, maar het is water naar de zee dragen, zegt hij.”

“Lees in ieder geval dat stukje van Wim Voermans in de Volkskrant van 9 november 2013,” Zohra haalt een stapeltje kopieën uit haar plastic zak, ‘’die zegt veel van wat wij hier zouden zeggen.’’ Ze leest voor:

‘’ Hoe kan het dat onze Grondwet een andere dan de werkelijke politieke en bestuurlijke realiteit lijkt te weerspiegelen? Hoe is dat zo gekomen? Het is, denk ik, een combinatie van enerzijds cultuur en anderzijds jarenlange verwaarlozing. Een sobere Grondwet past bij onze volksaard en – als je er over nadenkt – het was in een eeuwenlang gepolariseerd, verzuild land als Nederland ook wel verstandig om de grondwettelijke regels niet te veel op scherp te stellen.

Weinig regels, die ook nog eens ruim geformuleerd zijn, laten veel speelruimte voor de politiek en voor compromissen. Inmiddels is die staatsrechtelijke wijsheid van de verzuilde samenleving wel omgeslagen in een situatie, waarin in een versplinterd politiek landschap grote onzekerheid en verwarring bestaat over de inhoud van al dat ongeschreven staatsrecht. Dat is niet goed.
Heel veel, wellicht te veel, van ons staatsrecht is ongeschreven en schiet daarmee aan zijn doel voorbij: het structuur en geleide bieden aan ons politieke, staatsrechtelijke bestel in de vorm van duidelijke regels die conflicten kunnen beslechten, dilemma’s kunnen doen overbruggen, stabiliteit verschaffen voor politiek, bestuur en samenleving. Dat is, nu we zo leunen op het ongewis ongeschrevene, niet langer het geval.

De onzekerheid en onduidelijkheid wordt vergroot doordat politici tijdens het spel zelf grotendeels regeren over de inhoud van die ongeschreven spelregels. Ze kunnen zo de doelpalen verschuiven tijdens de wedstrijd. [cursivering Zohra]

Er is ook geen scheidsrechter. Onze Grondwet kent niet de mogelijkheid van rechterlijke toetsing van wetten aan de Grondwet en de rechter laat zich in het algemeen liever niet in met de grondwettelijke beoordeling van het handelen van regering en parlement. Daarin staan we als land zowat alleen in de wereld en het draagt bij aan het verdere verval ervan. Dat verval heeft belangrijke nadelen: de grondwettelijke spelregels geven nu al vaak geen houvast meer bij vragen en conflicten in ons politieke bestel, en ze worden daardoor ook als minder waardevol ervaren.
Het lijkt inmiddels een Haags gezelschapsspel geworden de Grondwet irrelevant te achten en als het uitkomt te omzeilen. Juist nu er in het huidige klimaat behoefte is aan duidelijkheid, houvast, bestuurbaarheid en transparantie, kan dat ene instituut dat daar met duidelijke spelregels voor kan zorgen, niet in stelling worden gebracht. Het dreigt daarmee letterlijk waardeloos te worden.’’

‘’Ik heb ook een stuk dat heet Toetsing tegen waan van de dag van: Jit Peters, Jerfi Uzaman, Geerten Boogaard, Femke Binnendijk en Maruce Jeurissen uit de Volkskrant van 21 februari 2014, ‘’ zegt Koos, ‘’ hier wordt die ‘waan van de dag’ expliciet genoemd.’’ Hij haalt een print tevoorschijn haalt, en leest een stukje voor:

‘’De fundamentele vraag in de discussie over rechterlijke toetsing aan de Grondwet is eigenlijk heel eenvoudig. Hoeveel rechtsbescherming wil je tegen de politieke waan van de dag? Geloof je dat een gewone meerderheid per definitie rechtvaardige en evenwichtige beslissingen neemt? Of is het beter als de rechter onze parlementariërs aan de grenzen van onze Grondwet mag herinneren? Wij vinden dat laatste.’’

Brahim: ‘’Ik vind de cartoon van Hajo ijzersterk. Geeft pecies weer waar het om gaat: lilliputters die zich met Recht bezighouden op een insnoerdende manier. Ik kan niet geloven dat de VVD-neoliberalen in deze belangrijke zaak van de Grondwet winnen. Tenslotte kun je rechters ook niet verbieden naar wetten te kijken en na te denken. Wanneer een rechter ziet dat een parlementaire wet niet deugt, dat mòet zij gewoon aan de bel trekken, dat kàn niet anders. Doen rechters dat niet, dan blijven ze in gebreke en zijn ze nalatig. Dus ……..’’

Hajo_Lillip_2

 

 

 

Work In Progress

 

 

 

Comments are closed.