Feed on
Posts
Comments

 

 

‘Een enkel en klein berichtje in de NRC van 30 december 2017 meldt dat het neerhalen van MH17 door een Russische boekraket, net zo goed per ongeluk kan zijn gebeurd. Dat betekent hoogstwaarschijnlijk dat VVD-premier Mark Rutte zijn orders uit Berlijn heeft ontvangen en tot nader order de kwestie Oekraïne moet laten rusten. Duitsland – wie er daar momenteel aan de touwtjes trekken, weten we niet – beseft dat het momenteel het voor Duitsland hoogst haalbare wat de Oekraïne aangaat, heeft bereikt. Nú het onderste uit de kan willen hebben, werkt enkel averechts.
O ja, en het tweede akkevietje waaruit mogelijkerwijze blijkt dat Rutte orders van Merkel/Duitsland (althans uit die richting) krijgt, is de rel rond die Turkse minister mevrouw Kaya. Ze mocht Nederland niet in, deed het stiekem en werd uitgezet. Nu blijkt alles een misverstand, want Duitsland wil dat Rusland en Turkije niet langer door Rutte worden gepiepeld. Het zijn niet toevallig Rusland en Turkije die een centrale rol spelen, maar daar komen we later op terug.’

‘En Nederland – d.w.z. de VVD – volgt Duitse orders op?’ vraagt Ciska ongelovig. ‘Ik zie het verband nog niet meteen.’

‘In ieder geval hebben de Haagse pipo’s uit de inner circle – dus rond Rutte en zijn VVD, die voor de derde keer regeert – de schrik in de benen gekregen van het Oekraïne-referendum,’ zegt Rinne, ‘dus het referendum moet hoe dan ook van tafel, dat is een primitieve reflex, maar Haagse Kaasstolpers zijn merendeels schrikbarend primitief, want ultra-korte-termijn en extreem-ego-eigenbelang-gericht. Voor de Duitsers is het “handelsverdrag” met de Oekraïne the thin end of the wedge en voorlopig zullen ze het langs deze weg proberen om de Oekraïne van Rusland los te weken. Rusland kan nooit EU-lid worden en Turkije evenmin, omdat ze dan Duitslands dominante positie zouden aantasten.’

‘Juist gezien, Rinne slaat met dat laatste de spijker op de kop.  Duitsland wil via de EU (opnieuw) naar het Oosten (de Russen hebben hen vorige keer bij Stalingrad tegengehouden, weetjenog) en naar het Noorden (Baltische staten) en Duitsland kruipt dus in en op Ruslands invloedsfeer. Nederland is nu eenmaal een gehoorzame Duitse vazal.’

Ciska: ‘Daarom is Halbe Zijlstra natuurlijk op Buitenlandse Zaken neergepoot en is Kajsa Ollongren op Binnenlandse Zaken geplakt. Die twee hebben geen sjoege van wat er allemaal gebeurt, en nauwelijks een eigen idee of inbreng en dus heeft Rutte de handen vrij om met name Duitse oekazes en orders in ontvangst te nemen en uit te werken, te implementeren, en tegelijkerijd te poseren als de geopolitieke gebraden haan. Meneer Rutte behartigt niet noodzakelijkerwijze op de eerste plaats Nederlandse belangen, al kun je het natuurlijk altijd zo draaien dat de uitkomst klinkt alsof via de belangen van Unilever en Shell en Goldman Sachs, tenslotte ook Nederland een graantje meepikt. Bij wie in Nederland die graantjes vervolgens vooral terecht komen, is weer vers twee. Je hoeft de corruptie-schandalen en zelfverrijking-affaires maar enigszins bij te houden. De infrastructuur voor graai en grabbel is na twee Rutte-kabinetten wel zo’n beetje gelegd en nu krijgen we met de effecten van het Ruif-rauzen in de praktijk te maken.
Als je dit vuile-handen-maken-door-mee-te-regeren noemt, dan begrijp ik wat met die even gemakzuchtige als misleidende mantra van vuile handen maken door “regeringsverantwoordelijkheid-te-nemen” wordt bedoeld, ja.’

‘Okay. Begin maar met het interview van Friedman in de Kommersant (17 januari 2015) te lezen en dan het stuk op de site van us-russia.org. . Verifieer ook of senator John McCain, Guido Westerwelle (destijds Duitse Minister van Buitenlandse Zaken) en Victoria Nuland, in februari 2014 in Kiev op het Maidan-plein waren en of John Brennan (directeur van de CIA) even later volgde. Waarom willen Amerika (althans onder Obama) en Duitsland de Oekraïne koste wat kost in het EU-kamp hebben?’

‘Dat zal vast niet vanwege de Democratie, de Vrije Markt en de Verlichting zijn,’ zegt Rinne voorzichtig, ‘maar dat is het gebruikelijke retorische frame, en aan dat verhaal zijn we gewend, dus andere verhaallijnen en frames zien we niet eens: Rusland is slecht en “wij” zijn de good guys. Zo werkt dat. De Pavlov-reflexen dus.’

‘De Russen hebben ons, in West Europa, in eerste instantie voor een Duitse overheersing – dominantie, klinkt vriendelijker – behoed,’ conludeert Ciska, ‘maar de Duisters geven niet op. Nu gaat het niet met legers, maar met economisch-politieke verdragen en armpje drukken.’

‘Putin heeft Janoekovitsj een betere deal geboden dan de EU (lees: Duitsland – Amerika) en daar had Janoe best oren naar, en dus moest Janoekovitsj weg. Dat is gelukt, maar Poetin legt zich – terecht – niet neer bij verdere uitbreiding van Duitsland (dat de EU en NAVO gebruikt) Oostwaarts – zoals Duitsland altijd heeft gewild en nagestreefd! Lebensraum.’

‘En dus zette Putin de NAVO/EU en VS de voet dwars in Syrië? Mijn hemel, wat een zooi! Maar logisch, bezien als zet op het geopolitieke schaakbord – zie Zbigniew Brzezinski’s boek Het grote schaakbord. Waarom zouden alleen Amerika en West-Europa (de EU, wat dat ook moge inhouden) andere regimes mogen proberen te ondermijnen?’

‘de NRC heeft zich met dit berichtje dus zogezegd ingedekt?’ vraagt Ciska. ‘Verdere frames kunnen later eventueel geactiveerd raken, maar dan heeft de NRC dit in ieder geval gemeld èn de krant heeft de informatie vanwege Den Haag geplaatst – maar zo onopvallend dat het geen aandacht trekt. Hm, benieuwd hoe de zaak zich verder ontwikkelt.’

‘De NRC is net als bijna alle kranten wereldwijd, eigendom en bezit van anonieme entiteiten met belangen,’ zegt Rinne, ‘journalisten en redacties zijn maar tot op bepaalde hoogte “onafhankelijk,” laten we dat niet vergeten.’

‘Tja, journalist Marc Chavannes is er niet zo maar uitgewerkt,’ herinnert Ciska zich hardop. ‘We leven tenslotte in een liberale Democratie van na de Verlichting en de Renaissance en middenin het tijdperk van het Nederlandse NeoLiberalisme, waar ene Mark Rutte al jarenlang de scepter mag zwaaien.’

‘Graaf op internet ook wat na over het Elysée-verdrag tussen Frankrijk en Duitsland van 1967 en probeer dat in deze contekt te plaatsen.’

 

‘Het boek De zondvloed van Adam Tooze ligt in de ramsj,’ meldt Rinne ‘ik heb er een gekregen van Ilham en Semanur heeft 12 exemplaren aangeschaft om alsnog te verspreiden. Welke nieuwe horizonten openbaren zich voor ons? In hoeverre worden wij – via deze regering, dus vooral de VVD, dus vooral meneer Rutte – geregeerd door Unilever, Shell en Goldman Sachs en wat kunnen we volgens dat scenario nog verwachten?’

 

 

 

 

 

https://www.theguardian.com/books/2014/jun/01/the-deluge-the-great-war-remaking-global-order-review-bold-analysis-adam-tooze

 

https://www.nytimes.com/2014/11/16/books/review/the-deluge-by-adam-tooze

 

https://www.lrb.co.uk/v39/n01/adam-tooze/a-general-logic-of-crisis

 

‘Het Atlantische geloof’ door  Karel van Wolferen

https://www.amen.nl/artikel/1283/het-atlantische-geloof

 

Konstantin Paustovskij (1987): Begin van een onbekend tijdperk (Amsterdam / ISBN: 90 295 3325 0) hierin:  ‘Het journalistencafé’

https://www.volkskrant.nl/boeken/journalist-konstantin-paustovski-was-bij-het-begin-van-de-russische-revolutie~a4530303/

http://www.privedomein.info/boek/?nummer=5&title=begin_van_een_onbekend_tijdperk&boekid=5

De Groene Amsterdammer: “Niemand had verwacht dat er nog een deel memoires van Konstantin Paustovski zou verschijnen. Maar dat is er nu. Het literaire werk is al even verfijnd als de journalistieke beschouwingen over de verschrikkelijkste aller tijden in Rusland.”

 

Adam Tooze (2014): De zondvloed  /  Antwerpen: Spectrum / ISBN: 978 90 00 33863 4

Marc Chavannes (bespreking van Tooze): ‘ Hoe de VS tegen wil en dank de Grote Oorlog bleef winnen’  / NRC, 2014

https://www.nrc.nl/nieuws/2014/10/24/hoe-de-vs-tegen-wil-en-dank-de-grote-oorlog-bleef-1431080-a294429

 

Comments are closed.