Feed on
Posts
Comments

 

door Jerry Mager
gepost op NELPUNTNL.NL op 10-12-2013

Nederland is momenteel op minstens twee manieren betrokken bij gevechten tegen en tussen moslims in de wereld. Aan de ene kant vertrekken Nederlandse jongeren van meest Marokkaanse afkomst naar Syrië om daar tegen het regime van Assad te vechten en tevens heeft Nederland een militaire missie van cica 400 militairen naar Mali gestuurd om daar eventueel de strijd aan te binden met andere moslims.
In het dagblad Trouw stond een interview met de Britse officier John MacKinlay dat ik hieronder afdruk.

Wie is John MacKinlay?
MacKinlay begon zijn carrière als officier bij het gevreesde 6e Gurkha-regiment, en werd op jonge leeftijd uitgezonden naar Maleisië, waar hij getuige was van een communistische opstand. Hij vervolgde zijn loopbaan als onderzoeker voor onder meer de VN en de Universiteit van Cambridge, waarvoor hij guerrillagroeperingen in Afrika, Azië en de Balkan bestudeerde.

foto John MacKinlay Trouw_verkleind+naamMet stabiliseringsmissies heeft John MacKinlay tegenwoordig niet veel meer op. De Britse guerrilladeskundige denkt niet alleen dat deze missies contraproductief werken, maar ook dat ze binnenkort tot het verleden zullen behoren.

Interview door Ghassan Dahhan in TROUW  02/12/2013, 12:00

Waarom gelooft u dat het tijdperk van expedities ten einde is?
“Er is een aantal heel logische verklaringen voor. Tot op heden wachten we nog steeds op een voorbeeld van een geslaagde stabiliseringsmissie. Sterker nog, militaire expedities zijn contraproductief gebleken, ze hebben tot meer onveiligheid geleid – Afghanistan en Irak zijn daarvan niet de enige voorbeelden. Buitenlands militair ingrijpen is vooral buitensporig duur; biljoenen euro’s hebben wij in de afgelopen tien jaar uitgegeven aan oorlogen zonder resultaat. Leiders in het Westen beginnen nu eindelijk in te zien dat het een onmogelijke taak is om de oriëntatie van een buitenlandse regering of die van een natie te veranderen met militaire middelen.

“Maar het belangrijkste argument is dat politici steeds grotere moeite hebben om militaire avonturen te verkopen aan de bevolking. De samenleving is niet meer bereid te betalen voor missies waarvan het nut niet duidelijk is. De Britten bijvoorbeeld zijn gek op de krijgsmacht, maar niet op geldverslindende, nutteloze expedities.”

Dat heeft dan waarschijnlijk betrekking op Groot-Brittannië. De Nederlandse regering heeft onlangs besloten om 400 militairen naar Mali te sturen.

“Ik zou van uw minister willen weten welk belang Nederland heeft bij deelname.”

Stabiliteit in de Sahel betekent veiligheid voor Nederland. De minister wees onlangs op het feit dat Gao maar vijf uur vliegen is van Amsterdam.

“Er zijn instabielere plekken in de wereld die minder dan vijf uur vliegen verwijderd zijn van Amsterdam. Syrië bijvoorbeeld, maar gaan daar ook Nederlandse militairen heen? Het is een illusie dat de straten van de Europese steden veiliger zijn als onze militairen in Afrika of het Midden-Oosten zitten. In Groot-Brittannië bijvoorbeeld zitten nu zo’n 120 moslimterroristen vast. Dit zijn geen Malinezen, Afghanen of Irakezen, maar terroristen van eigen bodem. De meesten van hen zijn überhaupt nooit in de gebieden geweest waar wij denken terreur te bestrijden. Sterker nog, 68 procent van de verdachten maakte geen deel uit van Al-Kaida of van enige andere groep die op de Britse terreurlijst vermeld staat. Het is onze aanwezigheid in moslimlanden die dienst doet als magneet voor binnenlandse terroristen.”

ghurka met kukri 200 pix klein + tekst

Sommige defensie-experts zeggen dat deelname aan buitenlandse missies toch belangrijk is. Zo tel je internationaal immers mee.

“Je moet heel goed opletten wie dit zegt. Meestal zijn het politici of experts met politieke ambities. In dat soort kringen is het handig om zulke uitspraken te doen, maar het heeft weinig met de realiteit te maken. Duitsland
heeft amper capaciteit om deel te nemen aan militaire expedities, maar het is tegelijkertijd een van de belangrijkste landen ter wereld. Japan beschikt over een ronduit treurige krijgsmacht, maar stelt het internationaal weinig voor? En dan heb ik het niet eens over China, dat amper buitenlandse interventiemogelijkheden heeft.

“Het klopt dat militaire expedities je een zetel bij de G-20 kunnen opleveren, of dat je meer spreektijd krijgt bij de grote jongens. Maar daardoor ben je zelf nog geen grote jongen.

“Het belang dat regeringsleiders hebben bij buitenlandse missies is duidelijk: het levert mooie plaatjes op. Door een Afrikaanse natie te worden toegejuicht is goed voor het imago van een Europees bewindsman. Maar dit levert het thuisfront weinig op. De nadelen die kleven aan militaire missies wegen simpelweg zwaarder dan de voordelen.”

gurkhas met doedelzak en kukri + tekst

U zegt dat militaire expedities het terreurprobleem alleen maar erger maken. Wat moeten westerse regeringen volgens u doen om terrorisme in te dammen?

“Dit vergt een heel gecompliceerde aanpak, die haaks staat op de huidige politieke trend. Het echte terreurprobleem zit in Europa. Potentiële zelfmoordterroristen bevinden zich binnen de islamitische migrantengemeenschappen in Europa. De oplossing voor het veiligheidsprobleem moet dus binnen onze eigen grenzen worden gezocht.

“In plaats van dat wij de hearts and minds proberen te winnen van mensen die niets van ons moeten hebben, moeten wij de moslimgemeenschap in Europa voor ons winnen. Onze regeringen moeten veel meer investeren in bijvoorbeeld onderwijs voor de achtergestelde minderheid, maar moslims moeten vooral het gevoel krijgen dat ze volwaardig lid zijn van onze gemeenschap. Dit biedt de beste waarborg tegen aanslagen.

“In de praktijk zijn er maar weinig politici die over het intellectuele vermogen beschikken of die de moed hebben om dit soort voorstellen te doen. Burgers klagen al snel dat de overheid meer oog heeft voor buitenlanders dan  voor de eigen bevolking. Politici zijn vatbaar voor dit soort geluiden, waardoor moslims het gevoel hebben dat ze er niet bij horen.”

Als er geen rol is weggelegd voor militairen bij het bestrijden van terreur, wat is dan de toekomst van de Europese krijgsmacht?

“Dat hangt af van de toekomstige dreiging. Ik denk dat het grootste gevaar voor Europa schuilt in de instabiliteit om ons heen. Mensen uit het Midden-Oosten en Afrika proberen massaal hun land te ontvluchten, en ze kijken allemaal dezelfde richting op: Europa. Maar ook wij hebben te maken met grote maatschappelijke onrust.

“De rellen in Groot-Brittannië in 2011 en de revoluties in de Arabische wereld hebben weinig met elkaar van doen, behalve dat de opstanden spontaan onststonden, de demonstranten gebruikmaakten van moderne communicatiemiddelen  en de regeringen niet in staat waren om adequaat te reageren. In de toekomst zijn grootschalige bevolkingsopstanden in Europa niet uitgesloten.

“Klimaatverandering en bevolkingsgroei worden gezien als factoren die tot onrust kunnen leiden in de regio’s om ons heen. Maar slechts weinigen trekken die lijn door naar Europa. De migratiestroom kan de instabiliteit ook hier verergeren.

“De huidige krijgsmachten zijn niet ingericht om met grootschalige sociale onrust om te gaan. Europa zal daarom in de toekomst moeten overgaan op een defensiemodel waarin het leger meer politietaken uitvoert, vergelijkbaar met de  Franse gendarmerie (of de Koninklijke Marechaussee, red.).

“De krijgsmacht zal voor een groot deel moeten bestaan uit lokale reservisten, die verschillende talen beheersen, verstand hebben van culturen en mobiel inzetbaar zijn, en daardoor in staat zijn om opstanden neer te slaan.
Dit zijn de militairen van de toekomst.”

* * *

Links naar artikelen

Albert NijmeijerVolkskrant 07/11/2013,

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11404/HetDuel/article/detail/3540838/2013/11/07/Nederland-mag-weer-de-door-Frankrijk-veroorzaakte-ellende-oplossen.dhtml

generaal b.d. Kees HomanVolkskrant 08/11/2013,

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11404/HetDuel/article/detail/3541273/2013/11/08/Westen-zal-meer-verantwoordelijkheid-moeten-dragen-voor-Mali.dhtml

Rob de Wijk −06/12/2013 Trouw 06/12/2013

http://www.trouw.nl/tr/nl/6844/Rob-de-Wijk/article/detail/3557463/2013/12/06/Niet-in-fouten-vervallen-van-besluiten-over-eerdere-missies.dhtml

“ Wederopbouw van Mali is de verantwoordelijkheid van de VN. Nederland levert met zijn inlichtingencapaciteit slechts een bijdrage aan het effectief laten functioneren van de VN-operatie. De Nederlandse deelname is daarom een succes als door het leveren van inlichtingen over de dreiging in en rond Mali de VN-troepen van Minusma hun werk goed kunnen doen. Als de wederopbouw van Mali maatgevend wordt gemaakt voor het succes van de Nederlandse inlichtingen missie, zal het wederom snel gebeurd zijn met het draagvlak voor die missie.”

Reactie jerry mager  /  Trouw 08/12/13

Laten we de redenering van RdW eens omdraaien: indien de VN niét goed functioneert, is dat dan te wijten aan het niet-goed functioneren van de Nederlandse inlichtingen-missie? Wat moeten we dan met ons draagvlak doen? Ik heb het verhaal van John MacKinlay met waardering gelezen. Wat een niveauverschil! Zaten zulke mensen maar op de plekken van waar nu een Rob de Wijk en een generaal Kees Homan zitten. Dan zou de kans op tenminste zinnige vertogen alleen al met minstens duizend procent toenemen.

 

Op het thema van radicalismefanatisme en extremisme kan worden verdergeborduurd bijvoorbeeld door de discussie door te trekken naar Volkert van der Graaf  en Mohammed Bouyeri.

Tip: Hans Magnus Enzensberger: The Radical Loser

Een samenvatting door Alex Voets is te lezen op http://intercultureel.nl/artikel/307/de-radicale-verliezer

“ De Duitse schrijver-filosoof Hans Magnus Enzensberger zoekt de wortels op van hedendaagse marginaliteit en hoogmoedswaanzin, in Westerse samenlevingen en elders. Zich verdiepen in de psyche van ‘losers’ is, stelt Enzensberger, zowel moeilijk als noodzakelijk. Moeilijk omdat dit lot de meest uiteenlopende types beschoren is, van een drugsverslaafde tot Napoleon. Noodzakelijk omdat er in recente tijden een belangrijke politieke dimensie aan toegevoegd is. Welke ideologische trigger doet the radical loser ontvlammen, als amokmaker, moordenaar of als terrorist?”

Duitse links:

Lothar Struck >  Enzensberger: Schreckens Männer – Versuch über den radikalen Verlierer
http://www.readers-edition.de/2006/06/16/enzensberger-schreckens-maenner-versuch-ueber-den-radikalen-verlierer/

Josef Joffe: »Der Islam ist ein Entführungsopfer« /  Hans Magnus Enzensberger über die Anziehungskraft von Religion, das Trauma der arabischen Welt und die Zukunft des Terrorismus
http://www.zeit.de/2006/23/Enzensberger

 

 

Comments are closed.