Feed on
Posts
Comments

‘De invoering van de euro gebeurde op onverantwoorde wijze en dat moet nu alsnog gewroken worden op degenen die hem invoerden en op hun opvolgers, dat willen deze jongens dus,’  zegt Semanur, ‘WRAAK! Een parlementaire enquête! De schuldigen moeten hangen!’

‘Jammer, weer een gemiste kans, omdat de massa, het klootjesvolk, niet wordt bediend en vertegenwoordigd met die actie rond de jammerlijke invoering van de euro,’ zegt Willemijn, ‘ook daarom zal ik nooit op de partij van Baudet of Roos stemmen. Deze jongens gaan vooral voor eigen roem en glorie. Deze actie vind ik terecht en effectief om nogmaals de aandacht te vestigen op de povere kwaliteit van allerhande “top-politici” en  “top-bestuurders“, die juist als het erop aankomt vaak jammerlijk verzaken en een huiveringwekkende wereldvreemdheid ten toon spreiden. De invoering van de euro, onder de destijds vigerende omstandigheiden, was fout en blijkt allengs steeds fouter uit te pakken. Echter, de voornaamste slachtoffers van foute inschattingen en rampzalige beslissingen door politieke fat cats, zijn de gewone burgers. De dikke nekken zijn verdwenen als de gevolgen van hun handelen duidelijk worden.’

Semanur: ‘Het zou niet meer dan fatsoenlijk (!!) zijn om die consequenties van politiek broddelwerk en bestuurlijk vandalisme zo veel mogelijk te verzachten, te mitigeren, maar dat doen de opvolgers bijna nooit. Die zijn alweer bezig met het volgende mega-project, op jacht naar roem en naamsbekendheid.
Dat deden Baudet en Jan Roos ook met het Oekraïne-referendum: de media opzoeken met te-gekke-fratsen. Zij hadden veel meer uit die Oekraïne referendum-exercitie kunnen halen. Vooral ter versterking van argumenten vóór de invoering van het referendum als politiek instrument om onze democratie te borgen voor de toekomst en kwalitatief hoger op te schalen. Dat hebben ze helaas niet gedaan. In plaats daarvan gedroegen ze zich triomfalistisch, als de kwajongens die ze in feite zijn. Wij hebben destijds allemaal gestemd tegen het verdrag, sinds een lange tijd  van niet stemmen. Vervolgens zie je met lede ogen dat ze er een kermis van maken. Foei toch.’

Willemijn: ‘Hadden ze nou gezegd dat de rekening voor de megalomane beslissing de euro in te voeren, overwegend bij de gewone man is komen te liggen en dat ze dáárom de collaborerende pipo’s ter verantwoording willen roepen, teneinde de verdeling van de euro-voordelen – die er óók zijn – eerlijker over het volk te doen plaatsvinden, dan was het een legitieme actie geworden. De media doen trouwens maar wat graag mee met gekkigheid en sensatie, dus die hebben boter op het hoofd.’

‘Inderdaad, de media maken steeds meer hun eigen nieuws door schandalen uit te lokken en daar dan smeuïge verhalen over te bakken’, zegt Semanur zuchtend. ‘Indien Baudet en kompanen de invoering van de euro en de naargeestige nasleep voor de massa aankaartten vanuit het perspectief van de zwaarst gedupeerden (pensioenderving, AOW-leeftijdverhoging, het commodificeren en versjacheren van ons woonrecht door neoliberale bewindslui) dan zouden ze de politieke pipo’s veel overtuigender kwade trouw ten laste kunnen leggen. Immers: eerst voeren de koekenbakkers ondanks alle waarschuwingen en tegen beter weten de euro in (zij lopen immers geen risico als het verkeerd uitpakt) en vervolgens lijkt het er op dat zij en hun opvolgers die kardinale inschattingsfout (ook ingegeven door ijdelheid en egotripperij!) misbruiken om de koek oneerlijk te blijven verdelen. Daarbij kun je behalve de Nederlandse burger, ook de nu zo gestrafte EU-landen betrekken, zoals Griekenland. Overal is Jan-met-de-pet het kind van de politieke rekeningen. Behalve in Zwitserland, want daar hebben ze hun frank en het referendum.’

‘Frame je het op die manier, dan ga je voor meer dan alleen maar wraak,’ zegt Willemijn, ‘dan probeer je er zoveel mogelijk uit te halen voor de benadeelde burger. Een ware politicus-volksvertegenwoordiger zou gebruik maken van de kans de politieke super pipo’s met de broek op de enkels te zien, om te ijveren voor een rechtvaardiger verdeling van de eurowinsten. Coen Teulings heeft natuurljk gelijk. Zijn argumenten zijn al zo vaak gebruikt. Het is een open deur intrappen. Voorlopig moeten we met de euro leven, maar wèl de lasten en verliezen eerlijk verdelen s.v.p.!
Het land dat nu nog bij de euro wil, deugt niet, daar zit een zwaar luchtje aan. Kijk maar naar de Oekraïne. Daar zwaaien corrupte politici de scepter. Dat zij bij de EU willen, geeft ernstig te denken.’

Semanur: ‘Dat politici uit eurolanden zo happig zijn op de Oekraïnsche toenaderingspogingen geeft trouwens ook te denken: politici weten altijd aan welke kant hun boterham gesmeerd en belegd wordt. Neem de VVD’er Mark Rutte die geitenpaadjes naar de Oekraïne baant om de referendumuitslag te saboteren. De snuiter zou zich liever bekommeren om de stiekeme Duitse fratsen met betrekking tot de euro.

Maar goed, deze ijveraars voor volksinitiatieven zijn toch vooral egotrippers die ernaar streven met hun foto op de cover Time Magazine te komen (maar de Elsevier is ook goed hoor),’ zegt Semanur, ‘alleen hun argumenten met betrekking tot het plunderen onze pensioenen neigen in de richting van behartigen van het Algemene Belang, maar voor de rest is het een nutteloze wraakactie die alleen media-aandacht voor de initiatiefnemers oplevert. Jammer.’

Willemijn: ‘Onze pensioenpotten zijn melkkoe voor de financiële mafia geworden, met dank aan de wereldwijde broederschap van neoliberalen die de mond graag zo vol hebben van De Verlichting. Kijk, pensioenen, dit is nou zo’n voorbeeld waar nationale politici zich kunnen waarmaken als volksvertegenwoordigers om de gevolgen van de financiële chicanes en plunder zo eerlijk mogelijk over iedereen uit te smeren – liefst de pensioenrovers de pas afsnijden, natuurlijk. Maar wat doen de politieke paljassen: ze verhogen de AOW-leeftijd en ze gaan viral met grootse maar o zo vage plannen over belastingheffing bij ongrijpbare multinationals. Nota bene: vaak dezelfde bedrijven waarmee ze vermoedelijk al tijdens hun actieve politieke leven banden hebben! Die belastingeheffing, daar komt het nooit van. Wat een multinational aan de ene kant aan “belasting” betaalt, rooft hij aan de andere kant (liefst van de wereld) dubbel en dwars terug.
Het is net of mensen die dit soort initiatieven op touw zetten een bord voor het hoofd hebben,’ zegt Willemijn, ‘misschien is dat een noodzakelijk voorwaarde, omdat egoïsme dominant moet zijn, wil je iets lijken in de politiek. Empatisch altruïsme leidt alleen maar af van de zelfverheerlijking.’

Semanur vindt dat dit kenmerk van narcisme vooral iets is dat bij de post-moderne politicus schijnt te horen, ‘vroeger waren politici veel meer gericht op dienen van het Algemene Belang, denk aan dat optreden van Jan Terlouw rond dat touwtje uit de brievenbus. Dat waren politici die de politiek in gingen met een doel dat grotendeels maatschappij-betrokken was, ook wanneer de persoon een meer dan normaal ego had. Nu gaan de paljassen de politiek in voor het geld en voor de media-exposure. Getver!’

‘Dit initiatief dat een parlementaire enquête beoogt, werkt zelfs de andere kant op,’ meent Willemijn, ‘want er is eigenlijk geen motief, behalve wraak, om de betreffende politici alsnog aan het kruis te willen zien. Intussen gaat de financiële mafia lustig door met ons en de EU via de euro uit te melken. Onze pensioenen worden ons ontfutseld, zonder dat een politicus daar iets tegen onderneemt, niet eens verbaal!’

‘Die zullen ook niet van harte meewerken,’ meent Semanur, ‘want dan scheppen ze immers een mogelijk precedent aan de hand waarvan hun beslissingen straks kunnen worden beoordeeld. Ze kijken wel uit.

 

 

interview met Ted Malloch –  http://www.bbc.com/news/world-europe-38808504

door David Hollanders ( De Groene Amsterdammer, 25 januari 2017):

“Hoe onze oudedagsvoorziening een financieel product werd.
De plannen voor een persoonlijke pensioenpot vormen de kroon op een lange, ideologisch geïnspireerde ontwikkeling – met fatale gevolgen.”

https://www.groene.nl/artikel/na-gedane-arbeid-is-het-duur-rusten

Saskia Sassen: Expulsions  ( vertaald als Uitdrijvingen),  over belangrijke oorzaken van de stromen (vlucht-)migranten die wij op onze bordjes krijgen “gepleurd” (pleuren: Rutte-vocabulaire)

https://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/11/wereldwijd-worden-mensen-verdreven-verwijderd-g-1397552-a881338

http://www.saskiasassen.com/PDFs/interviews/Interview-with-NRC-Boeken-July-2014.pdf

 

 

 

Comments are closed.