Feed on
Posts
Comments

‘Een VVD’er die oproept tot meer fatsoen in het onderlinge verkeer, hoe geloofwaardig vind ik dat?’ Taco kijkt vragend de tafel rond en zegt terwijl hij een vies gezicht trekt: ‘Rutte wil met een pannetje soep naar de buurvrouw. Dat vindt de man een blijk van fatsoen.’

Willemijn: ‘Geloofwaardig? Ik vind jou tot nog toe een tamelijk fatsoenlijke huisgenoot, dus mijn antwoord is me dunkt duidelijk: totaal ongeloofwaardig. Zeker als die VVD’er Mark Rutte heet en op verkiezings-campagne is. Heeft die buurvrouw een touwtje uit haar brievenbus hangen? Zoals de buurvrouw van Jan Terlouw? Want dit is natuurlijk de VVD re-make van het Terlouw-verhaal.’

‘Dat verhaal van Jan Terlouw over de tijd dat in Nederland gewoon touwtjes uit de brievenbus konden hangen en de melkflessen op de stoep stonden, dat vrát het volk,’ grinnikt Taco, ‘dus springt de propagandamachine van de VVD er bovenop om het concept uit te baten.’ Hij schampert: ‘Een pannetje soep met Rutte eraan vast. Dan zitten er natuurlijk veel haren in die soep. Witte haren, van Wilders. Brrrrr ….. ‘

‘Ho, ho,’ onderbreekt Ilham, ‘wat bedoelt meneer Rutte met fatsoen? Vindt Mark Rutte het misschien onfatsoenlijk dat er nog steeds woningnood in Nederland heerst en dat door het tegenwoordige “passend toewijzen” en de commerciële vrije-sector huurprijzen mevrouw Van Til en meneer Kobani geen goed geïsoleerde seniorenwoning kunnen betrekken en nu in de winter meestal in de keuken zitten met wanten aan tegen de kou? Vindt de VVD-premier dat soms onfatsoenlijk? Dat vind ik namelijk ook niet fatsoenlijk, dus ….?’

‘Neen,’ zegt Taco, ‘natuurlijk niet. Wat kan Rutte nou een kleumende mevrouw Van Til en meneer Kobani schelen! Woningnood is juist goed voor de huizenmarkt! Daarom dat VVD-minister Stef Blok een jaarlijkse verhuurdersheffing van 1,7 miljard oplegt, dat houdt de woningnood in stand, maar de VVD kan de woningcorporatiemanagers daar dan de schuld van geven. Dat is uiterst fatsoenlijke hogeschool-politiek. Meneer Rutte zegt geloof ik wel – zeker tegen meneer Kobani – dat als het hem hier niet bevalt, hij maar weg moet. Oprotten met je soepjurk als het je hier niet bevalt, maar je kunt wel een pannetje lauwe soep voor onderweg meekrijgen. Géén halal soep natuurlijk!’

Willemijn: ‘Zúlke fatsoensrakkers hè, die VVD’ers. Ik word er helemaal ontroerd door. Opdonderen en oppleuren, zegt Rutte geloof ik. Maar wel met een heel fatsoenlijk en beschaafd accent hoor, dat spreekt vanzelf. Het is voor d’r lui hun eigen bestwil ook. Die Rutte is een en al fatsoen en de vleesgeworden goedheid. Waar hebben we die snuiter toch aan verdiend!? Hebben jullie Wilders’ reactie al bekeken op Youtube?’

Ilham: ‘Dat liegt er bepaald niet om. Youtube, Wilders: “Wilders tegen Rutte: stop met bedriegen.” Recht voor z’n raap zij het demagogisch, maar dat is de toon, want met beschaafd iets aankaarten kom je niet ver.
Over de gênante woningnood gesproken. Hoe staat het trouwens met de opdeling van onze publieke voorraad woonruimte die in handen is gegeven aan corporatie-managers en die momenteel wordt, of reeds is, opgedeeld in Daeb-woningen en niet-Daeb-huizen? Daeb staat voor: Diensten van algemeen maatschappelijk belang. Wie die benaming Daeb heeft verzonnen zit nu vermoedelijk met een vette bonus op de Bahama’s, terwijl zij eigenlijk in het dolhuis, het krankzinnigengesticht, thuis hoort. Bizar! Wonen is natuurlijk een maatschappelijk belang niet primair van economisch belang. Dat is het alleen voor de VVD-huizenbouwers en  -verkopers met hun pepernoten. Onze woonruimte wordt op de vrije markt gegooid, precies zoals bijvoorbeeld iemand als Joseph Vogl (in: Het spook van het kapitaal) voorspelde en uitlegt.’

‘Daar heeft meneer Rutte het allemaal natuurlijk ook niet over,’ zegt Taco met opgetrokken wenkbrauwen, ‘dat kun je weten, want Rutte is van de VVD en die lui verpatsen en verkwanselen alles wat los en vast zit. Dat bekokstoven ze vier keer per jaar in de villa van bobo Ben Verwaayen in Zuid Frankrijk: welk stuk van Nederland zullen we nu eens commodificeren en vermarktbaar maken?’

‘Ook het inburgeren moet tegenwoordig privaat gebeuren,’ zegt Ilham lachend, ‘tenslotte moeten we in Nederland ook aan asielmigranten verdienen. De Nederlanders worden er wijzer van en de migrant ….? Vindt meneer Rutte dat niet onfatsoenlijk, dat je al die mensen binnenlaat en ze vervolgens aan hun lot overlaat?’

Willemijn: ‘Jôh, ben jij wel lekker? Die Haagse pipo’s zijn 24/7/366 bezig met hun imago en carrièreplanning. Die hebben echt geen tijd voor trivialiteiten hoor! Bij hen is het: de soep wordt nooit zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Dus blazen ze hoogstens af en toe over de hete soep, totdat alles vanzelf over is gegaan, meestal dus in de soep is gelopen. En dan gaan de volksverlakkers-in-rijksdienst aan het spinnen en fabuleren om de verantwoordelijkheid af te schuiven en wordt de zaak her-framed.’

‘Héél fatsoenlijk allemaal,’ zegt Taco heftig knikkend, ‘je moet niet denken dat je als vluchtmigrant-avonturier hier gratis aan de vleespotten kunt aanschuiven. Je moet in jezelf investeren en ondernemer van je eigen leven wezen.’

‘Krijg je misschien cursusgeld-korting als je lid van de VVD wordt en bewijsbaar op meneer Rutte stemt?,’ vraagt Ilham met een klein stemmetje, ‘of is dat onfatsoenlijk?’

*  Vrolijkheid *

‘Wacht even,’ zegt Willemijn, ‘vindt meneer Rutte het misschien onfatsoenlijk dat zijn regering (samen met de collaborerende PvdA van Asscher en Samsom), de grenzen open laat voor tienduizenden vluchtmigranten terwijl er in Nederland woningnood heerst en er tevoren geen effectieve logistiek is opgezet om die toevloed aan nieuwkomers in goede banen te leiden? Vindt de VVD-man dát soms onfatsoenlijk? Daar zou ik het mee eens zijn: dubbel onfatsoenlijk. Namelijk onfatsoenlijk jegens de inwoners van Nederland die de zwik op hun bordje en dak krijgen “gepleurd” (ja, ik gebruik nu Rutte-vocabulaire: pleuren) en onfatsoenlijk jegens de migranten die eenmaal hier ontdekken, dat ze niet bij iedereen welkom zijn en vermoedelijk zelfs als pionnen in een politiek schaakspel worden misbruikt? Dan kan ik me iets van onfatsoen bij voorstellen, ja.’

‘De Verlichting,’ zegt Ilham glimlachend, terwijl ze een vinger in de lucht steekt, ‘het moest allemaal vanwege de Verlichting, net zoals de neoliberale vrijemarktwerking van de Verlichting moest en er daardoor veel Nederlanders zitten te springen om behoorlijke woonruimte. Desnoods dan maar zonder verlichting en met energielabel D. Ik denk dat meneer Rutte dat met fatsoen bedoelt?’

‘Woningnood is goed voor de vastgoedmafia,’ roept Taco, ‘de onroerendgoed bobo’s worden vet van onze woningnood! De onvolprezen Woningwet is er nota bene met hulp van de PvdA doorheen geperst. De huizenmarkt zat op slot. Ja ja, de winsten waren natuurlijk niet vet genoeg en er moesten nog tig woningcorporatiedirecteuren met een gouden handdruk weg – om vervolgens vlak om de hoek opnieuw te worden aangesteld bij een woningcorporatie. Woningnood. Het mocht wat!’

‘En de nepssociaaldemocraat en PvdA’er Lodewijk Asscher intussen maar ronken en zwijmelen over “progressief patriottisme,” zegt Willemijn, ‘lusjenogpeultjes mevrouw Jansen?’

Ilham: ‘De PvdA heeft trouwens  een speciaal soepvrouwtje Staatssecretaris van Sociale Zaken gemaakt: Jetta Klijnsma, met haar eigen soep-,moes- en groententuin. Maar misschien is dat meer een knollentuin? De PvdA verkoopt de kiezer als geen ander knollen voor citroenen, en dat is best zuur. Een genie hoor die mevrouw Klijnsma. Die gaat vast een toppositie bij het IMF of de Wereldbank bekleden. Als dat tenminste mag van Lilianne Ploumen, nog zo’n PvdA-genie die gehoorzaam en slaafs Nederlandse bedrijven subsidieert en dat ontwikkelingshulp noemt. Kortom, mevrouw Ploumen, voert klakkeloos neo-liberaal VVD-beleid uit. Heel fatsoenlijk hoor, als zogenaamde sociaaldemocrate.’

* Vrolijkheid *

‘Woningnood, Rutte en zijn VVD’ers? Mis poes,’ roept Taco nog lachend om PvdA-minister Ploumen, ‘woningnood, dat kan meneer Rutte en kornuiten – met inbegrip van de PvdA-collaborateurs – geen lor schelen! Diederik Samsom heeft zelfs met Jesse Klaver van Groen Links gepleit om een luchtbrug in te stellen, zodat er meer vluchtmigranten op kortere termijn ingevlogen zouden kunnen worden. Dát vond “men” blijkbaar fatsoenlijk. Net zoals AOW-leeftijd omhoog voor iedereen, ook voor degenen die zwaar fysiek werk verrichten en vroeg met werken beginnen. Daar heeft men onder die Haagse kaasstolp geen boodschap aan, aan die Nederlanders dènken Haagse politici niet eens. Behalve tegen de verkiezingen, dan gaan ze die sloebers met een pannetje soep bedelen. Want dat is dan plotseling fatsoenlijk. Tja, er bestaan vele soorten van fatsoen hoor, vergis je niet!’

‘Dan vindt meneer Rutte het misschien onfatsoenlijk dat John de Mol van Talpa een krantenconcern wil opkopen?’ probeert Ilham voorzichtig, ‘ik bedoel met het oog op de ver-junking van de Nederlandse informatie- en  nieuwsproductie? Dat we in Nederland Amerika achterna gaan, met Fox en Breitbart en zo ….. ? Maakt meneer Rutte zich daar misschien zorgen om? Heeft hij er slapeloze nachten van? Want deze ontwikkeling is best linke soep toch?’

* Hilariteit *

‘Producten zijn het!’ roept Taco, ‘nieuws en informatie, zijn verkwanselbare producten. Vooral nepnieuws ligt momenteel uitstekend in de markt. Wat wil je? fake politici horen nu eenmaal bij nepnieuws als ballen bij de VVD-soep!’

‘Dat gedoe van politici met de vluchtmigranten valt voor mij grotendeels onder cynisch narcistisch fatsoen,’ zegt Willemijn gedecideerd, ‘dat gaat de dames en heren politici helemaal niet om de vluchtelingen, maar om het beeld dat zij (de politici dus) geprojecteerd willen zien op het geopolitieke schouwtoneel: kijk ons eens Verlicht fatsoenlijk zitten wezen. De dames en heren politici laten desnoods de veldpolitie asielzoekerscentra uit de grond stampen – niet bij hun eigen woningen in de buurt natuurlijk! – en met behulp van de mainstreammedia wordt iedere Nederlander die daartegen protesteert aan het kruis gespijkerd als aso-tokkie. Dat soort fatsoen dus.’

‘Ohóóó, dát soort fatsoen,’ zegt Taco, ‘heet dat niet Haags fatsoen? Heet een van die nieuwe aspirant politieke partijen niet “Partij van de fatsoensrakkers” ? Dat zou me niet niet verbazen, of: “De Ridders van het fatsoen” (met onbezoedeld blazoen) …? Het kan niet melig genoeg.’

Ilham grinnikt en ze zegt: ‘Mijn pupillen zeiden al: dat beeld van Jan Terlouw van het Nederland met het touwtje uit de brievenbus, dat gaat gekopieerd worden door de marketingmuizen en politieke slangenolieverkopers en dat zien we geheid gerecycled terug in de verkiezingscampagne en voilà: daar is het VVD-pannetje soep van meneer Rutte! Natuurlijk, precies zo’n zelfde beeld, want het touwtje van Terlouw sloeg geweldig aan, dus moet die formule uitgebaat worden. Het is eigenlijk aandoenlijk in zijn belachelijkheid en onoprechtheid. Brrrrrrr ………….  wat een huichelachtige paljassen zijn het toch. Soepfatsoen.’

‘Ja, en dan moet de buurvrouw dankbaar zijn voor dat VVD-pannetje soep, net als Kniertje,’ zegt Willemijn lachend, ‘want de vis wordt duur betaald, nietwaar? We zullen als Nederlanders wel de politici krijgen die we verdienen, maar treurig vind ik het wel.’

‘De bloedarmoedige visieloze politiek van de shabby moraal en de financiële spreadsheets,’ zucht Taco, ‘daar krijg je weinig mee van de grond, kijk maar naar “het project Europa,” dat is intussen een grote treurnis waar je de broek bij afzakt.’

Ilham: ’Ik lees met mijn leerlingen regelmatig de Trouw-columns van Hans Goslinga en dan leg ik ze uit dat meneer Goslinga schrijft over politici zoals ze vroeger waren:  volksvertegenwoordigers. Meneer Goslinga beschrijft een politieke orde die niet meer bestaat en dat is nog maar kort geleden. Ze hebben politicus Jan Terlouw niet meegemaakt. Dat heb ik zelf ook nauwelijks bewust, maar over die tijd en nog vroeger schrijft Goslinga. Het is in onze eigen tijd gebeurd, vertel ik ze. Goslinga heeft het over een virtuele wereld die ooit was. Hij pleegt anachronistische politieke en parlementaire beschouwingen. Nostalgie. Best vreemd eigenlijk. Straks, als Talpa de Nederlandse media regeert, zullen ze het dagelijks aan den lijve ervaren. Ik probeer ze alvast voor te bereiden.’

Taco vertelt dat hij met zijn pupillen de video van Geert Wilders heeft bekeken op youtube, in reactie op Ruttes pannetje soep. ‘De sympathie voor Wilders’ standpunt was voelbaar. De meesten bleven gereserveerd bij Wilders’ tirade tegen “de” moslims – mijn pupillen behoren allemaal tot de witte boven-middenklasse – maar voor Rutte hadden ze weinig lof en waardering over. Van hun mochten Rutte en zijn kliek eergisteren vertrekken. En de PvdA van Asscher en Samsom eveneens.’

‘Zo zie je maar dat er best ook fatsoenlijk witte Nederlanders bestaan,’ zegt Willemijn spinnend van tevredenheid. Het is niet iedereen louter om de poen te doen.’

*  Vrolijkheid *

 

http://www.trouw.nl/tr/nl/39683/nbsp/article/detail/4452139/2017/01/23/Rutte-ga-weg-als-het-je-hier-niet-bevalt.dhtml

Trouw (23.1.2017) : “De premier benadrukte tegen het AD dat zijn partij niet staat voor doorgeschoten individualisme zoals politieke tegenstanders wel beweren. “Mijn partij staat ervoor dat je met een pannetje soep naar de buren gaat als dat nodig is.”

 

http://www.mediacourant.nl/2017/01/mark-rutte-roept-in-kranten-op-tot-meer-fatsoen/

http://www.breitbart.com/london/2017/01/23/integrate-leave-wilders-surges-polls-dutch-pm-ramps-migrant-rhetoric/

http://www.mediacourant.nl/2016/01/deal-met-talpa-is-desastreus-voor-tmg/

http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/01/video-wilders-reageert-op-fantastische-wijze-op-ruttes-belachelijke-verkiezingsadvertentie-tijd-dat-u-vertrekt/

 

 

Work in progress

 

Comments are closed.