Feed on
Posts
Comments

‘Gôh, de redactie van de NRC rectificeert eigen artikelen. Dat is aan de ene kant natuurlijk chique, maar tegelijk best jammer,’ zegt Willemijn met spijt in haar stem, ‘ik bedoel die berichtgeving over de berechting van daders van het neerschieten van dat Maleisische vakantievliegtuig MH17. Ik vond die “overstatende” artikelen eigenlijk best koddig, als ironische figuur. Want iedereen begrijpt natuurlijk al lang dat er waarschijnlijk nooit een dader berecht zal worden, want dat vindt Vladimir Putin niet goed. Het was volgens de Russen op zijn hoogst een tragisch ongeluk en geen moedwil, dus de bombast bombarie en kletterende ketelmuziek ging steeds meer pijn aan de oren en ogen doen.’

‘Ach ja, die onderste steen van Rutte, die maar niet boven water komt,’ zegt Zorah met een glimlach, ‘en die hoogstwaarschijnlijk nooit boven water zal komen, omdat hij al open en bloot voor iedereen die kan zien, te kijk ligt. Het zal mij benieuwen hoe lang de houdbaarheidsdatum van MH17 kan worden opgerekt. Wanneer komt het moment dat het 180 graden averechts werkt en zich tegen de oprakelende opportunisten keert?’

‘Cynische opportunisten,’ zegt Willemijn.

‘Als opmaat naar de G20 werd het lijk MH17 voor de zoveelste keer uit de vrieskist gehaald,’ zegt Rutger met een diepe frons in zijn voorhoofd, ’Putin moest tevoren “globaal” ingewreven krijgen dat hij over een bende gangsters regeert, maar dat Nederland gelukkig pal staat om de internationale rechtsorde overeind te houden. Desnoods in zijn dooie eentje. Daarom mag VVD-premier Rutte meedoen met de G20 en mag hij Angela Merkel een knuffel voor de camera geven.’

Zorah grinnikt als ze opmerkt dat uitgerekend VVD-minister Stef Blok van Veiligheid en Wonen in het kader van MH17 een strenge brief over vervolgen van misdadigers aan de kamer stuurt. Ze licht toe: ‘De Kamer wil het woningbouwtoezicht privatiseren en dat zal de veiligheid van de bewoners vast niet ten goede komen. Wel, Blok is Minister van Wonen èn van Veiligheid en uitgerekend hij – met PvdA-kompaan Bert Koenders – stuurt een ronkende brief aan de Kamer, over internationale veiligheid die geborgd moet worden. Een Kamer die onze veiligheid privatiseert. Tja, dat vind ik toch op z’n zachtst gezegd ironisch hoor. Straks moeten er schimmige aannemers en net zo schimmige inspecteurs vervolgd worden omdat blijkt dat ze hebben gefraudeerd met inferieure bouwmaterialen en malafide woningconstructies vanwege het rendement en winstbejag. Daar kun je bij private inspecties donder op zeggen. Zeg dus maar dag tegen de woonveiligheid.’

‘Ook waar,’ beaamt Rutger, ‘als de Eerste Kamer tenminste net zo suf gelobbied is als de Tweede en instemt met de privatisering van het bouwtoezicht. Stef Blok en die Kamerleden worden natuurlijk echt niet voor het gerecht gesleept als er straks woningen instorten of in de hens gaan, vanwege geprivatiseerd bouwtoezicht.’

‘Zelfs een Parlementaire Enquête zal er niet meer aan worden besteed,’ meent Willemijn, ‘want dit soort verloedering is intussen de gewoonste zaak van de wereld. Leve de privatisering! Onze hele maatschappij is er inmiddels op ingericht om plunderaars, gauwdieven, ladenlichters en beurzensnijders hun slag te laten slaan. Ik las vanuit m’n ooghoeken over die woningcorporatie bobo Eric Staal. Tja, wat wil je. Bind de kat maar opo het spek.’

Rutger: ‘Zo’n snuiter zit een tijdje pro forma in een luxe cel en heet dan “zijn straf te hebben uitgezeten” en vervolgens vertrekt ‘ie naar Bonaire of Johannesburg om daar doodgemoedereerd en prinsheerlijk in zijn bijeen gestolen villa’s te genieten van het gestolen geld. En wij maar braaf lezen dat er een G20 wordt gehouden om de wereld nóg beter te maken. Wie neemt dat nog serieus? Goed dat ze daar in Duitsland keihard tegen demonstreren!’

Zorah: ‘De NRC-redactie noemt in dit commentaar van 8 juli woordelijk de titel van het artikel van Joost Pijpker (NRC 5 juli): “Verdachten MH17 worden in Nederland vervolgd”, zegt Zorah, ‘en dat stuk van Arjen Schreuder (NRC 5 juli) dan: “Nederland berecht verdachten MH17.” Dit is volgens mij je reinste proeve van zelf nieuws maken, zeker als het komkommertijd is. Dan publiceer je als krant stukken die zo evident karikaturaal zijn, dat je ze kort erna soepeltjes kunt rectificeren met een bezadigd stuk. Het waren leerling-journailleurs, zeg je dan, of iets in die trant …’

‘Putin zal de Krim nooit van zijn leven meer opgeven en in de Oekraïne hebben Amerika en zijn vazallen ook niemendal te zoeken,’ zegt Willemijn, en Putin heeft groot gelijk hoor.’ Ze voegt eraan toe: ‘Weet je waar ik nou zo nieuwsgierig naar ben, wie er voor Trump en Putin als paardenfluisteraar optreden tijdens die gesprekken, want dat ze gesouffleerd worden, staat voor mij vast. Ze hebben allemaal een “oortje” in. Zeker zo’n Trump, vermoed ik, want die kan nog geen twee coherente zinnen achter elkaar zeggen. Maar, wie doen dat nou, dat souffleren? Zijn het de geheime diensten, of ingehuurde lobbyisten, of een combinatie van allerhande vage belanghebbenden met eigen agenda’s? ’

‘Intelligent van Putin, om te beweren dat die sancties tegen Rusland vanwege onder andere de “annexatie” van de Krim, dat die zogenaamde sancties niets anders zijn dan een dekmantel voor protectionistische handelspolitiek van de VS en de EU,’ merkt Rutger op, ‘en ik geloof dat Putin niet eens helemaal ongelijk heeft. Onder het mom van allerhande nobele motieven worden keiharde maatregelen ten gunste van eigenbelang ten uitvoer gebracht.’

Willemijn: ‘Zelfs het laten plaatsvinden van de G20 in Hamburg, en dan ook nog uitgerekend in deze wijk, past in wat Rutger zegt: zogenaamd voor een betere wereld, maar het hele evenement is als provocatie bedoeld. Onze vrienden in Hamburg zijn er bij. Het vandalisme en de vernielingen die de demonstranten er aanrichten zijn maar een bleke metafoor voor de ravage die degenen die het in de twintig deelnemende landen voor het zeggen hebben, wereldwijd aanrichten, zijn ze van mening.’

 

 

Work in progress

 

 

 

 

Comments are closed.