Feed on
Posts
Comments

Over het niet-afdragen van pensioenpremies van zijn medewerkers bij de Gay krant door Henk Krol, staat in het artikel van Jeroen Trommelen (Volkskrant 04/10/13), over de pensioenverzekeraar en de toenmalig accountant: “Pensioenverzekeraar Nationale Nederlanden erkent dat ook zij het personeel van de Gay Krant nooit heeft ingelicht over het niet afdragen van hun premie. ‘De werkgever betaalde een klein deel van de premie wél; het deel waarin het overlijden van de werknemers werd verzekerd. De pensioenpremie zelf betaalde hij inderdaad niet. Daar hebben we hem meermalen in brieven op aangesproken, maar het personeel niet. De verplichting dat te doen, werd pas opgenomen in de nieuwe pensioenwet van 2007.’
3 aapjes met euroteken + tekst
Toenmalig accountant Ton Timmermans van Best Publishing Group wil niets kwijt over het toezicht op de betaling. ‘Onze beroepscode verbiedt daarover iets te zeggen en ik wil niet het risico lopen op een schadeclaim.’ “ [ einde citaat ]
Dus pensioenverzekeraar Nationale Nederlanden wist dat de werknemers van Krol hun pensioen door de neus werd geboord en toch informeerde hij die medewerkers niet? Dat is blijkbaar niet strafbaar. De pensioenverzekeraar wordt zelfs geen nalatigheid verweten, geloof ik. De accountant is bang voor schadeclaims. Waarom eigenlijk? Wat zouden die schadeclaimers dan voor schade claimen? Misschien dat een beunhaas zich voor accountant uitgaf? Die Ton Timmermans zal toch een beëdigd account zijn? Kun je nagaan wat die bankier-eed straks om het lijf zal hebben: niet heel erg veel vermoed ik.
Een uiterst curieuze mix van verantwoordelijkheden, die blijkbaar niet genomen hoeven worden, omdat daartoe geen wettelijke verplichting bestaat. Je wrijft je ogen uit bij het lezen over dit soort gebeurtenissen.

accounting_and accountabilityBovendien kun je als werknemer blijkbaar schriftelijk afstand doen van je pensioenaanspraken over twaalf tot veertien jaar, zonder dat er ergens alarmbellen gaan rinkelen. Zo’n verklaring waarin je afstand doet, is blijkbaar ook niet per definitie on-wettig, wettelijk ongeldig. Iedereen kan zijn of haar pensioenafspraken dus verkopen, afstaan of zich die laten aftroggelen? Zelf nu nog, schrijft Trommelen op zijn weblog, achten ex-medewerkers zich gebonden aan een geheimhoudingsverklaring die ze hierover hebben ondertekend.  Sterker nog, sommigen van die ex-medewerkers aan de Gay-krant zouden nog zakelijke relaties met Krol onderhouden? Dit ondanks het feit dat hij ze hun pensioen door de neus geboord heeft? Kan dit allemaal waar zijn? En als het allemaal zo is, wat heeft meneer Krol dan in hemelsnaam misdaan? Hij heeft blijkbaar – net als de pensioenverzekeraar en de accountant – binnen de wettelijke kaders gehandeld. Vanwaar dan de ophef en heisa?

oude man met bril + tekst - 2 CAMKG463
Trommelen op zijn blog: “Tijdens die gesprekken merkte ik trouwens al snel dat ik de enige was die navraag deed. Was de Volkskrant uit op de val van Henk Krol? Ik heb wel gemerkt dat weinigen die val zouden betreuren, maar voor mezelf sprekend; nee, I couldn’t care less. Het is gewoon zijn eigen schuld.”
Zijn eigen schuld? Ik zou zeggen dat het van iedereen die hierbij is betrokken gaat om “eigen schuld”;  waarom alleen Krol aan het hout gespijkerd? Blijkbaar is Krol voor degenen die uit zijn op een greep en een grabbel uit onze pensioenpotten, toch te hinderlijk? Wie zijn “die weinigen” die volgens Trommelen de val van Krol zouden betreuren? Hetgeen Krol deed, of liever gezegd: naliet, valt hoe dan ook niet goed te praten. Misschien is het toch treurig te kunnen vaststellen dat precies dit blijkbaar rekkelijk normbesef de man zo geschikt lijkt te maken voor het metier van politicus in deze tijden?

waarden en normen
In haar laatste kwartaalrapport (derde kwartaal: 2 juli en 5 augustus 2013) Burgerperspectieven meldt het SCP dat moraal nog steeds een leidende dimensie is bij het probleembesef van de (ondervraagde, geënquêteerde) Nederlanders. Ook bij de toegenomen zorgen over de economische situatie speelt moraal (graaicultuur, zelfverrijking, bonussen, zakkenvullers) een leidende rol. Met dit gegeven in ons achterhoofd zal de kwalificatie van “de pensioenaffaire Krol” in ieder geval genuanceerder moeten uitvallen dan op grond van de hierover tot nog toe verschenen artikelen zou kunnen worden aangenomen.
Krol in de Tw Kmr met Tweetie + tekst

Comments are closed.