Feed on
Posts
Comments

Citaat Manin

‘Mijn moeder kreeg weer eens een folder van haar pensioenfonds waarin werd meegedeeld dat ze opnieuw minder pensioen kreeg vanwege “de dekkingsgraad en de financiële markten”,’ vertelt Semanur, ‘plus van de bank opnieuw een email dat er negatieve rente op het spaargeld van haar en van mijn vader wordt geheven. Mijn moeder zegt: “Dit soort gebeurtenissen maken dat we ons steeds onveiliger voelen.” Niet per se de migranten en zeker niet de Russen.’

Taecke: ‘Juist! Bij ons thuis idem dito met daarbij de aankondiging dat een minister president in functie, te weten de VVD’er Mark Rutte, straks drie uur lang een VVD-promo mag presenteren in “Zomergasten”. Dat vinden ze thuis alarmerend en hilarisch tegelijk. Dat citaat van Manin dat we als motto hebben gekozen, is zinderend actueel: een toeschouwers democratie, audience democracy.’

‘Hear, hear!’ valt Marieke hem bij, Hochhut heeft gelijk: onze media zijn zo goed als gelijkgeschakeld en het wordt steeds erger. Hochhut vindt de Duitse pers al erg (“Die deutsche Presse ist die angepassteste Europas und ihre Machthaber sind vollkommen würdelos, was die Wahrheit betrifft.” Let wel: würdelos en niet wertlos) maar wij gaan hard dezelfde kant op en halen de Duitsers snel in. Had als contrast op Dyab Abou Jahjah, en als complement tegelijk, bijvoorbeeld een van die wegloopauteurs van de Bezige Bij opgevoerd in Zomergasten. Maar neen, de afdeling Volksverlakkerij en Regeringsreclamemakers pitcht Rutte bij de omroepbobo’s. Wat een armoe! Zowel bij de media als de politiek, maar ze liggen in elkaars verlengde.’

‘Een veger teken dat het belabberd gaat met de VVD en de politiek, kun je niet verzinnen,’ grinnikt Taecke, ‘Mark Rutte als Zomergast. Wie gaat daar nou naar kijken? Alles wat die gast gaat vertonen is al lang voorgekookt door de sectie Rijksreclame en alles wat ‘ie straks zegt, is ingestudeerd en kapot gerepeteerd en krijgt ‘ie via een oortje ingefluisterd. Als Abou Jahjah niet op het programma stond, dan had ik helemaal niet gekeken! Trouwens, ik laat het opnemen en als de opname van de uitzending met Abou Jahjah de mist in gaat, zal ik daar ook niet wakker van liggen.’

‘Wij vonden het ook een giller,’ zegt Semanur, ‘een actieve politicus bij Zomergasten. Zo belabberd staat onze democratie er dus blijkbaar voor. Maar, dit is meteen een mooi bruggetje naar de werelden van verschil tussen de wijzen waarop wij dingen interpreteren en ervaren en vertegenwoordigers van de mainstream media. Neem nou dat begrip “Europese integratie” dat door allerlei deskundologen wordt gelijkgesteld met uitbreiding van de EU en de eurozone!

Hier,’ zij pakt de Letter & Geest bijlage van Trouw 18 juni 2016, ‘hoe kan die meneer Schout nou beweren dat referenda als uitkomst meestal een “rem op de Europese integratie” betekenen en hij haalt het Oekraïnereferendum van april erbij. Natuurlijk stemde Nederland tegen. Want: neen, neen, meneer Schout, wij hoeven er even geen Oekraïense economische migranten bij! Uitbreiding van eurozone is namelijk niet hetzelfde als integratie van Europa. Integendeel, het werkt centrifugaal en niet centripetaal! De politici kunnen nog zo hard beweren dat het associatieverdrag met de Oekraïne niet inhoudt dat de Oekraïne lid van de EU wordt, maar wie gelooft ze nou? Politici willen immers enkel uitbreiding van hun banencarrousel. Bizar! Uitbreiding van de eurozone, omwille van de uitbreiding en als hobbyhorse van de EU-bureaucraten, ondergrááft de Europese integratie juist!

Marieke: “Zijn wij nou gek, of hoe zit dat? Wij zeggen: uitbreiding van de EU en eurozone nu, in dit tijdsgewricht en met dit establishment op het pluche en achter de knoppen, staat gelijk met massa-immigratie van economische migranten. Die zitten namelijk in die landen die de EU-bobo’s zo nodig bij de EU willen trekken. Alsof we aan een Griekenland nog niet genoeg hebben! Wat is een transfereconomie anders dan economische migratie zonder dat de piepeltjes fysiek aan de wandel hoeven gaan?’  Chappatte Brexit_80prct

‘Tja,’ zegt Taecke schouderophalend, ‘maar zo’n frame krijg je nooit in de mainstream media, dat zien ze niet eens. Kunnen ze niet, want ze zitten vastgeroest in hun cognitieve schema’s. Daarom is er ook geen vooruitgang in de zaak.‘ Semanur: ‘De massamigratie is ook zo’n bizar belicht en besproken onderwerp: wij zijn helemaal niet tegen opvang van vluchtelingen en we zijn enthousiast vóór Europese integratie, maar ……. de tsunami’s van mensen die ongecontroleerd aanspoelen, dát is waar we niet blij van worden. Hoe valt dat te rijmen met ons asielrecht dat zorgvuldigheid vereist voor een authentieke toepassing?
Waarom slaan die mensen aan het zwerven? Over de oorzaken van die massamigratie: niente, nada! Begrijpelijk, want uiteindelijk is ook die migrantenstroom te herleiden op visieloze en benedenmaatse politici, die het niet zagen aankomen. Ja hoor, gooi maar in m’n pet, maar wij krijgen de stromende regen op een lekkend dak. Net als die zwervende sloebers trouwens, want die hebben ook niet gevraagd om bommen op hun huizen en hoofden, omdat de NATO zo nodig als wereldverbeteraar beweert op te moeten treden.’

‘Maar goed,’ zegt Taecke, ‘we vonden dat artikel van Marcel ten Hooven in de Groene Amsterdammer (7.7.2016) zo opmerkelijk passen in de mainstream framing. Ten Hooven vindt het opvallend dat ook “rijken” extreem rechts stemmen en wij vinden dat helemaal niet zo vreemd.’

‘Zeker niet wanneer je beseft – en dat doen we veel te weinig – , ‘ zegt Marieke lachend, ‘wanneer je je realiseert dat dé Nederlandse exponent van extreem rechts Geert Wilders heet en dat die man het enige lid is van een vereniging met maar één lid, te weten meneer Wilders himself! Mag ik jullie voorstellen? Extreem rechts in Nederland, jongens! Ze blijven maar schrijven over de PVV als politieke partij. Dat is moedwillige indoctrinatie.’

* Hilariteit *

‘Jááá!’ roept Taecke, ‘laten we de VVD’er Rutte per referendum als Zomergast vervangen door het PVV-lid Wilders! ‘

 * Hilariteit *

‘Maar dan wel weer een referendum georganiseerd door dezelfde vlerkerige vlegels van Geen Stijl die het Oekraïne-referendum naar de gallemiezen hielpen!’, roept Semanur.

* Vrolijkheid *

‘Het lijkt echt steeds meer op een samenzwering,’ meent Semanur, ‘iedere deskundoloog kraakt het referendum als politiek middel af, maar niemand maakt zich druk over dat bizarre fenomeen van de PVV als vereniging met één lid die zoveel ontregeling in zijn mars heeft. Die club wordt hardnekkig politieke partij genoemd. Ik zou zeggen: begin je politieke hervorming met dat eens goed af te knopen in plaats van op referenda in te hakken.’

‘Nou zijn we toch bij je bruggetje, ‘ zegt Marieke, ‘want Wilders en ook le Pen of wie ook in die categorie van zogeheten “populisten”, slaan als puntje bij paaltje komt, geen deuk in een pakje boter en dat vinden al die “rijken“, over wie Ten Hooven het heeft, prima. Die willen helemaal geen Roosevelt met een New Deal die de scheefgroei van vermogens corrigeert. Pipo’s als Wilders en le Pen weten drommels goed dat ze niet waar kunnen maken wat ze beloven en dat weten de meeste mensen die op ze stemmen ook.’

Citaat Menasse

‘Het ergste wat zo’n populist kan overkomen, is dat hij of zij aantoonbare regeerverantwoordelijkheid moet dragen,’ zegt Semanur, ‘daarom vind ik een club als de SP eigenlijk in hetzelfde hokje passen: blijf angstvallig bij die 15 zetels, zodat je je clientèle comfortabel op het pluche en aan de trog kunt houden, maar zorg ervoor dat je nooit verantwoordelijkheid hoeft te nemen.’

‘De vijand is voor de “rijken” van Ten Hooven intussen een interne vijand, terwijl hij voor de onderkanters nog wordt verbeeld en belichaamd als de vreemde, ‘ zegt Taecke, ‘maar dat laatste is een primitieve projectie voor laagopgeleiden en geestelijk minder bedeelden.’

Semanur: ‘Die laatste groep over wie jij het hebt, zal zich nauwelijks kunnen voorstellen dat ze de superrijken als hun concurrenten moeten beschouwen, daar is de afstand te groot voor. Oscar Lewis heeft daar geloof ik over geschreven in  “The culture of poverty”. Vanuit dat oogpunt is de verhuurdersheffing van VVD’er Stef Blok voor de neoliberalen prima: het contrast tussen rijken en minderbedeelden valt immers weg naarmate woonwijken homogener worden: geen gezeik: iedereen arm. Dat zal een Blok niet zo hebben bedacht, die denkt alleen in geld en winstmaximalisatie, maar het heeft wel het effect van verlagen van het ambitieniveau van de sloebers en dus de drang tot revolutie. Zo lang de afstand niet te groot wordt, zouden onderkanters zich nog kunnen verbeelden dat zij ooit dat inkomen kunnen verdienen als de overburen, die een grotere auto hebben en drie keer per jaar op ski-vakantie gaan.’

Marieke: ‘De bedreiging voor de rijken over wie Ten Hooven het heeft, is de klasse van superrijken. Dat zijn degenen over wie Gabriel Zucman schrijft in zijn boek Belastingparadijzen. Degenen die niet hoeven werken voor hun geld, omdat zij gigavermogens bezitten, die ze van generatie op generatie doorgeven en overerven. Het rendement, de rentes, die zij toucheren, is misschien tien keer het bedrag waar Jan Modaal hard voor moet sappelen. Als je in die categorie tien miljoen bezit, ben je een loser. De vermogensbeheerders in Luxemburg, Zwitserland en ook Nederland over wie Zucman schrijft, vinden je niet eens de moeite waard om als klant te willen hebben.’

‘Dat zijn waarschijnlijk de mensen die op luchtfietsers als Wilders stemmen,’ zegt Taecke, ‘omdat ze weten dat zulke politici hun positie als rijken niet zo gauw zullen aantasten. Bovendien, die populisten zijn tenminste nog eerlijk, omdat ze geen valse hoop bieden. Ze zeggen bot en ronduit: de bruintjes en de zwartjes pikken onze banen en vrouwen in. Basta! Zo’n nepsociaaldemocraat als PvdA’er Diederik Samsom, die beweert dat zijn kompas op “eerlijk delen” staat en die je vervolgens een neoliberaal oor aannaait, omdat zijn “platte kar door de bocht moet,” terwijl hij ook nog eens gaat raaskallen over luchtbruggen om vluchtelingen te importeren, die is als politicus natuurlijk abominabel in zijn volle naargeestigheid.’

FDR Presidents‘Dat zegt die socioloog Abts in De Groene weliswaar correct, maar hij is right for the wrong reasons, ‘ meent Semanur,  ‘die overheid pakt inderdaad steeds meer af en geeft inderdaad steeds minder terug, maar voor dat niets lees ik: degelijke politiek in het verlengde van goed bestuur. Ons grootste verlies dat wordt veroorzaakt door benedenmaatse politici is hoofdzakelijk een verlies van quality of life. We hoeven niet zo nodig een nog schevere vermogensverdeling, want dat loopt uiteindelijk spaak. Dat beseffen juist de apen die hoog op de apenrots zitten heel goed. In ieder geval beter dan de delta apen of lagere, die onderaan in de drab scharrelen en mekaar naar het leven staan.’

Ze leest voor uit de Groene: ‘ “Het grootste gevaar van het xenofobisch geladen welvaartschauvinisme van populistisch rechts schuilt volgens Abts bij deze groep, bij de onthechte individuen die menen dat de overheid alleen maar afpakt en niets in ruil geeft. Zij hebben dankzij hun gezag, hun geld en hun cruciale posities in de maatschappij meer macht en invloed dan de sappelende mensen in de middenklasse, laat staan de globaliseringsverliezers. “

De vijand voor die categorie vermogende burgers is het politieke establishment en niet meteen de onderklasser en de vreemdeling. Hun xenofobie is volgens mij vooral endogeen van aard. Je hoeft niet zelf iedere dag in de trein te zitten om er toch trots en plezier aan te ontlenen dat de treinen goed en gesmeerd lopen en het OV gewoon goed is georganiseerd. Voor de kwaliteit van onderwijs en gezondheidszorg geldt hetzelfde, net als voor de kwaliteit van wonen. De wetenschap en zekerheid dat het er gewoon is en dat het goed is geregeld, dat is de echte luxe en niet in je compound met zwembad opgesloten zitten en je nauwelijks buiten durven vertonen.’

Marieke: ‘Neem een type als de mega-vermogende Donald Trump, die ook de beroepspolitici tot de losers rekent en ze bovendien uitmaakt voor geschift (morons). ‘

‘Helemaal ongelijk heeft meneer Trump daarin naar mijn mening niet‘ zegt Taecke, ‘in Amerika zeker niet en wij gaan helaas hard diezelfde kant op, maar Ten Hoove brengt toch iets ter sprake dat volgens mij wel degelijk de aandacht verdient: iemand die gewend is van 800 euro/maand rond te moeten komen die kan niet veel dieper en harder vallen, maar iemand die 2000 – 3000 euro/ maand heeft te verteren, die kan dat wel. Dus die groep zit met zweet in de handen, want ze zien dat ze steeds harder moeten lopen om op dezelfde plek te kunnen blijven. Maar wat kunnen ze doen?’

Semanur: ‘Meneer Abts noemt het netjes “geconstrueerd” in plaats van boerenbedrog waar Wilders en Company in handelen. Citaat: “Ook al is ze geconstrueerd, rechts slaagt er wel in die drie-eenheid tot stand te brengen, met zijn heldere ordening van een volk, het belang van dat volk en een onbewimpeld streven naar macht.” Ja ja, een geconstrueerde drie-eenheid. M’n neus. Het is gewoon humbug, succesvol uitgevent door een club met maar één lid. Het is toch een farce. Geen wonder dat Rutte in Zomergasten komt optreden, het kan gewoon niet te gek meer zijn.’

Marieke: ‘Ten Hooven zegt aan het slot iets waarin hij zelf nauwelijks in kan geloven volgens mij. Citaat: “Stel dat Geert Wilders of Marine Le Pen gaat regeren en de kiezers ontdekken dat het helemaal niet waar is wat ze hun hebben voorgespiegeld. Dat ze het niet beter krijgen, dat de migranten blijven komen, dat de welvaart nog steeds niet alleen van hen is, dat het gevoel van kwetsbaarheid en machteloosheid hen nog altijd beheerst. Het ligt niet in de aard van het rechts populisme dan zijn ongelijk te erkennen. Eerder zal het opnieuw de schuld leggen bij de oude zondebokken, van wie het volk alleen verlost zal zijn als een sterke man het voor het zeggen krijgt.”

Ik bedoel: wie gelooft er helemaal serieus en echt dat Wilders of mevrouw le Pen kunnen waarmaken wat ze zeggen? Dat gelooft volgens mij bijna niemand en dat is – tot nu toe althans – de beste garantie dat geen van die rattenvangers het ooit zover zal laten komen dat ze werkelijk op het pluche en achter de knoppen moeten gaan zitten. Want wat zou er dan net zou goed kunnen gebeuren als ze werkelijk aan de macht kwamen en blijken niet te kunnen leveren? Dat zij als eersten worden gelyncht. Kijk naar Herr Adolf en kijk naar signore Benito. Dat lot ondergaan lijkt me als demagoochelaar geen aantrekkelijk voorland.’

‘Neen, dat ben ik met je eens,’ zegt Taecke, ‘maar wat kopen wij daar nú voor?’

 

citaat Safranski

* * *

 

Marcel ten Hooven (2016): ‘Ook rijken stemmen extreem-rechts’ in de Groene Amsterdammer, 7.7.2016

Bernard Manin (1997): The principles of representative government / Cambridge, New York etc.: Cambridge UP

Robert Menasse (2013): De Europese koerier / Utrecht: De Arbeiderspers

David Van Reybrouck (2013): Tegen verkiezingen /  Amsterdam: de Bezige Bij

Rüdiger Safranski (2003): Hoeveel globalisering verdraagt de mens? / Amsterdam – Antwerpen: Atlas

Adriaan Schout: ‘Zo typisch Brits is de Brexit niet’  / Trouw 18 juni 2016

http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/4323106/2016/06/18/Zo-typisch-Brits-is-de-Brexit-niet.dhtml

Malika Sorel-Sutter / interview Kleis Jager :  ‘De elites brengen ons in gevaar’ / Trouw  13 december 2015

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/4206682/2015/12/13/De-elites-brengen-ons-in-gevaar.dhtml

Gabriel Zucman (2015): Belastingparadijzen /  Amsterdam: Boom

 

 

Comments are closed.