Feed on
Posts
Comments

door Jerry Mager
gepost op Nelpuntnl.nl, d.d. 2014, juli 11,12

‘Voorwaar, Ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk Gods.’
Matteüs 21:31

In de NRC van vandaag, vrijdag 11 juli 2014, staat een tekening die meer mijn aandacht trok dan het artikel waar het bij staat, hoewel het stuk over prostitutie gaat en ons brave CBS/CPB onlangs besloten om de opbrengsten uit die branche bij ons BNP/BNI te tellen. Die afbeelding is van de Amerikaanse (?) tekenaar-cartoonist Nate Beeler en wat me eraan opviel was die rode A. Heeft die A misschien iets met Amsterdam te maken en met PvdA-wethouder Asscher, die de prostitutie op de Amsterdamse Wallen ging aanpakken? A > Amsterdam > Asscher …?
De meeste Nederlandse lezers zullen wellicht niet direct een associatie tussen die rode A en prostitutie krijgen. De dame als lokaas in de muizenval in combinatie met de titel, zou eventueel in verband gebracht kunnen worden met een honey trap, maar dan moet je toch even ijverig doordenken. Het kan wel. De prostitutie op de Wallen in Amsterdam als honey trap voor PvdA-wethouder Asscher. Is Asscher er met het prostitutieproject ingeluisd? Was het prostitutieproject een politieke val? Ik zie de kop in het Parool voor me: “Wethouder Asscher vindt zijn Waterloo op de Wallen. Lodewijk Asscher vertrekt op tijd naar Den Haag.”

“De rode letter”
Mij deed die rode A direct aan een boek van Nathaniel Hawthorne denken. Beeler zal hoogstwaarschijnlijk ooit (misschien voor zijn lijst op de middelbare school?) Hawthornes boek The Scarlet Letter hebben gelezen. In ieder geval zal The Scarlet Letter voor hen die het Angelsaksische onderwijs hebben doorlopen kunnen zijn en eerder associaties kunnen oproepen dan voor personen die niet in de VS of UK hun middelbare school doorliepen. Bovendien staat Nate (Beeler) voor Nathaniel (Hawthorne)?
Op Wikipedia staan samenvattingen van Hawthornes verhaal, dat gaat over zonde, schuld, sexuele frustraties en boete maar toch vooral over hypocrisie, sociale starheid en godsdienstverdwazing, misschien beter gezegd: religieus fundamentalisme. Echter, indien je het vanuit een iets ander waardenkader leest (reading awry) gaat het wel degelijk ook over gelegaliseerde, gedwongen, prostitutie, maar dan in de vorm van het huwelijk. In The Scarlet Letter neemt de echtgenoot (wie is dat eigenlijk precies?) van Hester Prynne naderhand niet toevallig de naam Chillingworth aan, want huiveringwekkend is het in die puriteinse gemeenschap tijdens de eerste helft van de zeventiende eeuw wel degelijk. De vader van Hesters buitenechtelijke kind, Arthur Dimmesdale, is een dominee bij wie zij troost en steun heeft gezocht en die onprofessionele naastenliefde bleek te bedrijven. Hester wordt als echtbreekster, overspelige vrouw, adulteress, aan de kaak gesteld en moet altijd zichtbaar de rode A van Adultery/Adulteress op haar kleding dragen.

Nate Beeler Scarlet Letter_2Lodewijk Asscher en Hester Prynne

‘Ziet dan, hoe gij hoort; want zoo wie heeft, dien zal gegeven worden; en zoo wie niet heeft, ook hetgeen hij meent te hebben zal van hem genomen worden. ‘
Lukas 8:18

Die A op de muizenval van Nathaniel Beeler heeft waarschijnlijk niets uitstaande met de naam Asscher of de stad Amsterdam. De illustratie zal misschien zelfs op voorraad hebben gelegen en niet speciaal voor dit artikel zijn getekend. Dan heeft de letter A zeker niets met de naam Asscher van doen, dacht ik in eerste instantie. Na lezing van het artikel in combinatie met wat ik zo allengs over optredens van de heer Asscher hoor en lees, weet ik het eerlijk gezegd niet meer zo zeker. Tenslotte ben ik vrij om die verbanden te leggen die mij waarschijnlijk voorkomen en er associaties op na te houden die me plezier (jouissance) verschaffen. Het verhaal van Hawthorne en het portret dat van wethouder Asscher in deze tekst geschilderd wordt, nodigen daar onweerstaanbaar toe uit. In ieder geval vind ik de ambiguïteit die de letter A bij mij oproept in verband met de PvdA-politicus Lodewijk Asscher in deze context, om te smullen.
Henry James … ho, stop. Daarom, dat veel en langdurig en verplicht literatuuronderwijs gewoon moet. Helaas is het daar na zo’n dertig jaar politiek onderwijsvandalisme voor enkele generaties al te laat voor, mede dankzij diezelfde PvdA waar ook een Lodewijk Asscher bij is.

hoer & heilige
Hester Prynne, de hoofdpersoon uit The Scarlet Letter, alterneert in mijn lezingen – schematisch en ideaaltypisch gesteld – tussen hoer en heilige. Bij Lodewijk Asscher ervaar ik een soortgelijke dubbelzinnigheid: sociaaldemocraat of liberaal. Meestentijds echter hybride, een permanente ‘différance‘ (jawel,met een ‘a’). Lees bijvoorbeeld zijn “Preek van de Leek” maar eens. Asscher opereert weliswaar onder het PvdA-label, maar de uitwerking van zijn woorden en daden schijnen vaak vooral de huidige neoliberale VVD in de kaart te spelen, meer dan dat ze een verwezenlijking van sociaaldemocratisch gedachtengoed bewerkstelligen, naderbij brengen, of zelfs lijken te beogen. Is Lodewijk Asscher het zichzelf bewust? Is hij compleet naïef of uiterst uitgekookt, ja bijna diabolisch Machiavellistisch? Dat laatste kan ik me bijna niet voorstellen, maar dat de politieke managers van deze VVD goed garen spinnen bij PvdA’ers als Lodewijk Asscher en Diederik Samsom wordt voor mij met de minuut evidenter. De huidige PvdA is overwegend een identiteitloze vormeloze entiteit die uit drijf- en stuifzand lijkt samengesteld. De huidige eendimensionale VVD van de Mann ohne Eigenschaften Mark Rutte heeft er geen kind aan. Deze PvdA voegt en plooit zich bij gebrek aan eigen vorm en inhoud, bijna noodzakelijkerwijze naar de VVD en parasiteert er zogezegd op, is meestentijds nauwelijks van de VVD (en PVV/D66) te onderscheiden. Het doet gewoon pijn aan ogen en oren en is funest voor hart, maag en ingewanden.

“It contributes greatly towards a man’s moral and intellectual health, to be brought into habits of companionship with individuals unlike himself, who care little for his pursuits, and whose sphere and abilities he must go out of himself to appreciate.”
Nathaniel Hawthorne, The Scarlet Letter

scarlet letter boek 70prctHieronder print ik een sterk ingekorte versie van het NRC-artikel. Het is geschreven door Linda Duits, publicist gespecialiseerd in populaire cultuur, gender en seksualiteit & Laurens Buijs, sociaalwetenschapper aan de UvA. De illustratie is van Nate Beeler.

Vrouwenredders praten nooit met echte prostituees / NRC, vrijdag 11 juli 2014 – Opinie, pagina 18

Na het opheffen van het bordeelverbod werd het aan gemeentes zelf overgelaten hoe zij het beleid vorm wilden geven. In Amsterdam gebeurde dat met Project 1012: het beleidspakket waarmee de Amsterdamse Wallen (die in postcodegebied 1012 liggen) ingrijpend veranderd moesten worden. In 2007 wist toenmalig wethouder Lodewijk Asscher de gemeenteraad te overtuigen van de noodzaak van een ‘verdringingsstrategie’.

Project 1012 hield in dat het aantal ramen op de Wallen moest worden teruggebracht. Sinds de start van het project heeft de gemeente bordelen opgekocht en verkocht aan ‘hoogwaardige’ ondernemingen: dining, design en fashion. Het lukte Asscher om een voorgenomen politiek van legalisering om te zetten naar een politiek van bestrijding. Asscher creëerde draagvlak met zwaar moreel geschut en ongezouten retoriek. Voor hem was sekswerk onlosmakelijk verbonden met uitbuiting, onderdrukking en mensenhandel. Die verwevenheid werd bekrachtigd met het woord ‘crimogeen’: bordelen zouden net als coffeeshops misdaadopwekkend zijn. De boodschap van Asscher was duidelijk: raamprostitutie gaat niet samen met een schoon geweten.
( ……….. ) ( ……………… )
Asscher is vertrokken uit Amsterdam, maar zijn erfenis is merkbaar in de ooit rosse buurt. Wie vijf jaar niet op de Wallen is geweest, weet niet wat hij ziet. De Oudezijds Voorburgwal is een kloon van de Herengracht geworden, zij het dan dat er niemand iets koopt in de immer lege boetiekjes in de aansluitende steegjes. Er zijn miljoenen gemeenschapsgeld in zakken van bordeelhouders verdwenen en de sekswerkers – om wie alles toch begonnen was – staan met lege handen.
(…………….. )
Het is opmerkelijk dat de hulpvraag van prostituees niet wordt gehoord. Politici zien hen slechts als slachtoffers die niet voor zichzelf kunnen spreken. Met termen als ‘moderne slavernij’, ‘posttraumatische stressstoornis’ en ‘dagelijkse verkrachting’ hopen zij te scoren als vrouwenredder in het publieke debat, maar achter deze stoere retoriek gaat vooral onwetendheid, lafheid en klassiek seksisme schuil.

Het debat wordt met veel emotie gevoerd op basis van onbetrouwbare cijfers die voortkomen uit grove schattingen, vage begripsbepalingen en brede criteria. Zo word je al geteld als slachtoffer van mensenhandel als je uit Roemenië komt en niet zelf je visum hebt geregeld. Voor de spookverhalen van Asscher is geen wetenschappelijke basis. Het meest kwalijk is wellicht dat de zogenaamde redders niet met prostituees zelf praten. Amsterdam heeft net een nieuw college dat zich keert tegen Project 1012. Dit betekent dat er nu kansen liggen om opnieuw een voortrekkersrol te vervullen op seksueel gebied. Haal de hoer uit de verdomhoek – de wereld kijkt mee. [EINDE CITATEN]

* * *

 Tip: Lees over godsdienstwaanzin, religieus fundamentalisme, sexuele pathologie en hypocrisie het korte verhaal “Rain” van W. Somerset Maugham 

The Scarlet Letter kent inmiddels legio drukken en uitgaven en is via het Project Gutenberg vrij te lezen en neer te laden.

Lodewijk Asschers “Preek van de Leek” gehouden op 28 oktober 2012, staat online en tekstueel op www.preekvandeleek.nl / info@preekvandeleek.nl

Toegevoegd op 17.07.2014
Op de site van de London Review of Books ( Vol. 36 No. 13 · 3 July 2014) staat vrij te lezen een artikel van Katrina Forrester: Blame it on the management. Hierin bespreekt ze het boek van Melissa Gira Grant: Playing the Whore: The Work of Sex Work over prostituées en hun beroep (Verso, 136 pp, £8.99, March, ISBN 978 1 78168 323 1)

 prost-smart-career-choice 50prct

link > >  Work In Progress

 

 

 

 

Comments are closed.