Feed on
Posts
Comments

‘VVD-premier Mark Rutte maakt zich schuldig aan het produceren van nepnieuws door in zijn verklaring te beweren dat er in het Oekraïne-verdrag geen dingen staan die er niet in staan,’ zegt Faisal, ‘jawel, Rutte pleegt moedwillig redundantie. Rutte beweert bijvoorbeeld dat het associatieverdrag geen opmaat is voor EU-lidmaatschap van de Oekraïne. Maar dat lidmaatschap staat niet in het verdrag, dus Rutte zegt met opzet iets overbodigs. Ik citeer uit Trouw: “Als Oekraïne wil, kan het morgen kandidaat-lid worden. ‘Het verdrag geeft geen collectieve veiligheidsgarantie voor Oekraïne’. Klopt. De EU is geen Navo. ‘Het verdrag geeft Oekraïense werknemers geen toegang tot de EU-arbeidsmarkt’. Stond niet in het verdrag. Verder stelt de premier dat nu vastligt dat het verdrag niet verplicht tot financiële steun aan Oekraïne. Het wordt eentonig, maar ook dit stond niet in het verdrag. Wel gaan er buiten het verdrag om miljarden naar Oekraïne.” Het is primitieve retoriek, maar op dat niveau schatten de volksverlakkers ons blijkbaar in.‘

‘Dat laatste is opmerkelijk, als het waar is,’ zegt Tanya, ‘want waarom gaan die miljarden naar de Oekraïne? Onder welk etiket? Niet als verplichte financiële steun in ieder geval. Hier komen we aan het onderwerp rekenschap waar de president van de Algemene Rekenkamer, Arno Visser, zich over uitsprak in de Elsevier. Die miljarden naar de Oekraïne vallen volgens mij onder de “onnavolgbare euro” van Visser. Visser’s Algemene Rekenkamer kan niet achterhalen waarom die euro’s naar de Oekraïne gaan, die euro’s zijn niet na te volgen, niet te traceren. Is deze miljardentransfer wel rechtmatig en doelmatig?

Jij refereert aan dat artikel in Trouw (08.01.2017) van Armand Schins en Herbert ter Beek, die stellen dat het wel/niet ratificeren dan wel aanpassen/niet-aanpassen van het Oekraïneverdrag de lakmoesproef voor de democratie wordt. ’

‘Precies,’ zegt Faisal, ‘maar de lakmoesproef is de rekenschap die moet kunnen worden afgelegd voor die miljardentransfers. De ratificatie is hooguit een secundaire, een afgeleide test. Hoe is het mogelijk dat er nu miljarden euro’s naar de Oekraïne gaan? Buiten het parlement om? Door de aandacht op het nep-referendum te concentreren, verdwijnt deze transfer van de radar. Misschien is dat de bedoeling?’

Tanya: ‘Visser maakt aan het eind van dat essay bekend: “Begin 2017 wordt een Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel geïnstalleerd. De Eerste en Tweede Kamer hebben afgelopen zomer het kabinet gevraagd om die in te stellen om antwoord te geven op de vraag of het parlementaire stelsel voldoende toekomstbestendig is, en zo niet, welke aanpassingen dan nodig zijn. Rekenschap hoort onlosmakelijk bij die vraag naar parlementaire toekomstbestendigheid. Dus ook het vraagstuk van de onnavolgbare publieke euro.” Visser koppelt de toekomstbestendigheid van ons parlementaire stelsel aan het budgetrecht van het parlement. De Algemene Rekenkamer rekent het allemaal netjes uit voor de Kamer en die kan vervolgens beoordelen of de regering correct is omgesprongen met ons belastinggeld.’

Faisal: ‘Ik vraag me af of het verstandig is zo’n Staatscommissie in te stellen. Misschien werkt het juist averechts.’

‘Hoezo, averechts?’ vraagt Tanya.

‘Nou, omdat ik het onwaarschijnlijk acht dat zo’n Staatscommissie de kaders en voorwaarden aangeeft en omlijnt die voor het afleggen van rekenschap, zoals Arno Visser terecht voorstaat, noodzakelijk en afdoende zijn. Het zal de slager zijn, die zijn eigen vlees keurt. Dat vrees ik. En dan kun je het misschien beter niet expliciet maken.’

Tanya: ‘Aha, je kunt het de mensen beter niet onder de neus wrijven dat er met miljarden wordt geschoven door de regering terwijl de Volksvertegenwoordiging er nauwelijks of helemaal geen weet van heeft?’

‘En dat er bij dat schuiven met miljarden belastinggeld zoveel geld “verdampt,” dat niet op effect te traceren is,’ zegt Faisal. ‘Ik ga er maar op voorhand vanuit dat die transfers naar de Oekraïne rechtmatig zijn en niet van hetzelfde genre als de Nederlandse uitkeringen van Lodewijk Asscher aan die illegale Israëlische kolonisten op de Westbank.’

Tanya: ‘ Het is op zich vreemd dat aan zo’n stuk als van Visser geen aandacht wordt geschonken. Visser zelf verbaast zich erover dat niemand klaagt: “Het is merkwaardig stil over dit tekort aan rekenschap. Al drie decennia reorganiseren we publieke taken zonder de bijbehorende publieke rechten te waarborgen, en niemand klaagt. Het is alsof we met zeventien miljoen kikkers in een langzaam opwarmende pan gevangen zitten en alleen kwaken in het voorjaar als de ozb-aanslag op de deurmat valt.”
Momenteel staan de voorpagina’s bol over infame desinformatie vanuit Rusland, terwijl de Nederlandse premier in feite zelf volop aan het desinformeren is.’

‘Ach, het is begrijpelijk,’ zegt Faisal, ‘want al die journalisten moeten interviews afnemen aan degenen die desinformeren, dus kunnen ze beter over de slechteriken buiten de biotoop van hun broodheren schrijven dan dat ze de “Rijks- en overheidsvoorlichters” tegen de haren instrijken.’

‘Eigenlijk is het een fluitje van een cent om staats- en overheidspropaganda te bedrijven,‘  zegt Tanya ietwat verwonderd, ‘want de meeste media werken braaf mee. Zo begon het destijds in Duitsland ook.’

‘Die langzaam opwarmende pan waar we met ons zeventien miljoenen in zitten, heeft niet alleen te maken met dat kwaken bij de OZB-aanslag,’ zegt Faisal, ‘het is een passende metafoor voor het algehele proces van systematisch eroderen – in de overgankelijke en de onovergankelijk modus van dit werkwoord –  van onze democratie.’

Tanya: ‘Dit misbaksel-referendum over het associatieverdrag met de Oekraïne speelt een dubbele negatieve rol: het brengt het referendum als instrument ter verbetering (toekomstbestendig maken) van de democratie in diskrediet en het strooit ons zand in de ogen waar het gaat om rekenschap afleggen door de politieke establishment-pipo’s voor hetgeen ze met ons belastinggeld doen.’

Faisal: ‘Tja, de infantiele wijze waarop de aanstichters van dit rampzalige referendum omsprongen met hun “overwinning” heeft grote schade toegebracht aan wat in aanzet een mooi vertrekpunt had kunnen wezen.’

‘Twee hoofddaders zijn nota bene een eigen partij begonnen,’  zegt Tanya grinnikend, ‘nou als je wilt dat de politiek er een nog grotere puinzooi van maakt dan moet je zeker op die jongens stemmen! Ik stem in arren moede toch maar op de PVV. Die vereniging heeft maar één lid, meneer Wilders, dus die krijgt alle rotte vis over zich heen als het misgaat, of hij wordt tot keizer van Europa gekroond als het gunstig uitpakt.’

‘Ik denk dat Wilders net iets te sluw is om dat te laten gebeuren, ‘ zegt Faisal, ‘en zijn tegenspelers zijn niet al te briljant, dus hij zal zich er vast  tussenuit blijven wurmen, maar politiek gezien is het natuurlijk pure verspilling en verkwisting. Nederland en Europa hebben effectieve politici nodig en geen ijdeltuiten die elkaar vliegen zitten af te vangen.’

‘De Russen doen het trouwens goed met hun propaganda,’ stelt Tanya vast, ‘ik lees op de NRC-site een klagelijk stukje van de AIVD: “De AIVD windt er geen doekjes om. „De wereldwijde Russische campagne om beleid en beeldvorming ten aanzien van Rusland te beïnvloeden raakt ook Nederland.” Dat schrijft de inlichtingendienst op zijn website. „Rusland maakt hierbij deels gebruik van een contactennetwerk dat in de jaren daarvoor is opgebouwd. (…) Rusland heeft veel kennis en ervaring, met name vanuit de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, op het gebied van beïnvloedingsoperaties. (…) Die zijn veelal gericht op het politieke en zakelijke domein, maar ook op cultuur en media”, zo vervolgt de AIVD.”
Iwan heeft geduldig geïnvesteerd en plukt daar nu de vruchten van. ‘

‘Ja, leuk hè?’ zegt Faisal grinnikend, ‘schrijven ze: “Zichtbare Russische beïnvloeding vindt in Nederland vooral via internet plaats. Daar zijn Engelstalige media als RT (voorheen Russia Today) en Sputnik, die door de Russische overheid worden gefinancierd, nadrukkelijk aanwezig. Beide mediakanalen zijn opgericht om de Russische visie op de werkelijkheid te presenteren.”

Zichtbare beïnvloeding. Dat is toch aandoenlijk primitief als je bedenkt dat hier net het geheime wapen van de onhoorbare en onzichtbare volksvertegenwoordigers Rijk & Rits Plasman is gelanceerd. De Partij voor niet-Stemmers! Die gaan onhoorbaar en onzichtbaar de opinie beïnvloeden. Nou zeg, dát is pas state of the art!’

* Vrolijkheid *

‘Die partij kan zo maar de grootste worden,’ zegt Tanya, terwijl ze in proesten uitbarst, ‘want als straks miljoenen Nederlanders onzichtbaar hun stem op die club uitbrengen …..dan kan zelfs Geert Wilders het schudden!’

‘Ja ja,’ zegt Faisal met een doodernstig gezicht: ‘de Partij van de Zwijgende Meerderheid heeft met een overmacht aan onhoorbare stemmen gewonnen!’

 *  Hilariteit  *

‘Het is triest om dit te lezen’ zegt Faisal: “Een mediatoezichthouder in het Verenigd Koninkrijk tikte RT [Russia Today] op de vingers vanwege misleidende of onevenwichtige berichtgeving over de conflicten in Syrië en Oekraïne. “  Men richt hier geen eigen contra-bonafide-nieuwsdienst op (de BBC Worldservice is dat al; hij wordt alleen wegbezuinigd!), maar men gaat de Russen kapittelen. Alsof Iwan zich daar ook maar iets aan gelegen laat ligen. Wat een dumbo’s!’

Arno Visser: ‘Krijgt u waar voor uw belastinggeld’ / Elsevier, nr. 1, 7 januari 2017

Maarten Allers: Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)

Sputnik (09.01.2017): “Tensions in Donbass will build up until US President-elect Donald Trump and his team come to power, Vadim Kolesnichenko, President of the International Council of the Russian Compatriots, told Radio Sputnik.”

Guy Verhofstadt over de EU: “Let there be no misunderstanding; the Union of the future will not be a European superstate. It is in fact the opposite. A more effective and more integrated Union will better protect our cherished European diversity: in languages, in cultures, in traditions, in ways of life.” / Sputnik, 09.01.2017

Comments are closed.