Feed on
Posts
Comments

‘Jongens, er komt een Saoedische streng islamitische onderwijsinstelling in Rotterdam,’ roept Saleh, ‘hoe vinden jullie dat? Hier, in de NRC van zaterdag 2 juli kun je het lezen.’
Hij leest voor: ‘ “Vrijdag meldde NRC dat een omstreden salafistische organisatie in Rotterdam-Zuid een voormalig roc-gebouw kocht en daar een ‘islamitisch lesinstituut’ wil vestigen. Het is nog onduidelijk wat voor lessen er precies zullen worden gegeven, mogelijk zal er ook worden samengewerkt met andere salafistische organisaties. De koop is getekend door de Egyptische Nederlander Nasr el Damanhoury, voorzitter van salafistische stichting Al Waqf in Eindhoven. Deze organisatie bestaat uit politieke salafisten: die zijn tegen terroristische groepen zoals IS, maar hangen wel anti-democratische en onverdraagzame opvattingen aan. Al-Waqf is een van de oudste salafistische centra in Nederland.
De stichting komt voort uit de missie van Saoedi-Arabië om de islam te verspreiden . Het land gaf de afgelopen decennia miljoenen uit aan de export van het wahabisme, zoals de Saoedische school binnen het salafisme heet.”

Zo! Lusje-nog-peultjes-juffrouw-Janssen? ’

‘Niks om je zorgen over te maken, ‘zegt Ilham lachend, ‘want er staat ook dat de Tweede Kamer verbijsterd heeft gereageerd en dat PvdA vicepremier Lodewijk Asscher er bovenop gaat zitten. Dus we kunnen rustig slapen. Op de site staat dat laatste over Asscher niet, maar in de papieren NRC wel: dat Asscher er met Rotterdam bovenop gaat zitten.’

 * Hilariteit *

‘Dat klinkt inderdaad solide en geruststellend,’ grinnikt Marieke: ‘de Tweede Kamer is naar behoren en gewoontegetrouw verbijsterd en Lodewijk Asscher heeft de boel helemaal onder controle. Nou moe, wat kunnen we ons nog meer wensen, nietwaar?
Het is allen zo verhipte ongelukkig dat meneer Asscher nou net een hoofdrol speelt in die tienjarige soap van de Nederlandse uitkeringen aan Israëli die in bezette gebieden zijn gaan wonen die volgens Internationaal Recht niet erkend worden als vallend onder Israëlische jurisdictie.

Je maakt mij niet wijs dat de Arabische wahabisten en hun Egyptische kornuiten minder sluw zijn dan Israëlische belangenbehartigers en lobbyisten als bijvoorbeeld van het CIDI.’

‘Asscher is inderdaad gecompromitteerd,’ geeft Ilham toe, ‘a lame duck, en totaal onnodig. Zou het toevallig zijn dat deze wahabistische onderwijsinstelling juist nu wordt gelanceerd? Nederland mag de joden toch zeker niet voortrekken boven de arabieren? Stom, oerdom om je zo in de luren te laten leggen! Tsjonge, wat een politieke kwaliteit hebben we toch op het Haagse pluche.’

‘Nou, jij bent zo te horen niet echt juichend over die salafistische instelling,’ zegt Marieke tegen Ilham, ‘of zie ik dat verkeerd?’

Neen, dat zie je heel goed, ‘zegt Ilham ietwat snibbig, ‘en de timing vind ik ook allerbelabberdst. Net na Brexit en terwijl er tienduizenden Syriërs staan te popelen om Europa binnen te komen. Dat zijn toch lieden die voor de arabische wahabi kalief op de vlucht zijn? Die komen deels naar Nederland, waar nota bene een wahabistische onderwijsinstelling wordt geopend. Je hoeft zeker toch geen hogere politiek gestudeerd te hebben om niet in juichen uit te breken bij het combineren van zulke feiten? ’

‘Je hebt gelijk,’ zegt Saleh, ‘je moet geen katten op het spek binden. Zo’n instituut wordt heel makkelijk een focus- en kristallisatiepunt voor gefrustreerde jongeren die in clubverband kunnen “radicaliseren” (wat je ook onder radicaliseren mag verstaan). Ik las onlangs het stuk van Simon Kuper in de FT, die Olivier Roy aanhaalt wat betreft dat radicaliseren in clubverband. Dat heeft te maken met loyaliteit, zoals Albert Hirschman uitlegt en dat hebben we goed kunnen zien in die dvd’s over The Cambridge Spies en The Hamburg Cell: je bent loyaal aan de groep zeloten waaraan je je hebt verbonden en die besloten heeft tot krachtdadige actie over te gaan. Je stapt daar niet zo makkelijk uit wanneer je eenmaal binnen bent.’

‘Opvallend dat ook bij die Hamburg-jongens die uiteindelijk 9/11 uitvoerden, een terugkrabbelaar zat,’ merkt Marieke op, ‘zoals Anthony Blunt bij de Cambridge gang. Wat lijken mensen toch op elkaar.’

‘Natuurlijk, zo’n club met een esprit de corps, dat bevordert de negatieve tendensen alleen maar,’ zegt Ilham, ‘richt dus vooral veel wahabitische indoctrinatie-instituten op. Vrijheid van onderwijs! De Verlichting! Hoezee!’ en ze voegt eraan toe: ‘Kamerleden hebben een voltijdbaan aan geschokt, verbijsterd, woedend, teleurgesteld enzovoorts zijn. Helaas kopen we daar niets voor.
Kijk, een diploma van zo’n elite wahabitische school zou de segregatie in Nederland eerder kunnen bestendigen en de kloof tussen zij en wij vergroten. Dat emancipeert dus niet! Althans niet op een manier die hier, bij ons, aan de orde hoort te zijn. Met zo’n salafistendiploma kun je immers in die biotoop, in die submaatschappij, prestige en status winnen en een bepaalde carrière maken, die je teleurstelling en frustratie wegens de door jou ervaren discriminatie in de Nederlandse maatschappij compenseert. Dat vind ik geen erg prettige gedachte, neen, helemaal niet.’

Citaat Hirschman

‘Tenzij Nederland net als het Frankrijk dat Houellebecq in zijn roman “Onderworpen” beschrijft, door de islam wordt overgenomen, zegt Marieke. ‘dan zijn onze diploma’s straks niets meer waard en moeten wij ons bij- en omscholen in madrassa’s. Wat zou daar tegen zijn?

Houellebecq bewijst opnieuw hoe actueel en visionair hij is: via het onderwijs neemt zijn romanpersonage, de Tunesische moslimpresident, Ben Abbes de boel in Frankrijk over. De onderwijsstaf wordt gewoon gekocht. Onderwijs, natuurlijk, dat is de Koninkelijke Weg! Helaas hebben de neoliberale politici daar geen belangstelling voor. Onderwijs is trouwens ook in Onderworpen steeds in handen van de socialisten geweest. Dat blijkt ook geen succes. Kijk maar wat er in Nederland is gebeurd. Zo’n wahabistische academie komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. In ieder geval zit er veel geld achter.’

‘Wat is er trouwens tegen strijden in Syrië?’ vraagt Saleh, ‘degenen die daarheen gaan, weten volgens mij helemaal niet tegen wie ze vandaag vechten en morgen en overmorgen. Die zijn perfecte instrumenten in handen van de poppenspelers die ze alle kanten op kunnen sturen.’

‘Dat is mijn grootste zorg,’ zegt Ilham, ‘dat zo’n salafistenschool sleepers kweekt, mentaal gepantserde tijdbommen die weliswaar lichamelijk hier leven en lopen, maar qua ideologie zo in elkaar zitten dat ze onvoorspelbaar, op ieder moment kunnen ontploffen, als de frustratie maar hoog genoeg oploopt. Letterlijk ontploffen! Nou, lekker idee. Moet je achter iedere potentiële verdachte een geheim agent zetten? Kom nou toch!’

Saleh: ‘Over exit, voice en loyaliteit hadden we een boeiende discussie toen we gingen vergelijken. Wat deden die Cambridge jongens? Exit? Toen ze ontdekt werden vluchtten ze naar Rusland, maar dat was een gedwongen exit. Fysieke exit, voorafgegaan door een ideologische exit in Cambridge. Wat doen Syriëgangers? Exit uit de Nederlandse maatschappij? En dan? Kunnen ze terug? Mogen ze terug? Van de IS en van de overheid hier?

Ilham: ‘Hierover gaan we nog uitgebreid verder praten onder andere aan de hand van Hirschman   – bijvoorbeeld: hoe, in welke geestelijke gemoedstoestand, laten degenen die vertrekken de achterblijvers achter? Wat voor soort personen kiest bijvoorbeeld voor Syrië? Als ik hier het woord “jihad” al zou gebruiken, dan denk ik vooral aan innerlijke strijd bij de betrokkenen. Die strijd kunnen ze uitleven (ageren) door gevechtshandelingen te verrichten, soms zelfs door medemensen te slachten voor de camera. Dat is een vorm van exit, want na zo’n carrière ben je niet meer je oude ik.
Komen die jongens en meisjes terug en wat dan? Wat is de-radicaliseren eigenlijk? Zou je als politiek al dat geld dat je daaraan besteedt niet veel beter kunnen besteden aan het scheppen van een context die exit minder aantrekkelijk maakt? Wat gaan die wahabistische onderwijsinstituten voor uitwerking hebben? Kun je ze tegenhouden met dat vele geld dat er achter staat? De Kamerleden schreeuwen wel hard, maar wanneer achter de schermen wordt gedreigd met grote bedragen, zoals de Saoedi in Amerika hebben gedaan bij de 9/11 papers, dan wil ik nog wel zien of ze hun mond opendoen.’

Marieke zegt zuchtend: ‘Ik vrees, ik weet wel zeker, dat bijna geen van de Kamerleden en bewindspersonen in staat is hierover een samenhangende visie te formuleren, voor zichzelf niet eens. Het ligt buiten hun blikveld en cognitieve vermogens. Ze zullen bijna allemaal aan het improviseren slaan. Net als bij de migrantenstroom.

Hirschman is inderdaad brandend actueel. Lees bijvoorbeeld Hoofdstuk 4 van zijn boek, dat gaat over het moeilijke combineren van exit en voice in verband met onderwijs en wonen. Onderwijs en wonen! Twee centrale dingen in onze maatschappij zou je zeggen. Dat genereert een solide voedingsbodem voor een gezonde loyaliteit. Loyaal aan je buurt en je school.
Maar neen hoor.  Er moet een jammerlijke verhuurdersbelasting ingevoerd worden, die het scheefwonen volgens VVD’er Stef Blok moet tegengaan, want “de woningmarkt zit op slot” en het vastgoed-rapalje scoort te weinig pepernoten. Kortom: er moeten meer Molenbeeken komen jongens! En dáár, in zulke homogene wijken, moet je dan salafistische scholen stichten! Dit is pas echt visie, nietwaar!? Briljant toch?’

‘Precies,’ zegt Ilham, ‘want de Kamerleden moeten straks weer verbijsterd kunnen reageren! Dat is tenslotte veel makkelijker dan kwiek en alert reageren en adequate politiek bedrijven.

Hirschman pakt in zijn boek in hoofdstuk 4 twee vitale maatschappelijke domeinen bij de kop: onderwijs en wonen. Woningen dalen bijna overal in waarde wanneer er een school in de buurt is. Ook als het geen salafistische school is, waar ze het maken van explosieven en bomgordels onderwijzen. De schooljeugd banjert namelijk door de buurt en vervuilt de zaak op een grondige wijze. Sommige massascholen hebben daarom ijzeren hekken om de school gezet waar de jeugd tenminste tijdens schooltijd binnen moeten blijven, maar na en voor school is de buurt vogelvrij.
Hoe beroerder de schoolpopulatie hoe groter de overlast voor de buurt. Dus gaan veel mensen verhuizen. Ook als ze in koophuizen wonen. De woningprijzen dalen. Wat sociale woningbouw betreft, als de huren worden verhoogd, gaan juist die mensen verhuizen die je volgens Hirschman graag zou zien blijven. Maar tja, vertel dat eens aan politici met eurotekens in de ogen en bij wie het woord marktwerking voor in de mond ligt bestorven.’

Saleh: ‘De bewoners in de omgeving van deze nieuwe salafistenschool, doen er verstandig aan zandzakken om het huis te stapelen. Zeker in de buurt van het scheikundelokaal. Of de eis stellen dat scheikundelessen op salafistische scholen alleen in de kelder worden gegeven. Je kunt immers nooit weten.’

* Vrolijkheid *

Saleh: ‘Die lui onder de Haagse kaasstolp houden geen enkele rekening met externalities – alleen geld telt. Verschrikkelijk eigenlijk, zo’n regering. En een PvdA die daarin haar partij uit volle borst meeblaast. Hirschman heeft het over Amerikaanse public en private schools (privé- en openbaar onderwijs), maar dat kun je nu in Rotterdam – en op steeds meer plekken in Nederland, ben ik bang – vervangen door gewone openbare scholen en deze wahabitische onderwijsinstellingen, die in die specifieke islam-context als centres of excellence worden aangeprezen en gepercipieerd. Indien je als achterstands moslim moet kiezen tussen een slechte Nederlandse openbare school en een elite salafistische onderwijsinstelling, wat kies je dan?

‘Ho, ho, ho,’ zegt Ilham, ‘PvdA-minister Jet Butsenmaker gaat het OV voor mbo-onderwijs goedkoper maken, dus de PvdA geeft weer een kwaliteitsboost aan het onderwijs voor de achterop-komers!’

* Vrolijkheid *

‘Wat zou Nederland zonder deze PvdA’ers zijn, nietwaar? ‘ zegt Marieke lachend, ‘ik wed dat de PvdA-Kamerleden het meest verbijsterd waren over deze salafistenschool, zoals de Kamerleden dat volgens de NRC waren. Hadden ze niet zien aankomen, net zoals ze de vluchtelingen niet zagen aankomen.’

‘Maar die grote vrachtwagen van rechts, die zien ze potverdikkie wel altijd aankomen,’ merkt Saleh op, ‘en dat is maar goed ook, want platgereden Kamerleden zijn misschien nog erger dan volgegeten Kamerleden?’

* Vrolijkheid *

‘Jongens, we moeten hier voor vandaag abrupt afbreken,’ zegt Ilham, ‘maar dit is een goed aangevertje voor de jongelui om de komende week op door te kauwen. Dus hup, op de site ermee! Volgende week gaan we hopelijk verder.’

* * *

Andreas Kouwenhoven & Sheila Kamerman: ‘Wijkbewoners in R’dam wantrouwen komst streng islamitische school. Met Saoedisch geld? ‘/ NRC  1 juli 2016
http://www.nrc.nl/next/2016/07/01/argwaan-over-saoedisch-lesinstituut-3023804

Asscher – uitkeringen bezet Palestijns gebied / NRC, 18 juni 2016  http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/06/18/asscher-liet-wet-overtreden-voor-aowers-in-bezet-1628028

Asscher – uitkeringen bezet Palestijns gebied / NRC, 30 juni 2016
http://www.nrc.nl/nieuws/2016/06/30/asscher-wees-regeling-voor-aow-oorlogsgetroffenen-juist-af

Simon Kuper: ‘From Cambridge spies to Isis jihadis’ / Financial Times , April 1, 2016
http://www.ft.com/cms/s/0/b42a84ea-f601-11e5-96db-fc683b5e52db.html

Albert Hirschman (1970): Exit, Voice and Loyalty. Responses to Decline in Firms, Organizations, and States / Cambridge, Mass.: Harvard UP / ISBN: 674-27650-7

https://en.wikipedia.org/wiki/Exit,_Voice,_and_Loyalty

http://www.thesocialcontract.com/pdf/four-four/hirschma.pdf

 

Mark van Vugt: ‘Nexit voorkomen met EU datingsite’ / Trouw, zaterdag 02 juli 2016
http://krant.trouw.nl/?code=ST-50954-J15ZbvvSj4GkWUxWdPgN-caps.trouw.nl&state=paperId(66052)%2Czone(NL)#/paper

Caroline de Gruyter: ‘Hoe vind je de balans tussen exit en blijven?’ /  NRC, 25 juni 2016
http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/06/25/hoe-vind-je-de-balans-tussen-exit-en-blijven-1628751

Ossip Zadkine   –   https://nl.wikipedia.org/wiki/De_verwoeste_stad

 

Exit,_Voice,_and_Loyalty_book_cover

 

6 juli 2016 (vervolg)
Naar aanleiding van het stuk van prof Tom Zwart in de NRC: ‘Salafistenschool, geen jihadcel. Openstaan voor salafisten is de beste manier om ze af te houden van extremisme.’

Ilham zegt zuchtend: ‘Meneer Zwart is politiek helemaal correct. Zo hoort het in de beschaafde wereld ook. Geen speld tussen te krijgen. Natuurlijk is die Rotterdamse school geen salafistencel. Laten we hopen dat het dat ook nooit wordt. Maar lees deze zinnen van de heer Zwart eens:

“Met zijn financiële bijdragen helpt Saoedi-Arabië honderdduizenden moslims in Nederland en miljoenen wereldwijd om hun grondrecht van vrijheid van godsdienst te realiseren.
Daarin verschilt het land niet van Nederland dat door middel van het Mensenrechtenfonds op vergelijkbare wijze probeert om de grondrechten binnen een aantal landen te bevorderen.”

Wat ik zo bizar vind, is dat de Saoedi de grondrechten van godsdienstvrijheid van moslims (álle moslims??? ook niet-wahabi??) wereldwijd mogen realiseren met hun oliedollars, maar blijkbaar niet gehouden zijn om andere godsdiensten zich in Saoedi-Arabië te laten ontplooien.
Saoedi-Arabië en Nederland verschillen hierin niet van elkaar zegt meneer Zwart. Laat ik het maar niet over de sjaria en amputaties van handen hebben, om van onthoofden maar te zwijgen. Dat zal in Nederland ongetwijfeld niet mogen, maar onderwijzen dat die folklore helemaal niet verkeerd is, mag dat weer wel?’

‘Ook vreemd dat de Saoedi als moslims medemoslims in Syrië bombarderen,’ zegt Saleh, ‘Ik dacht dat de koran dat verbiedt? Behalve als die andere moslims geen wahabi zijn? De IS wil zijn eigen islamitische variant in Syrië grondvesten, dat mag dan toch? Van de Saoedische kalief mag dat zéker niet.’

Marieke: ‘Wij zijn onverschillig, ons kunnen opvattingen over de positie van de vrouw of de bejegening van homo’s in feite en eerlijk gezegd weinig schelen. We weten nauwelijks waaraan een democratische rechtsstaat getoetst moet worden om het keurmerk van democratische rechtsstaat te verdienen. Neem het voorbeeld van de PvdA vice-premier die nationaal en internationaal recht met voeten treedt. Onwettige uitkeringen worden op bevel van kabinetsleden uitbetaald en dan tien jaar lang. Tja, dan kun je moeilijk als eerste stenen gaan werpen. Dat is waar. Ze leest voor:

” Men wijst erop dat het salafisme standpunten inneemt over bijvoorbeeld de positie van vrouwen, homoseksuelen en de scheiding van kerk en staat die moeilijk te rijmen zijn met moderne westerse opvattingen. Voor zulke organisaties zou in onze democratische rechtsstaat dan geen plaats moeten zijn. Maar uit antropologisch onderzoek blijkt dat de soep niet zo heet wordt gegeten als zij wordt opgediend. In de praktijk nemen veel moslims die zich in West-Europa hebben gevestigd langzaam maar zeker de westerse waarden over – zonder hun geloof op te geven. Zij slagen er in om hun geloof en hun deelname aan de westerse samenleving op een creatieve manier te verenigen.”

Veel moslims, ja, daar ga je alweer. Vallen salafistische wahabieten ook onder die noemer?’

Ilham: “Je staat altijd op achterstand wanneer je het spel volgens de regels wilt spelen, maar verbieden kun deze gasten ze niet zo lang ze binnen de wettelijke kaders blijven. Dat is zo. Hoe is het trouwens met Scientology gelopen? Zijn die nu wereldwijd erkend als kerkelijke gemeenschap. Hoe zit dát eigenlijk.’

Marieke zegt grinnikend: ‘Als je daarover wil beginnen, moeten we veel langer uittrekken, maar inderdaad: politiek correct betogen en redeneren geeft je bijna altijd gelijk.’

Saleh: ‘En dat is uiteindelijk misschien maar goed ook?’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.