Feed on
Posts
Comments

Tag Archive 'Marten Toonder'

      ‘Er komt misschien een Trump-toren in Madurodam! VVD-hopman Mark Rutte gaat hoogstwaarschijnlijk naar Amerika om met democraat Donald Trump de franchise, licentie, van een Trump towertje in Madurodam te bekokstoven. De toren mag ongeveer zo groot zijn, zegt Mark de gediplomeerd historicus op de foto.’ ‘Ik moet nu al de kotszakken binnen […]

Read Full Post »

 door Jerry Mager 19 mei 2011   “Wee u, gij Schriftegeleerden en Farizeën, gij geveinsden! want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid. Alzoo ook schijnt gij wel den menschen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid […]

Read Full Post »