Feed on
Posts
Comments

Tag Archive 'onderwijs'

‘Jongens, er komt een Saoedische streng islamitische onderwijsinstelling in Rotterdam,’ roept Saleh, ‘hoe vinden jullie dat? Hier, in de NRC van zaterdag 2 juli kun je het lezen.’ Hij leest voor: ‘ “Vrijdag meldde NRC dat een omstreden salafistische organisatie in Rotterdam-Zuid een voormalig roc-gebouw kocht en daar een ‘islamitisch lesinstituut’ wil vestigen. Het is […]

Read Full Post »

Ton van Haperen:  Voorstellen van de commissie-Schnabel zijn verzameling holle retoriek – Volkskrant 29 januari 2016 “Onderwijs 2032  De voorstellen voor een nieuw curriculum, van de commissie-Schnabel, is een genante verzameling holle retoriek, die een snelle correctie verdient. Staatssecretaris Sander Dekker wil een nieuw curriculum in het basis- en voortgezet onderwijs. Een snel veranderende samenleving […]

Read Full Post »

  Bart Dirks, Rik Kuiper –  Volkskrant 08.12.2015 “De Onderwijsinspectie heeft geen vertrouwen in het reddingsplan van ROC Leiden. Volgens de inspectie moet de mbo-instelling haar onderwijsactiviteiten afbouwen en ‘gecontroleerd overdragen’ aan andere mbo-instellingen in de regio. Anders dan de inspectie heeft Bussemaker [minister Jet Bussemaker, PvdA] ‘voldoende vertrouwen’ in de samenwerking tussen ROC Leiden […]

Read Full Post »

Ilham legt de krant met een mismoedig gezicht neer: “Met ons onderwijs komt het niet meer goed, vrees ik. Deze pagina 13 in Trouw van zaterdag 9 mei, laat dat weer eens zien: een hele pagina betekenisloos geneuzel over onderwijs . Ongelooflijk dat zwaar betaalde volwassen mannen, zulke nietszeggende dingen mogen en durven debiteren. Kreten […]

Read Full Post »

  door Jerry Mager gepost op NELPUNTNL.nl  2014 02 11 “De relatie tussen media en politiek, zoals ze vandaag bestaat, leidt tot de dramademocratie. De dramademocratie is in de eerste plaats het gevolg van de onaangepastheid van de politieke instellingen. De onmiddellijke opdracht betreft daarom de aanpassing van de politieke instellingen.” Mark Elchardus (2002:198-99): De […]

Read Full Post »

door Jerry Mager gepost op nelpuntnl.nl op 27, 28 november 2013 “… die wetenschap vermeerdert, vermeerdert smart” Prediker, 1:18 doe maar duur, dan komt alles goed Het universitaire honours-programma dat PvdA-Minister Bussemaker van Onderwijs aanbiedt voor excellente studenten is zo bizar qua motivatie en uitwerking in de praktijk, dat ik er in eerste instantie finaal overheen […]

Read Full Post »

Er moeten meer academici les gaan geven op de bovenbouw van het vwo, maar ze hoeven niet allemaal universitair geschoold zijn. Dat zei minister Jet Bussemaker van Onderwijs woensdag in reactie op een plan van de VVD. De VVD wil dat vanaf 2020 alle docenten in de bovenbouw van het vwo academici zijn. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11698/Kabinet-Rutte-II/article/detail/3535763/2013/10/30/Minister-niet-alleen-academici-voor-vwo-klas.dhtml Bussemaker […]

Read Full Post »

Jerry Mager gepost op nelpuntnl.nl, 24 oktober 2013   Bedrijven als Goldman Sachs, Scientology en universiteiten verschillen in wezen niet zo veel  meer van elkaar. De gemeenschappelijke noemer heet: GELD. Het eventuele onderscheid tussen godsdienst en business wordt radicaal tenietgedaan door het geloof in geld als de verlosser en de prangende missie geld te maken. […]

Read Full Post »

gepost door Jerry Mager op NELPUNTNL.NL op maandag 14 oktober 2013                                                                  

Read Full Post »

De permanent-geschokte Tweede Kamer

  In iedere hoogontwikkelde samenleving fungeren Zorg en Onderwijs als vitale indicatoren voor de algemene stand van zaken in die samenleving. Ook voor onze politici-bestuurders zouden kwaliteitbewaking en -borging van Onderwijs en Zorg vanzelfsprekend een voortdurend punt van aandacht dienen te zijn. Rampzalig genoeg is dat in Nederland al decennia lang niet het geval. De […]

Read Full Post »

« Newer Posts