Feed on
Posts
Comments

Tag Archive 'PvdA'

 door jerry Mager op 5 maart 2014 gepost op nelpuntnl.nl Er staan verkiezingen voor de deur: op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en in mei mogen we onze Europarlementariërs kiezen. Dus zetten de reclame- & marketingafdelingen van de politieke partijen er alvast een tandje bij om hun merk zo gunstig mogelijk te positioneren in […]

Read Full Post »

  of: hoe je een politieke partij pront en pertinent de put in pent gepost door jerry Mager op nelpuntnl.nl, van vrijdag 21 – donderdag 27 februari 2014   Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies. Groucho Marx In een monter, begeisterte en anheiterende bericht […]

Read Full Post »

  door Jerry Mager gepost op NELPUNTNL.nl  2014 02 11 “De relatie tussen media en politiek, zoals ze vandaag bestaat, leidt tot de dramademocratie. De dramademocratie is in de eerste plaats het gevolg van de onaangepastheid van de politieke instellingen. De onmiddellijke opdracht betreft daarom de aanpassing van de politieke instellingen.” Mark Elchardus (2002:198-99): De […]

Read Full Post »

door Jerry Mager gepost op 4 december 2013 Politiek kan best een leuk spelletje zijn, mits het bekwaam wordt gespeeld door vaardige en interessante spelers en er geen al te grote belangen op het spel staan. Voor Albert Jan Maat is de maat echter vol. Ik citeer uit de Trouw van Woensdag 4 december 2013: […]

Read Full Post »

door Jerry Mager (eerste versie gepost op Nelpuntnl.nl d.d. 17 november 2013, uitgebreid op 18, 19 november) Eergisteren, 15.11.2013, las ik in de voormalige kwaliteitskrant NRC een artikel van twee PvdA-economen Sweder van Wijnbergen en Paul Tang over het op te tuigen Europese bankentoezicht. Toevallig had ik net het boek van Derk Stokmans over de PvdA […]

Read Full Post »

door Jerry Mager gepost op nelpuntnl.nl (donderdag 07 november 2013 ca. 21:00 uur) Is PvdA-voorman Diederik Samsom een casino-kapitalist in de vaderlandse politiek geworden, of is hij dat altijd stiekem geweest zonder dat iemand het wist? Deze vraag kwam bij op toen ik vanavond 7 november 2013, rond 19:00 uur een NRC-nieuwsbrief  [ NRC Nieuwsbrief […]

Read Full Post »

Er moeten meer academici les gaan geven op de bovenbouw van het vwo, maar ze hoeven niet allemaal universitair geschoold zijn. Dat zei minister Jet Bussemaker van Onderwijs woensdag in reactie op een plan van de VVD. De VVD wil dat vanaf 2020 alle docenten in de bovenbouw van het vwo academici zijn. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11698/Kabinet-Rutte-II/article/detail/3535763/2013/10/30/Minister-niet-alleen-academici-voor-vwo-klas.dhtml Bussemaker […]

Read Full Post »

door Jerry Mager gepost op NELPUNTNL.nl d.d. 23 september 2019   Dat de troonrede van 17 september 2013 een plagiaat is van een Engelse blauwdruk is misschien kras gesteld, maar opperen dat de Haagse  neoliberons (klonen van neoliberalen en neoconservatieven), van VVD en PvdA zich tenminste zwaar hebben laten inspireren door de heersende Britse politieke ideeën […]

Read Full Post »

door Jerry Mager gepost op nelpuntnl.nl op 02-09 september 2013  “In the media, as in other major institutions, those who do not display the requisite values and perspectives will be regarded as ‘irresponsible, ‘ideological, ‘ or otherwise aberrant, and will tend to fall by the wayside. The media are indeed free – for those who […]

Read Full Post »

“Ontwikkelingshulp slaat te ver door naar promotie Nederlandse bedrijven” in TROUW – Opinie, woensdag 28/08/13, 20:05   Potverdikkie, die mw. Ploumen [PvdA] heeft het toch weer een stuk verder geschopt. Niet geweten dat ze inmiddels minister is en dus geen stennis meer mag en kan schoppen in de partij. Kijk eens naar de foto, de […]

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »